Internet University of lChauThai

 เว็บไซต์นี้เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษและการค้าขายทางอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนฟรี                   INTERNET UNIVERSITY OF ChAUTHAI

    อินเตอร์เเนท ยูนิเวอร์ ซิตี้ อ๊อฟ ชาวไทย เป็นมหาวิทยาลัยในระบบอินเตอร์เนทที่ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์จะเผยแพร่ ความรู้และภาษาอังกฤษแก่ประชาชนฟรี โดยไม่จำกัดความรู้,อายุ,เพศ,และวัย ทุกเพศทุกวัยเรียนรู้กันได้หมดไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นใครมีปัญญาเรียนๆได้เลย มหาวิทยาลัยนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เปิดอิสระแบบนี้ การเรียนรู้และการสอบทางอินเตอร์เนทนับวันจะมีคนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมัน สะดวกสบายประหยัดบุคลากรและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ที่สำคัญอย่างยิ่งผู้สอบจะทำการทุจริตไม่ได้เลย ผู้เรียนจะเรียนที่ใดเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เพราะการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นเสียเงินเสียเวลาในการนั่งรถไปเรียนและในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การนั่งรถไปเรียนนั้นมันไม่ปลอดภัยมันเสี่ยงต่อภัยอันตรายมาก เพราะในปัจจุบันนี้อันตรายมีทุกรูปแบบ  การเรียนรู้ในระบบอินเตอร์เนทจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง ถ้าท่านไม่มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริงท่านจะเรียนไม่จบเลย การเรียนทางระบบอินเตอร์เนทไม่มีครูอาจารย์คอยช่วยเหลือ ท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเอง การเรียนทางอินเตอร์เนทครูอาจารย์ที่ช่วยเหลือท่านได้มีเพียงผู้เดียวคือ บรมครูกูเกิล ท่าน อยาก รู้เรื่องอะไรก็ป้อนคำสอบถามได้เลย บรมครูกูเกิลจะตอบปัญหาได้ทุกอย่าง ถ้าถามแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบตรงกับที่เราต้องการก็ให้เปลี่ยนลักษณะของคำถามใหม่ ท่านก็จะได้คำตอบตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
   อนึ่งการเรียนในระบบอินเตอร์เนทนี้แก้ปัญหาเรื่องนักเรียนยกพวกตีกัน มั่วสุมกันได้ดีที่สุด คือผู้เรียนไม่ต้องเดินทางออกไปเรียนข้างนอกบ้านเรียนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ภายในบ้านของตนนั่นเอง อาจารย์จะสั่งให้นักเรียนทำรายงานและส่งรายงาน ก็สั่งและส่งได้ทางอีเมลไม่ต้องเสียเงินสะดวกสบายและยังรวดเร็วอีกด้วยครับ อินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิตี้ อ๊อฟ ชาวไทย ได้เปิดทำการสอนอยู่ 20 วิชาหลักคังนี้   คือ:-

  1.วิชาภาษาอังกฤษ
  2.วิชา ไอ ที
  3.วิชา Computer
  4.วิชาพุทธศาสตร์
  5.วิชาของผู้ประกอบการ
  6.วิชาโหราศาสตร์
  7.วิชาหัตถศาสตร์
  8.วิชาประวัติศาสตร์
  9.วิชาภาษาไทย
  10.วิชานักธรรม-บาลี
  11.วิชาการเกษตร
  12.วิชา E-commerce
  13.วิชาเศรษฐศาสตร์
  14.วิชาคณิตศาสตร์
  15.วิชานิติศาสตร์
  16.วิชาสังคมศาสตร์
  17.วิชาวิทยาศาสตร์
  18.วิชารุกขศาสตร์
  19.วิชาไสยศาสตร์
  20.วิชาแพทย์ทางเลือก
 
  ระเบียบปฏิบัติของ Internet University Of ChauThai    
 -อินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟชาวไทย  มีระเบียบในการปฏิบัติอยู่  7  ข้อ  คือ:-
  1.ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนในอินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟชาวไทยจะต้องสมัครเรียนทางอีเมล
  2.จงเลือกวิชาที่ต้องการจะเรียนที่อยู่ในแถบเมนูข้างบนหน้าเว็บไซต์นี้แล้วแจ้งให้ทาง มหาวิทยาลัยทราบโดยทางอีเมล
  3.ผู้ศึกษาจะต้องส่งรายงาน,วิทยานิพนธ์,และดุษฎีนิพนธ์ทางอีเมล
  4.สถานที่สอบจะทำการสอบทางอีเมล
  5.การรับรองวิทยฐานะของความรู้ที่เรียนจบแล้วแบ่งออกเป็น  3  ระดับชั้น  คือ:-
       5.1 ความรู้และความสามารถในวิชาความรู้ที่เรียนจบแล้วจะรับรองตัวของมันเอง  ข้อนี้ไม่ต้องมีใบประกาศ แต่ก็สามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้
       5.2 ทางมหาวิทยาลัยจะรับรองวิทยฐานะให้ข้อนี้มีใบประกาศ  แต่ต้องผ่านขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะผ่านไปได้
       5.3 ถ้าต้องการๆรับรองวิทยฐานะในระดับมาตรฐานโลก  ผู้ศึกษาจะต้องเรียนให้จบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกดังต่อไปนี้  คือ:
-
          -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ  The Open University  มหาวิทยาลัยนี้ก็จะรับรองวิทยฐานะให้  มหาวิทยาลัยนี้อยู่ในประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากมีนักศึกษาหลายล้านคนจากทั่วโลก ให้คลิกดูหน้าที่ 24 ที่อยู่ข้างบน 
          -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ  University  Of  The  People  องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นผู้รับรองวิทยฐานะให้และยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้กล่าวถึงเช่น มหาวิทยาลัย Harvard และ Stanford ขณะนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ออกฟรีออนไลน์มหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ตที่มีชื่อว่า "edX University" ให้คนได้เรียนฟรีได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าท่านเรียนที่เว็บไซต์ของเขาๆก็จะเป็นผู้รับรองวิทยฐานะให้

         -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ International University Of Moralita มหาวิทยาลัยนี้ก็จะรับรองวิทยฐานะให้  มหาวิทยาลัยโมราลิต้านี้ ใช้หลักสูตรเรียนเป็นภาษาไทย  มหาวิทยาลัยนี้เหมาะกับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อยากได้ปริญญาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยโมราลิต้านี้อยู่ที่มลรัฐฟลอลิด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้คลิกดูที่หน้า  24  ที่แถบเมนูข้างบน 

  6.ความรู้ที่เรียนจบจาก  Internet  University  Of  ChauThai  จะนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
        -ความรู้ที่เรียนจบจาก  Internet  University  Of  ChauThai  จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้  3  ทาง  คือ:-
      6.1 นำเอาความรู้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เลย เช่น:-
         -ถ้าท่านเรียนจบจาก Internet University Of ChauThai แล้วท่านก็สามารถหางานที่อิสระทำได้เลยโดยไม่ต้องไปง้องานราชการ งานอะไรก็มีเกียรติทั้งนั้นขอให้มีเงินพอใช้ก็แล้วกัน ถ้าทำงานมีเกียรติแต่มีเงินไม่พอใช้มีหนี้สินท่วมตัวตายแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องมึเกียรติ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่า คำว่า "เกียรติ" แปลว่า "ชื่อเสียง, ความนับถือ, ความมีหน้ามีตา" ถ้าท่านไปกู้หนี้ยืมสินเขาเพราะเงินไม่พอใช้ กู้มาแล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้เขา นั่นมันเป็นเรื่องเสียเกียรติ เสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือ ไม่มีเครดิต อีกต่อไป  งานอะไรก็ตามที่สุจริตทำแล้วมีเงินใช้อย่างเพียงพอก็ดีทั้งนั้น จะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติก็ตาม  เมื่อมีเงินมากๆเดี๋ยวเกียรติมันก็จะมาเอง ไม่ต้องไปวิ่งหามัน  งานทำในระบบอินเตอร์เนทหน้าที่ 12 อีคอมเมิร์ช มีทั้งงานหลักและงานเสริมให้คลิกเลือกดูเอางานพวกนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนมาก งานบางอย่างไม่ต้องลงทุนเลย ถ้าท่านขยันสมัครทำงานหลายๆเว็บไซต์ท่านก็จะมีรายได้หลายหมื่นหลายแสนบาทต่อเดือน  
         -ถ้าท่านเรียนจบวิชาแแพทย์ทางเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีอยู่ในข้อที่ 20 นั้น ท่านก็จะมีชื่อเสียงในการรักษาโรคที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ ข้อนี้ไม่ต้องมีใบประกาศท่านก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังได้ ไม่อดเงินใช้ไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกต่อไป

          -ถ้าท่านเรียนจบวิชาโหราศาสตร์ หรือ วิชาหัตถศาสตร์ อย่างเชี่ยวชาญแล้วท่านก็จะกลายเป็นนักพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เมื่อท่านเรียนได้ถึงขั้นนี้แล้วเศรษฐี มหาเศรษฐีและ  ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตลอดทั้งประชาชนทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาขอคำพยากรณ์จากท่าน  เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็จะได้ทั้งเงินทองข้าวของ เพชรนิลจินดาและเกียรติยศชื่อเสียงจะได้หมดทุกอย่างโดยไม่ต้องสงสัย วิชานี้ไม่ต้องมีใบประกาศเขาใช้ความแม่นยำเป็นเครื่องตัดสิน  ถ้ามีใบประกาศแต่ทำนายไม่แม่น ใบประกาศก็จะกลายเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ สู้กระดาษทิซซู่ก็ไม่ได้

       6.2 ถ้าท่านเรียนจบวิชาใดวิชาหนึ่งใน  20  วิชาหลักของ  Internet  University  Of  ChauThai  ท่านก็จะสามารถทำงานในระบบของอินเตอร์เนทที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วอยู่หน้าที่ 12 E-commerce รายได้เดือนหนึ่งตกประมาณ  30000  บาท  ถึง  300000  บาท  ถ้าใครขยันทำงานก็จะได้เงินเดือนมากกว่านี้ ให้คลิกอ่านดูรายละเอียดหน้าที่ 12  ที่แถบเมนูข้างบนของหน้านี้
       6.3 ถ้าท่านเรียนจบจาก  The  Open University,  University  Of  The  People,  edX  University ของ Harvard University  ท่านก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่จบไปสอบทำงานหรือสมัครงานในภาคของรัฐบาลและเอกชนได้ทุกประเทศทั่วโลก
  7.ผู้เรียนจบหลักสูตรของ  Internet  University  Of  ChauThai  ได้จะต้องเรียนภาษาอังกฤษผ่านในระบบของทักษะ  4  คือ:-
     7.1 พูดได้
     7.2 อ่านได้
     7.3 เขียนได้
     7.4 ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง

   ถึงแม้ท่านจะเรียนเก่งในวิชาอื่นสอบได้เกรดเอทั้งหมดแต่ในวิชาภาษาอังกฤษท่าน สอบไม่ผ่านในระบบของทักษะ  4  ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเรียนยังไม่จบหลักสูตรของ  Internet  University  Of  ChauThai  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ  ท่านจะเรียนวิชาอะไรก็ตามใน  20  วิชาหลัก  แต่ถ้าท่านเรียนภาษาอังกฤษไม่ผ่านในระบบของทักษะ  4  ก็ถือว่าท่านยังเรียนไม่จบหลักสูตรของ  Internet  University  of  ChauThai   ถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาความรู้ทั้งหมดที่เปิดสอนโปรดคลิกดูที่รายการข้างล่างนี้  คือ:-
  หน้าที่ 1 บันทึกความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ้าใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษจงเปิดดูหน้านี้  ในหน้าที่ 1 นี้จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีขาวอยู่ด้านหลังแสดงให้เห็นว่ายังมีข้อมูลให้ศึกษาอีกเอาเม้าส์ไปแตะก็จะมีตัวหนังสือสีแดงชมพูโผล่ขึ้นมาให้คลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวที่ตัวหนังสือนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไวยกรณ์อังกฤษเริ่มตั้งแต่ noun จนถึง interjection โผล่ขึ้นมาให้ศึกษาอีกอย่างละเอียดทีเดียว

  หน้าที่ 2 บันทึกความรู้เกี่ยวกับ IT (Information Technology) ถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ ไอที ให้เปิดดูหน้านี้ 
  หน้าที่ 3 บันทึกความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดดูที่หน้านี้
  หน้าที่ 4 บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้า,ธรรมะ,พระไตรปิฎก,พระอภิธรรม,และไตรภูมิพระร่วง หน้าที่ 4 นี้จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีขาวอยู่ด้านหลังแสดงให้รู้ว่ายังมีข้อมูลให้ศึกษาอีก ถ้าเราเอาเม้าส์แตะและคลิกที่นั้นจะมีตัวหนังสือสีชมพูแดงโผล่ขึ้นมาให้คลิกซ้ายที่ตัวหนังสือนั้น ก็จะได้ศึกษาประวัติของพระมหากัจจายนะ, ประวัติของพระสีวลี, ประวัติของพระอุปคุต, ประวัติของพระประจำวันเกิด, และประวัติของเทพประจำวันเกิด

  หน้าที่  5  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์และวิชาเลข 7 ตัว

   หน้าที่  6  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาหัตถศาสตร์หรือวิชาดูลายมือ

  หน้าที่  7  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาของผู้ประกอบการ, การค้าขาย, การลงทุนในอาชีพอิสระ, และการหาเงินทุนมาขยายกิจการ

  หน้าที่  8  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ

  หน้าที่  9  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทย

  หน้าที่  10  บันทึกความรู้เกี่ยวกับนักธรรม - บาลี

  หน้าที่  11  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเษตร

  หน้าที่  12  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ชและธนาคารอินเตอร์เน็ต

  หน้าที่  13  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์

  หน้าที่  14  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์

  หน้าที่  15  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนิติศาสตร์

  หน้าที่  16  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสังคมศาสตร์

  หน้าที่  17  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์

  หน้าที่  18  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรุกขศาสตร์  ต้นไม้  และยาสมุนไพร

  หน้าที่  19  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์และสิ่งลึกลับมหัศจรรย์

  หน้าที่  20  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาแพทย์ทางเลือก    

     รายการความรู้ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ได้บันทึกเอาไว้ที่แถบเมนูข้างบนกรุณาเปิดอ่านดูได้ โดยการคลิกเม้าส์ทางด้านซ้ายเพียงครั้งเดียว                                            

 ระดับความรู้ที่เปิดสอนใน Internet Uniersity Of ChauThai
   -ระดับความรู้ที่สอนๆตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ภาษาอังกฤษสอนตั้งแต่ AB ถึงปริญญาเอก เว็บไซต์ที่เรียนมีทั้งเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่หรือผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องและยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษให้ทำการเริ่มต้นเรียนที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ คือ:-

  1.ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ให้คลิกเริ่มต้นตรงนี้
  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=101

  http://www.e4thai.com/e4e/
  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=14:www-manythings-org-e-listening-
   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=15:elllo-org&catid=48&Itemid=110
  2.เรียนการออกเสียงและการฝึกเขียนภาษาอังกฤษด้วยเว็บไซต์เหล่านี้  ข้อนี้ผู้ศึกษาควรฝึกฝนให้มากๆ
 
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยครูอังกฤษฟรี
 http://thai.langhub.com/th-en/component/content/article?id=392:langhub-com
  https://bestkru.com/blog/5
  เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน - YouTube

  https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
  3.เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและบทสนทนาอังกฤษแบบง่ายๆ ถ้าใครพูดตามบทเรียนนี้ซ้ำหลายๆครั้งจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยไม่เชื่อก็ลองดู
    http://www.dek-eng.com/
  
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?view=article&catid=30:links&id=195:thai-esl

   http://intereladsd.blogspot.com/
   http://plus.jekieshop.net/index.html
  4.เรียนรู้คำศัพท์  4000  กว่าคำ                                                                                                    
   http://www.tonamorn.com/vocabulary/
    https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/

    https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5/

    https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/
  
http://cambridgedict.blogspot.com/2012/01/2000.html 

   http://xn--12cl7cca3cgmk2b2bea4c2cyk5cuh.com/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php

  https://www.youtube.com/watch?v=_rBqyc5pkfo

   https://www.youtube.com/watch?v=bS8LuH9pjpU

   https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&tbm=isch&ved=0ahUKEwizqa7UsdHYAhWKKY8KHTK4A9kQ_h0IgQEwDA#imgrc=

     คำศัพท์หมวด A - Z

 

    https://dict.meemodel.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2/

   http://www.dek-eng.com/learnenglish/03/english-vocabulary-4000-essential-english-words/

    https://twitter.com/eduzones

    https://quizlet.com/144020369/a-flash-cards/

   https://www.youtube.com/watch?v=qFs0xyzAzIY&list=PLSA8RjEbmBfqYoiHQZuUJcU4xHtKN8oK1

            เด็กสวยอยู่เว็บนี้

    http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41:-entrance-admssion-english-vocabulary&catid=32:toefl-toeic-gre-entrance&Itemid=47

   https://www.engnow.in.th/2017/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD

  

  5.สอนไวยกรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย

  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

  https://www.youtube.com/watch?v=B_r14Tb0y7E

  https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZOHRrR1VWcHROTUk/edit

  http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=en101

   http://www.wegointer.com/2017/01/english-grammar-pdf-and-word-doc/

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=565:grammar-1-2-3&catid=52&Itemid=116

   ถ้าท่านฝึกฝนเรียนรู้ในข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อ เหล่านี้ ตามที่ข้าพเจ้าได้แนะนำ ท่านก็จะ    พูคได้   อ่านได้   เขียนได้   และฟังฝรั่งพูดรู้เรื่องอย่างแน่นอน  เมื่อท่านพูดได้   อ่านได้   เขียนได้   และฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องแล้ว  ท่านก็จะเรียนผ่านข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ไปได้  เมื่อท่านเรียนผ่านข้อกำหนดนี้ไปได้ท่านจะเกิดความภูมิใจในตัวเองที่มีภูมิความรู้ในภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นเชี่ยวชาญ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้งานได้ทุกรูปแบบ  แค่ถ้าท่านเก่งและเชี่ยวชาญในภาษาอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ถึงไม่มีใบประกาศก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างสบายผู้เขียนเคยเจอบุคคลเช่นนี้มาแล้ว 

              ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งด้วยเว็บไซต์นี้

      

   http://digitalcontent.ictd.gov.bd/index.php/tutorial/books?start=0&max=10&sb=8&cl=18&gp=13&et=8

   http://digitalcontent.ictd.gov.bd/index.php/tutorial/books?start=0&max=10&sb=8&cl=10&gp=13&et=8

  http://cmiller-2ndgradetech.blogspot.com/2014/09/

  https://thai.engoo.com/materials/top

 http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/

 https://www.youtube.com/watch?v=XJwTqLyF-rI

  https://www.youtube.com/watch?v=ggN7cMn13Xg

  สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 https://www.youtube.com/watch?v=HYqBplQ2PNw

  http://555awesome.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html

  http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/4716.html

  http://englishidiomsaday.blogspot.com/p/blog-page.html

  https://www.mylearnville.com/top-100-idioms-phrases/

 เคล็ดลับการแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

  

   http://www.tonamorn.com/english/grammar/part-of-speech/

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32174/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=506:4-500&catid=51&Itemid=115

  https://www.youtube.com/watch?v=MWY5JOfgg88

  https://www.youtube.com/watch?v=aq1ZrJgjfpY

  http://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/applying-to-university/how-to-practice-listening/

สอนสนทนาภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้นแก่ผู้เรียนใหม่
  https://www.youtube.com/watch?v=Zqrd8cZ7UTw
  https://www.youtube.com/watch?v=e1AUnadOcvk
  https://www.youtube.com/watch?v=xXPIUvanSRw
  https://www.youtube.com/watch?v=34L_n8m69oA

  เรียนไวยกรณ์อังกฤษที่สมบูรณ์แบบ
  http://www.in-eng.com/?gclid=CJLGy7j1ks8CFZaOaAoduPMMNA 

  https://www.youtube.com/watch?v=B_r14Tb0y7E

   https://www.youtube.com/watch?v=7KrHYz2Pqss

   https://www.youtube.com/watch?v=B5MPThZI7b8 

   http://www.rukenglish.com/

   https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZOHRrR1VWcHROTUk/edit

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=565:grammar-1-2-3&catid=52&Itemid=116  

   http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one       

   เรียนรู้คำศัพท์ 5000 คำ

    
 https://www.youtube.com/watch?v=INL8imW1UKQ

 http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:5000&catid=54:vocaburalycat&Itemid=117

 http://www.unigang.com/Article/1045

 https://quizlet.com/19278735/5000-flash-cards/

 เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10000 คำ

                                    

  

   http://lingohut.com/th/l1/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9 

    http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3895:lingohut-com&catid=49&Itemid=112

https://www.youtube.com/watch?v=6iYKxcuvIb0

  https://www.dek-d.com/board/view/3409588/

  http://lingohut.com/th/v47378/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2

  https://www.englishclub.com/

                                   Daily  Routines

      

   https://www.pinterest.com/pin/18295942221437288/?utm_campaign=category_pp&e_t=4b75876928574e32b32dd4807ab5812e&utm_content=18295942221437288&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/559079741215009649/?lp=true

   https://www.pinterest.com/aboomerang/teaching/?utm_campaign=rdboards&e_t=3bdd8a50382c434e94e2b95fe097c8dc&utm_content=75928012406904879&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/natlia8205/efl/?utm_campaign=rdboards&e_t=3bdd8a50382c434e94e2b95fe097c8dc&utm_content=61009838641209288&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/35395547048931586/

  https://www.pinterest.com/pin/648518415066785412/

      คำศัพท์ที่เกิดจาก air

   https://www.pinterest.com/pin/540502392775455212/

      แนะวิธีเปิดลิ้งค์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

   

    1.ให้คลิกซ้ายที่ลิ้งค์ที่ต้องการจะเปิดเพียงครั้งเดียวแล้วลากเม้าส์ที่ลิ้งค์ให้เป็นสีดำหรือสีอื่นก็ได้คลุมลิ้งค์นั้นเอาไว้ทั้งหมดเสร็จแล้วให้วาง เมื่อต้องการเปิดลิ้งค์ที่คลุมดำเอาไว้แล้วให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นั้นตอนนี้โปรดสังเกตดูให้ดี ถ้าเห็นเม้าส์เป็น
รูปตัวไอ ( I ) ให้คลิกขวาเพียงครั้งเดียวที่ลิ้งค์นั้นก็จะมีเมนูคือ "เปิดลิ้งค์ (ส), Open link" ให้คลิกซ้ายที่เมนูนี้เพียงครั้งเดียวก็จะเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว   จงเปิดลิ้งค์ข้างล่างนี้ดู

  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

    2.ถ้าเราเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ใด  เม้าส์กลายเป็นรูปมือ แสดงว่าลิ้งค์นั้นเราไม่ต้องลากเม้าส์คลุมดำที่ลิ้งค์นั้นคลิกซ้ายที่ลิ้งค์นั้นเพียงครั้งเดียวเราก็เปิดลิ้งค์นั้นขึ้นมาอ่านได้แล้ว   เช่น:-  
         http://www.internetuniversity999.com/

     3.ถ้าเราเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ใด เม้าส์กลายเป็นหัวลูกศรแสดงให้รู้ว่าเราจะต้องดับเบิ้ลคลิกที่ลิ้งค์นั้นหรือไอคอนนั้น จึงจะเปิดลิ้งค์นั้นหรือไอคอนนั้นขึ้นมาอ่านได้                  
              ความหมายของลิ้งค์ ( Link)
   -ลิ้งค์   คือข้อความที่เชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่รูปภาษาอังกฤษยาวๆโดยมีเครื่องหมายขีดตั้ง ( /)  และขีดนอน  (-)   เครื่องหมายเท่ากับ (=)  ตัวเลข  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0    และเครื่องหมายจุด (.)  และเครื่องหมายคำถาม ( ?)  ประกอบกันขึ้นเป็นรูปลิ้งค์ยาวๆ  เช่น:- 
   http://www.internetuniversity999.com/
   https://internetuniversityblog.wordpress.com/2016/10/06/grammar-english/
     Browser (เบราว์เซอร์)
  -Browser (เบราว์เซอร์)  คือโปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรือโปรแกรมที่ช่วยอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์ที่นำมาใช้มี 5 ชนิด   คือ:-
     1.Google Chrome       เบราว์เซอร์กูเกิลโครม
     2.Mozilla Firefox       เบราว์เซอร์โมซิลล่า ไฟรฟ็อคซ์
     3.Google Browser     เบราว์เซอร์กูเกิล
     4.Internet Exporer   เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตเอ็คซโปรเออร์
     5.Baidu Browser       เบราว์เซอร์ไบดู
  ในเว็บไซต์นี้ใช้เบราว์เซอร์  Mozilla Firefox  เปิดดีที่สุด เพราะมันเปิดง่ายและช่วยให้ลิ้งค์กระชับขึ้น  ถ้าใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นเปิดมันทำให้ลิ้งค์ยาวเปิดยาก 3 ลิ้งค์ข้างล่างนี้ให้ลากเมาส์คลุมดำก่อนแล้วจึงเปิดเว็บไซต์ด้วย Firefox เช่น:-
      1. https://www.youtube.com/watch?v=bd8h5AELiEs
      2. https://www.youtube.com/watch?v=SqVo8hyXVwU
      3. https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
   ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะแสดงการเปิดลิ้งค์ต่างๆให้ดู
    1.แสดงการเปิดลิ้งค์ตัวที่ 3 ข้างบนนี้ด้วย Google Chrome  ดังนิ้
     1.1จงเปิดเว็บไซต์ Chrome ขึ้นมาเสียก่อน
     1.2 ให้เอาล้งค์นี้คือ:  http//www.internetuniversity999.com          ใส่ลงในช่องค้นหาของ Google แล้วจงคลิกซ้ายที่ Search การค้นหาเพียงครั้งเดียวก็จะมีไซต์ต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายไซต์ให้เลือกคลิกซ้ายครั้งเดียวที่คำว่า
"Internet Universirt Of ChauThai" ท่านก็จะสมารถเปิดเว็บไซต์ Internet University of ChauThai  ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
     1.3 เมื่อเปิดเว็บไซต์ได้แล้วให้เลื่อนหน้าแรกนี้ลงไปล่างสุดให้เม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ตัวที่ 3 คือ: 
https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
เมื่อเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นี้แล้ว  เม้าส์จะเปลี่ยนรูปเป็นตัวไอใหญ่ (I) ต่อจากนั้นใหัคลิกซ้ายครั้งเดียวที่ลิ้งค์นี้แล้วก็กดลากเม้าส์คลุมดำลิ้งค์นี้ไปให้หมดอย่าให้เหลือเสร็จแล้วก็วาง เมื่อจะเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นี้ เม้าส์จะมีรูปเป็น
 (I)ให้คลิกขวาหนึ่งครั้งที่ลิ้งค์นี้ก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายเมนูจงเลือกที่ลิ้งค์นี้ คือ:-                   
https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
 ให้เลือกคลิกซ้ายที่ลิ้งค์นี้เพียงครั้งเดียวก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
  **หมายเหตุ:- ข้อความตรงนี้โปรดจำไว้ให้ดีไม่ว่าท่านจะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ตามให้ทำการเปิดในทำนองนี้เหมือนกันหมด
   2.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ Firefox เมื่อคลุมดำลิ้งค์ไว้หมดแล้ว  เมื่อจะเปิดให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วให้คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูหลายอย่างโผล่ขึ้นมาให้เลือกจงเลือกคลิกที่เมนูว่า "เปิดลิ้งค์ (ส)  หรือ Open link" ท่านก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว

   3.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์  Internet  Exporer  เมื่อลากคลุมดำเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายอย่างจงเลือกที่เมนูนี้คือ: Search with bing  แล้วให้เลือกคลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวที่คำว่า "Internet University of ChauThai"  ท่านก็จะสามารถเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
   4.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ Google Browser เมี่อลากคลุมดำเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วให้คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูหลายโผล่ขึ้นมาให้เลือกจงเลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่า "Go to this site"  แล้วไซต์นี้จะไปค้างอยู่ที่ช่องที่
2 ข้างบนสุดให้นับจากซ้ายไปขวาแล้วให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่า "Daily English Conversation" ท่านก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านหรือขึ้นมาชมได้แล้วถ้าเป็นลิ้งค์ของ Youtube
    5.ถ้าใช้ Baidu Browser ให้ทำการเปิดเหมือนข้อที่ 4 ทุกประการ

      ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

 

 https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3

https://www.youtube.com/watch?v=KW4YvKeAFy0

https://www.youtube.com/watch?v=S6gF8BasfAY

 เรียนพูดภาษาอังกฤษจนเก่งคลิกที่ลิ้งค์เหล่านี้

      https://bestkru.com/blog/5

      http://www.eslprintables.com/

      http://intereladsd.blogspot.com/   

     นิทานอีสปภาษาอังกฤษ

   

    https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

    http://bkkseek.com/the-wolf-in-sheeps-clothing-aesop-fables/

    http://bkkseek.com/category/tale/englishfables/

    http://fun-fable.blogspot.com/2013/12/2.html

    http://www.engjang.com/article/category-72558.html

    http://funtales4u.blogspot.com/

    http://www.dailyenglish.in.th/english-fables/

    http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9

    http://www.tonamorn.com/english/story/shepherd-boy-wolf/

       นิทานอีสปจาก Youtube

    https://www.youtube.com/watch?v=_mKjoVs3G5Y

    https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

    http://www.nithandek.com/

    https://www.youtube.com/watch?v=wB9oKnVPaMQ

     http://engjang.com/article/category-72558.html

   http://xn--o3cdbi8era7aon.net/

   http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_list.php

   http://bkkseek.com/category/tale/fable/

   http://xn--o3cdb3hi.codingbasic.com/ 

   http://www.xn--o3cdbaak5etb0aca8cyas4uwe.com/

   http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8

   https://www.youtube.com/watch?v=Twr87_I-EWA

   https://www.youtube.com/watch?v=jXxBD0P2Z40

     นิทานแสนสนุก

  

   https://learnenglishkids.britishcouncil.org/th/your-turn/traditional-stories-around-the-world

  http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?board=12.0

  http://worldtimestory.blogspot.com/

  http://xn--o3cdbi8era7aon.net/

  https://www.youtube.com/watch?v=I3eElc5fiAM

  https://www.youtube.com/watch?v=6tLw3QYUEtQ

  ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเชิญคลิกได้เลย

  

  https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE

  https://www.youtube.com/watch?v=XVQlnP5Yu2A

   e4thai.com

  โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษนี้เป็นโปรแกรมที่ได้ผลดีผู้เรียนที่ปฏิบัติตามกฏที่เจ้าของเว็บไซต์บอกเอาไว้รับรองจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน
  http://intereladsd.blogspot.com/
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟัง, อ่าน, พูด, เขียน
   http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
  http://plus.jekieshop.net/learnenglish.html
Insight English โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษอัจฉริยะ

 
http://www.youtube.com/watch?v=YCAMh4lsYiY
http://www.in-eng.com/

 https://connect.rabbit.co.th/th/listings/insight-english-e693cedf-1129-476a-9f10-7b7de5f6ec5a
 วีดีโอสุดฮิตในการสอนภาษาอังกฤษ
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/must-watch/
 
ENGLISH 4 TODAY

http://www.english4today.com/

http://www.learn-english-today.com/
http://www.english4today.com/englishgrammar/grammarfaq/grammarfaq_answer.php?qid=6923
http://www.youtube.com/user/english4today

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - Langhub - เรียนภาษาอังกฤษ
DailyEnglish | เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตนเอง

https://www.pinterest.com/tinguyen58/english-for-design/?lp=true 
เรียนภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press

 
https://elt.oup.com/?cc=th&selLanguage=en#
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=th&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=th&selLanguage=en
http://www.gobookee.org/oxford-practice-grammar-basic/
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/04/1813-oxford-practice-grammar-online.html

http://ukcatalogue.oup.com/

https://global.oup.com/academic/?cc=au&lang=en&

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:oxford-university-press&catid=66&Itemid=125

     GRAMMAR
  America  English  Grammar

 

  https://learningenglish.voanews.com/p/5611.html

  https://learningenglish.voanews.com/a/six-difference-between-britsh-and-american-english/3063743.html

  https://www.youtube.com/watch?v=QLWBwsRp9Pk
  http://www.learnamericanenglishonline.com/Blue%20Level/Blue%20Level.html
  http://www.youtube.com/watch?v=xTbMg8gYyqc

 http://funeasyenglish.com/

  http://www.really-learn-english.com/grammar-differences-between-american-and-british-english.html

  http://www.usalearns.org/english-grammar

  http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/
     Grammar  Revolution

  http://howtoreadenglish.ca/?page_id=165
  http://www.english-grammar-revolution.com/
  http://www.youtube.com/watch?v=SkkJ1sC9kBM

  https://nl.pinterest.com/explore/english-grammar-tutorial/?lp=true
 ดิคชั่นนะรี่ชั้นหนึ่งของโลก

 

 Merriam Webster Dictionary

  http://learnersdictionary.com/

   https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/dictionaries/dictionary-of-basic-english

   http://www.merriam-webster.com/

   http://unabridged.merriam-webster.com/

 The Free Dictionary
  http://www.thefreedictionary.com/

Oxford Learner Dictionary
  ​Oxford Learner's Dictionaries | Find the meanings

  https://th.glosbe.com/en/th/Oxford%20English

  https://en.oxforddictionaries.com/

  https://en.oxforddictionaries.com/definition/progress

    Dictionary.com

  http://www.dictionary.com/

    Your Dictionary

  http://www.yourdictionary.com/

 Cambridge Dictionary

  http://dictionary.cambridge.org/

   ดิคชั่นนะรี่จาก Sanook.com

  http://dictionary.sanook.com/
  http://guru.sanook.com/
  http://guru.sanook.com/encyclopedia/

  http://dir.sanook.com/tags/พจนานุกรมไทย%7C0%7Cไทย/

  http://dict.longdo.com/search/your
 
พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน
แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พจนานุกรม - Sanook.com
พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พลังจิต เว็บพระพุทธ ...
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 http://www.royin.go.th/?page_id=130           

             สารานุกรมไทย

 

       สารานุกรมไทยชุดปลูกฝังความรู้

  http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=1&page=main

  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/serm-book/serm-book.php?book=1&page=main

  http://guru.sanook.com/encyclopedia/ 

  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1

   http://saranukromthai.or.th/sub/Ebook/Ebook.php?book=1

   https://www.youtube.com/watch?v=n_GSCGlxDOA

   English For Today
http://www.studyenglishtoday.net/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/specials/todays_phrase.shtml
http://www.dailystep.com/?gclid=CMnWzMHvn7oCFQkF4godn00Aiw
http://www.speak-english-today.com/

http://learn-english-for-thai-students.blogspot.com/ 

 

   คำเดือนจากผู้เขียน
  เมื่อจะเริ่มเรียนวิชาความรู้ในเว็บไซต์นี้กรุณาอ่านระเบียบข้อปฏิบัติและ
คำแนะนำต่างๆที่ได้แนะนำเอาไว้ในเว็บไซต์นี้ให้เข้าใจเสียก่อน

    Guestbook คือสมุดเยี่ยมชม
  ถ้าผู้อ่านและผู้ศึกษาทั้งหลายเมื่อได้เรียนรู้วิชาครวามรู้ในเว็บไซต์นี้แล้ว
ถ้าตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจและมีปัญหาที่จะสอบถามให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
เมื่อมีแบบฟอร์มโผล่ขึ้นมาก็ให้กรอกข้อมูลได้เลย

 http://steginka.123guestbook.com/cookie-policy

 http://pornchai.123guestbook.com/
 http://bbmdmorris.123guestbook.com/?page=2

ถ้าต้องการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ทางอีเมลให้ติดต่อที่อีเมลข้างล่างนี้
     rachun05@gmail.com
      แนะวิธีการค้นหาเว็บไซต์นี้
   ให้คัดลอกเอาเว็บไซต์นี้คือ:http://www.internetuniversity999.com/
ไปวางที่ช่องการค้นหาของ Google แล้วคลิกที่ Search ปุ่มค้นหาก็จะมีรายชื่อของเว็บไซต์ทั้งหลายโผล่ขึ้นมาแล้วจงคลิกที่ Internet University of ChauThai   ก็จะได้เว็บไซต์นี้สมปราถนา หรือให้ผู้อ่านพิมพ์คำทั้งหลายเหล่านี้ลงที่ช่องค้นหาของกูเกิลคือ  Internet University of ChauThai แล้วก็คลิกปุ่มค้นหา เว็บไซต์ Internet University of ChauThai จะโผล่ขึ้นมาเป็นเว็บแรกให้คลิกขึ้นมาอ่านได้เลย หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ลิงค์ของเว็บไซต์แล้วกดเบาๆแล้วลากเม้าส์คลุมดำที่ลิงค์ของเว็บไซต์ให้หมดแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปแตะที่ลิงค์สีดำนั้นแล้วคลิก ขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกเปิดลิงค์ของเว็บไซต์นั้นอย่างสบาย

 
           CONVERSATION

  

        บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ผลดี

  http://www.englishspeak.com/th/english-lessons

  https://www.englishspeak.com/en/english-lessons/1/english-lesson

  https://www.englishspeak.com/en/english-lessons/2/english-lesson

 https://www.englishspeak.com/th/english-lessons/5/english-lesson

  https://www.englishspeak.com/en/english-phrases

  https://www.youtube.com/watch?v=uJHLX88pWPI

  http://www.englishspeak.com/th/english-words

  http://englishsingsing.blogspot.com/2016/05/100.html

  https://www.facebook.com/AseanConnections/posts/809588525732349

  https://muaonpink.wordpress.com/2013/03/12/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8

                   บทสนทนาจาก ILTS

                

   

     https://www.youtube.com/watch?v=sRFEKvsw-vs

     https://www.youtube.com/watch?v=XyDrz6YAwvw

     https://www.youtube.com/watch?v=TyYHs1-6Vls

     https://www.youtube.com/watch?v=OualsHB1FqE

   https://www.mometrix.com/blog/ilts-reading-teacher-exam-practice-questions/

   https://www.youtube.com/results?search_query=ielts+speaking

   https://www.testprepreview.com/ILTS.htm

   https://twitter.com/_ilts_

   http://www.teachingsolutions.org/ilts-study-guide

   http://www.teachingsolutions.org/vtne

   http://www.youtube.com/watch?v=jpvwFsS8eck&list=PL944BD8304393482F&index=12
   http://www.youtube.com/watch?v=bPfdYH35QbE

   https://www.pinterest.com/pin/441563938457078830/
 เรียนภาษาอังกฤษกับ English 4 Today
http://www.englishsoftware.org/
http://www.english4today.com/
http://www.english4today.com/recover_pwd.php
https://www.facebook.com/english4today/
https://twitter.com/english4today

https://www.youtube.com/watch?v=Rz4dbOcArOI
    PART OF SPEECH
http://www.whatami.net/ms/bic.html
เรียนไวยกรณ์อังกฤษชั้นยอดจาก Oxford University Press
http://oupeltemail.com/1MVU-1WALY-209YUV0S68/cr.aspx
  ฝึกฝนการเขียน,อ่าน,ฟัง,และพูดภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยครูอังกฤษฟรี   

  http://www.act-english.com/2012/12/active-english-classroom/
    
Langhub.com - เรียน ภาษา อังกฤษ
     เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน - YouTube
     เรียน ภาษา อังกฤษ - Englishspeak.com
     E4Thai.com

     Learn English for Free with elllo!
   

      http://plus.jekieshop.net/index.html

      http://intereladsd.blogspot.com/
   ผู้ต้องการอยากพูดภาษาอังกฤษได้เร็ว ท่านต้องใช้เวลาเข้าศึกษาในเว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 8 เหล่านี้วันละหลายๆเที่ยวท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้เองโดยไม่รู้ตัวแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดด้วย

    ท่าน ผู้ใดอยากได้ใบประกาศและใบรับรองวิทยฐานะในระดับมาตรฐานหรือระดับโลก ขอให้ท่านเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าสรรหามาให้ท่านเลือกเรียนแล้วมีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินกรุณาคลิกเลือกเรียนได้ตามสบาย  เริ่มสมัครเรียนได้เลยตรงนี้
    
INTERNET UNIVERSITY

  
  มหาวิทยาลัยต่อไปนี้เรียนฟรี
       Free University 
   http://free-university-in-internet.blogspot.com/
     University Of The People
   http://www.uopeople.edu/
   http://boingboing.net/2012/10/30/university-of-the-people-free.html
   https://www.facebook.com/UoPeople

      Free University Week           
  http://freeuniversitynyc.org/2013/01/31/sharing-and-struggling-with-ideas/img_3142/
   
   Colorado Free University
   http://www.freeu.com/

   The Open University

  http://www.open.ac.uk/

  https://www.futurelearn.com/partners/the-open-university

  https://www.edx.org/course?subject=Language

    edX University Free

  https://www.edx.org/

  https://en.wikipedia.org/wiki/EdX
  มหาวิทยาลัยต่อไปเหล่านี้เสียเงิน
      Walden  University
  
http://www.waldenu.edu/
    London  University  Course

  http://www.studylondon.ac.uk/courses?gclid=CKrrvMvE19MCFdOFaAodRZgHxg
 University  Of  Phoenix

  http://www.phoenix.edu/degrees/bachelors.html

 
   HARVARD  UNIVERSITY
http://www.harvard.edu/resources-offices/online-learning

การฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี
                      เชิญคลิกเว็บไซต์ข้างล่างนี้ได้เลย

        

          https://www.salon.com/2011/10/12/a_home_schooler_goes_to_college/

           https://www.salon.com/1999/06/15/brin_main/

        https://www.saloniris.com/festive-holiday-promotions-can-boost-your-business/

        https://www.thisuglybeautybusiness.com/2016/10/aasm-client-distribution-after-separation-who-gets-to-keep-the-clients.html

        https://www.pinterest.com/pin/195273333817876216/?lp=true
                     English Conversation Practice      

           https://www.pinterest.co.uk/pin/382806037069478008/?lp=true
           https://www.youtube.com/results?search_query=english+conversation

          https://www.youtube.com/results?search_query=conversation+in+english

       https://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4PRFD_ enTH557TH558&q=English+Conversation1++02+

         https://www.homelearningcollege.com/courses

         https://www.homelearningcollege.com/contact-us/thank-you?id=8611dfdb-0098-46a7-a633-e9ab4f769ab5&in=CFOL

           Home College

  

   https://www.youtube.com/watch?v=YjSlro6_cSA

   https://www.youtube.com/channel/UC10pJ5AQ7e7nadBOtINDX6Q

   https://play.google.com/store/apps/details?id=tflat.co.hoctienganh

   http://www.youtube.com/watch?v=UlSVe2ehjls

   https://www.youtube.com/watch?v=8YDaOQmOsfM

   https://www.youtube.com/watch?v=0mLeyiWR7ek

               ชุดสอนภาษาอังกฤษ

   

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=400:2013-03-21-08-00-09&catid=57&Itemid=106

   https://www.pinterest.com/pin/183240278572689866/

    https://www.pinterest.com/pin/183240278572700637/

   https://www.pinterest.com/pin/750060512909802971/

   https://www.pinterest.com/pin/657736720549153439/

   https://www.pinterest.com/pin/AYf0D2_ycTg0NoYk73A0pLKwpbPVA1YHesH7-NkXocKQHqghmJlDmtE/

   https://www.pinterest.com/pin/386535580497800316/

   https://www.pinterest.com/pin/249457266831083199/

   https://www.pinterest.com/pin/505458758148867815/

   https://www.pinterest.com/pin/413346072028197157/

   https://www.pinterest.com/pin/513903007451458637/

    https://www.pinterest.com/pin/413346072028197157/    

             ชุดของอาจารย์ Molly Stone

          
   Learn English-Beginner From  Molly Stone  Teacher

         ชุดของอาจารย์ Louise (อ.ลูอิซ)

    

  https://www.youtube.com/watch?v=k9AttHHNX6w

  https://www.youtube.com/watch?v=JKF_rGBlLM8

  https://www.youtube.com/watch?v=v34ZUcezSmk

  https://www.youtube.com/watch?v=j4I9LDTjAGA 

 https://www.youtube.com/watch?v=7oOX48NOyTQ

 https://www.youtube.com/watch?v=Uw3gelIY-fE

 https://www.youtube.com/watch?v=m96z8OQKX0A

 https://www.youtube.com/watch?v=l-3WrJxndVc

 https://www.youtube.com/watch?v=eL6cjM9WhGw

 https://www.youtube.com/watch?v=jtgk3brN9lQ

      ชุดของ แอนดรูว์ บิ๊กส์

   

     https://www.facebook.com/andrewbiggsacademy/

เรียนภาษาอังกฤษข้้นใช้งานกับแอนดรูว์ บิ๊กส์

      .เพื่อนภาษา 1

   เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ  
https://www.youtube.com/results?search_query=dvd1+-+english+course+-+english+subtitle-+bacitikdaithanh+

       ชุดของอาจารย์ อดัม