Internet University of ChauThai

 เว็บไซต์นี้เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษและการค้าขายทางอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนฟรี                   INTERNET UNIVERSITY OF ChAUTHAI

    อินเตอร์เเนท ยูนิเวอร์ ซิตี้ อ๊อฟ ชาวไทย เป็นมหาวิทยาลัยในระบบอินเตอร์เนทที่ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์จะเผยแพร่ ความรู้และภาษาอังกฤษแก่ประชาชนฟรี โดยไม่จำกัดความรู้,อายุ,เพศ,และวัย ทุกเพศทุกวัยเรียนรู้กันได้หมดไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นใครมีปัญญาเรียนๆได้เลย มหาวิทยาลัยนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เปิดอิสระแบบนี้ การเรียนรู้และการสอบทางอินเตอร์เนทนับวันจะมีคนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมัน สะดวกสบายประหยัดบุคลากรและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ที่สำคัญอย่างยิ่งผู้สอบจะทำการทุจริตไม่ได้เลย ผู้เรียนจะเรียนที่ใดเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เพราะการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นเสียเงินเสียเวลาในการนั่งรถไปเรียนและในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การนั่งรถไปเรียนนั้นมันไม่ปลอดภัยมันเสี่ยงต่อภัยอันตรายมาก เพราะในปัจจุบันนี้อันตรายมีทุกรูปแบบ  การเรียนรู้ในระบบอินเตอร์เนทจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง ถ้าท่านไม่มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริงท่านจะเรียนไม่จบเลย การเรียนทางระบบอินเตอร์เนทไม่มีครูอาจารย์คอยช่วยเหลือ ท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเอง การเรียนทางอินเตอร์เนทครูอาจารย์ที่ช่วยเหลือท่านได้มีเพียงผู้เดียวคือ บรมครูกูเกิล ท่าน อยาก รู้เรื่องอะไรก็ป้อนคำสอบถามได้เลย บรมครูกูเกิลจะตอบปัญหาได้ทุกอย่าง ถ้าถามแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบตรงกับที่เราต้องการก็ให้เปลี่ยนลักษณะของคำถามใหม่ ท่านก็จะได้คำตอบตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
   อนึ่งการเรียนในระบบอินเตอร์เนทนี้แก้ปัญหาเรื่องนักเรียนยกพวกตีกัน มั่วสุมกันได้ดีที่สุด คือผู้เรียนไม่ต้องเดินทางออกไปเรียนข้างนอกบ้านเรียนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ภายในบ้านของตนนั่นเอง อาจารย์จะสั่งให้นักเรียนทำรายงานและส่งรายงาน ก็สั่งและส่งได้ทางอีเมลไม่ต้องเสียเงินสะดวกสบายและยังรวดเร็วอีกด้วยครับ อินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิตี้ อ๊อฟ ชาวไทย ได้เปิดทำการสอนอยู่ 20 วิชาหลักดังนี้   คือ:-

  1.วิชาภาษาอังกฤษ
  2.วิชา ไอ ที
  3.วิชา Computer
  4.วิชาพุทธศาสตร์
  5.วิชาของผู้ประกอบการ
  6.วิชาโหราศาสตร์
  7.วิชาหัตถศาสตร์
  8.วิชาประวัติศาสตร์
  9.วิชาภาษาไทย
  10.วิชานักธรรม-บาลี
  11.วิชาการเกษตร
  12.วิชา E-commerce
  13.วิชาเศรษฐศาสตร์
  14.วิชาคณิตศาสตร์
  15.วิชานิติศาสตร์
  16.วิชาสังคมศาสตร์
  17.วิชาวิทยาศาสตร์
  18.วิชารุกขศาสตร์
  19.วิชาไสยศาสตร์
  20.วิชาแพทย์ทางเลือก
 
  ระเบียบปฏิบัติของ Internet University Of ChauThai    
 -อินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟชาวไทย  มีระเบียบในการปฏิบัติอยู่  7  ข้อ  คือ:-
  1.ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนในอินเตอร์เนทยูนิเวอร์ซิทิอ๊อฟชาวไทยจะต้องสมัครเรียนทางอีเมล
  2.จงเลือกวิชาที่ต้องการจะเรียนที่อยู่ในแถบเมนูข้างบนหน้าเว็บไซต์นี้แล้วแจ้งให้ทาง มหาวิทยาลัยทราบโดยทางอีเมล
  3.ผู้ศึกษาจะต้องส่งรายงาน,วิทยานิพนธ์,และดุษฎีนิพนธ์ทางอีเมล
  4.สถานที่สอบจะทำการสอบทางอีเมล
  5.การรับรองวิทยฐานะของความรู้ที่เรียนจบแล้วแบ่งออกเป็น  3  ระดับชั้น  คือ:-
       5.1 ความรู้และความสามารถในวิชาความรู้ที่เรียนจบแล้วจะรับรองตัวของมันเอง  ข้อนี้ไม่ต้องมีใบประกาศ แต่ก็สามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้
       5.2 ทางมหาวิทยาลัยจะรับรองวิทยฐานะให้ข้อนี้มีใบประกาศ  แต่ต้องผ่านขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะผ่านไปได้
       5.3 ถ้าต้องการๆรับรองวิทยฐานะในระดับมาตรฐานโลก  ผู้ศึกษาจะต้องเรียนให้จบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกดังต่อไปนี้  คือ:
-
      -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ  The Open University  มหาวิทยาลัยนี้ก็จะรับรองวิทยฐานะให้  มหาวิทยาลัยนี้อยู่ในประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากมีนักศึกษาหลายล้านคนจากทั่วโลก ให้คลิกดูหน้าที่ 24 ที่อยู่ข้างบน 
     -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ  University  Of  The  People  องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นผู้รับรองวิทยฐานะให้และยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้กล่าวถึงเช่น มหาวิทยาลัย Harvard และ Stanford ขณะนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ออกฟรีออนไลน์มหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ตที่มีชื่อว่า "edX University" ให้คนได้เรียนฟรีได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าท่านเรียนที่เว็บไซต์ของเขาๆก็จะเป็นผู้รับรองวิทยฐานะให้

     -ถ้าเรียนจบจากเว็บไซต์ของ International University Of Moralita มหาวิทยาลัยนี้ก็จะรับรองวิทยฐานะให้  มหาวิทยาลัยโมราลิต้านี้ ใช้หลักสูตรเรียนเป็นภาษาไทย  มหาวิทยาลัยนี้เหมาะกับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อยากได้ปริญญาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยโมราลิต้านี้อยู่ที่มลรัฐฟลอลิด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้คลิกดูที่หน้า  24  ที่แถบเมนูข้างบน 

  6.ความรู้ที่เรียนจบจาก  Internet  University  Of  ChauThai  จะนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
        -ความรู้ที่เรียนจบจาก  Internet  University  Of  ChauThai  จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้  3  ทาง  คือ:-
      6.1 นำเอาความรู้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เลย เช่น:-
         -ถ้าท่านเรียนจบจาก Internet University Of ChauThai แล้วท่านก็สามารถหางานที่อิสระทำได้เลยโดยไม่ต้องไปง้องานราชการ งานอะไรก็มีเกียรติทั้งนั้นขอให้มีเงินพอใช้ก็แล้วกัน ถ้าทำงานมีเกียรติแต่มีเงินไม่พอใช้มีหนี้สินท่วมตัวตายแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องมึเกียรติ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่า คำว่า "เกียรติ" แปลว่า "ชื่อเสียง, ความนับถือ, ความมีหน้ามีตา" ถ้าท่านไปกู้หนี้ยืมสินเขาเพราะเงินไม่พอใช้ กู้มาแล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้เขา นั่นมันเป็นเรื่องเสียเกียรติ เสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือ ไม่มีเครดิต อีกต่อไป  งานอะไรก็ตามที่สุจริตทำแล้วมีเงินใช้อย่างเพียงพอก็ดีทั้งนั้น จะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติก็ตาม  เมื่อมีเงินมากๆเดี๋ยวเกียรติมันก็จะมาเอง ไม่ต้องไปวิ่งหามัน  งานทำในระบบอินเตอร์เนทหน้าที่ 12 อีคอมเมิร์ช มีทั้งงานหลักและงานเสริมให้คลิกเลือกดูเอางานพวกนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนมาก งานบางอย่างไม่ต้องลงทุนเลย ถ้าท่านขยันสมัครทำงานหลายๆเว็บไซต์ท่านก็จะมีรายได้หลายหมื่นหลายแสนบาทต่อเดือน  
         -ถ้าท่านเรียนจบวิชาแแพทย์ทางเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีอยู่ในข้อที่ 20 นั้น ท่านก็จะมีชื่อเสียงในการรักษาโรคที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ ข้อนี้ไม่ต้องมีใบประกาศท่านก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังได้ ไม่อดเงินใช้ไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกต่อไป

          -ถ้าท่านเรียนจบวิชาโหราศาสตร์ หรือ วิชาหัตถศาสตร์ อย่างเชี่ยวชาญแล้วท่านก็จะกลายเป็นนักพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เมื่อท่านเรียนได้ถึงขั้นนี้แล้วเศรษฐี มหาเศรษฐีและ  ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตลอดทั้งประชาชนทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาขอคำพยากรณ์จากท่าน  เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็จะได้ทั้งเงินทองข้าวของ เพชรนิลจินดาและเกียรติยศชื่อเสียงจะได้หมดทุกอย่างโดยไม่ต้องสงสัย วิชานี้ไม่ต้องมีใบประกาศเขาใช้ความแม่นยำเป็นเครื่องตัดสิน  ถ้ามีใบประกาศแต่ทำนายไม่แม่น ใบประกาศก็จะกลายเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ สู้กระดาษทิซซู่ก็ไม่ได้

       6.2 ถ้าท่านเรียนจบวิชาใดวิชาหนึ่งใน  20  วิชาหลักของ  Internet  University  Of  ChauThai  ท่านก็จะสามารถทำงานในระบบของอินเตอร์เนทที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วอยู่หน้าที่ 12 E-commerce รายได้เดือนหนึ่งตกประมาณ  30000  บาท  ถึง  300000  บาท  ถ้าใครขยันทำงานก็จะได้เงินเดือนมากกว่านี้ ให้คลิกอ่านดูรายละเอียดหน้าที่ 12  ที่แถบเมนูข้างบนของหน้านี้
       6.3 ถ้าท่านเรียนจบจาก  The  Open University,  University  Of  The  People,  edX  University ของ Harvard University  ท่านก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่จบไปสอบทำงานหรือสมัครงานในภาคของรัฐบาลและเอกชนได้ทุกประเทศทั่วโลก
  7.ผู้เรียนจบหลักสูตรของ  Internet  University  Of  ChauThai  ได้จะต้องเรียนภาษาอังกฤษผ่านในระบบของทักษะ  4  คือ:-
     7.1 พูดได้
     7.2 อ่านได้
     7.3 เขียนได้
     7.4 ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง

   ถึงแม้ท่านจะเรียนเก่งในวิชาอื่นสอบได้เกรดเอทั้งหมดแต่ในวิชาภาษาอังกฤษท่าน สอบไม่ผ่านในระบบของทักษะ  4  ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเรียนยังไม่จบหลักสูตรของ  Internet  University  Of  ChauThai  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ  ท่านจะเรียนวิชาอะไรก็ตามใน  20  วิชาหลัก  แต่ถ้าท่านเรียนภาษาอังกฤษไม่ผ่านในระบบของทักษะ  4  ก็ถือว่าท่านยังเรียนไม่จบหลักสูตรของ  Internet  University  of  ChauThai   ถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาความรู้ทั้งหมดที่เปิดสอนโปรดคลิกดูที่รายการข้างล่างนี้  คือ:-
  หน้าที่ 1 บันทึกความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ้าใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษจงเปิดดูหน้านี้  ในหน้าที่ 1 นี้จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีขาวอยู่ด้านหลังแสดงให้เห็นว่ายังมีข้อมูลให้ศึกษาอีกเอาเม้าส์ไปแตะก็จะมีตัวหนังสือสีแดงชมพูโผล่ขึ้นมาให้คลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวที่ตัวหนังสือนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไวยกรณ์อังกฤษเริ่มตั้งแต่ noun จนถึง interjection โผล่ขึ้นมาให้ศึกษาอีกอย่างละเอียดทีเดียว

  หน้าที่ 2 บันทึกความรู้เกี่ยวกับ IT (Information Technology) ถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ ไอที ให้เปิดดูหน้านี้ 
  หน้าที่ 3 บันทึกความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดดูที่หน้านี้
  หน้าที่ 4 บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้า,ธรรมะ,พระไตรปิฎก,พระอภิธรรม,และไตรภูมิพระร่วง หน้าที่ 4 นี้จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีขาวอยู่ด้านหลังแสดงให้รู้ว่ายังมีข้อมูลให้ศึกษาอีก ถ้าเราเอาเม้าส์แตะและคลิกที่นั้นจะมีตัวหนังสือสีชมพูแดงโผล่ขึ้นมาให้คลิกซ้ายที่ตัวหนังสือนั้น ก็จะได้ศึกษาประวัติของพระมหากัจจายนะ, ประวัติของพระสีวลี, ประวัติของพระอุปคุต, ประวัติของพระประจำวันเกิด, และประวัติของเทพประจำวันเกิด

  หน้าที่  5  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์และวิชาเลข 7 ตัว

   หน้าที่  6  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาหัตถศาสตร์หรือวิชาดูลายมือ

  หน้าที่  7  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาของผู้ประกอบการ, การค้าขาย, การลงทุนในอาชีพอิสระ, และการหาเงินทุนมาขยายกิจการ

  หน้าที่  8  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ

  หน้าที่  9  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทย

  หน้าที่  10  บันทึกความรู้เกี่ยวกับนักธรรม - บาลี

  หน้าที่  11  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเษตร

  หน้าที่  12  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ชและธนาคารอินเตอร์เน็ต

  หน้าที่  13  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์

  หน้าที่  14  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์

  หน้าที่  15  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนิติศาสตร์

  หน้าที่  16  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสังคมศาสตร์

  หน้าที่  17  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์

  หน้าที่  18  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรุกขศาสตร์  ต้นไม้  และยาสมุนไพร

  หน้าที่  19  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์และสิ่งลึกลับมหัศจรรย์

  หน้าที่  20  บันทึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาแพทย์ทางเลือก    

     รายการความรู้ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ได้บันทึกเอาไว้ที่แถบเมนูข้างบนกรุณาเปิดอ่านดูได้ โดยการคลิกเม้าส์ทางด้านซ้ายเพียงครั้งเดียว                                            

 ระดับความรู้ที่เปิดสอนใน Internet Uniersity Of ChauThai
   -ระดับความรู้ที่สอนๆตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ภาษาอังกฤษสอนตั้งแต่ AB ถึงปริญญาเอก เว็บไซต์ที่เรียนมีทั้งเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่หรือผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องและยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษให้ทำการเริ่มต้นเรียนที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ คือ:-

  1.ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ให้คลิกเริ่มต้นตรงนี้
  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=101

  http://www.e4thai.com/e4e/
  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=14:www-manythings-org-e-listening-
   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=15:elllo-org&catid=48&Itemid=110
  2.เรียนการออกเสียงและการฝึกเขียนภาษาอังกฤษด้วยเว็บไซต์เหล่านี้  ข้อนี้ผู้ศึกษาควรฝึกฝนให้มากๆ
 
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยครูอังกฤษฟรี
 http://thai.langhub.com/th-en/component/content/article?id=392:langhub-com
  https://bestkru.com/blog/5
  เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน - YouTube

 https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
  3.เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและบทสนทนาอังกฤษแบบง่ายๆ ถ้าใครพูดตามบทเรียนนี้ซ้ำหลายๆครั้งจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยไม่เชื่อก็ลองดู
    http://www.dek-eng.com/
  
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?view=article&catid=30:links&id=195:thai-esl

   http://intereladsd.blogspot.com/
   http://plus.jekieshop.net/index.html
  4.เรียนรู้คำศัพท์  4000  กว่าคำ                                                                                                    
   http://www.tonamorn.com/vocabulary/
   https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/

   https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5/

   https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
  
http://cambridgedict.blogspot.com/2012/01/2000.html 

   http://xn--12cl7cca3cgmk2b2bea4c2cyk5cuh.com/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php

  https://www.youtube.com/watch?v=_rBqyc5pkfo

   https://www.youtube.com/watch?v=bS8LuH9pjpU

   https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&tbm=isch&ved=0ahUKEwizqa7UsdHYAhWKKY8KHTK4A9kQ_h0IgQEwDA#imgrc=

     คำศัพท์หมวด A - Z

 

    https://dict.meemodel.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2/

   http://www.dek-eng.com/learnenglish/03/english-vocabulary-4000-essential-english-words/

    https://twitter.com/eduzones

    https://quizlet.com/144020369/a-flash-cards/

   https://www.youtube.com/watch?v=qFs0xyzAzIY&list=PLSA8RjEbmBfqYoiHQZuUJcU4xHtKN8oK1

            เด็กสวยอยู่เว็บนี้

    http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41:-entrance-admssion-english-vocabulary&catid=32:toefl-toeic-gre-entrance&Itemid=47

   https://www.engnow.in.th/2017/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD

  

  5.สอนไวยกรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย

  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

  https://www.youtube.com/watch?v=B_r14Tb0y7E

  https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZOHRrR1VWcHROTUk/edit

  http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=en101

   http://www.wegointer.com/2017/01/english-grammar-pdf-and-word-doc/

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=565:grammar-1-2-3&catid=52&Itemid=116

   ถ้าท่านฝึกฝนเรียนรู้ในข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อ เหล่านี้ ตามที่ข้าพเจ้าได้แนะนำ ท่านก็จะ    พูคได้   อ่านได้   เขียนได้   และฟังฝรั่งพูดรู้เรื่องอย่างแน่นอน  เมื่อท่านพูดได้   อ่านได้   เขียนได้   และฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องแล้ว  ท่านก็จะเรียนผ่านข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ไปได้  เมื่อท่านเรียนผ่านข้อกำหนดนี้ไปได้ท่านจะเกิดความภูมิใจในตัวเองที่มีภูมิความรู้ในภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นเชี่ยวชาญ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้งานได้ทุกรูปแบบ  แค่ถ้าท่านเก่งและเชี่ยวชาญในภาษาอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ถึงไม่มีใบประกาศก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างสบายผู้เขียนเคยเจอบุคคลเช่นนี้มาแล้ว 

              ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งด้วยเว็บไซต์นี้

      

   http://digitalcontent.ictd.gov.bd/index.php/tutorial/books?start=0&max=10&sb=8&cl=18&gp=13&et=8

   http://digitalcontent.ictd.gov.bd/index.php/tutorial/books?start=0&max=10&sb=8&cl=10&gp=13&et=8

  http://cmiller-2ndgradetech.blogspot.com/2014/09/

  https://thai.engoo.com/materials/top

 http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/

 https://www.youtube.com/watch?v=XJwTqLyF-rI

  https://www.youtube.com/watch?v=ggN7cMn13Xg

  สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 https://www.youtube.com/watch?v=HYqBplQ2PNw

  http://555awesome.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html

  http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/4716.html

  http://englishidiomsaday.blogspot.com/p/blog-page.html

  https://www.mylearnville.com/top-100-idioms-phrases/

 เคล็ดลับการแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

  

   http://www.tonamorn.com/english/grammar/part-of-speech/

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32174/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=506:4-500&catid=51&Itemid=115

  https://www.youtube.com/watch?v=MWY5JOfgg88

  https://www.youtube.com/watch?v=aq1ZrJgjfpY

  http://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/applying-to-university/how-to-practice-listening/

สอนสนทนาภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้นแก่ผู้เรียนใหม่
  https://www.youtube.com/watch?v=Zqrd8cZ7UTw
  https://www.youtube.com/watch?v=e1AUnadOcvk
  https://www.youtube.com/watch?v=xXPIUvanSRw
  https://www.youtube.com/watch?v=34L_n8m69oA

  เรียนไวยกรณ์อังกฤษที่สมบูรณ์แบบ
  http://www.in-eng.com/?gclid=CJLGy7j1ks8CFZaOaAoduPMMNA 

  https://www.youtube.com/watch?v=B_r14Tb0y7E

   https://www.youtube.com/watch?v=7KrHYz2Pqss

   https://www.youtube.com/watch?v=B5MPThZI7b8 

   http://www.rukenglish.com/

   https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZOHRrR1VWcHROTUk/edit

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=565:grammar-1-2-3&catid=52&Itemid=116  

   http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one       

   เรียนรู้คำศัพท์ 5000 คำ

    
 https://www.youtube.com/watch?v=INL8imW1UKQ

 http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:5000&catid=54:vocaburalycat&Itemid=117

 http://www.unigang.com/Article/1045

 https://quizlet.com/19278735/5000-flash-cards/

 เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10000 คำ

                                    

  

   http://lingohut.com/th/l1/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9 

    http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3895:lingohut-com&catid=49&Itemid=112

https://www.youtube.com/watch?v=6iYKxcuvIb0

  https://www.dek-d.com/board/view/3409588/

  http://lingohut.com/th/v47378/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2

  https://www.englishclub.com/

                                   Daily  Routines

      

   https://www.pinterest.com/pin/18295942221437288/?utm_campaign=category_pp&e_t=4b75876928574e32b32dd4807ab5812e&utm_content=18295942221437288&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/559079741215009649/?lp=true

   https://www.pinterest.com/aboomerang/teaching/?utm_campaign=rdboards&e_t=3bdd8a50382c434e94e2b95fe097c8dc&utm_content=75928012406904879&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/natlia8205/efl/?utm_campaign=rdboards&e_t=3bdd8a50382c434e94e2b95fe097c8dc&utm_content=61009838641209288&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/35395547048931586/

  https://www.pinterest.com/pin/648518415066785412/

      คำศัพท์ที่เกิดจาก air

   https://www.pinterest.com/pin/540502392775455212/

      แนะวิธีเปิดลิ้งค์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

   

    1.ให้คลิกซ้ายที่ลิ้งค์ที่ต้องการจะเปิดเพียงครั้งเดียวแล้วลากเม้าส์ที่ลิ้งค์ให้เป็นสีดำหรือสีอื่นก็ได้คลุมลิ้งค์นั้นเอาไว้ทั้งหมดเสร็จแล้วให้วาง เมื่อต้องการเปิดลิ้งค์ที่คลุมดำเอาไว้แล้วให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นั้นตอนนี้โปรดสังเกตดูให้ดี ถ้าเห็นเม้าส์เป็น
รูปตัวไอ ( I ) ให้คลิกขวาเพียงครั้งเดียวที่ลิ้งค์นั้นก็จะมีเมนูคือ "เปิดลิ้งค์ (ส), Open link" ให้คลิกซ้ายที่เมนูนี้เพียงครั้งเดียวก็จะเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว   จงเปิดลิ้งค์ข้างล่างนี้ดู

  http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

    2.ถ้าเราเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ใด  เม้าส์กลายเป็นรูปมือ แสดงว่าลิ้งค์นั้นเราไม่ต้องลากเม้าส์คลุมดำที่ลิ้งค์นั้นคลิกซ้ายที่ลิ้งค์นั้นเพียงครั้งเดียวเราก็เปิดลิ้งค์นั้นขึ้นมาอ่านได้แล้ว   เช่น:-  
         http://www.internetuniversity999.com/

     3.ถ้าเราเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ใด เม้าส์กลายเป็นหัวลูกศรแสดงให้รู้ว่าเราจะต้องดับเบิ้ลคลิกที่ลิ้งค์นั้นหรือไอคอนนั้น จึงจะเปิดลิ้งค์นั้นหรือไอคอนนั้นขึ้นมาอ่านได้                  
              ความหมายของลิ้งค์ ( Link)
   -ลิ้งค์   คือข้อความที่เชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่รูปภาษาอังกฤษยาวๆโดยมีเครื่องหมายขีดตั้ง ( /)  และขีดนอน  (-)   เครื่องหมายเท่ากับ (=)  ตัวเลข  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0    และเครื่องหมายจุด (.)  และเครื่องหมายคำถาม ( ?)  ประกอบกันขึ้นเป็นรูปลิ้งค์ยาวๆ  เช่น:- 
   http://www.internetuniversity999.com/
   https://internetuniversityblog.wordpress.com/2016/10/06/grammar-english/
     Browser (เบราว์เซอร์)
  -Browser (เบราว์เซอร์)  คือโปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรือโปรแกรมที่ช่วยอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์ที่นำมาใช้มี 5 ชนิด   คือ:-
     1.Google Chrome       เบราว์เซอร์กูเกิลโครม
     2.Mozilla Firefox       เบราว์เซอร์โมซิลล่า ไฟรฟ็อคซ์
     3.Google Browser     เบราว์เซอร์กูเกิล
     4.Internet Exporer   เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตเอ็คซโปรเออร์
     5.Baidu Browser       เบราว์เซอร์ไบดู
  ในเว็บไซต์นี้ใช้เบราว์เซอร์  Mozilla Firefox  เปิดดีที่สุด เพราะมันเปิดง่ายและช่วยให้ลิ้งค์กระชับขึ้น  ถ้าใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นเปิดมันทำให้ลิ้งค์ยาวเปิดยาก 3 ลิ้งค์ข้างล่างนี้ให้ลากเมาส์คลุมดำก่อนแล้วจึงเปิดเว็บไซต์ด้วย Firefox เช่น:-
      1. https://www.youtube.com/watch?v=bd8h5AELiEs
      2. https://www.youtube.com/watch?v=SqVo8hyXVwU
      3. https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
   ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะแสดงการเปิดลิ้งค์ต่างๆให้ดู
    1.แสดงการเปิดลิ้งค์ตัวที่ 3 ข้างบนนี้ด้วย Google Chrome  ดังนิ้
     1.1จงเปิดเว็บไซต์ Chrome ขึ้นมาเสียก่อน
     1.2 ให้เอาล้งค์นี้คือ:  http//www.internetuniversity999.com          ใส่ลงในช่องค้นหาของ Google แล้วจงคลิกซ้ายที่ Search การค้นหาเพียงครั้งเดียวก็จะมีไซต์ต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายไซต์ให้เลือกคลิกซ้ายครั้งเดียวที่คำว่า
"Internet Universirt Of ChauThai" ท่านก็จะสมารถเปิดเว็บไซต์ Internet University of ChauThai  ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
     1.3 เมื่อเปิดเว็บไซต์ได้แล้วให้เลื่อนหน้าแรกนี้ลงไปล่างสุดให้เม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ตัวที่ 3 คือ: 
https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
เมื่อเอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นี้แล้ว  เม้าส์จะเปลี่ยนรูปเป็นตัวไอใหญ่ (I) ต่อจากนั้นใหัคลิกซ้ายครั้งเดียวที่ลิ้งค์นี้แล้วก็กดลากเม้าส์คลุมดำลิ้งค์นี้ไปให้หมดอย่าให้เหลือเสร็จแล้วก็วาง เมื่อจะเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์นี้ เม้าส์จะมีรูปเป็น
 (I)ให้คลิกขวาหนึ่งครั้งที่ลิ้งค์นี้ก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายเมนูจงเลือกที่ลิ้งค์นี้ คือ:-                   
https://www.youtube.com/watch?v=QtTuCQpABgE
 ให้เลือกคลิกซ้ายที่ลิ้งค์นี้เพียงครั้งเดียวก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
  **หมายเหตุ:- ข้อความตรงนี้โปรดจำไว้ให้ดีไม่ว่าท่านจะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ตามให้ทำการเปิดในทำนองนี้เหมือนกันหมด
   2.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ Firefox เมื่อคลุมดำลิ้งค์ไว้หมดแล้ว  เมื่อจะเปิดให้เอาเม้าส์ไปวางลงที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วให้คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูหลายอย่างโผล่ขึ้นมาให้เลือกจงเลือกคลิกที่เมนูว่า "เปิดลิ้งค์ (ส)  หรือ Open link" ท่านก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว

   3.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์  Internet  Exporer  เมื่อลากคลุมดำเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกหลายอย่างจงเลือกที่เมนูนี้คือ: Search with bing  แล้วให้เลือกคลิกซ้ายเพียงครั้งเดียวที่คำว่า "Internet University of ChauThai"  ท่านก็จะสามารถเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ่านได้แล้ว
   4.ถ้าเปิดลิ้งค์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ Google Browser เมี่อลากคลุมดำเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปวางที่ลิ้งค์ที่คลุมดำแล้วให้คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูหลายโผล่ขึ้นมาให้เลือกจงเลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่า "Go to this site"  แล้วไซต์นี้จะไปค้างอยู่ที่ช่องที่
2 ข้างบนสุดให้นับจากซ้ายไปขวาแล้วให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่า "Daily English Conversation" ท่านก็จะสามารถเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาอ่านหรือขึ้นมาชมได้แล้วถ้าเป็นลิ้งค์ของ Youtube
    5.ถ้าใช้ Baidu Browser ให้ทำการเปิดเหมือนข้อที่ 4 ทุกประการ

      ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

 

 https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3

https://www.youtube.com/watch?v=KW4YvKeAFy0

https://www.youtube.com/watch?v=S6gF8BasfAY

 เรียนพูดภาษาอังกฤษจนเก่งคลิกที่ลิ้งค์เหล่านี้

      https://bestkru.com/blog/5

      http://www.eslprintables.com/

      http://intereladsd.blogspot.com/   

     นิทานอีสปภาษาอังกฤษ

   

    https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

    http://bkkseek.com/the-wolf-in-sheeps-clothing-aesop-fables/

    http://bkkseek.com/category/tale/englishfables/

    http://fun-fable.blogspot.com/2013/12/2.html

    http://www.engjang.com/article/category-72558.html

    http://funtales4u.blogspot.com/

    http://www.dailyenglish.in.th/english-fables/

    http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9

    http://www.tonamorn.com/english/story/shepherd-boy-wolf/

       นิทานอีสปจาก Youtube

    https://www.youtube.com/watch?v=_mKjoVs3G5Y

    https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

    http://www.nithandek.com/

    https://www.youtube.com/watch?v=wB9oKnVPaMQ

     http://engjang.com/article/category-72558.html

   http://xn--o3cdbi8era7aon.net/

   http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_list.php

   http://bkkseek.com/category/tale/fable/

   http://xn--o3cdb3hi.codingbasic.com/ 

   http://www.xn--o3cdbaak5etb0aca8cyas4uwe.com/

   http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8

   https://www.youtube.com/watch?v=Twr87_I-EWA

   https://www.youtube.com/watch?v=jXxBD0P2Z40

     นิทานแสนสนุก

  

   https://learnenglishkids.britishcouncil.org/th/your-turn/traditional-stories-around-the-world

  http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?board=12.0

  http://worldtimestory.blogspot.com/

  http://xn--o3cdbi8era7aon.net/

  https://www.youtube.com/watch?v=I3eElc5fiAM

  https://www.youtube.com/watch?v=6tLw3QYUEtQ

  ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเชิญคลิกได้เลย

  

  https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE

  https://www.youtube.com/watch?v=XVQlnP5Yu2A

   e4thai.com

  โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษนี้เป็นโปรแกรมที่ได้ผลดีผู้เรียนที่ปฏิบัติตามกฏที่เจ้าของเว็บไซต์บอกเอาไว้รับรองจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน
  http://intereladsd.blogspot.com/
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟัง, อ่าน, พูด, เขียน
   http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
  http://plus.jekieshop.net/learnenglish.html
Insight English โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษอัจฉริยะ

 
http://www.youtube.com/watch?v=YCAMh4lsYiY
http://www.in-eng.com/

 https://connect.rabbit.co.th/th/listings/insight-english-e693cedf-1129-476a-9f10-7b7de5f6ec5a
 วีดีโอสุดฮิตในการสอนภาษาอังกฤษ
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/must-watch/
 
ENGLISH 4 TODAY

http://www.english4today.com/

http://www.learn-english-today.com/
http://www.english4today.com/englishgrammar/grammarfaq/grammarfaq_answer.php?qid=6923
http://www.youtube.com/user/english4today

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - Langhub - เรียนภาษาอังกฤษ
DailyEnglish | เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตนเอง

https://www.pinterest.com/tinguyen58/english-for-design/?lp=true 
เรียนภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press

 
https://elt.oup.com/?cc=th&selLanguage=en#
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=th&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=th&selLanguage=en
http://www.gobookee.org/oxford-practice-grammar-basic/
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/04/1813-oxford-practice-grammar-online.html

http://ukcatalogue.oup.com/

https://global.oup.com/academic/?cc=au&lang=en&

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:oxford-university-press&catid=66&Itemid=125

     GRAMMAR
  America  English  Grammar

 

  https://learningenglish.voanews.com/p/5611.html

  https://learningenglish.voanews.com/a/six-difference-between-britsh-and-american-english/3063743.html

  https://www.youtube.com/watch?v=QLWBwsRp9Pk
  http://www.learnamericanenglishonline.com/Blue%20Level/Blue%20Level.html
  http://www.youtube.com/watch?v=xTbMg8gYyqc

 http://funeasyenglish.com/

  http://www.really-learn-english.com/grammar-differences-between-american-and-british-english.html

  http://www.usalearns.org/english-grammar

  http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/
     Grammar  Revolution

  http://howtoreadenglish.ca/?page_id=165
  http://www.english-grammar-revolution.com/
  http://www.youtube.com/watch?v=SkkJ1sC9kBM

  https://nl.pinterest.com/explore/english-grammar-tutorial/?lp=true
 ดิคชั่นนะรี่ชั้นหนึ่งของโลก

 

 Merriam Webster Dictionary

  http://learnersdictionary.com/

   https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/dictionaries/dictionary-of-basic-english

   http://www.merriam-webster.com/

   http://unabridged.merriam-webster.com/

 The Free Dictionary
  http://www.thefreedictionary.com/

Oxford Learner Dictionary
  ​Oxford Learner's Dictionaries | Find the meanings

  https://th.glosbe.com/en/th/Oxford%20English

  https://en.oxforddictionaries.com/

  https://en.oxforddictionaries.com/definition/progress

    Dictionary.com

  http://www.dictionary.com/

    Your Dictionary

  http://www.yourdictionary.com/

 Cambridge Dictionary

  http://dictionary.cambridge.org/

   ดิคชั่นนะรี่จาก Sanook.com

  http://dictionary.sanook.com/
  http://guru.sanook.com/
  http://guru.sanook.com/encyclopedia/

  http://dir.sanook.com/tags/พจนานุกรมไทย%7C0%7Cไทย/

  http://dict.longdo.com/search/your
 
พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน
แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พจนานุกรม - Sanook.com
พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน - พลังจิต เว็บพระพุทธ ...
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 http://www.royin.go.th/?page_id=130           

             สารานุกรมไทย

 

       สารานุกรมไทยชุดปลูกฝังความรู้

  http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=1&page=main

  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/serm-book/serm-book.php?book=1&page=main

  http://guru.sanook.com/encyclopedia/ 

  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1

   http://saranukromthai.or.th/sub/Ebook/Ebook.php?book=1

   https://www.youtube.com/watch?v=n_GSCGlxDOA

   English For Today
http://www.studyenglishtoday.net/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/specials/todays_phrase.shtml
http://www.dailystep.com/?gclid=CMnWzMHvn7oCFQkF4godn00Aiw
http://www.speak-english-today.com/

http://learn-english-for-thai-students.blogspot.com/ 

 

   คำเดือนจากผู้เขียน
  เมื่อจะเริ่มเรียนวิชาความรู้ในเว็บไซต์นี้กรุณาอ่านระเบียบข้อปฏิบัติและ
คำแนะนำต่างๆที่ได้แนะนำเอาไว้ในเว็บไซต์นี้ให้เข้าใจเสียก่อน

    Guestbook คือสมุดเยี่ยมชม
  ถ้าผู้อ่านและผู้ศึกษาทั้งหลายเมื่อได้เรียนรู้วิชาครวามรู้ในเว็บไซต์นี้แล้ว
ถ้าตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจและมีปัญหาที่จะสอบถามให้คลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
เมื่อมีแบบฟอร์มโผล่ขึ้นมาก็ให้กรอกข้อมูลได้เลย

 http://steginka.123guestbook.com/cookie-policy

 http://pornchai.123guestbook.com/
 http://bbmdmorris.123guestbook.com/?page=2

ถ้าต้องการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ทางอีเมลให้ติดต่อที่อีเมลข้างล่างนี้
     rachun05@gmail.com
      แนะวิธีการค้นหาเว็บไซต์นี้
   ให้คัดลอกเอาเว็บไซต์นี้คือ:http://www.internetuniversity999.com/
ไปวางที่ช่องการค้นหาของ Google แล้วคลิกที่ Search ปุ่มค้นหาก็จะมีรายชื่อของเว็บไซต์ทั้งหลายโผล่ขึ้นมาแล้วจงคลิกที่ Internet University of ChauThai   ก็จะได้เว็บไซต์นี้สมปราถนา หรือให้ผู้อ่านพิมพ์คำทั้งหลายเหล่านี้ลงที่ช่องค้นหาของกูเกิลคือ  Internet University of ChauThai แล้วก็คลิกปุ่มค้นหา เว็บไซต์ Internet University of ChauThai จะโผล่ขึ้นมาเป็นเว็บแรกให้คลิกขึ้นมาอ่านได้เลย หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ลิงค์ของเว็บไซต์แล้วกดเบาๆแล้วลากเม้าส์คลุมดำที่ลิงค์ของเว็บไซต์ให้หมดแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วให้เอาเม้าส์ไปแตะที่ลิงค์สีดำนั้นแล้วคลิก ขวาหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เลือกเปิดลิงค์ของเว็บไซต์นั้นอย่างสบาย

 
           CONVERSATION

  

        บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ผลดี

  http://www.englishspeak.com/th/english-lessons

  https://www.englishspeak.com/en/english-lessons/1/english-lesson

  https://www.englishspeak.com/en/english-lessons/2/english-lesson

 https://www.englishspeak.com/th/english-lessons/5/english-lesson

  https://www.englishspeak.com/en/english-phrases

  https://www.youtube.com/watch?v=uJHLX88pWPI

  http://www.englishspeak.com/th/english-words

  http://englishsingsing.blogspot.com/2016/05/100.html

  https://www.facebook.com/AseanConnections/posts/809588525732349

  https://muaonpink.wordpress.com/2013/03/12/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8

                   บทสนทนาจาก ILTS

                

   

     https://www.youtube.com/watch?v=sRFEKvsw-vs

     https://www.youtube.com/watch?v=XyDrz6YAwvw

     https://www.youtube.com/watch?v=TyYHs1-6Vls

     https://www.youtube.com/watch?v=OualsHB1FqE

   https://www.mometrix.com/blog/ilts-reading-teacher-exam-practice-questions/

   https://www.youtube.com/results?search_query=ielts+speaking

   https://www.testprepreview.com/ILTS.htm

   https://twitter.com/_ilts_

   http://www.teachingsolutions.org/ilts-study-guide

   http://www.teachingsolutions.org/vtne

   http://www.youtube.com/watch?v=jpvwFsS8eck&list=PL944BD8304393482F&index=12
   http://www.youtube.com/watch?v=bPfdYH35QbE

   https://www.pinterest.com/pin/441563938457078830/
 เรียนภาษาอังกฤษกับ English 4 Today
http://www.englishsoftware.org/
http://www.english4today.com/
http://www.english4today.com/recover_pwd.php
https://www.facebook.com/english4today/
https://twitter.com/english4today

https://www.youtube.com/watch?v=Rz4dbOcArOI
    PART OF SPEECH
http://www.whatami.net/ms/bic.html
เรียนไวยกรณ์อังกฤษชั้นยอดจาก Oxford University Press
http://oupeltemail.com/1MVU-1WALY-209YUV0S68/cr.aspx
  ฝึกฝนการเขียน,อ่าน,ฟัง,และพูดภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยครูอังกฤษฟรี   

  http://www.act-english.com/2012/12/active-english-classroom/
    
Langhub.com - เรียน ภาษา อังกฤษ
     เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน - YouTube
     เรียน ภาษา อังกฤษ - Englishspeak.com
     E4Thai.com

     Learn English for Free with elllo!
   

      http://plus.jekieshop.net/index.html

      http://intereladsd.blogspot.com/
   ผู้ต้องการอยากพูดภาษาอังกฤษได้เร็ว ท่านต้องใช้เวลาเข้าศึกษาในเว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 8 เหล่านี้วันละหลายๆเที่ยวท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้เองโดยไม่รู้ตัวแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดด้วย

    ท่าน ผู้ใดอยากได้ใบประกาศและใบรับรองวิทยฐานะในระดับมาตรฐานหรือระดับโลก ขอให้ท่านเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าสรรหามาให้ท่านเลือกเรียนแล้วมีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินกรุณาคลิกเลือกเรียนได้ตามสบาย  เริ่มสมัครเรียนได้เลยตรงนี้
    
INTERNET UNIVERSITY

  
  มหาวิทยาลัยต่อไปนี้เรียนฟรี
       Free University 
   http://free-university-in-internet.blogspot.com/
     University Of The People
   http://www.uopeople.edu/
   http://boingboing.net/2012/10/30/university-of-the-people-free.html
   https://www.facebook.com/UoPeople

      Free University Week           
  http://freeuniversitynyc.org/2013/01/31/sharing-and-struggling-with-ideas/img_3142/
   
   Colorado Free University
   http://www.freeu.com/

   The Open University

  http://www.open.ac.uk/

  https://www.futurelearn.com/partners/the-open-university

  https://www.edx.org/course?subject=Language

    edX University Free

  https://www.edx.org/

  https://en.wikipedia.org/wiki/EdX
  มหาวิทยาลัยต่อไปเหล่านี้เสียเงิน
      Walden  University
  
http://www.waldenu.edu/
    London  University  Course

  http://www.studylondon.ac.uk/courses?gclid=CKrrvMvE19MCFdOFaAodRZgHxg
 University  Of  Phoenix

  http://www.phoenix.edu/degrees/bachelors.html

 
   HARVARD  UNIVERSITY
http://www.harvard.edu/resources-offices/online-learning

การฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี
                      เชิญคลิกเว็บไซต์ข้างล่างนี้ได้เลย

        

          https://www.salon.com/2011/10/12/a_home_schooler_goes_to_college/

           https://www.salon.com/1999/06/15/brin_main/

        https://www.saloniris.com/festive-holiday-promotions-can-boost-your-business/

        https://www.thisuglybeautybusiness.com/2016/10/aasm-client-distribution-after-separation-who-gets-to-keep-the-clients.html

        https://www.pinterest.com/pin/195273333817876216/?lp=true
                     English Conversation Practice      

           https://www.pinterest.co.uk/pin/382806037069478008/?lp=true
           https://www.youtube.com/results?search_query=english+conversation

          https://www.youtube.com/results?search_query=conversation+in+english

       https://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4PRFD_ enTH557TH558&q=English+Conversation1++02+

         https://www.homelearningcollege.com/courses

         https://www.homelearningcollege.com/contact-us/thank-you?id=8611dfdb-0098-46a7-a633-e9ab4f769ab5&in=CFOL

           Home College

  

  https://www.youtube.com/results?search_query=english+conversation+1

   https://www.youtube.com/channel/UC10pJ5AQ7e7nadBOtINDX6Q

   https://play.google.com/store/apps/details?id=tflat.co.hoctienganh

     https://www.youtube.com/watch?v=8YDaOQmOsfM

   https://www.youtube.com/watch?v=0mLeyiWR7ek

               ชุดสอนภาษาอังกฤษ

   

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=400:2013-03-21-08-00-09&catid=57&Itemid=106

   https://www.pinterest.com/pin/183240278572689866/

    https://www.pinterest.com/pin/183240278572700637/

   https://www.pinterest.com/pin/750060512909802971/

   https://www.pinterest.com/pin/657736720549153439/

   https://www.pinterest.com/pin/AYf0D2_ycTg0NoYk73A0pLKwpbPVA1YHesH7-NkXocKQHqghmJlDmtE/

   https://www.pinterest.com/pin/386535580497800316/

   https://www.pinterest.com/pin/249457266831083199/

   https://www.pinterest.com/pin/505458758148867815/

   https://www.pinterest.com/pin/413346072028197157/

   https://www.pinterest.com/pin/513903007451458637/

    https://www.pinterest.com/pin/413346072028197157/    

             ชุดของอาจารย์ Molly Stone

          
   Learn English-Beginner From  Molly Stone  Teacher

         ชุดของอาจารย์ Louise (อ.ลูอิซ)

    

  https://www.youtube.com/watch?v=k9AttHHNX6w

  https://www.youtube.com/watch?v=JKF_rGBlLM8

  https://www.youtube.com/watch?v=v34ZUcezSmk

  https://www.youtube.com/watch?v=j4I9LDTjAGA 

 https://www.youtube.com/watch?v=7oOX48NOyTQ

 https://www.youtube.com/watch?v=Uw3gelIY-fE

 https://www.youtube.com/watch?v=m96z8OQKX0A

 https://www.youtube.com/watch?v=l-3WrJxndVc

 https://www.youtube.com/watch?v=eL6cjM9WhGw

 https://www.youtube.com/watch?v=jtgk3brN9lQ

      ชุดของ แอนดรูว์ บิ๊กส์

   

     https://www.facebook.com/andrewbiggsacademy/

เรียนภาษาอังกฤษข้้นใช้งานกับแอนดรูว์ บิ๊กส์

      .เพื่อนภาษา 1

   เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ  
https://www.youtube.com/results?search_query=dvd1+-+english+course+-+english+subtitle-+bacitikdaithanh+

       ชุดของอาจารย์ อดัม

  

     https://www.youtube.com/watch?v=oTvAJR_Y5jw

  https://www.youtube.com/watch?v=4IML4BgQQmE

  https://www.youtube.com/watch?v=LeLhQF0547Y

  https://www.youtube.com/watch?v=cxwEsnlEkDI

  https://www.youtube.com/watch?v=LybP2SJu4b8

    English for Today

  http://asianvu.com/bk/framework/wp-content/uploads/2013/08/English_for_Today_9-10.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=v4AtBASKGv4

 https://www.youtube.com/watch?v=E1iF5QLBXQQ

  http://www.learn-english-today.com/ 

   เข้าศึกษาEnglish Course เชิญคลิกได้เลย

   

    https://campus.abaenglish.com/en/videoclass/index

      1.http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one
      2.http://rachun-duangdee.blogspot.com/

         Learn Real English

  

   https://www.pinterest.es/explore/real-english-conversation/?lp=true

   https://www.youtube.com/watch?v=beqtMhE69d0

   https://www.youtube.com/watch?v=tSj8FaJQ5gg

   https://www.pinterest.com/pin/304133781074320499/?lp=true

   http://www.marcuswhelan.com/tip-5-how-to-learn-english-dont-study-new-words/

   http://englishharmony.com/web-research/

   https://www.facebook.com/Speechyard/

       Deep English

    

   http://www.englishblog.com/2016/03/site-of-the-day-deep-english.html#.WlRes4-0Pcs

   https://deepenglish.com/

   https://deepenglish.com/courses/method/day-two/  

   https://www.youtube.com/user/DeepEnglishDotCom

   https://www.facebook.com/DeepEnglishDotCom/

   https://deepenglish.com/2015/10/the-power-of-belief-2/?utm_campaign=2015-10-2&utm_source=blogpost&utm_medium=yt

   https://deepenglish.com/2018/01/former-white-nationalist-rising-star-rejects-racism/

   https://deepenglish.com/courses/true-stories/?em=pornchai551%40yahoo.com

        Deep English Dictionary

   http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=deep

   https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deep

   https://deepenglish.com/7-day-english

   https://www.youtube.com/watch?v=66JuhriESh4

          Espressoenglish

  

   https://www.espressoenglish.net/how-to-speak-fluent-english-top-10-tips/?mc_cid=3240066412&mc_eid=9b07355434

   https://ixivixi.com/Education-detail/espresso-english-reviews-improve-your-english

   https://www.espressoenglish.net/english-speaking-courses/

   https://www.espressoenglish.net/podcast/

   https://www.espressoenglish.net/english-speaking-courses/

   https://www.espressoenglish.net/?mc_cid=c415980ce1&mc_eid=9b07355434

   https://www.espressoenglish.net/difference-between-should-could-and-would/?

   https://www.espressoenglish.net/english-learning-e-books/

   https://www.espressoenglish.net/

   https://www.espressoenglish.net/english-speaking-courses/

       ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ
 ภาษาอังกฤษจากOxford University Press
   https://elt.oup.com/?dm_i=1MVU,3LKLS,FZVPQL,1&cc=th&selLanguage=en
 ภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press Headway
   https://www.youtube.com/watch?v=x7IEOW7XSCI
 ภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press Global
   https://www.youtube.com/user/OUPELTGlobal
 ภาษาอังกฤษจาก Oxford University Press
   http://www.oxfordjournals.org/en/
 ภาษาอังกฤษจาก Alison
   https://alison.com/
 เรียนภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
 http://learnrealenglish.com/how-to-use-the-learn-real-english-lesson-text
     Learning English Lessons
  https://www.youtube.com/watch?v=ohJCdihPWqc
    English Grammar
  http://www.englishgrammar.org/
        เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

 

 http://www.tonamorn.com/vocabulary/

  https://www.youtube.com/watch?v=IBiLbhhEkIE

  http://www.englishspeak.com/th/english-lessons/1/english-lesson

  http://www.tonamorn.com/english/conversation/time/

  https://www.youtube.com/watch?v=KW4YvKeAFy0

  http://www.stopmemo.com/2015/04/easy-english-phonics/

  https://www.youtube.com/watch?v=oVtmKYxY3tA

  http://www.tonamorn.com/english/writing/email/

  https://www.youtube.com/watch?v=XJwTqLyF-rI

  https://www.youtube.com/watch?v=FhKPdUB4tlc

  https://www.youtube.com/watch?v=sM07ZfQt-4E

  https://www.youtube.com/watch?v=57sceSYSd8A

      เรียนภาษาอังกฤษชุดของ edx
     https://www.edx.org/
    https://en.wikipedia.org/wiki/EdX#References
    https://www.facebook.com/edX/
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.edx.mobile
    https://www.youtube.com/user/EdXOnline
   
มาเล่น OPEN edX กัน « Thai Open Source

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  https://www.youtube.com/watch?v=X-zC0Z4i_b8
     Internet University Free
      http://www.internetuniversity999.com/
      Coursera - Free Online Courses From Top Universities ...
      University of the People – The world's first tuition-free online ...
      Harvard Open Courses | Open Learning Initiative
      edX | Free online courses from the world's best universities
      All our free courses - OpenLearn - Open University
      1150 Free Online Courses from Top Universities | Open ...
      Cornell University Library - Internet Archive
      MOOCs: Top 10 Sites for Free Education With Elite ...
      Open Yale Courses - Yale University
      Universities with the Best Free Online Courses - Study.com
      Duke to Offer Free Courses on Internet | Duke Today
      Student Internet - ICT Self Help : University of Waikato
      World Education University: Home
      The Internet Grammar of English - University College London
    
https://its.uq.edu.au/front
            เว็บไซต์ที่มีสัมพันธ์กับเว็บนี้
    1.เว็บไซต์การเรียนรู้ไวยกรณ์อังกฤษ
      http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

       2.เว็บไซต์การเรียนรู้เรืองของพลอยพญานาค, เทพประจำวันเกิด, ประวัติพระมหากัจจายนะ,สีวลีและพระอุปคุต
              Ploypayanak 
    
http://ploypayanak.weebly.com/  
              E-commerce
   
http://rachun-duangdee.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
           3.เว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษ
          Internet Trader 

              http://pornchai-duangmalai.blogspot.com/   
       4.เว็บไซต์ Flshh-mini
        
 http://flash-mini.com/web/index.php?fb=1368121525
          
แฟลชมินิดอทคอม มิตรภาพออนไลน์ New

          http://flash-mini.com/huay.php#

      5.เว็บไซต์ Wordpress.com
          
http://www.93health.com/URL/
          https://999nice.wordpress.com/

          https://99bestfashion.wordpress.com/

          
INTERNET UNIVERSITY Of THAILAND | rachun999

        edX Harvard

       

  ใครที่มีความใฝ่ผันว่าอยากจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Harvard หรือ MIT ล่ะก็ ต่อไปคุณสามารถเรียนได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณเองได้เลยครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทาง Harvard และ MIT ได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อนำเสนอคอร์สเรียนฟรีออนไลน์สำหรับนักเรียนที่สนใจทั่วโลก ซึ่อโปรเจคนี้มีชื่อว่า edX ซึ่งจะดำเนินงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อยู่ใต้การควบคุมของทั้งสองสถาบันการศึกษาซึ่งทั้งคู่ควักเงินลงทุนไป  สถาบันละ 30 ล้านเหรียญเลยทีเดียว คอร์สการศึกษาแรกอย่างเป็นทางการจะประกาศให้ทราบในหน้าร้อนที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นก็จะเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเป็นต้นไป โดยนักศึกษาของโครงการ EdX จะไม่ได้รับเครดิตใดๆจากทางมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแอดมิชชั่น แต่ก็ยังมีการสอบและการประเมินผลเหมือนการเรียนในห้องพร้อมด้วยใบรับรองสำหรับนักศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิชานั้นๆโปรเจคนี้สร้างขึ้นโดยใช้พื้นฐานมาจากโปรเจคการเรียนออนไลน์ที่ทาง MIT ได้ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งคอร์สต้นแบบวิชาแรกก็คือ circuits and electronics ที่เปิดให้ทดลองเรียนไปเมื่อเดือนมีนาคม มีนักศึกษาให้ความสนใจกว่า 120,000 คน แต่เมื่อผ่านการสอบกลางภาคแล้ว พบว่ามีนักศึกษาเหลือเพียง 10,000 คนเท่านั้นแต่โปรเจคของ Harvard-MIT อาจจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันในตลาดการศึกษาออนไลน์ เพราะเดือนที่ผ่านมามหาวิทยาลัย Princeton, Stanford, Michigan และ University of Pennsylvania ก็ได้นำเสนอการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ที่ดำเนินงานโดยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่มีชื่อว่า Coursera ซึ่งก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford หนึ่งในนั้นก็คือ Andrew Ng ผู้รับหน้าที่สอนวิชา machine learning ซึ่งฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาก็มีนักศึกษามาลงเรียนกว่า 100,000 คนเลยทีเดียว นอกจากนั้นตัวเลือกอื่นๆก็ยังมี Udacity ที่ร่วมก่อตั้งโดยอดีตศาสตราจารย์จาก Stanford เช่นกัน และ Khan Academy มีคลิปฟรีสอนวิชาต่างๆ 3,100 คลิป

   มหาวิทยาลัยออนไลน์ฟรีที่น่าเรียน

                         The Open University     

  http://www.open.edu/openlearn/free-courses?ONEML=enq09u&MEDIA=enq09urp_eml19

  http://www.open.edu/openlearn/languages/english-language

       Calorado  University

          http://www.freeu.com/

              edX University  

    https://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html   

     https://www.edx.org/

   https://www.edx.org/course

   https://www.youtube.com/user/EdXOnline

     http://www.dailygizmo.tv/2012/05/03/edx-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2

     https://www.edx.org/course?utm_source=Course+Announcements+Mailing+List&utm_medium=email&utm_content=button&utm_campaign=Student_Newsletter_January_5_NewYear_Resolutions

    http://link.edx.org/view/5741f12c498e4692611f408c4767p.1i4k/9cccdfeb 

   http://link.edx.org/view/5741f12c498e4692611f408c5mybc.2a91m/a3ac1857

     เรียนออนไลน์ฟรีจาก Stanford

    https://www.coursera.org/                

      ข่าวดีสำหรับคนไทยที่อยากได้ปริญญาของประเทศอเมริกา

    ขณะนี้มหาวิทยาลัย International University Of Morality  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย  ข่าวนี้นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่ต้องการจะเรียนที่ประเทศอเมริกาแต่ไม่มีเงินมากและไม่รู้ภาษาอังกฤษซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่ประเทศอเมริกาได้เนื่องจากไม่รู้ภาษาอังกฤษและมีทุนทรัพย์น้อยแต่มีความต้องอยากได้ปริญญาของประเทศอเมริกา  บัดนี้ความหวังที่ท่านทนรอมานานแสนนานได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกออนไลน์ท่านสามารถเรียนในเวลาไหนก็ได้และจะเรียนที่แห่งหนตำบลใดก็ได้ไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ  เพศและวัย การเรียนเป็นการเรียนในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตหลักสูตรมีให้เลือกมากมายพร้อมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมที่สังคมปัจจุบันกำลังขาดแคลนอีกด้วย  

International University Of Morality

  

มหาวิทยาลัยนานาชาติโมราลิตี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามกฏหมาย 6E-5.001 แห่งมลรัฐฟลอริด้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สนใจทั่วโลก   โปรดคลิกดูที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

   http://www.ium-thai.org/

   https://www.facebook.com/International-University-of-Morality-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8

    https://drnoppadol.wordpress.com/2014/07/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8

   https://www.youtube.com/watch?v=HvtexBTWY0s

   https://www.youtube.com/watch?v=fHuyHWNaCw8

   http://www.ium-thai.org/blank-21

   เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน

 http://www.nithan.in.th/category/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8

 http://bkkseek.com/category/tale/englishfables/

 http://www.dek-eng.com/137/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99

 http://fun-fable.blogspot.com/2013/12/2.html

   นิทานจาก Youtube

  https://www.youtube.com/watch?v=qHhigqOuKHE

   MOBILE   LEARNING

  https://www.pinterest.com/explore/mobile-learning/?

     เรียนภาษาอังกฤษจาก Pinterest

  

  https://www.pinterest.com/

   https://www.pinterest.com/

   https://www.pinterest.com/irinalily/ielts/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=289989732195784476&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/sk1005201/language/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=666040301080757571&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/ademtamince65/ingilizce/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=857443285243895388&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/isnotthatdeep/esl-libros/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=596304875600700901&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/mohsayed57/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=0797be8dd5a5472f976d39d57ed0b578&utm_content=565201890674592690&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/kristyvanaga/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=432de57c83234ed98b8b30c53deb1c0a&utm_content=267964315267775679&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004  

   https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1/1235-bathroom-items-names-english-lesson-vocabulary
   https://www.pinterest.com/search/pins/?q=english%20grammar&source_id=BauRCIfA&rs=srs

   https://www.pinterest.com/smonni13/inglese/?utm_campaign=rdboards&e_t=fc6fff5c69304628854cb6ec1c0916f6&utm_content=7388855577941718&

           Education English From Pinterest

  ใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษจาก Pinterest ที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างจงคลิกเปิดลิ้งค์นี้ขึ้นมาศึกษาได้เลย

 https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

https://www.youtube.com/channel/UCNP6pwOrjGmRYSrsVNUgQ_w?feature=em-uploademail     https://www.pinterest.com/netmail6/english-language-esl-efl-learn-english-vocabulary-/?

     http://www.merriam-webster.com/word-games?&t=1310672764

 เรียนการสกดคำภาษาอังกฤษจาก Pinterest

   https://www.pinterest.com/pin/409546159848771434/?

   https://www.pinterest.com/pin/409546159848771487/?

   https://www.pinterest.com/pin/486529565978375860/?

   https://www.pinterest.com/pin/409546159848771400/?

   https://www.pinterest.com/pin/486529565978375853/?

   https://www.pinterest.com/pin/334603447299450190/

   https://www.pinterest.com/pin/449726712774161887/

   https://www.pinterest.com/beraza/school/?

   https://www.pinterest.com/liliannoegarcia/recursos-para-clase/?

   https://www.pinterest.com/DmytroRuz/thailand/?

   https://www.pinterest.com/jufpien69/engelsenglish/?

   https://www.pinterest.com/jufmarian/engels-english/?

  Writing English Language From Pinterest

   https://www.pinterest.com/burntside/writing/?

   https://www.pinterest.com/Opejii/enkku/?utm_campaign=rdboards&

   https://www.pinterest.com/news_hub/4927056129176907138/

   https://www.pinterest.com/robannep/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=04401c6c06824326850493192142fa7f&utm_content=279645526801170420&              

  เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้จาก Pinterest

   https://www.pinterest.com/pin/456130268494191816/?

   https://www.pinterest.com/natalia_rai/children/?

   https://www.pinterest.com/cricket0914/writing/?

   https://www.pinterest.com/FdmSrkn/t-materials/?

   https://www.pinterest.com/allienat/phonics/?

   https://www.pinterest.com/blueeyrie/school/?

   ฝึกฝนภาษาอังกฤษจาก Pinterest

  https://www.pinterest.com/633TechMedia/blended-learning/?

  https://www.pinterest.com/smokysara/teaching-ideas-kids/?

  https://www.pinterest.com/pin/862157922384245667/

  https://www.pinterest.com/pin/517773288393020410/

  https://www.pinterest.com/pin/375769162643462648/

  https://www.pinterest.com/pin/Abvt3W8ijFHLyPSaU4Qotk9HLRGoG9KgmYtgbKSBwvh-tynIQrVzD8E/

 การใช้ภาษาอังกฤษในหลักการที่แตกต่างของ Pinterest

  https://www.pinterest.com/pin/145170787967860249/

  https://www.pinterest.com/khan_alixa11/english-grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=4ad337f5b2474368b3895fbb348c051d&utm_content=145170856677715075&

  https://www.pinterest.com/igorkobenko/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=4ad337f5b2474368b3895fbb348c051d&utm_content=221802419087232550&

  https://www.pinterest.com/linavilakazi/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=4ad337f5b2474368b3895fbb348c051d&utm_content=693554480054082746&

  https://www.pinterest.com/pin/399342691930347247/

  http://www.engliship.fr/present-simple/

  https://www.pinterest.com/naturallyme/teach-me-englishgrammer/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&

  https://www.pinterest.com/vickyg4jc/english-language/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=531495262213371084&

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=english%20vocabulary&source_id=6lw6SN2Q&rs=srs

  https://www.pinterest.com/pin/337558934552938460/

  https://www.pinterest.com/maryfaithreal/parts-of-the-speech/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=337559003259658474&

  https://www.pinterest.com/carlathoms6252/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=564568571976986778&

  https://www.pinterest.com/ryan3943/english-grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=def4d714f5584f2eb5137abaace3399b&utm_content=95279417055757141&

    

   ภาพยนต์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของร.๙

  https://www.youtube.com/watch?v=UIeQCaZNIGc

  Pinterest  Website 

  https://www.pinterest.com/

  https://www.pinterest.com/personalize0405/writing/?utm_campaign=rdboards&

   https://www.pinterest.com/news_hub/4954232360850696838/?utm_campaign=category_pp&e_t=92b7c9cf01c44587a5488886fb8b3ce7&utm_medium=2012&utm_source=31&e_t_s=cta

 จงฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษด้วยลิ้งค์ข้างล่างนี้

     

    https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4

   https://www.youtube.com/watch?v=a8sDxI55Iwc

   https://www.youtube.com/watch?v=p8LEbs1Xn9s

   https://www.youtube.com/watch?v=WtO0YG-IWxE

   https://www.pinterest.com/palomalimi/english-book/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=487725903335004877&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/391039180140419397/

   https://www.pinterest.com/sk1005201/language/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=666040301080757571&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/797629783978579472/

   https://www.pinterest.com/neverlb12/angielski/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=455708124734142682&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/claubassfc/ingl%C3%AAs/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=430516114318541528&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/benjaminnch95/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=852728579384054467&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/patriciasolar/idioma/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=500673752263677763&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/hanahrabaov/angli%C4%8Dtina/?utm_campaign=rdboards&e_t=ca0aac5fd2ad4b1297418e23811a91f0&utm_content=695313698658634213&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

       Easy Pace Learning

  https://www.easypacelearning.com/

  https://www.youtube.com/channel/UCde965z3GRuyadgPZPUxavw

  https://www.pinterest.com/pin/461126449320744081/

  https://www.pinterest.com/notebookism/easy-pace-learning/

  https://plus.google.com/106226826940402290400

  http://www.slideshare.net/RalphPilkington

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-basic-english-free-online

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/all-sorts/1208-learning-english-for-free

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/lesson-categories/1369-free-english-books

  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/grammar

        เรียนภาษาอ้งกฤษจากการอ่านข่าวดูหนังฟังเพลง

  

  1.เรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าว เป็นทักษะในการเพิ่มคำศัพท์ให้มากขึ้น  โปรดบันทึกคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์เอาไวเสมอเมื่อไปพบคำศัพท์ที่เราไม่รู้  และให้อ่านทบทวนคำศัพท์ที่บันทึกไว้ทุกวันเสมอก่อนจะอ่านข่าวเรื่องต่อไป  เมื่อได้คำศัพท์แล้วนำคำศัพท์ที่ได้ไปแต่งเป็นประโยคำถามและคำตอบแต่เพียงสั้น

  2.เรียนภาษาอังกฤษจากการดูหนังจะได้เรียนรู้ทักษะในการฟัง

  3.เรียนภาษาอังกฤษจากการฟังเพลงเพื่อฝึกทักษะในการฟังและการเรียนรู้ในการใช้คำศัพท์ที่แปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอ

  ลิ้งค์ในการอ่านข่าว

  Channel Asia

  http://www.channelnewsasia.com/

  https://www.youtube.com/user/channelnewsasia

   CNN

  http://edition.cnn.com/

  https://www.youtube.com/user/CNN

    BBC

 http://www.bbc.com/news

  https://www.youtube.com/user/bbcnews

  https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9wq/episodes/downloads?ocid=socialflow_twitter

        คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับวัยรุ่น

       

     https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/

    http://www.unigang.com/Article/11441

    https://www.dek-d.com/studyabroad/38724/

    https://www.youtube.com/watch?v=a-GvnOf-HRM

    https://www.youtube.com/watch?v=ejXrGoHFGJQ 

    https://www.engnow.in.th/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_term=2018-02-26 

    https://www.engnow.in.th/

    Justin Bieber

 http://www.justinbiebermusic.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0

  http://www.billboard.com/artist/305459/justin-bieber

    Bruno Mars

  http://www.billboard.com/artist/298455/bruno-mars

  https://www.youtube.com/user/ElektraRecords

รายการสมัดรและสมภาษณ์นักร้อง

    X-Factor UK

 https://www.youtube.com/user/TheXFactorUK

บทส้มภาษณ์การสมัครงานภาษาอังกฤษ

  https://www.youtube.com/watch?v=b7zbYEO7cQ4

  https://www.youtube.com/watch?v=6TZYAseeuvo

  https://www.youtube.com/watch?v=aQCB92VGby0

 https://www.youtube.com/watch?v=kgSwhFPkZdg

       เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.Chris

     

   https://www.youtube.com/watch?v=w5jMfeEwBPI

  https://www.englishbychris.com/

  http://www.englishbychris.com/vocabulary/

  https://www.englishbychris.com/how-to-learn-english/

  https://www.youtube.com/user/MeAndMyLittlePiano

  https://www.youtube.com/watch?v=CTkjL0hxTok

  https://www.youtube.com/watch?v=OPrHftFDNiM

  https://www.youtube.com/watch?v=ZMbxZSfne_8

  http://app.eduzones.com/portal/video/55105/

  http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3771:100-english-by-chris&catid=49&Itemid=112

  https://www.facebook.com/Teacherchrischiangmai/

ทดสอบไวยกรณ์อังกฤษจาก Oxford University Press

  http://oupeltemail.com/1MVU-1WALY-209YUV0S68/cr.aspx

Enjoy Teaching  English จาก Pinterest

 https://www.pinterest.com/pin/317855686190771224/

  http://lusine13.blogspot.ca/

  https://www.pinterest.com/pin/317855686190771224/

  https://www.pinterest.com/sandyrmz77/english/

  https://www.pinterest.com/anyvaju/fi%C8%99e-de-lucru/

  https://www.pinterest.com/ddjoyce1/phonics/

  https://www.pinterest.com/aljokaebron/english-for-me/

  https://www.pinterest.com/utpharmd99/english-reading/

  https://www.pinterest.com/kariannebaukhol/skole/

  https://www.pinterest.com/pin/478437160392216427/

  https://www.pinterest.com/pin/170433167121068101/

         Blog ฝึกฝนการสกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

   

 http://www.stopmemo.com/

  http://cmiller-2ndgradetech.blogspot.com/2014/09/

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

  http://www.adaptedmind.com/reading.php?gclid=EAIaIQobChMIy6jy_rC22AIVGCUrCh3iBwHiEAAYAiAAEgIZ3PD_BwE

      การฝึกอ่านคำศัพท์ 5000 คำ 

 https://quizlet.com/19278735/5000-flash-cards/

  https://www.pinterest.com/pin/351912457121774/?utm_campaign=popular_pins&e_t=c8f8a9ed8f2046768116fdafc365b030&utm_content=351912457121774&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

      เรียนภาษาอังกฤษกับ AEC

http://www.engisfun.com/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7

  http://www.engisfun.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0

   Opposite  Flash  Cards  Pinterest

 https://www.pinterest.com/pin/140806221584681/?utm_campaign=category_pp&e_t=9ebcbb5f968a48e88b465aa4715c40d9&utm_content=140806221584681&

  https://www.pinterest.com/pin/50172983324572915/

   https://www.pinterest.com/pin/616359898974202919/?utm_campaign=rdpins&

         Beautiful Picture Pinterest

  https://www.pinterest.com/goodman9990317/beautiful-picture/

  https://www.pinterest.com/

  https://www.pinterest.com/pin/322570392051499230/?utm_campaign=rdpins&e_t=0a1e7bc2dec94fe083be2a7591ca9bf5&utm_content=322570392051499230&

               ภาพวิวสวยจาก Pinterest

   

           สอนพูดและฟังแบบประสพการณ์จริง

    https://www.pinterest.com/pin/433401164135950306/?utm_campaign=rdpins&e_t=9a3e7dd8a39846809fb1703b27b25bf7&utm_content=433401164135950306&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

    https://www.pinterest.com/pin/433401164135950303/?utm_campaign=rdpins&e_t=9a3e7dd8a39846809fb1703b27b25bf7&utm_content=433401164135950303&utm_source=31&utm_term=14&utm_medium=2004

    https://askpaulenglish.wordpress.com/?blogger=http://askpaulenglish.blogspot.com/2016/08/first-conditional.html

    https://www.pinterest.com/pin/498844096210505640/

        เรียนรู้การหาเงินกับ Ready Planet

     

         https://www.readyplanet.com/

http://www2.readyplanet.com/newsletter/Google-AdWords-Referral-Program.html

https://www.readyplanet.com/16704938/google-adwords?utm_source=newsletter&utm_medium=websitecolumn&utm_campaign=20161123_google-adwords&

https://www.facebook.com/readyplanet

https://line.me/th/

   แนะนำการปรับแต่งเรดดี้ เพลนเน็ต

https://blog.readyplanet.com/?_ga=2.121490255.654459843.1509114935-208051645.1506408501

http://oxygen.readyplanet.com/?_ga=2.109496770.654459843.1509114935-208051645.1506408501

https://www.pinterest.com/horizonvietnam/ninh-binh-la-baie-dha-long-terrestre/?utm_campaign=rdboards&e_t=7f55554312c647fbbbc7a762e66f8401&

       ภาพวอลเปเปอร์และวิวสวยสวยคลิกดูที่นี่

  

 https://www.pinterest.com/pin/763500943047753170/

  https://www.pinterest.com/pin/760052874584619692/

  https://www.pinterest.com/pin/357684395388290741/

  https://www.pinterest.com/pin/478226054152097138/

  https://www.pinterest.com/pin/234187249343500150/

  https://www.pinterest.com/pin/725079608726559643/

  https://www.pinterest.com/pin/360428776408276554/

  https://www.pinterest.com/pin/347340189990306774/

  https://www.pinterest.com/pin/346847608778398774/

 https://www.pinterest.com/selmadetoledo/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=f00a728579084108b62368e83fdc8e42&utm_content=375769231348169203&

  https://www.pinterest.com/pin/780741285373133635/

   https://www.pinterest.com/pin/318981586086742148/

   https://www.pinterest.com/pin/586734657674488734/

   https://www.pinterest.com/pin/678425131338534436/

  https://www.pinterest.com/pin/337136722091122726/

   http://imagenesparacrear.blogspot.cl/2011/02/paisajes-animados.html

   https://www.pinterest.com/pin/842947255227735716/

   https://www.pinterest.com/pin/687995280548461436/?utm_campaign=rdpins&e_t=3369ffa58da140f0a6e87ea81adbe6f3&utm_content=687995280548461436&

   https://www.pinterest.com/nana29amina/lukisan/?utm_campaign=rdboards&e_t=751ed0009c98400791403d2d93b06eba&utm_content=462533892919340715&

           บ้านมีล้อ

  https://www.pinterest.com/pin/456974693410096290/

  https://www.microsoft.com/th-th/

  https://www.pinterest.com/news_hub/4930682122338839263

  https://www.pinterest.com/news_hub/4924871548080239941/

  http://wallpaper-baipak.blogspot.com/2014/12/drawings-wallpaper_25.html

     ภาพฝ่ามือและฝ่าเท้าจาก Pinterest

  

    

   https://www.pinterest.com/pin/572590540109529133/

       วิธีใช้ Pinterest

   https://www.youtube.com/watch?v=AaYXf3MOoL8

          Slideshare English

   

    https://www.slideshare.net/kssalcedo/basics-of-english-grammar

   https://www.slideshare.net/lieb0049/grammar-powerpoint-presentation

   https://www.slideshare.net/erinhendry/english-grammar-powerpoint

   https://www.slideshare.net/MariaMarthaManetteMadrid/english-grammar-14392870

   https://www.slideshare.net/maortega23/basic-grammar-rules-pres-1

   https://www.slideshare.net/aoksana/english-tenses-5610444

   https://www.slideshare.net/FINAFELIP/english-grammar-1-powerpoint-level-1

   https://www.slideshare.net/ETRC/teaching-english-grammar

       Diary of a wimpy kid

  

   https://www.pinterest.com/pin/195273333813946650/

   http://www.technologyrocksseriously.com/search/label/reading#.WiOzzDQ6vcs

   https://www.funbrain.com/books/diary-of-a-wimpy-kid/page/1

   https://en.wikipedia.org/wiki/Diary_of_a_Wimpy_Kid_(book_series)

       Diary of awimpy kid พิเศษ

   https://www.wimpykidclub.co.uk/book/diary-of-a-wimpy-kid/

   https://www.penguin.co.uk/puffin/worlds/wimpy-kid/

   https://www.penguin.co.uk/puffin/worlds/wimpy-kid/

   https://www.penguin.co.uk/puffin/worlds/wimpy-kid/

   https://www.youtube.com/watch?v=7k4uBAiJsMM

   https://www.penguin.co.uk/puffin/watch-and-listen/

          คำศัพท์ Diary of a wimpy kid

 http://www.internetuniversity999.com/16780946/16%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-diary-of-a-wimpy-kid

         บทฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

  

   http://www.tonamorn.com/vocabulary/numbers-1-100/

  http://www.ium-thai.org/blank-21

  https://www.pinterest.com/pin/359725088978261374/?utm_campaign=homefeednewpins&e_t=551854dfb01943e98a6dac5b828c40a6&utm_content=359725088978261374&

  https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

  http://www.brainfitstudiothailand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD

                   Easy Pace Learning

   

  https://www.easypacelearning.com/    

  http://www.eslprintables.com/

  https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

  https://www.pinterest.com/pin/68735617695/?utm_campaign=popular_pins&e_t=e7fa3125067a48fca400b26221758037&utm_content=68735617695&utm_source=31&

                           วิธีจำคำศัพท์แบบไม่มีวันลืม

   

              Linguistics From Pinterest

          https://www.pinterest.com/news_hub/4939752769237038645/

             Education

       https://www.pinterest.com/categories/education/

       https://www.pinterest.com/burntside/writing/?autologin=true

           https://www.pinterest.com/pin/AWtTO5ReP5A6mLcj5By3KvNF6PQ6bCNaUuZUtqq7NO9B3iGHz7CFWPE/

          https://www.pinterest.com/pin/234679830558710273/

        https://www.pinterest.com/pin/234679830559738592/

        https://www.pinterest.com/pin/234679830559738598/

        https://www.pinterest.com/pin/234679830559738591/

        https://www.sheffield.ac.uk/english/ugc/programmes/linguistics

        http://www.nctlinguistics.com/

        http://eteacherhebrew.com/signup/confirm

        https://www.youtube.com/watch?v=bzz1pFWAtMo

         https://www.youtube.com/watch?v=G-Zy1f8EVDM

         https://www.pinterest.com/pin/831547518670866946/

  ๑.เขียนคำศัพท์จาก Dictionary มา  ๑๐  คำ
  ๒.ให้เอาคำศัพท์แต่ละคำใส่ลงไปในช่องของดิคชั่นนะรี่แล้วกดลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์นั้น
  ๓.ให้ดูคำแปลของคำศัพท์นั้นว่าแปลได้กี่อย่าง และให้ดูคำศัพท์นั้นว่าใช้เป็นอะได้บ้างในความหมายต่อไปนี้คือ Noun  Pronoun  Adjective   Adverb   Verb   Preposition   conjunction   Interjection
  ๔.ให้เอาคำศัพท์ที่ได้แล้วไปเขียนให้เกิดความชำนาญ เมื่อเห็นว่าคล่องดีแล้ว ให้เอาคำศัพท์แต่ละคำไปเขียนเป็น  ประโยคบอกเล่า   ประโยคคำถาม    ประโยคคำตอบ    และประโยคปฏิเสธ  รวมกันแล้วให้ได้ ๑๐ ประโยคขึ้นไป
  ๕.เมื่อเขียนได้ประโยคตามที่บังคับแล้ว ให้อ่านออกเสียงดังๆอ่านจนคล่องจึงจะผ่านไปได้
  ๖.ก่อนจะเขียนคำศัพท์ใหม่ให้อ่านทบทวนคำศัพท์เก่าอย่างน้อย ๓ จบ
  ๗.ประโยคตัวอย่างที่เขียนได้แล้วให้พิมพ์บันทึกรวมกันไว้แล้วให้อ่านออกเสียงดังๆทุกวัน
  ๘.ให้เอาประโยคคำถามและประโยคคำตอบ มาถามเองตอบเอง ทำเช่นนี้ตลอดไป 
   เมื่อทำได้เช่นนี้ท่านก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้ครบทักษะทั้ง ๔ คือ พูดได้    อ่านได้    เขียนได้    ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง  วิธีนี้เป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุด จริงหรือไม่ ขอให้พิสูจน์ดูได้เลย      

    SECONDARY ENGLISH TEACHERS ON PINTEREST

        

   https://www.pinterest.com/explore/english-teachers/?lp=true

     http://reallearningroom213.blogspot.ca/2016/02/secondary-english-teachers-on-pinterest.html

   http://reallearningroom213.blogspot.ca/?target=_blank%20.

      Languag Comprehension 

 

 

  http://www.shinestudents.com/purchase/

  https://blog.thelinguist.com/listening-comprehension

  https://www.youtube.com/watch?v=1bGJcW74lcI

PDF]Tutorial: LANGUAGE COMPREHENSION - Project LEARNet

   https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.projectlearnet.org/pdfs/Cog-Academic21.LanguageComp.pdf&prev=search

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=language%20comprehension&eq=language%20comprehension&etslf=NaN&

   https://www.pinterest.com/pin/76350156163785562/

   https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Education%20english&rs=guide

    Language  Comprehension   แบ่งออกเป็น  4  ชนิด  คือ:-

      1.Reading  Comprehension             คือความเข้าใจในการอ่าน

      2.Listening  Comprehension           คือความเข้าใจในการฟัง

      3.Speaking  Comprehension           คือความเข้าใจในการพูด

      4.Writing  Comprehension              คือความเข้าใจในการเขียน

      5.Thinking  Comprehension            คือความเข้าใจในการคิด

      6.Spending  Comprehension           คือความเข้าในการใช้              

    ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                   

         Reading  Comprehension

 [PDF]Reading Comprehension Study Guide & Sample Test Questions

 PDF]Reading comprehension PDF

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/parents/secondary/readingcomprehensionpractice.pdf&prev=search

https://www.youtube.com/watch?v=q47xfh52rnA

http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/04/1795.html

https://www.pinterest.com/pin/127437864439951714/?utm_campaign=rdpins&e_t=c5f910010d7142d6a5223c5b5eda6e8c&utm_content=127437864439951714&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2004

           Listening  Comprehension

  http://www.stopmemo.com/2015/05/easy-english-conversation-1/

   https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk

   http://www.stopmemo.com/2015/06/english-connected-speech/

   http://www.stopmemo.com/2015/06/2-hours-tales/

   http://www.stopmemo.com/2015/06/english-conversations-fast/

   http://www.stopmemo.com/2015/06/10-daily-conversations/

   http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice

   https://www.youtube.com/watch?v=sgo6PCfZmK0

   https://agendaweb.org/listening-exercises

   https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises.html

   https://blog.thelinguist.com/listening-comprehension

   https://www.youtube.com/watch?v=nNxYq8sS1pw

   https://www.youtube.com/watch?v=qYb0LCqqJbU

         Speaking  Comprehension

 [PDF]Keep Talking. Communicative fluency activities for language teaching.

 PDF]Teaching Students to Comprehend Spoken English

  https://www.youtube.com/watch?v=TK8lJqFJXwY

  http://www.literacyportal.eu/en/everyday-life.html&contentid=71

  http://www.englishstudydirect.com/OSAC/langacls.htm

  https://www.englishforums.com/English/EnglishListeningComprehension-Speaking/xmwnh/post.htm

  https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=https://www.englishforums.com/English/EnglishListeningComprehension-Speaking/xmwnh/post.htm&prev=search

       Writing  Comprehension

 PDF]Writing for Comprehension

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D1073%26context%3Dreading_horizons&prev=search

 https://elt.oup.com/student/insidewriting/modelcompworksheets/?cc=us&selLanguage=en&mode=hub

 [PDF]Reading Comprehension

https://www.slideshare.net/genytuition/comprehension-question-types

http://reallearningroom213.blogspot.ca/2017/03/writing-pokes-perfect-tool-for-review.html

http://reallearningroom213.blogspot.ca/

https://www.pinterest.com/Scruffyscorner/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=461619099244979241&

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|th&u=https%3A%2F%2Fus14.campaign-archive.com

 https://www.pinterest.com/shadhiwa86/english-language/

   Thinking  Comprehension

https://classroom.synonym.com/comprehension-skills-require-critical-thinking-20209.html

http://www.rcsthinkfromthemiddle.com/comprehension-strategies.html

https://www.pinterest.com.au/explore/thinking-stems/?lp=true

     Spending  Comprehension

http://mrnussbaum.com/readingcomp/woodpecker 

https://www.pinterest.com.au/search/pins/?q=language%20comprehension&rs=rs&eq=&etslf=NaN&term_meta[]=language%7Crecentsearch%7Cundefined&

 https://drive.google.com/file/d/0B2hBWRQIRHEPVVo1ODVCU0dWQnc/view

 https://www.pinterest.com.au/pin/107242034860645125/?lp=true

 https://www.pinterest.com/mare2201/english/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=175147941697274506&

https://www.pinterest.com/akipyzw/education/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=628885604154861716&

https://www.pinterest.com/marysoconnor/grammar/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=459156193198811791&

https://www.pinterest.com/marybohtani/creative-writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=692147105170525828&

https://www.pinterest.com/trainwreckaimee/writing/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=765260230371124049&

https://www.pinterest.com/cmlismore/just-words/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=333407247353124650&

https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=spending%20time%20together%20quotes&eq=spending&etslf=NaN&

 https://blogs.constantcontact.com/getting-started-on-youtube/?cc=SM_PIN_ConstantContact

 https://www.pinterest.com/callmestar300/digital-marketing/?utm_campaign=rdboards&e_t=142923a9b02e44c793fbfb078271c86f&utm_content=727331477259411691&

        ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

   https://journal.pim.ac.th/uploads/content/2015/05/o_19llmghem1mjlem9t3n1qtr1kmha.pdf

  https://www.gotoknow.org/posts/435030

  https://sites.google.com/site/prangtip00002464/hnwy-thi-3-xan-xyangri-hi-thu/kar-sxn-xan-phasa-xangkvs-pheux-khwam-kheaci

  https://www.slideshare.net/KritsadinKhemtong/ss-37492162

  https://www.slideshare.net/0872191189/ss-17245347

        ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ

   https://sites.google.com/site/arsilah4058/kar-sxn-thaksa-kar-fang

   http://www.netlanguages.com/th/english-courses-online/for-individual-students/listening-practice.php

   https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/courses-resources/videos/listening-skill

   https://www.slideshare.net/Namemie/ss-37362175

   https://sites.google.com/site/augustsaifu/phasa-xangkvs-kab-kar-thxng-theiyw

PDF]บทที่1 เทคนิคการสอนฟัง

      ความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษ

https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/hmp39.pdf   

 [PDF]แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อกา - MCU OJS

 PDF]การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - สถาบันวิจัย ...

https://deepenglish.com/7-day-english?wickedsource=google&wickedid=166052504133&wtm_term=www.merriam-webster.com&wdevice=c&wtm_campaign=691067415&

      ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษ

   http://www.netlanguages.com/th/english-courses-online/for-individual-students/writing-practice.php

   https://www.dek-d.com/studyabroad/32095/

    https://www.slideshare.net/taxiboat/wijai-54

   http://www.stou.ac.th/offices/Oes/Oespage/Guide/article/n8.html

  [PDF]การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ - ThaiJO

 PDF]การพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธ

 DOC]หลักการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       https://www.pinterest.com/pin/101049585373221784/?utm_campaign=rdpins&e_t=c5f910010d7142d6a5223c5b5eda6e8c&utm_content=101049585373221784&utm_source=31&utm_term=17&utm_medium=2004

       ความเข้าใจในการคิดเป็นภาษาอังกฤษ

            เรียนรู้วิธีคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ   
   หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้นั่นก็คือ “การคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ” อีกหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่ในการเรียนรู้ และจะทำให้คุณพูดได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องอายถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา เพราะไม่มีใครรู้!!!! โดยคุณสามารถทำตามกระบวน
การและขั้นตอนได้ ดังนี้       
    Level 1 : คิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละวันของคุณ เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าให้คิดคำศัพท์ขึ้นมา 1 ชุด เช่น:-      
        bed, toothbrush, bathroom, eat, banana, coffee, clothes, shoes       
 หรือถ้าคุณกำลังนั่งทำงานอยู่ก็คิดถึงคำศัพท์ขึ้นมาอีก 1 ชุด       
       car, job, company, desk, computer, paper, pencil, colleague, boss      
    Level 2 : ลองเอาคำศัพท์มาแต่งให้เป็นประโยค       
       เมื่อคุณกำลังนั่งกินอาหารกลางวันอยู่ คิด…      
           I’m eating a sandwich.
           My friend is drinking soda.
           This restaurant is very good.      
       ขณะที่คุณกำลังนั่งดูทีวีอยู่ คิด…      
           That actress is beautiful.
           The journalist has black hair.
          He’s talking about politics.      
    Level 3 : สุดท้ายจินตนาการประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาในหัวของคุณ โดยให้คิดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เช่นในขณะที่คุณออกกำลังกาย หรือกำลังรอรถไฟฟ้า รถเมล์ ให้ลองนึกบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวในหัวคุณให้เป็นภาษาอังกฤษ คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย เพราะนี่เป็นเพียงความคิด ยังไม่ได้พูดจริงๆ

        วิธีฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ
  การหัดพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองภาษาอื่นให้คล่อง ส่วนหนึ่งคือการที่สามารถคิดเป็นภาษาที่สองได้เลยโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาแรกหรือภาษาพ่อภาษาแม่ของเราก่อนเพื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องแปลกสลับไปเป็นภาษาที่สองอีกครั้งเพื่อสนทนากระบวนการแปลนี้เองทำให้เกิดช่องว่างไม่มีสัญญาณตอบรับไปพักหนึ่ง
  ถ้าภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กระบวนการแปลนี้จะเป็นไปโดยธรรมชาติ แล้วจะทำอย่างไรล่ะ ? บอกแบบขวานผ่าซากก็ต้องฝืนฝนแบบธรรมชาติ ถ้าตั้งใจว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้คล่องแคล่วก็ต้องเด็ดเดี่ยวบังคับตัวเองให้คิดเป็นภาษาอังกฤษเลยโค้ชมีหลานชายที่เป็นลูกครึ่งจีนไทย พ่อพูดไทยแม่พูดจีน ไม่รู้ว่าเด็กงงหรือเปล่าเพราะกว่าจะพูดได้ช้ามาก แต่ถึงจุดหนึ่งจำไม่ได้ว่ากี่ขวบหลานพูดได้คล่องทั้งไทยและจีน พี่ชายบอกเหมื่อนมีสวิตท์ปิดเปิด พอไปเยี่ยมตายายที่เมืองจีนขึ้นเครื่องปุ๊บพูดจีนทันที ตอนกลับไทยก็ปิดสวิทต์ภาษาจีนพูดภาษาไทย ที่น่าสนใจมากคือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของหลานค่อนข้างรวดเร็วจนคุณครูเอ่ยชม
  กลับมาต่อเรื่องของเราในการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพูดให้คล่องแคล้วกันดีกว่า การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนอกจากจะทำให้ทบทวนและจดจำศัพท์ใหม่ๆและแต่งประโยคแล้ว ผลจากการวิจัยโดยนักจิตวิทยาแห่ง University of Chicago  พบว่าการหัดพูดภาษาต่างประเทศมีแนวโน้มการตัดสินใจได้เที่ยงธรรมขึ้น คิดวิเคราะห์ได้ดีและเป็นระบบดีขึ้น Boaz Keysor  หัวหน้าวิจัยให้เหตุผลว่าเพราะภาษาต่างประเทศให้ความรู้สึกมีระยะห่าง ดังนั้นการฝึกคิดเป็นภาษาต่างประเทศไม่เพียงแต่จะเป็นการกระโดดเข้าใส่การฝึกทักษะภาษาอย่างรวดเร็วแล้วการฝึกนี้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดอีกด้วยนะแล้วมีวิธีฝึกคิดให้เป็นภาษาอังกฤษยังไง ระลึกไว้เสมอนะคะว่าการเรียนภาษาต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเกิดทักษะดังนี้ 4 วิธีที่นำมาบอกนี้คือว่าสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 4 วิธีฝึกคิดภาษาอังกฤษให้คล่อง นี้ขอให้เครดิตเว็ป CR#lingholic เลยคะ
  1.สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษรอบๆตัวคุณ   สภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษก็อย่างเช่นเปิดดูข่าวช่องภาษาอังกฤษแทนการดูข่าวช่อง3 ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูหนังซาวด์เทรค ตั้งค่าเมนูคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย
  2.พยายามอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษเป็นขั้นต่อมาหลังจากสร้างสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษตามสเตป 1 ถ้าคลังคำศัพท์ยังน้อยอยู่ลองเริ่มง่ายๆโดยมองไปรอบๆโต๊ะทำงาน รอบๆห้องแล้วคิดคำศัพท์ของสิ่งที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษถ้าพึ่งเรียนเกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือ adjective ศัพท์เกี่ยวกับอะไรก็ตามทีเราเพิ่งเรียนมาก็รีบเอามาฝึกทบทวน
  เมื่อเริ่มมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นก็หัดคิดพูดเป็นประโยคอธิบายสิ่งต่าๆงรอบๆตัวแทนที่จะคิดเป็นคำๆเหมื่อนตอนที่ยังรู้คำศัพท์น้อยอยู่ถ้าระดับการพูดประโยคภาษาอังกฤษของเรายังอยู่ในระดับเบื้องต้นอย่าเพิ่งใจร้อนพูดประโยคที่ใช้ Grammar ยากๆ เดี่ยวจะท้อพาไม่ฝึกคิดไม่ซะ อย่างเช่นถ้าระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึกคิดในระดับเบื้องต้นคือ “I want to go here” I wanted to go here but I couldn’t. แทนที่จะคิดซับซ้อน “I wish I would have been here” ถึงเวลาที่ระดับภาษาอังกฤษพัฒนาก็จะคิดพัฒนาก็จะสามารถคิดแบบซับซ้อนได้ค่อยๆไป
  3. คิดแบบประโยคสนทนา  สเตปนี้อาจเหมาะกับผู้เรียนที่มีระดับความสามรถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นหน่อยที่ทุกๆวันบทสนทนาปกติคิดเป็นภาษาไทยเราก็เริ่มเปลี่ยนมาคิดเป็นภาษาอังกฤษซะ เช่นจะสั่งซื้อกาแฟเย็นหวานน้อยประโยคปกติทุกวันซ้ำๆแบบนี้
ถ้ายังติดขัด คิดไม่ออกว่าคำไหนใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเราก็ต้องบันทึกในมือถือหรือสมุดพอค่ำก็รวบรวมมาสืบค้นดู คิดประโยคที่เราใช้เป็นประจำแบบนี้จะเป็นประโยชน์กล้าพูด กล้าใช้ได้ทุกวัน ถ้าคล่องแล้วอาจลองจิตนาการสถานการณ์ที่เราอยากพูดอยากฝึกใช้ศัพท์เหมื่อนกันวิธีที่แนะนำไปใน วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษคนเดียว
  4.ถ่ายวิดีโอตัวเองตอนพูด  ฟังเหมื่อนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยที่จะดูตัวเอง ฟังตัวเอง แต่พอทำไปซัก3-4 ครั้ง จะชินไปเองเหมื่อนที่โค้ชถ่ายทำคลิปสอนพูดภาษาอังกฤษตัวเอง อายไม่กล้าดูตัวเอง ทำไมต้องถ่ายคลิปตัวเองพูดภาษาอังกฤษ?  สเตปนี้เราจะได้ประโยชน์
จากการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวิธีการคือ:-         
    1.ใช้สมาร์ทโฟน                             
    2.ให้คิดหัวข้อเรื่องที่จะฝึกขึ้นมา เช่น บอกทางเดินจากบ้านไปที่ไหนซักแห่งหนึ่ง แล้วคิดแต่งให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมา
   เช่น:-ฉันจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหารมาทำกับข้าว เมื่อคิดขึ้นมาได้แล้วให้แต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษในใจ 
          -เวลาเดินไปซื้อของถ้าเจอหมากำลังไล่กัดกัน   ก็ให้คิดแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษในทันที
          -ในขณะที่กำลังเดินจ่ายตลาดอยู่ถ้าไปเจออะไรก็ให้คิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ถ้าอันไหนจำไม่ได้ เมื่อกลับมาถึงบ้านรีบดูคำศัพท์นั้นทันที                          
  3. ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเดินกล้องได้     ตัวโค้ชเองก็ไม่รู้ตัวเองเหมื่อนกันว่าสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่แปลได้โดยใช้เวลาอย่างน้อยเฉลี่ย 4 ชั่วโมงที่เราดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษทุกๆวันและการฝึกคิดบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เราจะได้ทักษะโดยรวมไม่ว่าจะคิดคำศัพท์ การฟัง และความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเราคิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว เริ่มกันเลยไหมตอนนี้กับการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษตามวิธีข้างต้น

      Spending  Comprehension

    ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในลักษณะ 5 ประการ เหล่านี้  คือ:-

      1.การเขียน