Internet University of ChauThai

 เว็บไซต์นี้เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษและการค้าขายทางอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนฟรี                   INTERNET UNIVERSITY OF ChAUTHAI

    อินเตอร์เเนท ยูนิเวอร์ ซิตี้ อ๊อฟ ชาวไทย เป็นมหาวิทยาลัยในระบบอินเตอร์เนทที่ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์จะเผยแพร่ ความรู้และภาษาอังกฤษแก่ประชาชนฟรี โดยไม่จำกัดความรู้,อายุ,เพศ,และวัย ทุกเพศทุกวัยเรียนรู้กันได้หมดไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นใครมีปัญญาเรียนๆได้เลย มหาวิทยาลัยนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เปิดอิสระแบบนี้ การเรียนรู้และการสอบทางอินเตอร์เนทนับวันจะมีคนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมัน สะดวกสบายประหยัดบุคลากรและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ที่สำคัญอย่างยิ่งผู้สอบจะทำการทุจริตไม่ได้เลย ผู้เรียนจะเรียนที่ใดเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เพราะการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นเสียเงินเสียเวลาในการนั่งรถไปเรียนและในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การนั่งรถไปเรียนนั้นมันไม่ปลอดภัยมันเสี่ยงต่อภัยอันตรายมาก เพราะในปัจจุบันนี้อันตรายมีทุกรูปแบบ  การเรียนรู้ในระบบอินเตอร์เนทจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง ถ้าท่านไม่มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริงท่านจะเรียนไม่จบเลย การเรียนทางระบบอินเตอร์เนทไม่มีครูอาจารย์คอยช่วยเหลือ ท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเอง การเรียนทางอินเตอร์เนทครูอาจารย์ที่ช่วยเหลือท่านได้มีเพียงผู้เดียวคือ บรมครูกูเกิล ท่าน อยาก รู้เรื่องอะไรก็ป้อนคำสอบถามได้เลย บรมครูกูเกิลจะตอบปัญหาได้ทุกอย่าง ถ้าถามแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบตรงกับที่เราต้องการก็ให้เปลี่ยนลักษณะของคำถามใหม่ ท่านก็จะได้คำตอบตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
   อนึ่งการเรียนในระบบอินเตอร์เนทนี้แก้ปัญหาเรื่องนักเรียนยกพวกตีกัน มั่วสุมกันได้ดีที่สุด คือผู้เรียนไม่ต้องเดินทางออกไปเรียนข้างนอกบ้านเรียนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ภายในบ้านของตนนั่นเอง อาจารย์จะสั่งให้นักเรียนทำรายงานและส่งรายงาน ก็สั่งและส่งได้ทางอีเมลไม่ต้องเสียเงินสะดวกสบายและยังรวดเร็วอีกด้วยครับ อินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิตี้ อ๊อฟ ชาวไทย ได้เปิดทำการสอนอยู่ 20 วิชาหลักดังนี้   คือ:-

  1.วิชาภาษาอังกฤษ
  2.วิชา ไอ ที
  3.วิชา Computer
  4.วิชาพุทธศาสตร์
  5.วิชาของผู้ประกอบการ
  6.วิชาโหราศาสตร์
  7.วิชาหัตถศาสตร์
  8.วิชาประวัติศาสตร์
  9.วิชาภาษาไทย
  10.วิชานักธรรม-บาลี
  11.วิชาการเกษตร
  12.วิชา E-commerce
  13.วิชาเศรษฐศาสตร์
  14.วิชาคณิตศาสตร์
  15.วิชานิติศาสตร์
  16.วิชาสังคมศาสตร์
  17.วิชาวิทยาศาสตร์
  18.วิชารุกขศาสตร์
  19.วิชาไสยศาสตร์
  20.วิชาแพทย์ทางเลือก
 
  ระเบียบปฏิบัติของ Internet University Of ChauThai    
 -อินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟชาวไทย  มีระเบียบในการปฏิบัติอยู่  7  ข้อ  คือ:-
  1.ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนในอินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟชาวไทยจะต้องสมัครเรียนทางอีเมล
  2.จงเลือกวิชาที่ต้องการจะเรียนที่อยู่ในแถบเมนูข้างบนหน้าเว็บไซต์นี้แล้วแจ้งให้ทาง มหาวิทยาลัยทราบโดยทางอีเมล
  3.ผู้ศึกษาจะต้องส่งรายงาน,วิทยานิพนธ์,และดุษฎีนิพนธ์ทางอีเมล
  4.สถานที่สอบจะทำการสอบทางอีเมล
  5.การรับรองวิทยฐานะของความรู้ที่เรียนจบแล้วแบ่งออกเป็น  3  ระดับชั้น  คือ:-
       5.1 ความรู้และความสามารถในวิชาความรู้ที่เรียนจบแล้วจะรับรองตัวของมันเอง  ข้อนี้ไม่ต้องมีใบประกาศ แต่ก็สามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้
       5.2 ทางมหาวิทยาลัยจะรับรองวิทยฐานะให้ข้อนี้มีใบประกาศ  แต่ต้องผ่านขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะผ่านไปได้
       5.3 ถ้าต้องการๆรับรองวิทยฐานะในระดับมาตรฐานโลก  ผู้ศึกษาจะต้องเรียนให้จบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกดังต่อไปนี้  คือ:
-
          -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ  The Open University  มหาวิทยาลัยนี้ก็จะรับรองวิทยฐานะให้  มหาวิทยาลัยนี้อยู่ในประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากมีนักศึกษาหลายล้านคนจากทั่วโลก ให้คลิกดูหน้าที่ 24 ที่อยู่ข้างบน 
          -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ  University  Of  The  People  องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นผู้รับรองวิทยฐานะให้และยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้กล่าวถึงเช่น มหาวิทยาลัย Harvard และ Stanford ขณะนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ออกฟรีออนไลน์มหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ตที่มีชื่อว่า "edX University" ให้คนได้เรียนฟรีได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าท่านเรียนที่เว็บไซต์ของเขาๆก็จะเป็นผู้รับรองวิทยฐานะให้

         -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ International University Of Moralita มหาวิทยาลัยนี้ก็จะรับรองวิทยฐานะให้  มหาวิทยาลัยโมราลิต้านี้ ใช้หลักสูตรเรียนเป็นภาษาไทย  มหาวิทยาลัยนี้เหมาะกับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อยากได้ปริญญาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยโมราลิต้านี้อยู่ที่มลรัฐฟลอลิด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้คลิกดูที่หน้า  24  ที่แถบเมนูข้างบน 

  6.ความรู้ที่เรียนจบจาก  Internet  University  Of  ChauThai  จะนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
        -ความรู้ที่เรียนจบจาก  Internet  University  Of  ChauThai  จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้  3  ทาง  คือ:-
      6.1 นำเอาความรู้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เลย เช่น:-
         -ถ้าท่านเรียนจบจาก Internet University Of ChauThai แล้วท่านก็สามารถหางานที่อิสระทำได้เลยโดยไม่ต้องไปง้องานราชการ งานอะไรก็มีเกียรติทั้งนั้นขอให้มีเงินพอใช้ก็แล้วกัน ถ้าทำงานมีเกียรติแต่มีเงินไม่พอใช้มีหนี้สินท่วมตัวตายแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องมึเกียรติ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่า คำว่า "เกียรติ" แปลว่า "ชื่อเสียง, ความนับถือ, ความมีหน้ามีตา" ถ้าท่านไปกู้หนี้ยืมสินเขาเพราะเงินไม่พอใช้ กู้มาแล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้เขา นั่นมันเป็นเรื่องเสียเกียรติ เสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือ ไม่มีเครดิต อีกต่อไป  งานอะไรก็ตามที่สุจริตทำแล้วมีเงินใช้อย่างเพียงพอก็ดีทั้งนั้น จะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติก็ตาม  เมื่อมีเงินมากๆเดี๋ยวเกียรติมันก็จะมาเอง ไม่ต้องไปวิ่งหามัน  งานทำในระบบอินเตอร์เนทหน้าที่ 12 อีคอมเมิร์ช มีทั้งงานหลักและงานเสริมให้คลิกเลือกดูเอางานพวกนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนมาก งานบางอย่างไม่ต้องลงทุนเลย ถ้าท่านขยันสมัครทำงานหลายๆเว็บไซต์ท่านก็จะมีรายได้หลายหมื่นหลายแสนบาทต่อเดือน  
         -ถ้าท่านเรียนจบวิชาแแพทย์ทางเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีอยู่ในข้อที่ 20 นั้น ท่านก็จะมีชื่อเสียงในการรักษาโรคที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ ข้อนี้ไม่ต้องมีใบประกาศท่านก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังได้ ไม่อดเงินใช้ไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกต่อไป

          -ถ้าท่านเรียนจบวิชาโหราศาสตร์ หรือ วิชาหัตถศาสตร์ อย่างเชี่ยวชาญแล้วท่านก็จะกลายเป็นนักพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เมื่อท่านเรียนได้ถึงขั้นนี้แล้วเศรษฐี มหาเศรษฐีและ  ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตลอดทั้งประชาชนทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาขอคำพยากรณ์จากท่าน  เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็จะได้ทั้งเงินทองข้าวของ เพชรนิลจินดาและเกียรติยศชื่อเสียงจะได้หมดทุกอย่างโดยไม่ต้องสงสัย วิชานี้ไม่ต้องมีใบประกาศเขาใช้ความแม่นยำเป็นเครื่องตัดสิน  ถ้ามีใบประกาศแต่ทำนายไม่แม่น ใบประกาศก็จะกลายเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ สู้กระดาษทิซซู่ก็ไม่ได้

       6.2 ถ้าท่านเรียนจบวิชาใดวิชาหนึ่งใน  20  วิชาหลักของ  Internet  University  Of  ChauThai  ท่านก็จะสามารถทำงานในระบบของอินเตอร์เนทที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วอยู่หน้าที่ 12 E-commerce รายได้เดือนหนึ่งตกประมาณ  30000  บาท  ถึง  300000  บาท  ถ้าใครขยันทำงานก็จะได้เงินเดือนมากกว่านี้ ให้คลิกอ่านดูรายละเอียดหน้าที่ 12  ที่แถบเมนูข้างบนของหน้านี้
       6.3 ถ้าท่านเรียนจบจาก  The  Open University,  University  Of  The  People,  edX  University ของ Harvard University  ท่านก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่จบไปสอบทำงานหรือสมัครงานในภาคของรัฐบาลและเอกชนได้ทุกประเทศทั่วโลก
  7.ผู้เรียนจบหลักสูตรของ  Internet  University  Of  ChauThai  ได้จะต้องเรียนภาษาอังกฤษผ่านในระบบของทักษะ  4  คือ:-
     7.1 พูดได้
     7.2 อ่านได้
     7.3 เขียนได้
     7.4 ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง

   ถึงแม้ท่านจะเรียนเก่งในวิชาอื่นสอบได้เกรดเอทั้งหมดแต่ในวิชาภาษาอังกฤษท่าน สอบไม่ผ่านในระบบของทักษะ  4  ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเรียนยังไม่จบหลักสูตรของ  Internet  University  Of  ChauThai  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ  ท่านจะเรียนวิชาอะไรก็ตามใน  20  วิชาหลัก  แต่ถ้าท่านเรียนภาษาอังกฤษไม่ผ่านในระบบของทักษะ  4  ก็ถือว่าท่านยังเรียนไม่จบหลักสูตรของ  Internet  University  of  ChauThai   ถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาความรู้ทั้งหมดที่เปิดสอนโปรดคลิกดูที่รายการข้างล่างนี้  คือ:-
  หน้าที่ 1 บันทึกความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ้าใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษจงเปิดดูหน้านี้  ในหน้าที่ 1 นี้จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีขาวอยู่ด้านหลังแสดงให้เห็นว่ายังมีข้อมูลให้ศึกษาอีกเอาเม้าส์ไปแตะก็จะมีตัวหนังสือสีแดงชมพูโผล่ขึ้นมาให้คลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวที่ตัวหนังสือนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไวยกรณ์อังกฤษเริ่มตั้งแต่ noun จนถึง interjection โผล่ขึ้นมาให้ศึกษาอีกอย่างละเอียดทีเดียว

  หน้าที่ 2 บันทึกความรู้เกี่ยวกับ IT (Information Technology) ถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ ไอที ให้เปิดดูหน้านี้ 
  หน้าที่ 3 บันทึกความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดดูที่หน้านี้
  หน้าที่ 4 บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้า,ธรรมะ,พระไตรปิฎก,พระอภิธรรม,และไตรภูมิพระร่วง หน้าที่ 4 นี้จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีขาวอยู่ด้านหลังแสดงให้รู้ว่ายังมีข้อมูลให้ศึกษาอีก ถ้าเราเอาเม้าส์แตะและคลิกที่นั้นจะมีตัวหนังสือสีชมพูแดงโผล่ขึ้นมาให้คลิกซ้ายที่ตัวหนังสือนั้น ก็จะได้ศึกษาประวัติของพระมหากัจจายนะ, ประวัติของพระสีวลี, ประวัติของพระอุปคุต, ประวัติของพระประจำวันเกิด, และประวัติของเทพประจำวันเกิด

  หน้าที่  5  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์และวิชาเลข 7 ตัว

   หน้าที่  6  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาหัตถศาสตร์หรือวิชาดูลายมือ

  หน้าที่  7  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาของผู้ประกอบการ, การค้าขาย, การลงทุนในอาชีพอิสระ, และการหาเงินทุนมาขยายกิจการ

  หน้าที่  8  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ

  หน้าที่  9  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทย

  หน้าที่  10  บันทึกความรู้เกี่ยวกับนักธรรม - บาลี

  หน้าที่  11  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเษตร

  หน้าที่  12  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ชและธนาคารอินเตอร์เน็ต

  หน้าที่  13  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์

  หน้าที่  14  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์

  หน้าที่  15  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนิติศาสตร์

  หน้าที่  16  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสังคมศาสตร์

  หน้าที่  17  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์

  หน้าที่  18  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรุกขศาสตร์  ต้นไม้  และยาสมุนไพร

  หน้าที่  19  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์และสิ่งลึกลับมหัศจรรย์

  หน้าที่  20  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาแพทย์ทางเลือก    

     รายการความรู้ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ได้บันทึกเอาไว้ที่แถบเมนูข้างบนกรุณาเปิดอ่านดูได้ โดยการคลิกเม้าส์ทางด้านซ้ายเพียงครั้งเดียว                                            

 ระดับความรู้ที่เปิดสอนใน Internet Uniersity Of ChauThai
   -ระดับความรู้ที่สอนๆตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ภาษาอังกฤษสอนตั้งแต่ AB ถึงปริญญาเอก เว็บไซต์ที่เรียนมีทั้งเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่หรือผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องและยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษให้ทำการเริ่มต้นเรียนที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ คือ:-

  1.ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ให้คลิกเริ่มต้นตรงนี้
  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=101

  http://www.e4thai.com/e4e/
  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=14:www-manythings-org-e-listening-
   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=15:elllo-org&catid=48&Itemid=110
  2.เรียนการออกเสียงและการฝึกเขียนภาษาอังกฤษด้วยเว็บไซต์เหล่านี้  ข้อนี้ผู้ศึกษาควรฝึกฝนให้มากๆ
 
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยครูอังกฤษฟรี
 http://thai.langhub.com/th-en/component/content/article?id=392:langhub-com
  https://bestkru.com/blog/5
  เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน - YouTube

  https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
  3.เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและบทสนทนาอังกฤษแบบง่ายๆ ถ้าใครพูดตามบทเรียนนี้ซ้ำหลายๆครั้งจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยไม่เชื่อก็ลองดู
    http://www.dek-eng.com/
  
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?view=article&catid=30:links&id=195:thai-esl

   http://intereladsd.blogspot.com/
   http://plus.jekieshop.net/index.html
  4.เรียนรู้คำศัพท์  4000  กว่าคำ                                                                                                    
   http://www.tonamorn.com/vocabulary/
    https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/

    https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5/

    https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
  
http://cambridgedict.blogspot.com/2012/01/2000.html 

   http://xn--12cl7cca3cgmk2b2bea4c2cyk5cuh.com/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php

  https://www.youtube.com/watch?v=_rBqyc5pkfo

   https://www.youtube.com/watch?v=bS8LuH9pjpU

   https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&tbm=isch&ved=0ahUKEwizqa7UsdHYAhWKKY8KHTK4A9kQ_h0IgQEwDA#imgrc=

     คำศัพท์หมวด A - Z

 

    https://dict.meemodel.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2/

   http://www.dek-eng.com/learnenglish/03/english-vocabulary-4000-essential-english-words/

    https://twitter.com/eduzones

    https://quizlet.com/144020369/a-flash-cards/

   https://www.youtube.com/watch?v=qFs0xyzAzIY&list=PLSA8RjEbmBfqYoiHQZuUJcU4xHtKN8oK1

            เด็กสวยอยู่เว็บนี้

    http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41:-entrance-admssion-english-vocabulary&catid=32:toefl-toeic-gre-entrance&Itemid=47

   https://www.engnow.in.th/2017/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD

  

  5.สอนไวยกรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย

  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

  https://www.youtube.com/watch?v=B_r14Tb0y7E

  https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZOHRrR1VWcHROTUk/edit

  http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=en101

   http://www.wegointer.com/2017/01/english-grammar-pdf-and-word-doc/

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=565:grammar-1-2-3&catid=52&Itemid=116

   ถ้าท่านฝึกฝนเรียนรู้ในข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อ เหล่านี้ ตามที่ข้าพเจ้าได้แนะนำ ท่านก็จะ    พูคได้   อ่านได้   เขียนได้   และฟังฝรั่งพูดรู้เรื่องอย่างแน่นอน  เมื่อท่านพูดได้   อ่านได้   เขียนได้   และฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องแล้ว  ท่านก็จะเรียนผ่านข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ไปได้  เมื่อท่านเรียนผ่านข้อกำหนดนี้ไปได้ท่านจะเกิดความภูมิใจในตัวเองที่มีภูมิความรู้ในภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นเชี่ยวชาญ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้งานได้ทุกรูปแบบ  แค่ถ้าท่านเก่งและเชี่ยวชาญในภาษาอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ถึงไม่มีใบประกาศก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างสบายผู้เขียนเคยเจอบุคคลเช่นนี้มาแล้ว 

              ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งด้วยเว็บไซต์นี้

      

   http://digitalcontent.ictd.gov.bd/index.php/tutorial/books?start=0&max=10&sb=8&cl=18&gp=13&et=8

   http://digitalcontent.ictd.gov.bd/index.php/tutorial/books?start=0&max=10&sb=8&cl=10&gp=13&et=8

  http://cmiller-2ndgradetech.blogspot.com/2014/09/

  https://thai.engoo.com/materials/top

 http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/

 https://www.youtube.com/watch?v=XJwTqLyF-rI

  https://www.youtube.com/watch?v=ggN7cMn13Xg

  สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 https://www.youtube.com/watch?v=HYqBplQ2PNw

  http://555awesome.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html

  http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/4716.html

  http://englishidiomsaday.blogspot.com/p/blog-page.html

  https://www.mylearnville.com/top-100-idioms-phrases/

 เคล็ดลับการแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

  

   http://www.tonamorn.com/english/grammar/part-of-speech/

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32174/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=506:4-500&catid=51&Itemid=115

  https://www.youtube.com/watch?v=MWY5JOfgg88

  https://www.youtube.com/watch?v=aq1ZrJgjfpY

  http://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/applying-to-university/how-to-practice-listening/

สอนสนทนาภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้นแก่ผู้เรียนใหม่
  https://www.youtube.com/watch?v=Zqrd8cZ7UTw
  https://www.youtube.com/watch?v=e1AUnadOcvk
  https://www.youtube.com/watch?v=xXPIUvanSRw
  https://www.youtube.com/watch?v=34L_n8m69oA

  เรียนไวยกรณ์อังกฤษที่สมบูรณ์แบบ
  http://www.in-eng.com/?gclid=CJLGy7j1ks8CFZaOaAoduPMMNA 

  https://www.youtube.com/watch?v=B_r14Tb0y7E

   https://www.youtube.com/watch?v=7KrHYz2Pqss

   https://www.youtube.com/watch?v=B5MPThZI7b8 

   http://www.rukenglish.com/

   https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZOHRrR1VWcHROTUk/edit

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=565:grammar-1-2-3&catid=52&Itemid=116  

   http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one       

   เรียนรู้คำศัพท์ 5000 คำ

    
 https://www.youtube.com/watch?v=INL8imW1UKQ

 http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:5000&catid=54:vocaburalycat&Itemid=117

 http://www.unigang.com/Article/1045

 https://quizlet.com/19278735/5000-flash-cards/

 เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10000 คำ

                                    

  

   http://lingohut.com/th/l1/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9 

    http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3895:lingohut-com&catid=49&Itemid=112

https://www.youtube.com/watch?v=6iYKxcuvIb0

  https://www.dek-d.com/board/view/3409588/

  http://lingohut.com/th/v47378/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2

  https://www.englishclub.com/

                                   Daily  Routines

      

   https://www.pinterest.com/pin/18295942221437288/?utm_campaign=category_pp&e_t=4b75876928574e32b32dd4807ab5812e&utm_content=18295942221437288&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/559079741215009649/?lp=true

   https://www.pinterest.com/aboomerang/teaching/?utm_campaign=rdboards&e_t=3bdd8a50382c434e94e2b95fe097c8dc&utm_content=75928012406904879&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/natlia8205/efl/?utm_campaign=rdboards&e_t=3bdd8a50382c434e94e2b95fe097c8dc&utm_content=61009838641209288&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/35395547048931586/

  https://www.pinterest.com/pin/648518415066785412/

      คำศัพท์ที่เกิดจาก air

   https://www.pinterest.com/pin/540502392775455212/

      แนะวิธีเปิดลิ้งค์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

   

    1.ให้คลิกซ้ายที่ลิ้งค์ที่ต้องการจะเปิดเพียงครั้งเดียวแล้วลากเม้าส์ที่ลิ้งค์ให้เป็นสีดำหรือสีอื่นก็ได้คลุมลิ้งค์นั้นเอาไว้ทั้งหมดเสร็จแล้วให้วาง เมื่อต้องการเปิดลิ้งค์ที่คลุมดำเอาไว้แล้วให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นั้นตอนนี้โปรดสังเกตดูให้ดี ถ้าเห็นเม้าส์เป็น
รูปตัวไอ ( I ) ให้คลิกขวาเพียงครั้งเดียวที่ลิ้งค์นั้นก็จะมีเมนูคือ "เปิดลิ้งค์ (ส), Open link" ให้คลิกซ้ายที่เมนูนี้เพียงครั้งเดียวก็จะเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว   จงเปิดลิ้งค์ข้างล่างนี้ดู

  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

    2.ถ้าเราเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ใด  เม้าส์กลายเป็นรูปมือ แสดงว่าลิ้งค์นั้นเราไม่ต้องลากเม้าส์คลุมดำที่ลิ้งค์นั้นคลิกซ้ายที่ลิ้งค์นั้นเพียงครั้งเดียวเราก็เปิดลิ้งค์นั้นขึ้นมาอ่านได้แล้ว   เช่น:-  
         http://www.internetuniversity999.com/

     3.ถ้าเราเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ใด เม้าส์กลายเป็นหัวลูกศรแสดงให้รู้ว่าเราจะต้องดับเบิ้ลคลิกที่ลิ้งค์นั้นหรือไอคอนนั้น จึงจะเปิดลิ้งค์นั้นหรือไอคอนนั้นขึ้นมาอ่านได้                  
              ความหมายของลิ้งค์ ( Link)
   -ลิ้งค์   คือข้อความที่เชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่รูปภาษาอังกฤษยาวๆโดยมีเครื่องหมายขีดตั้ง ( /)  และขีดนอน  (-)   เครื่องหมายเท่ากับ (=)  ตัวเลข  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0    และเครื่องหมายจุด (.)  และเครื่องหมายคำถาม ( ?)  ประกอบกันขึ้นเป็นรูปลิ้งค์ยาวๆ  เช่น:- 
   http://www.internetuniversity999.com/
   https://internetuniversityblog.wordpress.com/2016/10/06/grammar-english/
     Browser (เบราว์เซอร์)
  -Browser (เบราว์เซอร์)  คือโปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรือโปรแกรมที่ช่วยอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์ที่นำมาใช้มี 5 ชนิด   คือ:-
     1.Google Chrome       เบราว์เซอร์กูเกิลโครม
     2.Mozilla Firefox       เบราว์เซอร์โมซิลล่า ไฟรฟ็อคซ์
     3.Google Browser     เบราว์เซอร์กูเกิล
     4.Internet Exporer   เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตเอ็คซโปรเออร์
     5.Baidu Browser       เบราว์เซอร์ไบดู
  ในเว็บไซต์นี้ใช้เบราว์เซอร์  Mozilla Firefox  เปิดดีที่สุด เพราะมันเปิดง่ายและช่วยให้ลิ้งค์กระชับขึ้น  ถ้าใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นเปิดมันทำให้ลิ้งค์ยาวเปิดยาก 3 ลิ้งค์ข้างล่างนี้ให้ลากเมาส์คลุมดำก่อนแล้วจึงเปิดเว็บไซต์ด้วย Firefox เช่น:-
      1. https://www.youtube.com/watch?v=bd8h5AELiEs
      2. https://www.youtube.com/watch?v=SqVo8hyXVwU
      3. https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
   ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะแสดงการเปิดลิ้งค์ต่างๆให้ดู
    1.แสดงการเปิดลิ้งค์ตัวที่ 3 ข้างบนนี้ด้วย Google Chrome  ดังนิ้
     1.1จงเปิดเว็บไซต์ Chrome ขึ้นมาเสียก่อน
     1.2 ให้เอาล้งค์นี้คือ:  http//www.internetuniversity999.com          ใส่ลงในช่องค้นหาของ Google แล้วจงคลิกซ้ายที่ Search การค้นหาเพียงครั้งเดียวก็จะมีไซต์ต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายไซต์ให้เลือกคลิกซ้ายครั้งเดียวที่คำว่า
"Internet Universirt Of ChauThai" ท่านก็จะสมารถเปิดเว็บไซต์ Internet University of ChauThai  ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
     1.3 เมื่อเปิดเว็บไซต์ได้แล้วให้เลื่อนหน้าแรกนี้ลงไปล่างสุดให้เม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ตัวที่ 3 คือ: 
https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
เมื่อเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นี้แล้ว  เม้าส์จะเปลี่ยนรูปเป็นตัวไอใหญ่ (I) ต่อจากนั้นใหัคลิกซ้ายครั้งเดียวที่ลิ้งค์นี้แล้วก็กดลากเม้าส์คลุมดำลิ้งค์นี้ไปให้หมดอย่าให้เหลือเสร็จแล้วก็วาง เมื่อจะเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นี้ เม้าส์จะมีรูปเป็น
 (I)ให้คลิกขวาหนึ่งครั้งที่ลิ้งค์นี้ก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายเมนูจงเลือกที่ลิ้งค์นี้ คือ:-                   
https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
 ให้เลือกคลิกซ้ายที่ลิ้งค์นี้เพียงครั้งเดียวก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
  **หมายเหตุ:- ข้อความตรงนี้โปรดจำไว้ให้ดีไม่ว่าท่านจะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ตามให้ทำการเปิดในทำนองนี้เหมือนกันหมด
   2.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ Firefox เมื่อคลุมดำลิ้งค์ไว้หมดแล้ว  เมื่อจะเปิดให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วให้คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูหลายอย่างโผล่ขึ้นมาให้เลือกจงเลือกคลิกที่เมนูว่า "เปิดลิ้งค์ (ส)  หรือ Open link" ท่านก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว

   3.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์  Internet  Exporer  เมื่อลากคลุมดำเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายอย่างจงเลือกที่เมนูนี้คือ: Search with bing  แล้วให้เลือกคลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวที่คำว่า "Internet University of ChauThai"  ท่านก็จะสามารถเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
   4.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ Google Browser เมี่อลากคลุมดำเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วให้คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูหลายโผล่ขึ้นมาให้เลือกจงเลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่า "Go to this site"  แล้วไซต์นี้จะไปค้างอยู่ที่ช่องที่
2 ข้างบนสุดให้นับจากซ้ายไปขวาแล้วให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่า "Daily English Conversation" ท่านก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านหรือขึ้นมาชมได้แล้วถ้าเป็นลิ้งค์ของ Youtube
    5.ถ้าใช้ Baidu Browser ให้ทำการเปิดเหมือนข้อที่ 4 ทุกประการ

      ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

 

 https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3

https://www.youtube.com/watch?v=KW4YvKeAFy0

https://www.youtube.com/watch?v=S6gF8BasfAY

 เรียนพูดภาษาอังกฤษจนเก่งคลิกที่ลิ้งค์เหล่านี้

      https://bestkru.com/blog/5

      http://www.eslprintables.com/

      http://intereladsd.blogspot.com/   

     นิทานอีสปภาษาอังกฤษ

   

    https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

    http://bkkseek.com/the-wolf-in-sheeps-clothing-aesop-fables/

    http://bkkseek.com/category/tale/englishfables/

    http://fun-fable.blogspot.com/2013/12/2.html

    http://www.engjang.com/article/category-72558.html

    http://funtales4u.blogspot.com/

    http://www.dailyenglish.in.th/english-fables/

    http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9

    http://www.tonamorn.com/english/story/shepherd-boy-wolf/

       นิทานอีสปจาก Youtube

    https://www.youtube.com/watch?v=_mKjoVs3G5Y

    https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

    http://www.nithandek.com/

    https://www.youtube.com/watch?v=wB9oKnVPaMQ

     http://engjang.com/article/category-72558.html

   http://xn--o3cdbi8era7aon.net/

   http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_list.php

   http://bkkseek.com/category/tale/fable/

   http://xn--o3cdb3hi.codingbasic.com/ 

   http://www.xn--o3cdbaak5etb0aca8cyas4uwe.com/

   http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8

   https://www.youtube.com/watch?v=Twr87_I-EWA

   https://www.youtube.com/watch?v=jXxBD0P2Z40

     นิทานแสนสนุก

  

   https://learnenglishkids.britishcouncil.org/th/your-turn/traditional-stories-around-the-world

  http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?board=12.0

  http://worldtimestory.blogspot.com/

  http://xn--o3cdbi8era7aon.net/

  https://www.youtube.com/watch?v=I3eElc5fiAM

  https://www.youtube.com/watch?v=6tLw3QYUEtQ

  ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเชิญคลิกได้เลย

  

  https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE

  https://www.youtube.com/watch?v=XVQlnP5Yu2A

   e4thai.com

  โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษนี้เป็นโปรแกรมที่ได้ผลดีผู้เรียนที่ปฏิบัติตามกฏที่เจ้าของเว็บไซต์บอกเอาไว้รับรองจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน
  http://intereladsd.blogspot.com/
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟัง, อ่าน, พูด, เขียน
   http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
  http://plus.jekieshop.net/learnenglish.html
Insight English โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษอัจฉริยะ

 
http://www.youtube.com/watch?v=YCAMh4lsYiY
http://www.in-eng.com/

 https://connect.rabbit.co.th/th/listings/insight-english-e693cedf-1129-476a-9f10-7b7de5f6ec5a
 วีดีโอสุดฮิตในการสอนภาษาอังกฤษ
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/must-watch/
 
ENGLISH 4 TODAY

http://www.english4today.com/

http://www.learn-english-today.com/
http://www.english4today.com/englishgrammar/grammarfaq/grammarfaq_answer.php?qid=6923
http://www.youtube.com/user/english4today

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - Langhub - เรียนภาษาอังกฤษ
DailyEnglish | เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตนเอง

https://www.pinterest.com/tinguyen58/english-for-design/?lp=true 
เรียนภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press

 
https://elt.oup.com/?cc=th&selLanguage=en#
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=th&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=th&selLanguage=en
http://www.gobookee.org/oxford-practice-grammar-basic/
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/04/1813-oxford-practice-grammar-online.html

http://ukcatalogue.oup.com/

https://global.oup.com/academic/?cc=au&lang=en&

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:oxford-university-press&catid=66&Itemid=125

     GRAMMAR
  America  English  Grammar

 

  https://learningenglish.voanews.com/p/5611.html

  https://learningenglish.voanews.com/a/six-difference-between-britsh-and-american-english/3063743.html

  https://www.youtube.com/watch?v=QLWBwsRp9Pk
  http://www.learnamericanenglishonline.com/Blue%20Level/Blue%20Level.html
  http://www.youtube.com/watch?v=xTbMg8gYyqc

 http://funeasyenglish.com/

  http://www.really-learn-english.com/grammar-differences-between-american-and-british-english.html

  http://www.usalearns.org/english-grammar

  http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/
     Grammar  Revolution

  http://howtoreadenglish.ca/?page_id=165
  http://www.english-grammar-revolution.com/
  http://www.youtube.com/watch?v=SkkJ1sC9kBM

  https://nl.pinterest.com/explore/english-grammar-tutorial/?lp=true
 ดิคชั่นนะรี่ชั้นหนึ่งของโลก

 

 Merriam Webster Dictionary

  http://learnersdictionary.com/

   https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/dictionaries/dictionary-of-basic-english

   http://www.merriam-webster.com/

   http://unabridged.merriam-webster.com/

 The Free Dictionary
  http://www.thefreedictionary.com/

Oxford Learner Dictionary
  ​Oxford Learner's Dictionaries | Find the meanings

  https://th.glosbe.com/en/th/Oxford%20English

  https://en.oxforddictionaries.com/

  https://en.oxforddictionaries.com/definition/progress

    Dictionary.com

  http://www.dictionary.com/

    Your Dictionary

  http://www.yourdictionary.com/

 Cambridge Dictionary

  http://dictionary.cambridge.org/

   ดิคชั่นนะรี่จาก Sanook.com

  http://dictionary.sanook.com/
  http://guru.sanook.com/
  http://guru.sanook.com/encyclopedia/

  http://dir.sanook.com/tags/พจนานุกรมไทย%7C0%7Cไทย/

  http://dict.longdo.com/search/your
 
พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน
แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พจนานุกรม - Sanook.com
พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พลังจิต เว็บพระพุทธ ...
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 http://www.royin.go.th/?page_id=130           

             สารานุกรมไทย

 

       สารานุกรมไทยชุดปลูกฝังความรู้

  http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=1&page=main

  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/serm-book/serm-book.php?book=1&page=main

  http://guru.sanook.com/encyclopedia/ 

  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1

   http://saranukromthai.or.th/sub/Ebook/Ebook.php?book=1

   https://www.youtube.com/watch?v=n_GSCGlxDOA

   English For Today
http://www.studyenglishtoday.net/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/specials/todays_phrase.shtml
http://www.dailystep.com/?gclid=CMnWzMHvn7oCFQkF4godn00Aiw
http://www.speak-english-today.com/

http://learn-english-for-thai-students.blogspot.com/ 

 

   คำเดือนจากผู้เขียน
  เมื่อจะเริ่มเรียนวิชาความรู้ในเว็บไซต์นี้กรุณาอ่านระเบียบข้อปฏิบัติและ
คำแนะนำต่างๆที่ได้แนะนำเอาไว้ในเว็บไซต์นี้ให้เข้าใจเสียก่อน

    Guestbook คือสมุดเยี่ยมชม
  ถ้าผู้อ่านและผู้ศึกษาทั้งหลายเมื่อได้เรียนรู้วิชาครวามรู้ในเว็บไซต์นี้แล้ว
ถ้าตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจและมีปัญหาที่จะสอบถามให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
เมื่อมีแบบฟอร์มโผล่ขึ้นมาก็ให้กรอกข้อมูลได้เลย

 http://steginka.123guestbook.com/cookie-policy

 http://pornchai.123guestbook.com/
 http://bbmdmorris.123guestbook.com/?page=2

ถ้าต้องการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ทางอีเมลให้ติดต่อที่อีเมลข้างล่างนี้
     rachun05@gmail.com
      แนะวิธีการค้นหาเว็บไซต์นี้
   ให้คัดลอกเอาเว็บไซต์นี้คือ:http://www.internetuniversity999.com/
ไปวางที่ช่องการค้นหาของ Google แล้วคลิกที่ Search ปุ่มค้นหาก็จะมีรายชื่อของเว็บไซต์ทั้งหลายโผล่ขึ้นมาแล้วจงคลิกที่ Internet University of ChauThai   ก็จะได้เว็บไซต์นี้สมปราถนา หรือให้ผู้อ่านพิมพ์คำทั้งหลายเหล่านี้ลงที่ช่องค้นหาของกูเกิลคือ  Internet University of ChauThai แล้วก็คลิกปุ่มค้นหา เว็บไซต์ Internet University of ChauThai จะโผล่ขึ้นมาเป็นเว็บแรกให้คลิกขึ้นมาอ่านได้เลย หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ลิงค์ของเว็บไซต์แล้วกดเบาๆแล้วลากเม้าส์คลุมดำที่ลิงค์ของเว็บไซต์ให้หมดแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปแตะที่ลิงค์สีดำนั้นแล้วคลิก ขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกเปิดลิงค์ของเว็บไซต์นั้นอย่างสบาย

 
           CONVERSATION

  

        บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ผลดี

  http://www.englishspeak.com/th/english-lessons

  https://www.englishspeak.com/en/english-lessons/1/english-lesson

  https://www.englishspeak.com/en/english-lessons/2/english-lesson

 https://www.englishspeak.com/th/english-lessons/5/english-lesson

  https://www.englishspeak.com/en/english-phrases

  https://www.youtube.com/watch?v=uJHLX88pWPI

  http://www.englishspeak.com/th/english-words

  http://englishsingsing.blogspot.com/2016/05/100.html

  https://www.facebook.com/AseanConnections/posts/809588525732349

  https://muaonpink.wordpress.com/2013/03/12/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8

                   บทสนทนาจาก ILTS

                

   

     https://www.youtube.com/watch?v=sRFEKvsw-vs

     https://www.youtube.com/watch?v=XyDrz6YAwvw

     https://www.youtube.com/watch?v=TyYHs1-6Vls

     https://www.youtube.com/watch?v=OualsHB1FqE

   https://www.mometrix.com/blog/ilts-reading-teacher-exam-practice-questions/

   https://www.youtube.com/results?search_query=ielts+speaking

   https://www.testprepreview.com/ILTS.htm

   https://twitter.com/_ilts_

   http://www.teachingsolutions.org/ilts-study-guide

   http://www.teachingsolutions.org/vtne

   http://www.youtube.com/watch?v=jpvwFsS8eck&list=PL944BD8304393482F&index=12
   http://www.youtube.com/watch?v=bPfdYH35QbE

   https://www.pinterest.com/pin/441563938457078830/
 เรียนภาษาอังกฤษกับ English 4 Today
http://www.englishsoftware.org/
http://www.english4today.com/
http://www.english4today.com/recover_pwd.php
https://www.facebook.com/english4today/
https://twitter.com/english4today

https://www.youtube.com/watch?v=Rz4dbOcArOI
    PART OF SPEECH
http://www.whatami.net/ms/bic.html
เรียนไวยกรณ์อังกฤษชั้นยอดจาก Oxford University Press
http://oupeltemail.com/1MVU-1WALY-209YUV0S68/cr.aspx
  ฝึกฝนการเขียน,อ่าน,ฟัง,และพูดภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยครูอังกฤษฟรี   

  http://www.act-english.com/2012/12/active-english-classroom/
    
Langhub.com - เรียน ภาษา อังกฤษ
     เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน - YouTube
     เรียน ภาษา อังกฤษ - Englishspeak.com
     E4Thai.com

     Learn English for Free with elllo!
   

      http://plus.jekieshop.net/index.html

      http://intereladsd.blogspot.com/
   ผู้ต้องการอยากพูดภาษาอังกฤษได้เร็ว ท่านต้องใช้เวลาเข้าศึกษาในเว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 8 เหล่านี้วันละหลายๆเที่ยวท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้เองโดยไม่รู้ตัวแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดด้วย

    ท่าน ผู้ใดอยากได้ใบประกาศและใบรับรองวิทยฐานะในระดับมาตรฐานหรือระดับโลก ขอให้ท่านเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าสรรหามาให้ท่านเลือกเรียนแล้วมีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินกรุณาคลิกเลือกเรียนได้ตามสบาย  เริ่มสมัครเรียนได้เลยตรงนี้
    
INTERNET UNIVERSITY

  
  มหาวิทยาลัยต่อไปนี้เรียนฟรี
       Free University 
   http://free-university-in-internet.blogspot.com/
     University Of The People
   http://www.uopeople.edu/
   http://boingboing.net/2012/10/30/university-of-the-people-free.html
   https://www.facebook.com/UoPeople

      Free University Week           
  http://freeuniversitynyc.org/2013/01/31/sharing-and-struggling-with-ideas/img_3142/
   
   Colorado Free University
   http://www.freeu.com/

   The Open University

  http://www.open.ac.uk/

  https://www.futurelearn.com/partners/the-open-university

  https://www.edx.org/course?subject=Language

    edX University Free

  https://www.edx.org/

  https://en.wikipedia.org/wiki/EdX
  มหาวิทยาลัยต่อไปเหล่านี้เสียเงิน
      Walden  University
  
http://www.waldenu.edu/
    London  University  Course

  http://www.studylondon.ac.uk/courses?gclid=CKrrvMvE19MCFdOFaAodRZgHxg
 University  Of  Phoenix

  http://www.phoenix.edu/degrees/bachelors.html

 
   HARVARD  UNIVERSITY
http://www.harvard.edu/resources-offices/online-learning

การฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี
                      เชิญคลิกเว็บไซต์ข้างล่างนี้ได้เลย

        

          https://www.salon.com/2011/10/12/a_home_schooler_goes_to_college/

           https://www.salon.com/1999/06/15/brin_main/

        https://www.saloniris.com/festive-holiday-promotions-can-boost-your-business/

        https://www.thisuglybeautybusiness.com/2016/10/aasm-client-distribution-after-separation-who-gets-to-keep-the-clients.html

        https://www.pinterest.com/pin/195273333817876216/?lp=true
                     English Conversation Practice      

           https://www.pinterest.co.uk/pin/382806037069478008/?lp=true
           https://www.youtube.com/results?search_query=english+conversation

          https://www.youtube.com/results?search_query=conversation+in+english

       https://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4PRFD_ enTH557TH558&q=English+Conversation1++02+

         https://www.homelearningcollege.com/courses

         https://www.homelearningcollege.com/contact-us/thank-you?id=8611dfdb-0098-46a7-a633-e9ab4f769ab5&in=CFOL

           Home College

  

   https://www.youtube.com/watch?v=YjSlro6_cSA

   https://www.youtube.com/channel/UC10pJ5AQ7e7nadBOtINDX6Q

   https://play.google.com/store/apps/details?id=tflat.co.hoctienganh

   http://www.youtube.com/watch?v=UlSVe2ehjls

   https://www.youtube.com/watch?v=8YDaOQmOsfM

   https://www.youtube.com/watch?v=0mLeyiWR7ek

               ชุดสอนภาษาอังกฤษ

   

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=400:2013-03-21-08-00-09&catid=57&Itemid=106

   https://www.pinterest.com/pin/183240278572689866/

    https://www.pinterest.com/pin/183240278572700637/

   https://www.pinterest.com/pin/750060512909802971/

   https://www.pinterest.com/pin/657736720549153439/

   https://www.pinterest.com/pin/AYf0D2_ycTg0NoYk73A0pLKwpbPVA1YHesH7-NkXocKQHqghmJlDmtE/

   https://www.pinterest.com/pin/386535580497800316/

   https://www.pinterest.com/pin/249457266831083199/

   https://www.pinterest.com/pin/505458758148867815/

   https://www.pinterest.com/pin/413346072028197157/

   https://www.pinterest.com/pin/513903007451458637/

    https://www.pinterest.com/pin/413346072028197157/    

             ชุดของอาจารย์ Molly Stone

          
   Learn English-Beginner From  Molly Stone  Teacher

         ชุดของอาจารย์ Louise (อ.ลูอิซ)

    

  https://www.youtube.com/watch?v=k9AttHHNX6w

  https://www.youtube.com/watch?v=JKF_rGBlLM8

  https://www.youtube.com/watch?v=v34ZUcezSmk

  https://www.youtube.com/watch?v=j4I9LDTjAGA 

 https://www.youtube.com/watch?v=7oOX48NOyTQ

 https://www.youtube.com/watch?v=Uw3gelIY-fE

 https://www.youtube.com/watch?v=m96z8OQKX0A

 https://www.youtube.com/watch?v=l-3WrJxndVc

 https://www.youtube.com/watch?v=eL6cjM9WhGw

 https://www.youtube.com/watch?v=jtgk3brN9lQ

      ชุดของ แอนดรูว์ บิ๊กส์

   

     https://www.facebook.com/andrewbiggsacademy/

เรียนภาษาอังกฤษข้้นใช้งานกับแอนดรูว์ บิ๊กส์

      .เพื่อนภาษา 1

   เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ  
https://www.youtube.com/results?search_query=dvd1+-+english+course+-+english+subtitle-+bacitikdaithanh+

       ชุดของอาจารย์ อดัม

  

     https://www.youtube.com/watch?v=oTvAJR_Y5jw

  https://www.youtube.com/watch?v=4IML4BgQQmE

  https://www.youtube.com/watch?v=LeLhQF0547Y

  https://www.youtube.com/watch?v=cxwEsnlEkDI

  https://www.youtube.com/watch?v=LybP2SJu4b8

    English for Today

  http://asianvu.com/bk/framework/wp-content/uploads/2013/08/English_for_Today_9-10.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=v4AtBASKGv4

 https://www.youtube.com/watch?v=E1iF5QLBXQQ

  http://www.learn-english-today.com/ 

   เข้าศึกษาEnglish Course เชิญคลิกได้เลย

   

    https://campus.abaenglish.com/en/videoclass/index

      1.http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one
      2.http://rachun-duangdee.blogspot.com/

         Learn Real English

  

   https://www.pinterest.es/explore/real-english-conversation/?lp=true

   https://www.youtube.com/watch?v=beqtMhE69d0

   https://www.youtube.com/watch?v=tSj8FaJQ5gg

   https://www.pinterest.com/pin/304133781074320499/?lp=true

   http://www.marcuswhelan.com/tip-5-how-to-learn-english-dont-study-new-words/

   http://englishharmony.com/web-research/

   https://www.facebook.com/Speechyard/

       Deep English

    

   http://www.englishblog.com/2016/03/site-of-the-day-deep-english.html#.WlRes4-0Pcs

   https://deepenglish.com/

   https://deepenglish.com/courses/method/day-two/  

   https://www.youtube.com/user/DeepEnglishDotCom

   https://www.facebook.com/DeepEnglishDotCom/

   https://deepenglish.com/2015/10/the-power-of-belief-2/?utm_campaign=2015-10-2&utm_source=blogpost&utm_medium=yt

   https://deepenglish.com/2018/01/former-white-nationalist-rising-star-rejects-racism/

   https://deepenglish.com/courses/true-stories/?em=pornchai551%40yahoo.com

        Deep English Dictionary

   http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=deep

   https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deep

   https://deepenglish.com/7-day-english

   https://www.youtube.com/watch?v=66JuhriESh4

          Espressoenglish

  

   https://www.espressoenglish.net/how-to-speak-fluent-english-top-10-tips/?mc_cid=3240066412&mc_eid=9b07355434

   https://ixivixi.com/Education-detail/espresso-english-reviews-improve-your-english

   https://www.espressoenglish.net/english-speaking-courses/

   https://www.espressoenglish.net/podcast/

   https://www.espressoenglish.net/english-speaking-courses/

   https://www.espressoenglish.net/?mc_cid=c415980ce1&mc_eid=9b07355434

   https://www.espressoenglish.net/difference-between-should-could-and-would/?

   https://www.espressoenglish.net/english-learning-e-books/

   https://www.espressoenglish.net/

   https://www.espressoenglish.net/english-speaking-courses/

       ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ
 ภาษาอังกฤษจากOxford University Press
   https://elt.oup.com/?dm_i=1MVU,3LKLS,FZVPQL,1&cc=th&selLanguage=en
 ภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press Headway
   https://www.youtube.com/watch?v=x7IEOW7XSCI
 ภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press Global
   https://www.youtube.com/user/OUPELTGlobal
 ภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press
   http://www.oxfordjournals.org/en/
 ภาษาอังกฤษจาก Alison
   https://alison.com/
 เรียนภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
 http://learnrealenglish.com/how-to-use-the-learn-real-english-lesson-text
     Learning English Lessons
  https://www.youtube.com/watch?v=ohJCdihPWqc
    English Grammar
  http://www.englishgrammar.org/
        เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

 

 http://www.tonamorn.com/vocabulary/

  https://www.youtube.com/watch?v=IBiLbhhEkIE

  http://www.englishspeak.com/th/english-lessons/1/english-lesson

  http://www.tonamorn.com/english/conversation/time/

  https://www.youtube.com/watch?v=KW4YvKeAFy0

  http://www.stopmemo.com/2015/04/easy-english-phonics/

  https://www.youtube.com/watch?v=oVtmKYxY3tA

  http://www.tonamorn.com/english/writing/email/

  https://www.youtube.com/watch?v=XJwTqLyF-rI

  https://www.youtube.com/watch?v=FhKPdUB4tlc

  https://www.youtube.com/watch?v=sM07ZfQt-4E

  https://www.youtube.com/watch?v=57sceSYSd8A

      เรียนภาษาอังกฤษชุดของ edx
     https://www.edx.org/
    https://en.wikipedia.org/wiki/EdX#References
    https://www.facebook.com/edX/
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.edx.mobile
    https://www.youtube.com/user/EdXOnline
   
มาเล่น OPEN edX กัน « Thai Open Source

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  https://www.youtube.com/watch?v=X-zC0Z4i_b8
     Internet University Free
      http://www.internetuniversity999.com/
      Coursera - Free Online Courses From Top Universities ...
      University of the People – The world's first tuition-free online ...
      Harvard Open Courses | Open Learning Initiative
      edX | Free online courses from the world's best universities
      All our free courses - OpenLearn - Open University
      1150 Free Online Courses from Top Universities | Open ...
      Cornell University Library - Internet Archive
      MOOCs: Top 10 Sites for Free Education With Elite ...
      Open Yale Courses - Yale University
      Universities with the Best Free Online Courses - Study.com
      Duke to Offer Free Courses on Internet | Duke Today
      Student Internet - ICT Self Help : University of Waikato
      World Education University: Home
      The Internet Grammar of English - University College London
    
https://its.uq.edu.au/front
            เว็บไซต์ที่มีสัมพันธ์กับเว็บนี้
    1.เว็บไซต์การเรียนรู้ไวยกรณ์อังกฤษ
      http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

       2.เว็บไซต์การเรียนรู้เรืองของพลอยพญานาค, เทพประจำวันเกิด, ประวัติพระมหากัจจายนะ,สีวลีและพระอุปคุต
              Ploypayanak 
    
http://ploypayanak.weebly.com/  
              E-commerce
   
http://rachun-duangdee.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
           3.เว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษ
          Internet Trader 

              http://pornchai-duangmalai.blogspot.com/   
       4.เว็บไซต์ Flshh-mini
        
 http://flash-mini.com/web/index.php?fb=1368121525
          
แฟลชมินิดอทคอม มิตรภาพออนไลน์ New

          http://flash-mini.com/huay.php#

      5.เว็บไซต์ Wordpress.com
          
http://www.93health.com/URL/
          https://999nice.wordpress.com/

          https://99bestfashion.wordpress.com/

          
INTERNET UNIVERSITY Of THAILAND | rachun999

        edX Harvard

       

  ใครที่มีความใฝ่ผันว่าอยากจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Harvard หรือ MIT ล่ะก็ ต่อไปคุณสามารถเรียนได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณเองได้เลยครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทาง Harvard และ MIT ได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อนำเสนอคอร์สเรียนฟรีออนไลน์สำหรับนักเรียนที่สนใจทั่วโลก ซึ่อโปรเจคนี้มีชื่อว่า edX ซึ่งจะดำเนินงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อยู่ใต้การควบคุมของทั้งสองสถาบันการศึกษาซึ่งทั้งคู่ควักเงินลงทุนไป  สถาบันละ 30 ล้านเหรียญเลยทีเดียว คอร์สการศึกษาแรกอย่างเป็นทางการจะประกาศให้ทราบในหน้าร้อนที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นก็จะเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเป็นต้นไป โดยนักศึกษาของโครงการ EdX จะไม่ได้รับเครดิตใดๆจากทางมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแอดมิชชั่น แต่ก็ยังมีการสอบและการประเมินผลเหมือนการเรียนในห้องพร้อมด้วยใบรับรองสำหรับนักศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิชานั้นๆโปรเจคนี้สร้างขึ้นโดยใช้พื้นฐานมาจากโปรเจคการเรียนออนไลน์ที่ทาง MIT ได้ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งคอร์สต้นแบบวิชาแรกก็คือ circuits and electronics ที่เปิดให้ทดลองเรียนไปเมื่อเดือนมีนาคม มีนักศึกษาให้ความสนใจกว่า 120,000 คน แต่เมื่อผ่านการสอบกลางภาคแล้ว พบว่ามีนักศึกษาเหลือเพียง 10,000 คนเท่านั้นแต่โปรเจคของ Harvard-MIT อาจจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันในตลาดการศึกษาออนไลน์ เพราะเดือนที่ผ่านมามหาวิทยาลัย Princeton, Stanford, Michigan และ University of Pennsylvania ก็ได้นำเสนอการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ที่ดำเนินงานโดยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่มีชื่อว่า Coursera ซึ่งก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford หนึ่งในนั้นก็คือ Andrew Ng ผู้รับหน้าที่สอนวิชา machine learning ซึ่งฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาก็มีนักศึกษามาลงเรียนกว่า 100,000 คนเลยทีเดียว นอกจากนั้นตัวเลือกอื่นๆก็ยังมี Udacity ที่ร่วมก่อตั้งโดยอดีตศาสตราจารย์จาก Stanford เช่นกัน และ Khan Academy มีคลิปฟรีสอนวิชาต่างๆ 3,100 คลิป

   มหาวิทยาลัยออนไลน์ฟรีที่น่าเรียน

                         The Open University     

  http://www.open.edu/openlearn/free-courses?ONEML=enq09u&MEDIA=enq09urp_eml19

  http://www.open.edu/openlearn/languages/english-language

       Calorado  University

          http://www.freeu.com/

              edX University  

    https://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html   

     https://www.edx.org/

   https://www.edx.org/course

   https://www.youtube.com/user/EdXOnline

     http://www.dailygizmo.tv/2012/05/03/edx-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2

     https://www.edx.org/course?utm_source=Course+Announcements+Mailing+List&utm_medium=email&utm_content=button&utm_campaign=Student_Newsletter_January_5_NewYear_Resolutions

    http://link.edx.org/view/5741f12c498e4692611f408c4767p.1i4k/9cccdfeb 

   http://link.edx.org/view/5741f12c498e4692611f408c5mybc.2a91m/a3ac1857

     เรียนออนไลน์ฟรีจาก Stanford

    https://www.coursera.org/                

      ข่าวดีสำหรับคนไทยที่อยากได้ปริญญาของประเทศอเมริกา

    ขณะนี้มหาวิทยาลัย International University Of Morality  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย  ข่าวนี้นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่ต้องการจะเรียนที่ประเทศอเมริกาแต่ไม่มีเงินมากและไม่รู้ภาษาอังกฤษซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่ประเทศอเมริกาได้เนื่องจากไม่รู้ภาษาอังกฤษและมีทุนทรัพย์น้อยแต่มีความต้องอยากได้ปริญญาของประเทศอเมริกา  บัดนี้ความหวังที่ท่านทนรอมานานแสนนานได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกออนไลน์ท่านสามารถเรียนในเวลาไหนก็ได้และจะเรียนที่แห่งหนตำบลใดก็ได้ไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ  เพศและวัย การเรียนเป็นการเรียนในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตหลักสูตรมีให้เลือกมากมายพร้อมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมที่สังคมปัจจุบันกำลังขาดแคลนอีกด้วย  

International University Of Morality

  

มหาวิทยาลัยนานาชาติโมราลิตี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามกฏหมาย 6E-5.001 แห่งมลรัฐฟลอริด้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สนใจทั่วโลก   โปรดคลิกดูที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

   http://www.ium-thai.org/

   https://www.facebook.com/International-University-of-Morality-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8

    https://drnoppadol.wordpress.com/2014/07/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8

   https://www.youtube.com/watch?v=HvtexBTWY0s

   https://www.youtube.com/watch?v=fHuyHWNaCw8

   http://www.ium-thai.org/blank-21

   เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน

 http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8

 http://bkkseek.com/category/tale/englishfables/

 http://www.dek-eng.com/137/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99

 http://fun-fable.blogspot.com/2013/12/2.html

   นิทานจาก Youtube

  https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

   MOBILE   LEARNING

  https://www.pinterest.com/explore/mobile-learning/?

     เรียนภาษาอังกฤษจาก Pinterest

  

  https://www.pinterest.com/

   https://www.pinterest.com/

   https://www.pinterest.com/irinalily/ielts/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=289989732195784476&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/sk1005201/language/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=666040301080757571&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/ademtamince65/ingilizce/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=857443285243895388&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/isnotthatdeep/esl-libros/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=596304875600700901&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/mohsayed57/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=565201890674592690&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/kristyvanaga/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=432de57c83234ed98b8b30c53deb1c0a&utm_content=267964315267775679&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004  

   https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1/1235-bathroom-items-names-english-lesson-vocabulary
   https://www.pinterest.com/search/pins/?q=english%20grammar&source_id=BauRCIfA&rs=srs

   https://www.pinterest.com/smonni13/inglese/?utm_campaign=rdboards&e_t=fc6fff5c69304628854cb6ec1c0916f6&utm_content=7388855577941718&

           Education English From Pinterest

  ใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษจาก Pinterest ที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างจงคลิกเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาศึกษาได้เลย

 https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

https://www.youtube.com/channel/UCNP6pwOrjGmRYSrsVNUgQ_w?feature=em-uploademail     https://www.pinterest.com/netmail6/english-language-esl-efl-learn-english-vocabulary-/?

     http://www.merriam-webster.com/word-games?&t=1310672764

 เรียนการสกดคำภาษาอังกฤษจาก Pinterest

   https://www.pinterest.com/pin/409546159848771434/?

   https://www.pinterest.com/pin/409546159848771487/?

   https://www.pinterest.com/pin/486529565978375860/?

   https://www.pinterest.com/pin/409546159848771400/?

   https://www.pinterest.com/pin/486529565978375853/?

   https://www.pinterest.com/pin/334603447299450190/

   https://www.pinterest.com/pin/449726712774161887/

   https://www.pinterest.com/beraza/school/?

   https://www.pinterest.com/liliannoegarcia/recursos-para-clase/?

   https://www.pinterest.com/DmytroRuz/thailand/?

   https://www.pinterest.com/jufpien69/engelsenglish/?

   https://www.pinterest.com/jufmarian/engels-english/?

  Writing English Language From Pinterest

   https://www.pinterest.com/burntside/writing/?

   https://www.pinterest.com/Opejii/enkku/?utm_campaign=rdboards&

   https://www.pinterest.com/news_hub/4927056129176907138/

   https://www.pinterest.com/robannep/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=04401c6c06824326850493192142fa7f&utm_content=279645526801170420&              

  เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้จาก Pinterest

   https://www.pinterest.com/pin/456130268494191816/?

   https://www.pinterest.com/natalia_rai/children/?

   https://www.pinterest.com/cricket0914/writing/?

   https://www.pinterest.com/FdmSrkn/t-materials/?

   https://www.pinterest.com/allienat/phonics/?

   https://www.pinterest.com/blueeyrie/school/?

   ฝึกฝนภาษาอังกฤษจาก Pinterest

  https://www.pinterest.com/633TechMedia/blended-learning/?

  https://www.pinterest.com/smokysara/teaching-ideas-kids/?

  https://www.pinterest.com/pin/862157922384245667/

  https://www.pinterest.com/pin/517773288393020410/

  https://www.pinterest.com/pin/375769162643462648/

  https://www.pinterest.com/pin/Abvt3W8ijFHLyPSaU4Qotk9HLRGoG9KgmYtgbKSBwvh-tynIQrVzD8E/

 การใช้ภาษาอังกฤษในหลักการที่แตกต่างของ Pinterest

  https://www.pinterest.com/pin/145170787967860249/

  https://www.pinterest.com/khan_alixa11/english-grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=4ad337f5b2474368b3895fbb348c051d&utm_content=145170856677715075&

  https://www.pinterest.com/igorkobenko/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=4ad337f5b2474368b3895fbb348c051d&utm_content=221802419087232550&

  https://www.pinterest.com/linavilakazi/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=4ad337f5b2474368b3895fbb348c051d&utm_content=693554480054082746&

  https://www.pinterest.com/pin/399342691930347247/

  http://www.engliship.fr/present-simple/

  https://www.pinterest.com/naturallyme/teach-me-englishgrammer/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&

  https://www.pinterest.com/vickyg4jc/english-language/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=531495262213371084&

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=english%20vocabulary&source_id=6lw6SN2Q&rs=srs

  https://www.pinterest.com/pin/337558934552938460/

  https://www.pinterest.com/maryfaithreal/parts-of-the-speech/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=337559003259658474&

  https://www.pinterest.com/carlathoms6252/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=564568571976986778&

  https://www.pinterest.com/ryan3943/english-grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=95279417055757141&

    

   ภาพยนต์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของร.๙

  https://www.youtube.com/watch?v=UIeQCaZNIGc

  Pinterest  Website 

  https://www.pinterest.com/

  https://www.pinterest.com/personalize0405/writing/?utm_campaign=rdboards&

   https://www.pinterest.com/news_hub/4954232360850696838/?utm_campaign=category_pp&e_t=92b7c9cf01c44587a5488886fb8b3ce7&utm_medium=2012&utm_source=31&e_t_s=cta

 จงฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษด้วยลิ้งค์ข้างล่างนี้

     

    https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4

   https://www.youtube.com/watch?v=a8sDxI55Iwc

   https://www.youtube.com/watch?v=p8LEbs1Xn9s

   https://www.youtube.com/watch?v=WtO0YG-IWxE

   https://www.pinterest.com/palomalimi/english-book/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=487725903335004877&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/391039180140419397/

   https://www.pinterest.com/sk1005201/language/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=666040301080757571&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/797629783978579472/

   https://www.pinterest.com/neverlb12/angielski/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=455708124734142682&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/claubassfc/ingl%C3%AAs/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=430516114318541528&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/benjaminnch95/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=852728579384054467&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/patriciasolar/idioma/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=500673752263677763&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/hanahrabaov/angli%C4%8Dtina/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=695313698658634213&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

       Easy Pace Learning

  https://www.easypacelearning.com/

  https://www.youtube.com/channel/UCde965z3GRuyadgPZPUxavw

  https://www.pinterest.com/pin/461126449320744081/

  https://www.pinterest.com/notebookism/easy-pace-learning/

  https://plus.google.com/106226826940402290400

  http://www.slideshare.net/RalphPilkington

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-basic-english-free-online

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/all-sorts/1208-learning-english-for-free

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/lesson-categories/1369-free-english-books

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/grammar

        เรียนภาษาอ้งกฤษจากการอ่านข่าวดูหนังฟังเพลง

  

  1.เรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าว เป็นทักษะในการเพิ่มคำศัพท์ให้มากขึ้น  โปรดบันทึกคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์เอาไวเสมอเมื่อไปพบคำศัพท์ที่เราไม่รู้  และให้อ่านทบทวนคำศัพท์ที่บันทึกไว้ทุกวันเสมอก่อนจะอ่านข่าวเรื่องต่อไป  เมื่อได้คำศัพท์แล้วนำคำศัพท์ที่ได้ไปแต่งเป็นประโยคำถามและคำตอบแต่เพียงสั้น

  2.เรียนภาษาอังกฤษจากการดูหนังจะได้เรียนรู้ทักษะในการฟัง

  3.เรียนภาษาอังกฤษจากการฟังเพลงเพื่อฝึกทักษะในการฟังและการเรียนรู้ในการใช้คำศัพท์ที่แปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอ

  ลิ้งค์ในการอ่านข่าว

  Channel Asia

  http://www.channelnewsasia.com/

  https://www.youtube.com/user/channelnewsasia

   CNN

  http://edition.cnn.com/

  https://www.youtube.com/user/CNN

    BBC

 http://www.bbc.com/news

  https://www.youtube.com/user/bbcnews

  https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9wq/episodes/downloads?ocid=socialflow_twitter

        คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับวัยรุ่น

       

     https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/

    http://www.unigang.com/Article/11441

    https://www.dek-d.com/studyabroad/38724/

    https://www.youtube.com/watch?v=a-GvnOf-HRM

    https://www.youtube.com/watch?v=ejXrGoHFGJQ 

    https://www.engnow.in.th/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_term=2018-02-26 

    https://www.engnow.in.th/

    Justin Bieber

 http://www.justinbiebermusic.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0

  http://www.billboard.com/artist/305459/justin-bieber

    Bruno Mars

  http://www.billboard.com/artist/298455/bruno-mars

  https://www.youtube.com/user/ElektraRecords

รายการสมัดรและสมภาษณ์นักร้อง

    X-Factor UK

 https://www.youtube.com/user/TheXFactorUK

บทส้มภาษณ์การสมัครงานภาษาอังกฤษ

  https://www.youtube.com/watch?v=b7zbYEO7cQ4

  https://www.youtube.com/watch?v=6TZYAseeuvo

  https://www.youtube.com/watch?v=aQCB92VGby0

 https://www.youtube.com/watch?v=kgSwhFPkZdg

       เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.Chris

     

   https://www.youtube.com/watch?v=w5jMfeEwBPI

  https://www.englishbychris.com/

  http://www.englishbychris.com/vocabulary/

  https://www.englishbychris.com/how-to-learn-english/

  https://www.youtube.com/user/MeAndMyLittlePiano

  https://www.youtube.com/watch?v=CTkjL0hxTok

  https://www.youtube.com/watch?v=OPrHftFDNiM

  https://www.youtube.com/watch?v=ZMbxZSfne_8

  http://app.eduzones.com/portal/video/55105/

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3771:100-english-by-chris&catid=49&Itemid=112

  https://www.facebook.com/Teacherchrischiangmai/

ทดสอบไวยกรณ์อังกฤษจาก Oxford University Press

  http://oupeltemail.com/1MVU-1WALY-209YUV0S68/cr.aspx

Enjoy Teaching  English จาก Pinterest

 https://www.pinterest.com/pin/317855686190771224/

  http://lusine13.blogspot.ca/

  https://www.pinterest.com/pin/317855686190771224/

  https://www.pinterest.com/sandyrmz77/english/

  https://www.pinterest.com/anyvaju/fi%C8%99e-de-lucru/

  https://www.pinterest.com/ddjoyce1/phonics/

  https://www.pinterest.com/aljokaebron/english-for-me/

  https://www.pinterest.com/utpharmd99/english-reading/

  https://www.pinterest.com/kariannebaukhol/skole/

  https://www.pinterest.com/pin/478437160392216427/

  https://www.pinterest.com/pin/170433167121068101/

         Blog ฝึกฝนการสกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

   

 http://www.stopmemo.com/

  http://cmiller-2ndgradetech.blogspot.com/2014/09/

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

  http://www.adaptedmind.com/reading.php?gclid=EAIaIQobChMIy6jy_rC22AIVGCUrCh3iBwHiEAAYAiAAEgIZ3PD_BwE

      การฝึกอ่านคำศัพท์ 5000 คำ 

 https://quizlet.com/19278735/5000-flash-cards/

  https://www.pinterest.com/pin/351912457121774/?utm_campaign=popular_pins&e_t=c8f8a9ed8f2046768116fdafc365b030&utm_content=351912457121774&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

      เรียนภาษาอังกฤษกับ AEC

http://www.engisfun.com/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7

  http://www.engisfun.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0

   Opposite  Flash  Cards  Pinterest

 https://www.pinterest.com/pin/140806221584681/?utm_campaign=category_pp&e_t=9ebcbb5f968a48e88b465aa4715c40d9&utm_content=140806221584681&

  https://www.pinterest.com/pin/50172983324572915/

   https://www.pinterest.com/pin/616359898974202919/?utm_campaign=rdpins&

         Beautiful Picture Pinterest

  https://www.pinterest.com/goodman9990317/beautiful-picture/

  https://www.pinterest.com/

  https://www.pinterest.com/pin/322570392051499230/?utm_campaign=rdpins&e_t=0a1e7bc2dec94fe083be2a7591ca9bf5&utm_content=322570392051499230&

               ภาพวิวสวยจาก Pinterest

   

           สอนพูดและฟังแบบประสพการณ์จริง

    https://www.pinterest.com/pin/433401164135950306/?utm_campaign=rdpins&e_t=9a3e7dd8a39846809fb1703b27b25bf7&utm_content=433401164135950306&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

    https://www.pinterest.com/pin/433401164135950303/?utm_campaign=rdpins&e_t=9a3e7dd8a39846809fb1703b27b25bf7&utm_content=433401164135950303&utm_source=31&utm_term=14&utm_medium=2004

    https://askpaulenglish.wordpress.com/?blogger=http://askpaulenglish.blogspot.com/2016/08/first-conditional.html

    https://www.pinterest.com/pin/498844096210505640/

        เรียนรู้การหาเงินกับ Ready Planet

     

         https://www.readyplanet.com/

http://www2.readyplanet.com/newsletter/Google-AdWords-Referral-Program.html

https://www.readyplanet.com/16704938/google-adwords?utm_source=newsletter&utm_medium=websitecolumn&utm_campaign=20161123_google-adwords&

https://www.facebook.com/readyplanet

https://line.me/th/

   แนะนำการปรับแต่งเรดดี้ เพลนเน็ต

https://blog.readyplanet.com/?_ga=2.121490255.654459843.1509114935-208051645.1506408501

http://oxygen.readyplanet.com/?_ga=2.109496770.654459843.1509114935-208051645.1506408501

https://www.pinterest.com/horizonvietnam/ninh-binh-la-baie-dha-long-terrestre/?utm_campaign=rdboards&e_t=7f55554312c647fbbbc7a762e66f8401&

       ภาพวอลเปเปอร์และวิวสวยสวยคลิกดูที่นี่

  

 https://www.pinterest.com/pin/763500943047753170/

  https://www.pinterest.com/pin/760052874584619692/

  https://www.pinterest.com/pin/357684395388290741/

  https://www.pinterest.com/pin/478226054152097138/

  https://www.pinterest.com/pin/234187249343500150/

  https://www.pinterest.com/pin/725079608726559643/

  https://www.pinterest.com/pin/360428776408276554/

  https://www.pinterest.com/pin/347340189990306774/

  https://www.pinterest.com/pin/346847608778398774/

 https://www.pinterest.com/selmadetoledo/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=f00a728579084108b62368e83fdc8e42&utm_content=375769231348169203&

  https://www.pinterest.com/pin/780741285373133635/

   https://www.pinterest.com/pin/318981586086742148/

   https://www.pinterest.com/pin/586734657674488734/

   https://www.pinterest.com/pin/678425131338534436/

  https://www.pinterest.com/pin/337136722091122726/

   http://imagenesparacrear.blogspot.cl/2011/02/paisajes-animados.html

   https://www.pinterest.com/pin/842947255227735716/

   https://www.pinterest.com/pin/687995280548461436/?utm_campaign=rdpins&e_t=3369ffa58da140f0a6e87ea81adbe6f3&utm_content=687995280548461436&

   https://www.pinterest.com/nana29amina/lukisan/?utm_campaign=rdboards&e_t=751ed0009c98400791403d2d93b06eba&utm_content=462533892919340715&

           บ้านมีล้อ

  https://www.pinterest.com/pin/456974693410096290/

  https://www.microsoft.com/th-th/

  https://www.pinterest.com/news_hub/4930682122338839263

  https://www.pinterest.com/news_hub/4924871548080239941/

  http://wallpaper-baipak.blogspot.com/2014/12/drawings-wallpaper_25.html

     ภาพฝ่ามือและฝ่าเท้าจาก Pinterest

  

    

   https://www.pinterest.com/pin/572590540109529133/

       วิธีใช้ Pinterest

   https://www.youtube.com/watch?v=AaYXf3MOoL8

          Slideshare English

   

    https://www.slideshare.net/kssalcedo/basics-of-english-grammar

   https://www.slideshare.net/lieb0049/grammar-powerpoint-presentation

   https://www.slideshare.net/erinhendry/english-grammar-powerpoint

   https://www.slideshare.net/MariaMarthaManetteMadrid/english-grammar-14392870

   https://www.slideshare.net/maortega23/basic-grammar-rules-pres-1

   https://www.slideshare.net/aoksana/english-tenses-5610444

   https://www.slideshare.net/FINAFELIP/english-grammar-1-powerpoint-level-1

   https://www.slideshare.net/ETRC/teaching-english-grammar

       Diary of a wimpy kid

  

   https://www.pinterest.com/pin/195273333813946650/

   http://www.technologyrocksseriously.com/search/label/reading#.WiOzzDQ6vcs

   https://www.funbrain.com/books/diary-of-a-wimpy-kid/page/1

   https://en.wikipedia.org/wiki/Diary_of_a_Wimpy_Kid_(book_series)

       Diary of awimpy kid พิเศษ

   https://www.wimpykidclub.co.uk/book/diary-of-a-wimpy-kid/

   https://www.penguin.co.uk/puffin/worlds/wimpy-kid/

   https://www.penguin.co.uk/puffin/worlds/wimpy-kid/

   https://www.penguin.co.uk/puffin/worlds/wimpy-kid/

   https://www.youtube.com/watch?v=7k4uBAiJsMM

   https://www.penguin.co.uk/puffin/watch-and-listen/

          คำศัพท์ Diary of a wimpy kid

 http://www.internetuniversity999.com/16780946/16%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-diary-of-a-wimpy-kid

         บทฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

  

   http://www.tonamorn.com/vocabulary/numbers-1-100/

  http://www.ium-thai.org/blank-21

  https://www.pinterest.com/pin/359725088978261374/?utm_campaign=homefeednewpins&e_t=551854dfb01943e98a6dac5b828c40a6&utm_content=359725088978261374&

  https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

  http://www.brainfitstudiothailand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD

                   Easy Pace Learning

   

  https://www.easypacelearning.com/    

  http://www.eslprintables.com/

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

  https://www.pinterest.com/pin/68735617695/?utm_campaign=popular_pins&e_t=e7fa3125067a48fca400b26221758037&utm_content=68735617695&utm_source=31&

                           วิธีจำคำศัพท์แบบไม่มีวันลืม

   

              Linguistics From Pinterest

          https://www.pinterest.com/news_hub/4939752769237038645/

             Education

       https://www.pinterest.com/categories/education/

       https://www.pinterest.com/burntside/writing/?autologin=true

           https://www.pinterest.com/pin/AWtTO5ReP5A6mLcj5By3KvNF6PQ6bCNaUuZUtqq7NO9B3iGHz7CFWPE/

          https://www.pinterest.com/pin/234679830558710273/

        https://www.pinterest.com/pin/234679830559738592/

        https://www.pinterest.com/pin/234679830559738598/

        https://www.pinterest.com/pin/234679830559738591/

        https://www.sheffield.ac.uk/english/ugc/programmes/linguistics

        http://www.nctlinguistics.com/

        http://eteacherhebrew.com/signup/confirm

        https://www.youtube.com/watch?v=bzz1pFWAtMo

         https://www.youtube.com/watch?v=G-Zy1f8EVDM

         https://www.pinterest.com/pin/831547518670866946/

  ๑.เขียนคำศัพท์จาก Dictionary มา  ๑๐  คำ
  ๒.ให้เอาคำศัพท์แต่ละคำใส่ลงไปในช่องของดิคชั่นนะรี่แล้วกดลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์นั้น
  ๓.ให้ดูคำแปลของคำศัพท์นั้นว่าแปลได้กี่อย่าง และให้ดูคำศัพท์นั้นว่าใช้เป็นอะได้บ้างในความหมายต่อไปนี้คือ Noun  Pronoun  Adjective   Adverb   Verb   Preposition   conjunction   Interjection
  ๔.ให้เอาคำศัพท์ที่ได้แล้วไปเขียนให้เกิดความชำนาญ เมื่อเห็นว่าคล่องดีแล้ว ให้เอาคำศัพท์แต่ละคำไปเขียนเป็น  ประโยคบอกเล่า   ประโยคคำถาม    ประโยคคำตอบ    และประโยคปฏิเสธ  รวมกันแล้วให้ได้ ๑๐ ประโยคขึ้นไป
  ๕.เมื่อเขียนได้ประโยคตามที่บังคับแล้ว ให้อ่านออกเสียงดังๆอ่านจนคล่องจึงจะผ่านไปได้
  ๖.ก่อนจะเขียนคำศัพท์ใหม่ให้อ่านทบทวนคำศัพท์เก่าอย่างน้อย ๓ จบ
  ๗.ประโยคตัวอย่างที่เขียนได้แล้วให้พิมพ์บันทึกรวมกันไว้แล้วให้อ่านออกเสียงดังๆทุกวัน
  ๘.ให้เอาประโยคคำถามและประโยคคำตอบ มาถามเองตอบเอง ทำเช่นนี้ตลอดไป 
   เมื่อทำได้เช่นนี้ท่านก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้ครบทักษะทั้ง ๔ คือ พูดได้    อ่านได้    เขียนได้    ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง  วิธีนี้เป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุด จริงหรือไม่ ขอให้พิสูจน์ดูได้เลย      

    SECONDARY ENGLISH TEACHERS ON PINTEREST

        

   https://www.pinterest.com/explore/english-teachers/?lp=true

     http://reallearningroom213.blogspot.ca/2016/02/secondary-english-teachers-on-pinterest.html

   http://reallearningroom213.blogspot.ca/?target=_blank%20.

      Languag Comprehension 

 

 

  http://www.shinestudents.com/purchase/

  https://blog.thelinguist.com/listening-comprehension

  https://www.youtube.com/watch?v=1bGJcW74lcI

PDF]Tutorial: LANGUAGE COMPREHENSION - Project LEARNet

   https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.projectlearnet.org/pdfs/Cog-Academic21.LanguageComp.pdf&prev=search

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=language%20comprehension&eq=language%20comprehension&etslf=NaN&

   https://www.pinterest.com/pin/76350156163785562/

   https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

    Language  Comprehension   แบ่งออกเป็น  4  ชนิด  คือ:-

      1.Reading  Comprehension             คือความเข้าใจในการอ่าน

      2.Listening  Comprehension           คือความเข้าใจในการฟัง

      3.Speaking  Comprehension           คือความเข้าใจในการพูด

      4.Writing  Comprehension              คือความเข้าใจในการเขียน

      5.Thinking  Comprehension            คือความเข้าใจในการคิด

      6.Spending  Comprehension           คือความเข้าในการใช้              

    ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                   

         Reading  Comprehension

 [PDF]Reading Comprehension Study Guide & Sample Test Questions

 PDF]Reading comprehension PDF

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/parents/secondary/readingcomprehensionpractice.pdf&prev=search

https://www.youtube.com/watch?v=q47xfh52rnA

http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/04/1795.html

https://www.pinterest.com/pin/127437864439951714/?utm_campaign=rdpins&e_t=c5f910010d7142d6a5223c5b5eda6e8c&utm_content=127437864439951714&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

           Listening  Comprehension

  http://www.stopmemo.com/2015/05/easy-english-conversation-1/

   https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk

   http://www.stopmemo.com/2015/06/english-connected-speech/

   http://www.stopmemo.com/2015/06/2-hours-tales/

   http://www.stopmemo.com/2015/06/english-conversations-fast/

   http://www.stopmemo.com/2015/06/10-daily-conversations/

   http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice

   https://www.youtube.com/watch?v=sgo6PCfZmK0

   https://agendaweb.org/listening-exercises

   https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises.html

   https://blog.thelinguist.com/listening-comprehension

   https://www.youtube.com/watch?v=nNxYq8sS1pw

   https://www.youtube.com/watch?v=qYb0LCqqJbU

         Speaking  Comprehension

 [PDF]Keep Talking. Communicative fluency activities for language teaching.

 PDF]Teaching Students to Comprehend Spoken English

  https://www.youtube.com/watch?v=TK8lJqFJXwY

  http://www.literacyportal.eu/en/everyday-life.html&contentid=71

  http://www.englishstudydirect.com/OSAC/langacls.htm

  https://www.englishforums.com/English/EnglishListeningComprehension-Speaking/xmwnh/post.htm

  https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=https://www.englishforums.com/English/EnglishListeningComprehension-Speaking/xmwnh/post.htm&prev=search

       Writing  Comprehension

 PDF]Writing for Comprehension

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D1073%26context%3Dreading_horizons&prev=search

 https://elt.oup.com/student/insidewriting/modelcompworksheets/?cc=us&selLanguage=en&mode=hub

 [PDF]Reading Comprehension

https://www.slideshare.net/genytuition/comprehension-question-types

http://reallearningroom213.blogspot.ca/2017/03/writing-pokes-perfect-tool-for-review.html

http://reallearningroom213.blogspot.ca/

https://www.pinterest.com/Scruffyscorner/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=461619099244979241&

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|th&u=https%3A%2F%2Fus14.campaign-archive.com

 https://www.pinterest.com/shadhiwa86/english-language/

   Thinking  Comprehension

https://classroom.synonym.com/comprehension-skills-require-critical-thinking-20209.html

http://www.rcsthinkfromthemiddle.com/comprehension-strategies.html

https://www.pinterest.com.au/explore/thinking-stems/?lp=true

     Spending  Comprehension

http://mrnussbaum.com/readingcomp/woodpecker 

https://www.pinterest.com.au/search/pins/?q=language%20comprehension&rs=rs&eq=&etslf=NaN&term_meta[]=language%7Crecentsearch%7Cundefined&

 https://drive.google.com/file/d/0B2hBWRQIRHEPVVo1ODVCU0dWQnc/view

 https://www.pinterest.com.au/pin/107242034860645125/?lp=true

 https://www.pinterest.com/mare2201/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=175147941697274506&

https://www.pinterest.com/akipyzw/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=628885604154861716&

https://www.pinterest.com/marysoconnor/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=459156193198811791&

https://www.pinterest.com/marybohtani/creative-writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=692147105170525828&

https://www.pinterest.com/trainwreckaimee/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=765260230371124049&

https://www.pinterest.com/cmlismore/just-words/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=333407247353124650&

https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=spending%20time%20together%20quotes&eq=spending&etslf=NaN&

 https://blogs.constantcontact.com/getting-started-on-youtube/?cc=SM_PIN_ConstantContact

 https://www.pinterest.com/callmestar300/digital-marketing/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=727331477259411691&

        ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

   https://journal.pim.ac.th/uploads/content/2015/05/o_19llmghem1mjlem9t3n1qtr1kmha.pdf

  https://www.gotoknow.org/posts/435030

  https://sites.google.com/site/prangtip00002464/hnwy-thi-3-xan-xyangri-hi-thu/kar-sxn-xan-phasa-xangkvs-pheux-khwam-kheaci

  https://www.slideshare.net/KritsadinKhemtong/ss-37492162

  https://www.slideshare.net/0872191189/ss-17245347

        ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ

   https://sites.google.com/site/arsilah4058/kar-sxn-thaksa-kar-fang

   http://www.netlanguages.com/th/english-courses-online/for-individual-students/listening-practice.php

   https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/courses-resources/videos/listening-skill

   https://www.slideshare.net/Namemie/ss-37362175

   https://sites.google.com/site/augustsaifu/phasa-xangkvs-kab-kar-thxng-theiyw

PDF]บทที่1 เทคนิคการสอนฟัง

      ความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษ

https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/hmp39.pdf   

 [PDF]แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อกา - MCU OJS

 PDF]การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - สถาบันวิจัย ...

https://deepenglish.com/7-day-english?wickedsource=google&wickedid=166052504133&wtm_term=www.merriam-webster.com&wdevice=c&wtm_campaign=691067415&

      ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษ

   http://www.netlanguages.com/th/english-courses-online/for-individual-students/writing-practice.php

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

    https://www.slideshare.net/taxiboat/wijai-54

   http://www.stou.ac.th/offices/Oes/Oespage/Guide/article/n8.html

  [PDF]การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ - ThaiJO

 PDF]การพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธ

 DOC]หลักการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       https://www.pinterest.com/pin/101049585373221784/?utm_campaign=rdpins&e_t=c5f910010d7142d6a5223c5b5eda6e8c&utm_content=101049585373221784&utm_source=31&utm_term=17&utm_medium=2004

       ความเข้าใจในการคิดเป็นภาษาอังกฤษ

            เรียนรู้วิธีคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ   
   หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้นั่นก็คือ “การคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ” อีกหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่ในการเรียนรู้ และจะทำให้คุณพูดได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องอายถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา เพราะไม่มีใครรู้!!!! โดยคุณสามารถทำตามกระบวน
การและขั้นตอนได้ ดังนี้       
    Level 1 : คิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละวันของคุณ เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าให้คิดคำศัพท์ขึ้นมา 1 ชุด เช่น:-      
        bed, toothbrush, bathroom, eat, banana, coffee, clothes, shoes       
 หรือถ้าคุณกำลังนั่งทำงานอยู่ก็คิดถึงคำศัพท์ขึ้นมาอีก 1 ชุด       
       car, job, company, desk, computer, paper, pencil, colleague, boss      
    Level 2 : ลองเอาคำศัพท์มาแต่งให้เป็นประโยค       
       เมื่อคุณกำลังนั่งกินอาหารกลางวันอยู่ คิด…      
           I’m eating a sandwich.
           My friend is drinking soda.
           This restaurant is very good.      
       ขณะที่คุณกำลังนั่งดูทีวีอยู่ คิด…      
           That actress is beautiful.
           The journalist has black hair.
          He’s talking about politics.      
    Level 3 : สุดท้ายจินตนาการประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาในหัวของคุณ โดยให้คิดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เช่นในขณะที่คุณออกกำลังกาย หรือกำลังรอรถไฟฟ้า รถเมล์ ให้ลองนึกบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวในหัวคุณให้เป็นภาษาอังกฤษ คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย เพราะนี่เป็นเพียงความคิด ยังไม่ได้พูดจริงๆ

        วิธีฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ
  การหัดพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองภาษาอื่นให้คล่อง ส่วนหนึ่งคือการที่สามารถคิดเป็นภาษาที่สองได้เลยโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาแรกหรือภาษาพ่อภาษาแม่ของเราก่อนเพื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องแปลกสลับไปเป็นภาษาที่สองอีกครั้งเพื่อสนทนากระบวนการแปลนี้เองทำให้เกิดช่องว่างไม่มีสัญญาณตอบรับไปพักหนึ่ง
  ถ้าภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กระบวนการแปลนี้จะเป็นไปโดยธรรมชาติ แล้วจะทำอย่างไรล่ะ ? บอกแบบขวานผ่าซากก็ต้องฝืนฝนแบบธรรมชาติ ถ้าตั้งใจว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้คล่องแคล่วก็ต้องเด็ดเดี่ยวบังคับตัวเองให้คิดเป็นภาษาอังกฤษเลยโค้ชมีหลานชายที่เป็นลูกครึ่งจีนไทย พ่อพูดไทยแม่พูดจีน ไม่รู้ว่าเด็กงงหรือเปล่าเพราะกว่าจะพูดได้ช้ามาก แต่ถึงจุดหนึ่งจำไม่ได้ว่ากี่ขวบหลานพูดได้คล่องทั้งไทยและจีน พี่ชายบอกเหมื่อนมีสวิตท์ปิดเปิด พอไปเยี่ยมตายายที่เมืองจีนขึ้นเครื่องปุ๊บพูดจีนทันที ตอนกลับไทยก็ปิดสวิทต์ภาษาจีนพูดภาษาไทย ที่น่าสนใจมากคือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของหลานค่อนข้างรวดเร็วจนคุณครูเอ่ยชม
  กลับมาต่อเรื่องของเราในการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพูดให้คล่องแคล้วกันดีกว่า การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนอกจากจะทำให้ทบทวนและจดจำศัพท์ใหม่ๆและแต่งประโยคแล้ว ผลจากการวิจัยโดยนักจิตวิทยาแห่ง University of Chicago  พบว่าการหัดพูดภาษาต่างประเทศมีแนวโน้มการตัดสินใจได้เที่ยงธรรมขึ้น คิดวิเคราะห์ได้ดีและเป็นระบบดีขึ้น Boaz Keysor  หัวหน้าวิจัยให้เหตุผลว่าเพราะภาษาต่างประเทศให้ความรู้สึกมีระยะห่าง ดังนั้นการฝึกคิดเป็นภาษาต่างประเทศไม่เพียงแต่จะเป็นการกระโดดเข้าใส่การฝึกทักษะภาษาอย่างรวดเร็วแล้วการฝึกนี้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดอีกด้วยนะแล้วมีวิธีฝึกคิดให้เป็นภาษาอังกฤษยังไง ระลึกไว้เสมอนะคะว่าการเรียนภาษาต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเกิดทักษะดังนี้ 4 วิธีที่นำมาบอกนี้คือว่าสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 4 วิธีฝึกคิดภาษาอังกฤษให้คล่อง นี้ขอให้เครดิตเว็ป CR#lingholic เลยคะ
  1.สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษรอบๆตัวคุณ   สภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษก็อย่างเช่นเปิดดูข่าวช่องภาษาอังกฤษแทนการดูข่าวช่อง3 ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูหนังซาวด์เทรค ตั้งค่าเมนูคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย
  2.พยายามอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษเป็นขั้นต่อมาหลังจากสร้างสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษตามสเตป 1 ถ้าคลังคำศัพท์ยังน้อยอยู่ลองเริ่มง่ายๆโดยมองไปรอบๆโต๊ะทำงาน รอบๆห้องแล้วคิดคำศัพท์ของสิ่งที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษถ้าพึ่งเรียนเกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือ adjective ศัพท์เกี่ยวกับอะไรก็ตามทีเราเพิ่งเรียนมาก็รีบเอามาฝึกทบทวน
  เมื่อเริ่มมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นก็หัดคิดพูดเป็นประโยคอธิบายสิ่งต่าๆงรอบๆตัวแทนที่จะคิดเป็นคำๆเหมื่อนตอนที่ยังรู้คำศัพท์น้อยอยู่ถ้าระดับการพูดประโยคภาษาอังกฤษของเรายังอยู่ในระดับเบื้องต้นอย่าเพิ่งใจร้อนพูดประโยคที่ใช้ Grammar ยากๆ เดี่ยวจะท้อพาไม่ฝึกคิดไม่ซะ อย่างเช่นถ้าระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึกคิดในระดับเบื้องต้นคือ “I want to go here” I wanted to go here but I couldn’t. แทนที่จะคิดซับซ้อน “I wish I would have been here” ถึงเวลาที่ระดับภาษาอังกฤษพัฒนาก็จะคิดพัฒนาก็จะสามารถคิดแบบซับซ้อนได้ค่อยๆไป
  3. คิดแบบประโยคสนทนา  สเตปนี้อาจเหมาะกับผู้เรียนที่มีระดับความสามรถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นหน่อยที่ทุกๆวันบทสนทนาปกติคิดเป็นภาษาไทยเราก็เริ่มเปลี่ยนมาคิดเป็นภาษาอังกฤษซะ เช่นจะสั่งซื้อกาแฟเย็นหวานน้อยประโยคปกติทุกวันซ้ำๆแบบนี้
ถ้ายังติดขัด คิดไม่ออกว่าคำไหนใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเราก็ต้องบันทึกในมือถือหรือสมุดพอค่ำก็รวบรวมมาสืบค้นดู คิดประโยคที่เราใช้เป็นประจำแบบนี้จะเป็นประโยชน์กล้าพูด กล้าใช้ได้ทุกวัน ถ้าคล่องแล้วอาจลองจิตนาการสถานการณ์ที่เราอยากพูดอยากฝึกใช้ศัพท์เหมื่อนกันวิธีที่แนะนำไปใน วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษคนเดียว
  4.ถ่ายวิดีโอตัวเองตอนพูด  ฟังเหมื่อนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยที่จะดูตัวเอง ฟังตัวเอง แต่พอทำไปซัก3-4 ครั้ง จะชินไปเองเหมื่อนที่โค้ชถ่ายทำคลิปสอนพูดภาษาอังกฤษตัวเอง อายไม่กล้าดูตัวเอง ทำไมต้องถ่ายคลิปตัวเองพูดภาษาอังกฤษ?  สเตปนี้เราจะได้ประโยชน์
จากการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวิธีการคือ:-         
    1.ใช้สมาร์ทโฟน                             
    2.ให้คิดหัวข้อเรื่องที่จะฝึกขึ้นมา เช่น บอกทางเดินจากบ้านไปที่ไหนซักแห่งหนึ่ง แล้วคิดแต่งให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมา
   เช่น:-ฉันจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหารมาทำกับข้าว เมื่อคิดขึ้นมาได้แล้วให้แต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษในใจ 
          -เวลาเดินไปซื้อของถ้าเจอหมากำลังไล่กัดกัน   ก็ให้คิดแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษในทันที
          -ในขณะที่กำลังเดินจ่ายตลาดอยู่ถ้าไปเจออะไรก็ให้คิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ถ้าอันไหนจำไม่ได้ เมื่อกลับมาถึงบ้านรีบดูคำศัพท์นั้นทันที                          
  3. ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเดินกล้องได้     ตัวโค้ชเองก็ไม่รู้ตัวเองเหมื่อนกันว่าสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่แปลได้โดยใช้เวลาอย่างน้อยเฉลี่ย 4 ชั่วโมงที่เราดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษทุกๆวันและการฝึกคิดบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เราจะได้ทักษะโดยรวมไม่ว่าจะคิดคำศัพท์ การฟัง และความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเราคิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว เริ่มกันเลยไหมตอนนี้กับการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษตามวิธีข้างต้น

      Spending  Comprehension

    ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในลักษณะ 5 ประการ เหล่านี้  คือ:-

      1.การเขียน

         -การเขียนแบ่งออกเป็น  6  ชนิด  คือ:- 

            1.เขียนคำศัพท์

            2.เขียนความหมายของคำศัพท์

            3.เขียนหน้าที่ของคำศัพท์นั้นว่าทำหน้าเป็นอะไรได้บ้างในประโยค

           4.เขียนคำศัพท์นั้นให้เป็นประโยค

           5.ยกตัวอย่างของคำศัพท์นั้นใน Longdu Dictionary  มาให้ดูอย่างน้อย 5 ประโยคขึ้นไป  

  -ตัวอย่างเช่น:- home    bird     work

        -home   หมายถึง   บ้าน    บ้านเรือน   ที่พัก     เรือน    บ้านช่อง    หลักแหล่ง    ปิตุภูมิ     นิเวสน์      ฐาน    หน้าแรกของคอมพิวเตอร์    สถานสงเคราะห์     บ้านพักอาศัย      เหย้าเรือน

        -home    ใช้ทำหน้าที่เป็น  noun     adjective      adverb   

          -home  ใช้ทำหน้าที่เป็น noun   เช่น:-

               -Right now his home is a small apartment.  
               -There's no place like home.
               -She made a good home for her husband and children.

          -home   ใช้ทำหน้าที่เป็น adjective    เช่น:-

               -She has a happy home life.
               -home cooking
               -The team opens its home season in just two weeks.
               -We can make a profit on home sales alone.

          -home    ใช้ทำหน้าที่เป็น  adverb   เช่น:-

               -The missile was homing in on its target.
               -Researchers are homing in on the cause of the disease.
               -What made you want to look up home? Include any comments and questions you have about this word.

          -home     เขียนให้เป็นประโยคได้ดังนี้

               -I  live  in  my  home. My  home  was  maked  by  wood. I  maked  this  home  for  twenty five  years  passed. My  home  is  green. Perhaps  I  used  home  is  a  office  for  do  private  business. In  my  home  there  are  five  dweller  each  person  do  busines  themselve. My  father  makes  home  for  sale.  He can sell 5 homes a year. He  makes  a  beautiful  home to  live.  Everyone  in  my  family  live  in  this  home.

        -ตัวอย่างของคำว่า " home"  ใน Longdu  Dictionary    เช่น:-

           - When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
            "Would you mind taking me home?" she said.
            "Will you help me with my English homework?" "Certainly."
            "Will he come home soon?" "I'm afraid not."
            After an absence of ten months he returned home.