16.วิชาสังคมศาสตร์

                        

    วิชาสังคมศาสตร์
   - วิชาสังคมศาสตร์
        
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
         http://www.soc.ku.ac.th/
          http://guru.sanook.com/2773/
        http://student.nu.ac.th/sopanotai/unit2.html
        http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=124&cms_id=7422
        http://snakefish-mongkol.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
        http://www.navy.in.th/km-rtna/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
       
http://www.clickforclever.com/library/221/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C--social-sciences--%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A2-.html
        -วิชาสังคมศาสตร์  แปลว่า "ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคบค้าสมาคมกัน"   แบ่งออกได้เป็น  8  ชนิด  คือ:-
           1.รัฐศาสตร์
          2.เศรษฐศาสตร์
          3.สังคมวิทยา
          4.ประวัติศาสตร์
          5.ภูมิศาสตร์
          6.จิตวิทยา
          7.มานุยวิทยา
          8.คติชนวิทยา

                      รัฐศาสตร์
        รัฐศาสตร์ - วิกิพีเดีย
                      สังคมวิทยา
       
สังคมวิทยา - วิกิพีเดีย
    
วิชาสังคมวิทยา
    
สังคมวิทยา - หน้าบ้านจอมยุทธ
    
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา « Faculty of Sociology and ...
    
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | คณะสังคมศาสตร์ ...
    
Introduction - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ ...
    
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Facebook
    
สังคมวิทยา - Hotcourses Thailand

                      ภูมิศาสตร์    
     
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และระบบ ...
     
ภูมิศาสตร์ - Pantip
     
ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Gcographic Features)
     
ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
     
ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
     
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ - กรมทรัพย์สินทางปัญญา
     
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ...
     
รูปภาพสำหรับ ภูมิศาสตร์
                     จิตวิทยา
        จิตวิทยา - วิกิพีเดีย
        ตามหลักจิตวิทยาแล้ว | Facebook
        พฤติกรรมมนุษย์ - ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา - NovaBizz
        จิตวิทยาสังคม - คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        ดวงจิตวิทยา - ดูดวง
        รูปภาพสำหรับ จิตวิทยา
       
สารคดี discovery จิตวิทยาแฮกสมอง - YouTube
                      มานุษยวิทยา
          
มานุษยวิทยา - วิกิพีเดีย       
       
มานุษยวิทยา : Anthropology - หน้าบ้านจอมยุทธ
       
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
       
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา « Faculty of Sociology and ...
       
AN113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น - ram e-learning
       
Introduction - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ ...
       
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Facebook

                  คติชนวิทยา
       
คติชนวิทยา - วิกิพีเดีย
      
คติชนวิทยา (Folklore) (ต่อ) - pongsakorn.mathwang1992 - Sites
      
ห้องเรียนคติชนวิทยา - reg.ksu.ac.th
      
สาขาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      
คติชนวิทยา : ทฤษฎีการแพร่กระจายนิทานพื้นบ้าน (Dissemination ...
      
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

          ส่วนวิชาเศรษฐศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์  ให้ดูที่แถบเมนู More  

               ความรู้เกี่ยวกับสังคมศึกษา 

              http://www.pattanadownload.com/download/g.10/g10.4/g10.4.1.3.pdf

              http://taamkru.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

             http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php?subjectid=04&subject=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF

            https://www.youtube.com/watch?v=ObqB9d4gfIY

            https://www.youtube.com/watch?v=BE4YvEBCdk4

            http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&category=5

 

 

 

 

 

 


    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870