6.วิชาหัตถศาสตร์

                                                                        
 
     วิชาหัตถศาสตร์
 http//www.mahamodo.com/modo/maha_handfortune/handfortune_data_pic_detail.aspx?id=0&pic=begin.JPG
  http//www.mahamodo.com/tamnai/hand_main.asp
 http://www.mahamodo.com/modo/maha_handfortune/handfortune_data_topic_list.aspx?id=

  https//sites.google.com/site/vanchaipalmistry/home/advantages
 http//www.innyanglive.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538763492&Ntype=6
 http://www.meemodo.com/wed9.html
 http//www.oknation.net/blog/print.php?id=488340
 https://www.youtube.com/watch?v=496pNFkZR-4
 http//www.pantipmarket.com/items/13319931
 http//www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AYQEUu-PDcn_rQe2v4GwCg&ved=0CCoQsAQ&biw=1067&bih=576

 http//www.tlcthai.com/horo/category/horo-handwriting
 http//www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=57241
 http//www.youtube.com/watch?v=JcCtpHtbD_U
 http//luck-on-hands.blogspot.com/
  http//www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=252
  https//www.facebook.com/pages/% 0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95/399693046743501
 http//www.google.co.th/search? q=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JYgEUv31N4LrrQehw4CQAw&ved=0CCoQsAQ&biw=1067&bih=576
http//www.youtube.com/watch?v_nCcEh1bOY
       รูปมือ 108 ชนิด
https://www.google.co.th/search?hl=th&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=895&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&oq=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&gs_l=img.1.0.0j0i24.10201.19483.0.25439.9.6.0.3.3.0.154.833.0j6.6.0.msedr...0...1ac.1.64.img..0.9.846.ymp45Ul4Qww
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=193
          ภาพลายมือบุคคลสำคัญ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=w05GVcXREY69uASix4DIDw
         
การเรียนวิชาดูลายมือจาก Youtube
 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+1
           
ลายมือคนรวยร้อยล้าน
     https://www.youtube.com/watch?v=x74C2bdpVbs
     https://www.youtube.com/watch?v=x74C2bdpVbs&list=PLiB33d8eZESBsbJYZ2l1nQZzF7WzaQiEE
     
https://www.youtube.com/watch?v=U0UMtqcvplo
     https://www.youtube.com/watch?v=ocgM_TmmV9I

   วิชาการอ่านโค๊ตวิทยุแห่งจักรวาล

    http://palmreadingcode2.blogspot.com/

    http://www.su-usedbook.com/product-th-389592-5298819-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1+%E0%B8%87..html#

 http://bankforhand.com/p_3042_83848_233334_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2.htm

  https://www.youtube.com/watch?v=RkW4bVti3ws

  วิธีดูลายมือให้แตกฉาน

 http://horoscope.sanook.com/tag/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/

 http://www.mhodoo.com/handprint_view.php

 http://horoscope.sanook.com/81637/

 http://www.goosiam.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/

 http://www.handhoro.com/web2012/

 https://www.youtube.com/watch?v=U0UMtqcvplo

 https://www.youtube.com/watch?v=JcCtpHtbD_U

           วิธีเริ่มต้นในการดูลายมือ

  

    https://th.wikihow.com/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD

   http://www.mhodoo.com/handprint_view.php

   https://horoscope.sanook.com/tag/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/

   http://www.meemodo.com/palm.html

   http://www.mahamodo.com/modo/maha_handfortune/handfortune_data_topic_list.aspx?id=

  http://www.komchadluek.net/news/horoscope/228981

  http://www.lungthong.com/view_product.php?product=147071&cat_id=82

  https://th-tv.org/ch/UClCyhvMzncqeTmv9lKG9ZwA

  https://www.thairath.co.th/content/219367

  https://www.krupichai.com/2017/08/blog-post.html

  https://novom.ru/en/watch/Nqux7tLx1AU

  https://www.youtube.com/watch?v=OwBoJx05Auc

  https://www.youtube.com/watch?v=496pNFkZR-4

  https://www.youtube.com/watch?v=q9Pc2jiGGM0

       การดูลายมือจาก interest

  https://www.pinterest.com/

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 23,940