7.วิชาของผู้ประกอบการ

         Picture

    การประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

  1.กระหายในความสำเร็จ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ
เพราะหากไม่มีความต้องการในข้อนี้ก็จะไม่มีพลังผลักดันให้ผู้ประกอบ
การลุกขึ้นมาดำเนินการให้บรรลุไปตามเป้าหมายได้เลย
  2.ชอบเสี่ยง เป็นที่รู้กันดีว่า “ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของคู่กัน
ดังนั้นการจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ ควรอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงให้
น้อยที่สุด ควรตัดสินใจให้รอบคอบ และไม่ประมาท
  3.มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบการควร
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองให้รอบด้าน สามารถมองจากจุดเล็กๆ แล้วสาน
ฝันให้สามารถขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นได้
  4.มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้ คือ
บุคคลที่ไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ ควรมองว่าความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้ง
ที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนบันไดที่จะนำเราไปสู่จุดที่สูงกว่า
  5.มีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะ
ลองในสิ่งใหม่ๆ เพราะอย่างน้อยนั่นก็คือ การให้กำลังใจที่ดีที่สุดแก่ตัวเอง
  6.มีความสามารถในการตัดสินใจ การตัดสินใจถือเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้เพิ่มขึ้นไม่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลว แต่หาก
ได้ลองทบทวนเหตุผลให้ดีแล้ว ก็จงเคารพในการตัดสินใจนั้น
  7.มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส การเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาสสำคัญ
อย่างหนึ่งทางธุรกิจ สิ่งใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หากเรารู้จักนำการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ถือเป็นผลพลอยได้อย่าง
หนึ่งทางธุรกิจ
  8.มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน ควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ
สิ่งที่ไม่คาดฝัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งด้านดี และด้านร้าย
ตลอดจนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเรา เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ควรอดทนรอคอยสิ่งดีๆ ที่จะมาถึงในอนาคต
  9.รู้จักเริ่มต้น และต้องการความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ ผู้ประกอบการ
ที่ดีควรเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกอย่างในธุรกิจของตน ไม่ควรมุ่งพัฒนา
เพียงด้านเดียวควรมองไปรอบๆ หาจุดบกพร่อง และแก้ไขให้ดีขึ้น
  10.ตระหนักในคุณค่าของเวลา เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับทุกอาชีพ
การตรงต่อเวลา และใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็นกำไร
ชีวิต และกำไรทางธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประเมินค่ามิได้
  

   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ที่ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษ การบรรยาย การอภิปราย การเยี่ยมชมโรงงาน กรณีตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลักวิชาอย่างรวดเร็ว
หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยหมวดวิชา 4 หมวด คือ:-
           1. ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
           2. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
           3. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
           4. ความรู้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ  

              คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
           1. ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว
           2. ผู้ที่มีแนวโน้มจะลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
           3. เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของกิจการ
           4. มีอายุระหว่าง 20 – 55 ปี
           5. อ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณตัวเลขได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์  0-22024578, 0-22024564

    Website:http://bed.dip.go.th
http://www.industry.go.th/servicelink/index.php/2013-11-25-19-25-59/2014-03-17-12-04-56
http://www.dip.go.th/Default.aspx?tabid=55
http://www.cmmu.mahidol.ac.th/ubi/index.php/articles/3-entrepreneurship
http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/index.php?organizer=98
http://incquity.com/articles/startup/10-characteristics-successful-biz-owner
http://www.brightbbc.com/readercorner/leader.html
https://2nza.wordpress.com/
http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000011977

http://campus.sanook.com/1369129/
http://incquity.com/articles/startup/10-biz-influential-people-part-1

          คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

       การมีกิจการสักอย่างเป็นของตนเองอาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน แต่คนล่าฝันจำนวนไม่น้อยกลับก้าวพลาดอย่างน่าเสียดาย เพราะมัวแต่ใส่ใจองค์ประกอบภายนอกมากกว่าองค์ประกอบภายในซึ่งใกล้ตัวมากที่สุดนั่นคือ "คุณสมบัติส่วนตัว" 
คุณสมบัติส่วนตัวของเจ้าของกิจการถือเป็นส่วนสำคัญเพราััะสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดธุรกิจได้ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จในการทำกิจการของบุคคลนั้นได้ค่อนข้างสูง ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญของผู้อยากเริ่มกิจการตัวเองมีดังต่อไปนี้
ดูว่าตนเองเป็นคนนิสัยอย่างไร เหมาะกับการทำงานแบบไหน 
    ๑.การรู้จักตนเอง   หากอยากให้กิจการประสบความสำเร็จในอนาคต คุณสมบัติแรกที่เจ้าของกิจการควรมีคือการ  "รู้จักตนเอง" รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ตนเองต้องการ สิ่งไหนใช่ สิ่งไหนไม่ใช่ สำรวจความต้องการในจิตใจของตนเองเสียก่อนว่าลึกๆ แล้วอะไรคือความต้องการพื้นฐานที่เรามองหาอยู่อย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วการรู้จักตนเองยังหมายถึงการเข้าใจว่าตัวเอง มีบุคลิกภาพและนิสัยอย่างไร เช่น บางคนวาดฝันอยากทำกิจการเกี่ยวกับทำบริษัทโฆษณา แต่กลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุปนิสัยใจคอเป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่าย ไม่เหมาะกับการวงการโฆษณาซึ่งเราต้องคอยเอาใจลูกค้าตลอดเวลา
    ๒.ความรู้คือคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญที่สุดซึ่งผู้คิดอยากสร้างกิจการของตนเองจำเป็นต้องมี เพราะความรู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ โดยความรู้ที่สำคัญที่เจ้าของกิจการควรมีประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำกิจการและความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจการที่จะทำ ซึ่งความรู้ที่ดีคือสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สามารถแสวงหาได้ตลอดเวลา จึงไม่เป็นปัญหาหากผู้ที่ต้องการจะเริ่มประกอบกิจการไม่มีความรู้และประสบการณ์ในบางเรื่องมาก่อน เพราะสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมและค่อยๆ เรียนรู้ได้
     ๓.ความคิดสร้างสรรค์   สิ่งต่างๆ บนโลกล้วนได้มีผู้ทดลองทำมาหมดแล้ว ดังนั้นผู้มีความคิดสร้างสรรค์จึงค่อนข้างจะได้เปรียบในการเริ่มสร้างกิจการแนวใหม่ขึ้นมา เพราะเราสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจการได้ อีกทั้งยังอาจสร้างกระแสดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาทดลองซื้อสินค้าและบริการของเรามากขึ้น แต่หากเราทำสินค้าและบริการแบบเดิมๆ ก็อาจต้องเสียเงินค่าโฆษณามากมายโดยเช่นเหตุ อาจถือได้ว่าความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นการโฆษณาตัวเองเลยก็เป็นได้ ดังนั้นหากมีไอเดียสร้างสรรค์เด็ดๆ ก็อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรทำมาพัฒนาต่อยอดกิจการจะดีกว่า ความกล้าทำอะไรแปลกใหม่ก็อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆเช่นเดียวกัน 
     ๔.ความกล้าและความเป็นผู้นำ   ความกล้าในที่นี้หมายถึงความกล้าในเรื่องการตัดสินใจลงมือทำในเรื่องต่างๆ เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและไม่มีใครยอมใคร ผู้มีความกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในการทำกิจการ ทั้งเรื่องของความกล้าตัดสินใจในเรื่องแนวทางการทำธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน อาทิ ความกล้าในการแจกซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือฟรีของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายหนึ่งจนกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่และยังสร้างฐานลูกค้าได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย นอกจากนี้ความเป็นผู้นำยังมีส่วนสำคัญสำหรับเจ้าของกิจการเช่นกัน เพราะจะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและความน่าเชื่อถือซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครองภายในบริษัท และจะกลายมาเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในที่สุด 
     ๕.การที่กิจการจะประสบความสำเร็จได้  ส่วนหนึ่งต้องมาจากตัวเจ้าของกิจการเองมีใจรักในสิ่งดังกล่าวเสียก่อน  ความรักในสิ่งที่ทำ จะช่วยให้เจ้าของกิจการพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดกิจการของตนเองให้ออกมาดีที่สุดโดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า
   ๖.ความพยายามและความอดทน  กิจการที่ล้มเหลวจำนวนมากมักมีสาเหตุมาจากการขาดความพยายามและอดทนของตัวเจ้าของกิจการเอง หลายครั้งหลายโอกาสเราต้องอาศัยความพยายามอดทนมากเป็นพิเศษ อาทิ การขายงานให้ลูกค้า การขายสินค้าและบริการให้ผู้บริโภค หากปราศจากซึ่งความอดทนแล้วละก็ สิ่งต่างๆ เหล่านี้คงเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ
   ๗.ความประหยัด  เพราะธุรกิจคือเรื่องของการใช้เงิน ดังนั้นหากคิดริเริ่มทำกิจการ เจ้าของกิจการควรต้องมีคุณสมบัติประหยัดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยหรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าใช้เงินเป็น เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมดูแลให้ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ทั้งยังเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารเงินในองค์กรและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องในการเบิกใช้เงินกองกลางด้วย
   ๘.มีไหวพริบ  ธุรกิจคือการแข่งขันกันตลอดเวลา คุณสมบัติเรื่องไหวพริบและปฏิภาณจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เจ้ากิจการจำเป็นต้องมีผู้มีไหวพริบเป็นเลิศและช่างสังเกตจะรู้ว่าเวลาไหนคือโอกาสเปิดเกมรุกเพิ่มยอดขาย เวลาไหนมีโอกาสเพลี่ยงพล้ำต่อคู่แข่ง หรือควรถอยห่างและรีบหาทางออกให้กิจการของตนเอง เจ้าของกิจการที่ดีควรมีไหวพริบเพื่อช่วยให้กิจการสามารถอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้
    ๙.เงินทุน  เงินทุนเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ประกอบการต้องมี ถือเป็น 1 ใน 10 ของคุณสมบัติจำเป็นของผู้ประกอบการเลยด้วย หากกิจการใดขาดไร้ซึ่งเงินทุนแล้วละก็ กิจการนั้นก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็อาจขาดสภาพคล่องในการบริหารเงิน ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนครบตามจำนวนมูลค่าของกิจการที่ต้องการสร้างก็ได้ ขอเพียงแต่ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่ง  บ้างเท่านั้น ส่วนเงินที่ขาดไปก็สามารถกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอย่างธนาคารก็ได้ เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการซึ่งมีเงินทุนพร้อมอยู่แล้วจะได้เปรียบในบางเรื่อง อย่างเช่น การขอกู้เงินจากธนาคาร ทางธนาคารอาจพิจารณาให้วงเงินกู้กับผู้ประกอบการซึ่งมีเงินทุนมากกว่าเพราะมีความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญน้อยกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินทุนเลย  
    ๑๐.คุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างสุดท้ายที่เจ้าของกิจการขั้นเริ่มต้นพึงมี การมีผู้สนับสนุนโดยเฉพาะบุคคลรอบข้างจะช่วย ในด้านกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังอาจได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนเมื่อเกิดภาวะขาดสภาพคล่อง คำแนะนำเมื่อเกิดปัญหา และำยังอาจได้ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ผ่านการแนะนำจากกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนเราก็เป็นได้                  
  การสำรวจคุณสมบัติเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการหน้าใหม่พึงมีก่อนเริ่มลงมือสร้างกิจการถือว่ามีความจำเป็นมาก เพราะหากเราขาดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งไปอาจเปรียบเสมือนมีช่องโหว่และจุดอ่อน แต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินแก้ไข หากเราต้องมีความ
เพียรพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขยันใฝ่รู้และฝึกฝนตนเองเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้นให้เต็มก่อนจะเริ่มสร้างกิจการในฝันของตัวเองให้เป็นความจริง

  http://incquity.com/articles/startup/10-characteristics-successful-biz-owner  

  http://www.jll.co.th/thailand/th-th/news/106/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0

  https://sites.google.com/site/pmtech320720072/hnwy-thi-3-phu-prakxb-kar-thurkic-khnad-yxm

  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000011977 

           นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

  http://www.unlockmen.com/richer-starting-from-zero/

  http://www.sumrej.com/category/entrepreneur/

  http://www.sumrej.com/8-attributes-of-successful-owners-7-2016/

  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000120062

  https://sites.google.com/site/sbservicebusinesssb/home/khunsmbati-khxng-phu-prakxb-kar

  https://www.gotoknow.org/posts/60712

  https://www.krungsriauto.com/images/tips/finance/10corperatesuccess.pdf

  https://plus.google.com/+GoogleThailand/posts/Tp8amGzqGcq

  http://www.108ideajobs.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=362051&Ntype=8
              SMES
http://www.snr.ac.th/elearning/suriya/sme-1.htm
http://guru.sanook.com/2345/
http://www.novabizz.com/Business/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.htm

      อาชีพอิสระที่น่าสนใจ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uqBBVb2cGYeGuAS-u4GYCg&ved=0CCYQsAQ&dpr=1
https://www.facebook.com/datacatalog
https://www.facebook.com/xachiphxisra
https://www.youtube.com/watch?v=lNylL8iCfvU
http://www.อาชีพอิสระค้าขาย.com/
http://datacatalog.org/

http://shoplri.com/10-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/
http://ohomakemoney.com/category/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://ohomakemoney.com/
http://workdeena.blogspot.com/2009/04/blog-post_1738.html
http://www.franchiserthailand.com/tourism.php
http://anattara.com/?id=3142
       อาชีพอิสระที่ทำง่าย
http://www.mol.go.th/employee/content/page/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8
http://www.sso.go.th/wprp/suratthani/content.jsp?id=2903&cat=1673&lang=th
http://www.inet-rev.co.th/project/elabour2/e-service/%E0%B8%9B%E0%B8%A3
http://115.31.137.49/khonkaen/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8me.dsd.go.th/ayutthaya/index.php/training-for-the-job-change-menu-th
http://home.dsd.go.th/trat/node/126
http://tanapat.guide4lift.org/
http://www.franchiserthailand.com/tourism.php

http://anattara.com/?id=3142        
   SME Bank

   -SME  Bank   คือธนาคารที่ให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ยังไม่มีเงินลงทุนหรือ มีเงินลงทุนน้อยจงคลิกดูที่ลิ้งก์ข้างล่างนี้  

     
http://www.smebank.co.th/th/development-03.php
    
http://www.smebank.co.th/th/credit.php

       การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแม่เหล็ก
              การผลิตไฟฟ้าจากแม่เหล็กถาวร (แรงสูง) - Pantip
         เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแม่เหล็ก - YouTube
         ผลิตไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้า - YouTube

         พลังงานแม่เหล็กผลิตไฟฟ้า ธนพัฒน์ เขตสนาน ทดสอบตอน3 ...
         โรงไฟฟ้าพลังแม่เหล็ก ประเทศไทย
         รูปภาพสำหรับ ไฟฟ้าจากพลังแม่เหล็ก
         แม่เหล็กผลิตกระแสไฟฟ้า! - OKNation
         แม่เหล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานฟรี - Alibaba.com

         พลังงานแม่เหล็ก - วิกิพีเดีย
 การผลิตรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
          https://www.youtube.com/watch?v=kcAiqc5qJ5A

        http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000135528

      รถยนต์ไฟฟ้า

      http://รถยนต์ไฟฟ้า.blogspot.com/2012/07/byd-e6-byd-auto.html

      http://www.energythai.com/2011/nissan-leaf/

      http://pantip.com/topic/30793470
     สูตรเด็ดอาหารไทยที่น่าศึกษา        
     -สูตรเด็ดอาหารไทยชุดนี้สามารถเรียนเอาไปเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้จงเปิดลิ้งค์ข้างล่างนี้ขึ้นมาศึกษาให้เข้าใจ
        https://plus.google.com/collection/Er0D3

         วิทยาลัยในวัง

   

  วิทยาลัยในวังรับฝึกงานให้แก่ประชาชนฟรีจนสามารถนำเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้และมีคนรับซื้อสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาด้วย ผู้อำนวยการ  คือหม่อมหลวง ภิญโญ   สวัสดิ์      เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    0816789011

               โรงเรียนในวังหญิง

     โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังหญิง)
รายละเอียด    โรงเรียนไม่เรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น แต่นักศึกษาจะต้องจัดหาวัสดุในการเรียนมาเอง
      เวลาเรียน
  โรงเรียนเปิดทำการสอนปีละ 2 ภาคเรียน คือ:-
  -ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 ตุลาคม
  -ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
เวลาเรียน ตั้งแต่ 8.00 -12.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดเรียนวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดตามนักขัตฤกษ์
   การประเมินผล
  พิจารณา จากเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า80 เปอร์เซนต์ ผลการเรียนมีระดับไม่ต่ำกว่า2 ทุกรายวิชา และทำกิจกรรม
ครบตามที่โรงเรียนกำหนด  โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ ( วิทยาลัยในวัง )  ในขณะที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งศิลปวัฒนธรรมไทยกลับเริ่ม หยุดนิ่งและสูญหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากขาดระบบการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการสืบทอดอย่างจริงจัง
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสาน ฟื้นฟูช่างฝีมือไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งยังมุ่งเน้นฝึกสอนแก่ผู้ที่ต้องการำไปประกอบ อาชีพโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
ในการเรียนแต่ละวิชานั้นจะใช้เวลา 1 ปี สำหรับวิชาเอกและ 5 เดือนหรือ 1 เทอมสำหรับวิชาเลือก โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และต้องชำระเงินค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของตนเอง
  วิทยาลัยในวังหญิง เปิดสอน 3 วิชาคือ อาหารไทยในวังซึ่งรวมถึงการแกะสลักผักผลไม้
งานดอกไม้สดสอนการประดิษฐ์ดอกไม้ ร้อยมาลัยและงานใบตอง ส่วนงานปักสะดึงจะเป็นการสอนปักด้วยมือแบบโบราณ - อ่าน
ต่อได้ที่

ThaiFranchiseCenter : http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id=637
    จงคลิกลิ้งค์ข้างล่างนี้ขึ้นมาศึกษาประกอบ

  https://archeep-center.blogspot.com/2017/02/2560.html

  https://archeep-center.blogspot.com/2017/01/40.html

 http://www.thaishop.in.th/best/news/230/%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88

  https://th.jobsdb.com/TH-TH/career-recruitment-advice/

   โรงเรียนในวังชาย

  http://www.rcmsc.com/

  http://www.rcmsc.com/subjuct-contents.html

  http://www.rcmsc.com/subjuct-detail.html

  http://www.thairath.co.th/content/398016

  https://www.youtube.com/watch?v=og77LkvbiEg

 10 คนดังระดับโลกถีงเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จได้

  http://teen.mthai.com/variety/19521.html

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  http://www.depa.or.th/home

  http://www.depa.or.th/th/news

  http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy

  https://www.etda.or.th/digital-economy.html

      อาหารฝรั่ง

 https://www.pinterest.com/pin/151503974945647069/

 https://www.pinterest.com/DinnerattheZoo/whats-for-dinner/

 https://www.pinterest.com/pin/283375001538661102/

 https://www.pinterest.com/pin/477451997988200445/

 

ภาพจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจาก Pinterest

  https://www.pinterest.com/pin/731694270681823817/

         อาหารไทย

  

  http://lexingtonrockclub.com/2017/08/10/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83
  https://www.pinterest.com/pin/299700550191507052/?utm_campaign=popular_pins&e_t=ed8cd343fa6444b8bcd39726c8c77c07&utm_content=299700550191507052&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

  http://www.thaifoodheritage.com/recipe_list/3

  

  https://58103304103web.wordpress.com/2016/11/06/11-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2

    

   https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81

  https://www.pinterest.com/pin/45950858682752752/

   

   https://www.maeban.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/home-chef/267/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8

        ขนมครกชาววัง

  https://www.pinterest.com/pin/401313016768903651/
    ภาพธรรมชาติสวยจาก Pinterest

 https://www.pinterest.com/pin/337699672033419219/

       อาหารหลายชนิดเชิญคลิกดูได้  

    

   https://www.pinterest.com/pin/633387430742227/?utm_campaign=popular_pins&e_t=eb050f56a96a4c14ac5aab0d19588267&utm_content=633387430742227&

    https://www.pinterest.com/pin/1688918594608448/?utm_campaign=popular_pins&e_t=eb050f56a96a4c14ac5aab0d19588267&utm_content=1688918594608448&

              ขนมปากหม้อ

 

   https://www.matichon.co.th/news/76877

   https://www.pinterest.com/pin/292593307035936604/

    https://www.pinterest.com/pin/545357836103966466/

  

   เมนูทานเล่นบ้างก๋วยเตี๋ยวปากหมอ สไตล์สุโขทัย ที่เค้าทำเป็นนำกะทิราด ตัวแป้งของเค้าจะมีสีสันมากกว่าของในกรุงเทพฯ อย่างม่วงก็ ประมาณได้จากดอกอัญชัน เขียวก็ประมาณใบเตยอะไรประมาณนี่ครับ

   http://blog.one22.com/archives/9600

                  สูตรอาหารไทยเลิศรส

  

  https://www.pinterest.com/pin/60939401192696361/ 

  https://www.pinterest.com/pin/400961173068904138/

  https://www.pinterest.com/pin/321514860881234847/

  https://www.pinterest.com/pin/836051118299353010/

  https://www.pinterest.com/pin/689121180455983033/?utm_campaign=rdpins&e_t=36f861c5a6a24ed0b9cd390c0ef56559&utm_content=689121180455983033&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004&news_id=4959121729692647111

  https://www.pinterest.com/pasaetae/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=5d281d26379a48bd9d76cd45bbfd20f1&utm_content=308215236937635284&

               สูตรอาหารดังของไทย

  https://plus.google.com/collection/Er0D3?cfem=1

  http://everything-ain.blogspot.com/2015/07/blog-post_24.html?m=1

 https://www.pinterest.com/pin/662381057668214505/?utm_campaign=rdpins&e_t=f209bc51247b4484af87cb5376ba464d&utm_content=662381057668214505&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004&news_id=4958578106743925207

  https://www.pinterest.com/pin/405112928974996883/?utm_campaign=rdpins&e_t=f209bc51247b4484af87cb5376ba464d&utm_content=405112928974996883&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004&news_id=4958578106743925207

  https://www.pinterest.com/orruedee/meal/?utm_campaign=rdboards&e_t=4fe369c6fe5a4c209c273fb31b96d428&utm_content=405112997669893742&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/say252274/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=4fe369c6fe5a4c209c273fb31b96d428&utm_content=666955094755032608&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/laddaphasuk02/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/?utm_campaign=rdboards&e_t=4fe369c6fe5a4c209c273fb31b96d428&utm_content=689121249170981201&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/swangdecharux/food-and-drink/?utm_campaign=rdboards&e_t=4fe369c6fe5a4c209c273fb31b96d428&utm_content=653373927128733603&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/ongwaranon/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=4fe369c6fe5a4c209c273fb31b96d428&utm_content=662451495127490923&

  https://www.pinterest.com/chayaniscat/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3utm_content=534521118213097615&utm_source=31&utm_term=6&utm_medium=2004

                 Thai Foods

  https://www.pinterest.com/maleeetp/thai-foods/?utm_campaign=rdboards&e_t=5d281d26379a48bd9d76cd45bbfd20f1&utm_content=662381126383412941&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/darlie788/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%88/?utm_campaign=rdboards&e_t=5d281d26379a48bd9d76cd45bbfd20f1&utm_content=691654523961379047&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/timtamkunic/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0/?utm_campaign=rdboards&e_t=463bd2f2e36b43e8883042da9b80d05d&utm_content=401172347996462845&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/836051118299567452/?utm_campaign=rdpins&e_t=c3df96563f274f58a65b099b6f3d4354&utm_content=836051118299567452&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004&news_id=4960028389829261976

  https://www.pinterest.com/pin/315674255125507376/?utm_campaign=rdpins&e_t=c3df96563f274f58a65b099b6f3d4354&utm_content=315674255125507376&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004&news_id=4960028389829261976

              ไก่ปิ้งรสเด็ด

    

  https://www.pinterest.com/pin/914862409413699/?utm_campaign=category_pp&e_t=12e4a850aa754b719389f19d00154fd4&utm_content=914862409413699&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2012&news_id=4960212695807703123

   https://www.pinterest.com/pin/2814818501480679/?utm_campaign=category_pp&e_t=12e4a850aa754b719389f19d00154fd4&utm_content=2814818501480679&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2012&news_id=4960212695807703123

  https://www.pinterest.com/pin/1407443617842969/?utm_campaign=category_pp&e_t=12e4a850aa754b719389f19d00154fd4&utm_content=1407443617842969&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2012&news_id=4960212695807703123

      นมรสชาติดีจาก Pinterest

       

   https://www.pinterest.com/

   https://www.pinterest.com/pin/584834701584687157/?utm_campaign=rdpins&e_t=628b633273ea4477bc0815e2e7fcb132&utm_content=584834701584687157&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004&news_id=4959485501514988428

   https://www.pinterest.com/pin/70437478898191/?utm_campaign=popular_pins&e_t=5f33cafb58ac42a8b5437b019d9d4e9a&utm_content=70437478898191&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2012&news_id=4959870760712681867

   https://www.pinterest.com/pin/68737087774/?utm_campaign=popular_pins&e_t=5f33cafb58ac42a8b5437b019d9d4e9a&utm_content=68737087774&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012&news_id=4959870760712681867

   https://www.pinterest.com/dulaitmilk2009/my-next-steps/?utm_campaign=rdboards&e_t=67fe8eee32bf4ef09bc0d2dfb5533c11&utm_content=331718397493072441&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/187321665735645915/?utm_campaign=rdpins&e_t=1e7b1cd33aba48c9be007917a95ca0d4&utm_content=187321665735645915&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2004

  

              โอปอที่สวยที่สุดในโลก

 

           โอปอก้อนนี้ราคา 30 ล้านบา

  http://petmaya.com/most-expensive-gem-in-the-world

               ผู้ประกอบการใหม่

  https://www.pinterest.com/melsaysrun/2017/?utm_campaign=rdboards&e_t=3ea9542b2d8f492eb1caa02446c69620&utm_content=386394911719060566&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004

                  สินค้าน่าซื้อ

  http://www.chilindo.com/th/feed/male24?&products=45-130,40-998,60-507,42-447

             สินเชื่อธนชาติใช้แลกเงินได้

  https://cashyourbook.thanachartbank.co.th/?utm_source=Taboola&utm_medium=click_to_website&utm_campaign=CYB

                      เสื้อผ้าน่าซื้อ

    

  https://www.lazada.co.th/shop//warrix_sport?spm=a2o4m.home.officialStores.6.1125515fnWcvSE&abtest=&scm=1007.17384.97237.100200300000000&version=v2

                  Thai Food and Drink

        

  https://www.pinterest.com/jamjit008/food-and-drink/?utm_campaign=rdboards&e_t=0fbcf699bee14965b653e12fcfab4b66&utm_content=315674323820617665&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

 https://www.pinterest.com/somsrijeng02/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A1/?utm_campaign=rdboards&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/565553665703074502/

            อาหารไทยรสเด็ด

    

  https://www.pinterest.com/pin/70437478614935/?utm_campaign=category_pp&e_t=d223a90a95524fdb80231a0167a65be0&utm_content=70437478614935&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/yayayaapinya/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=cec5bb447c5a478490df35bda33936d2&

              สูตรอาหารไทยรสเด็ด

  https://www.pinterest.com/cupidpygmy/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=bf43f055f2ea41d69ee6e5dc6c739891&

  https://www.pinterest.com/thanyaanong/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=bf43f055f2ea41d69ee6e5dc6c739891&utm_content=689473092891834856&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/jantanajodjam/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/?utm_campaign=rdboards&e_t=bf43f055f2ea41d69ee6e5dc6c739891&utm_content=386043067998290230&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/mamarabbit2222/umm/?utm_campaign=rdboards&e_t=bf43f055f2ea41d69ee6e5dc6c739891&utm_content=570338808999571683&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004

           เครื่องดื่มรสแปลก

 

  https://www.pinterest.com/pin/15058979987954347/?utm_campaign=category_pp&e_t=d223a90a95524fdb80231a0167a65be0&utm_content=15058979987954347&utm_source=31&utm_term=3&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/140806223432344/?utm_campaign=category_pp&e_t=04d7d874c7594629b5a5d0eb2e555d9a&utm_content=140806223432344&utm_source=31&utm_term=2&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/691091505293370544/?utm_campaign=rdpins&e_t=6af360f86ede4bc1a682aae8922e2031&utm_content=691091505293370544&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004

             ชุดอาหารฝรั่ง

   

 https://www.pinterest.com/pin/538461699192126795/?utm_campaign=rdpins&e_t=ee7c964a6ab946fb940a2c0921d75e7f&utm_content=538461699192126795&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/Ac4XsblA_PCEOJ0PL1E9T_-JO8ggeOG1T4e5F0liLRWcMUhHYntCuGk/

  https://www.pinterest.com/pin/301600506281523913/

  https://www.pinterest.com/pin/139752394668144637/

  https://www.pinterest.com/pin/514817801140428355/

  https://www.pinterest.com/pin/323766660704104428/

  https://www.pinterest.com/pin/361625045074004415/

  https://www.pinterest.com/pin/103019910209833197/

  https://www.pinterest.com/pin/500532946077063502/

  https://www.pinterest.com/pin/680184349944658125/

  https://www.pinterest.com/pin/131589620346344048/

  https://www.pinterest.com/pin/647111040182292824/?utm_campaign=rdpins&e_t=da817383a4ad4ef285fc0cf8dfdd2b25&utm_content=647111040182292824&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004

  https://www.pinterest.com/pin/488359153337437165/

         อาหารเบา

     

  https://www.pinterest.com/pin/68735390674/?utm_campaign=category_pp&e_t=04d7d874c7594629b5a5d0eb2e555d9a&utm_content=68735390674&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/561964859733917420/

  https://www.pinterest.com/pin/33777065934510399/

  https://www.pinterest.com/pin/68735304083/?utm_campaign=category_pp&e_t=04d7d874c7594629b5a5d0eb2e555d9a&utm_content=68735304083&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/70437474637625/?utm_campaign=category_pp&e_t=04d7d874c7594629b5a5d0eb2e555d9a&utm_content=70437474637625&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2012

  https://www.pinterest.com/pin/627126316833366263/

           ขนมไทยรสเด็ด

     

 https://www.pinterest.com/pin/70437477651007/?utm_campaign=category_pp&e_t=04d7d874c7594629b5a5d0eb2e555d9a&utm_content=70437477651007&utm_source=31&utm_term=18&utm_medium=2012

      อาหารไทยรสพิเศษ

   

   https://www.pinterest.com/pin/68735451202/?utm_campaign=category_pp&e_t=d954266ea7844092a265d85847db355c&utm_content=68735451202&utm_source=31&utm_term=18&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/2744449757275920/?utm_campaign=category_pp&e_t=d954266ea7844092a265d85847db355c&utm_content=2744449757275920&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/2814818501480679/?utm_campaign=category_pp&e_t=d954266ea7844092a265d85847db355c&utm_content=2814818501480679&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/4362930872987889/?utm_campaign=category_pp&e_t=d954266ea7844092a265d85847db355c&utm_content=4362930872987889&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2012

   https://www.pinterest.com/pin/586312445213249089/?utm_campaign=rdpins&e_t=21151f749ab74f12ab0ddecc947c815a&utm_content=586312445213249089&utm_source=31&utm_term=13&utm_medium=2004

        ไอติมรสเด็ด

   

   https://www.pinterest.com/pin/451204456412084150/?utm_campaign=rdpins&e_t=21151f749ab74f12ab0ddecc947c815a&utm_content=451204456412084150&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2004

   https://www.pinterest.com/pin/167407311134644886/?utm_campaign=rdpins&e_t=21151f749ab74f12ab0ddecc947c815a&utm_content=167407311134644886&utm_source=31&utm_term=14&utm_medium=2004

              อาหารไทยรสแซบ

   

  https://www.pinterest.com/pin/68736896281/?utm_campaign=popular_pins&e_t=20f3a8b780f943849e51e8b01812151e&utm_content=68736896281&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2012

                              ขนมข้าวเหนียวแก้ว

     

  https://www.pinterest.com/pin/755338168730590384/?utm_campaign=rdpins&e_t=2fe61680248d4ec0bd31910cea2aa9b8&utm_content=755338168730590384&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004

 

  

 

 

 

            

                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870