17.วิชาวิทยาศาสตร์

              

  วิชาวิทยาศาสตร์        
     วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของ ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์จะเป็นวิธีการค้นหาความจริงของธรรมชาติวิธีหนึ่ง ที่ได้ผลแน่นอนหรือถูกต้องที่สุด วิทยาศาสตร์จะมีหลักอันเป็นหัวใจอยู่ที่
   ๑.มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาจากพื้นฐานแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งยังมีการศึกษาและปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนอีกด้วย
   ๒.ศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริงที่เราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้จริงในปัจจุบัน
   ๓.ศึกษาโดยใช้เหตุใช้ผล ที่สมเหตุสมผลที่สุด
   ๔.จะเชื่อต่อเมื่อได้มีการพิสูจน์หรือทดลองจนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น
     สิ่งสำคัญในการศึกษาธรรมชาติและชีวิตของเรานี้ก็คือ เราจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาศึกษา  คือเราจะเอาสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่จริงๆในปัจจุบัน ที่เราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้จริงด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเราเท่านั้นมาใช้ศึกษา โดยการคิดพิจารณาก็ต้องใช้เหตุผลที่สมเหตุสม ผลเท่านั้น เราจะไม่อาศัยการคาดคะเน หรือนึกเดาเอา หรือเชื่อตามคนอื่นอย่างเด็ดขาด แม้ใครจะโอ้อวดว่าเขามีความรอบรู้อย่างยิ่ง หรือมีอิทธิฤทธิ์มากมายสักเพียงใดก็ตาม หรืออวดอ้างว่าเป็นผู้วิเศษที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสักเท่าใดก็ตาม เราก็จะไม่เชื่อ จนกว่าเราได้จะพิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วอย่างแน่ชัด
     การศึกษาที่ขัดแย้งหรือตรงข้ามกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งก็คือ “การเชื่อ จากผู้อื่นโดยตนเองไม่ได้รู้เห็นหรือสัมผัสด้วยตนเองจริงๆอย่างแน่ชัด” ซึ่ง นั่นเป็นหลักของ “ไสยศาสตร์” (ที่หมายถึงความรู้ของคนหลับหรือไม่มีสติปัญญา) ที่อาศัยเพียงความเชื่อโดยไม่ใช้ปัญญา คือไม่มีเหตุผล และไม่มีของจริงมายืนยัน โดยหลักของไสยศาสตร์ก็คือ “ให้เชื่อเพียงอย่างเดียว ห้ามถาม ห้ามสงสัย” ซึ่งไสยศาสตร์ก็ย่อมที่จะมีแต่เรื่องลึกลับไกลตัว หรือเรื่องที่เขาเชื่อว่าเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือสิ่งวิเศษ หรืออำนาจวิเศษต่างๆ เป็นต้น ที่พิสูจน์ให้เห็นจริงไม่ได้ มีแต่คำล่ำลือปากต่อปากเท่านั้น และคนที่เชื่อก็มักเป็นคนไม่ชอบใช้ความคิดและขลาดกลัวหรืออ่อนแอ  ซึ่งเรื่องไสยศาสตร์ที่สำคัญก็คือเรื่องที่ว่า จะมี “จิต” ของมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิต ที่จะสามารถออกจากร่างกายที่ตายแล้ว ไปเกิดยังร่างกายใหม่ๆได้ (อย่างที่เรียกกันว่า ผี หรือวิญญาณ) หรือเรื่องสถานที่สำหรับลงโทษมนุษย์ที่ทำความชั่วที่ตายไปแล้ว (นรกใต้ดิน) หรือสถานที่สำหรับเป็นรางวัลแก่มนุษย์ที่ทำความดีเมื่อตายไปแล้ว (สวรรค์บนฟ้า) หรือเรื่องเทวดา นางฟ้า ปีศาจ ซาตาน เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งสิ้น
     ไสยศาสตร์ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป ถ้านำเรื่องไสยศาสตร์มาใช้ให้เกิดสิ่ง ที่ดีงามก็จัดว่ามีประโยชน์ แต่ถ้าเป็นเรื่องการศึกษาให้เกิดปัญญา เพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งในธรรมชาติและชีวิตแล้ว ไสยศาสตร์กลับจะเป็นตัวฉุดให้จมอยู่ ไม่เจริญงอกงาม เราจะต้องละทิ้งไสยศาสตร์ แล้วมาใช้หลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น เราจึงจะศึกษาให้เกิดความเห็นแจ้งชีวิตและธรรมชาติได้
      สรุปได้ว่า ถ้าเรายังเชื่อว่า “เรื่องราวของไสยศาสตร์ทั้งหลายมีจริงหรือเป็นจริง” ก็แสดงว่าเรายังเป็นนัก วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่ได้ เพราะยังไปหลงเชื่อสิ่งที่เราเองก็ยังพิสูจน์ให้เห็นจริงไม่ได้  แล้วจะมา เป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความจริงของชีวิตให้กับตัวเองได้อย่างไร? ซึ่ง จุดนี้นับว่าสำคัญที่สุด ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลย 
ถ้าปรารถนาที่จะค้นหาความจริงให้กับตัวเอง

         จงเปิดลิ้งก์ทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาศึกษาให้ละเอียด
     http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-3000               
   
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%
B8%A3%E0%B9%8C

   http://www.student.chula.ac.th/~54370308/science2.html
   https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/23186/1.html

   https://sites.google.com/site/meridianthailand/ect/none-religion/7-withyasastr-khux-xari
   http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/408-00/
   https://www.facebook.com/WithyasastrNaRuNiLokLaeaCakrwal/posts/131376290390693?stream_ref=5
   http://guru.sanook.com/5840/
   http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
   http://www.sirinun.com/lesson1/a6.php
        เรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=e0WRNz97PAQ
         รูปภาพทางวิทยาศาสตร์
   https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=c-xhVefSF4OjuQTWuYKIBw&ved=0CC0QsAQ&dpr=1
             วิทยาศาสตร์ชั้น ป.1
  
http://www.dekthai.net/elearning/lo_01/science1.html
   http://www.dekthai.net/elearning/lo_01/science2.html
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/11
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69019
  
http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=301
           เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=AkjjuLjMRzM
   https://www.youtube.com/watch?v=nb_lJi1_o9U
  
https://www.youtube.com/watch?v=axDLJAnxLv4
              วิทยาศาสตร์ชั้น ป.2
   http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/65-2013-05-19-15-21-11/251--1-1
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69161
  
http://www.vdolearning.com/vdotutor/science-2
  
http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=302         
              ข้อสอบวิทยาศาสจร์ชั้น ป.2

   http://www.xn--m3cdha6bhpklu9aa3dbz1yueg.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%9B-2-1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2/
  
http://exercise-exam.blogspot.com/p/science-prathom2-test.html
        เรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป. 2 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=HoSjJoTT67s
                  วิทยาศาสตร์ชั้น ป.3
   http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/67-2013-05-19-15-22-11/252--1-1
   http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=303
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69548
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69457
  
https://docs.google.com/folderview?id=0B1tEIvIQvCW3NmJkZXh6OGRBLWM&usp=drive_web
          เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=ROZycicqz2E
             ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3
   http://www.dekgeng.com/sci/nt-sci-003-1.htm
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/13
  
http://exercise-exam.blogspot.com/p/science-prathom3-exercise.html
                   วิทยาศาสตร์ชั้น ป.4
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p4/term1/science_4/index.php
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p4/term2/science_4/index.php
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69597
  
http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=304
               ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 
  http://www.xn--m3cdha6bhpklu9aa3dbz1yueg.com/whole-p-4-key/
          เรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป.4 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=zvlZ6gs-C-A
  
https://www.youtube.com/watch?v=jBRO41sSx7Q
                      วิทยาศาสตร์ชั้น ป.5
    http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p5/term2/science_5/index.php
    http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70233
     http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=305
  
http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9B-5.html
                ขัอสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ป.5
   http://www.xn--m3cdha6bhpklu9aa3dbz1yueg.com/whole-p-5-key-2/
  
http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/22
        เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.5 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=aOYAwqLLmPQ
  
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Be5Ts4koI
                      วิทยาศาสตร์ชั้น ป.6
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p6/term1/science_6/index.php
   http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p6/term2/science_6/index.php
   http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=306
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70572
  
https://docs.google.com/folderview?id=0B1tEIvIQvCW3RGFYb3hiT3Exbkk
                ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/23
  
http://www.xn--m3cdha6bhpklu9aa3dbz1yueg.com/sciencetestp-6key/
       เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=0O0YF-l-Tdk
  
https://www.youtube.com/watch?v=bilS8Kwxu2U
                      วิทยาศาสตร์ชั้น ม.1
  
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11786
   http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=104
   http://www.maceducation.com/knowledge.php?id=1419
   https://teacherkobwit2010.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1-1/
   http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A11.html
   
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=73712
                 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1
      http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/31
          เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=a5xcVuOjWLw
  
https://www.youtube.com/watch?v=GkrzM52akcU
                      วิทยาศาสตร์ชั้น ม.2
   http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=204
   http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A12.html
   http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/937
   http://www.maceducation.com/knowledge.php?id=1420
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74111
   http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/index-less.php
  
https://sites.google.com/site/krususp/
               ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2
   https://viravat191.wordpress.com/2014/01/27/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1-2/
  
https://drive.google.com/folderview?id=0B57XSMdVxDa5NllTS2FZWk9Vems
       เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=w1zU-0GgxW8
                      วิทยาศาสตร์ชั้น ม.3
   http://www.maceducation.com/knowledge.php?id=1563
   http://brightupcenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A13.html
   http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74198
  
http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=304
                ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ม.3
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/33
  
http://campus.sanook.com/1370859/
      เรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.3 จาก Youtube
   https://www.youtube.com/watch?v=OAMTDjeJ7y4
  
https://www.youtube.com/watch?v=WpK_g-7oHHI
                    วิทยาศาสตร์ชั้น ม.4
    http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/45
   
http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=404
              ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/41
                  วิทยาศาสตร์ชั้น ม.5
   http://aritsara29.blogspot.com/
   http://rattapong1412.blogspot.com/
   https://teacherkobwit2010.wordpress.com/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1-5-%E0%B8%A732101/
   http://supakornearth.blogspot.com/
  
http://my.dek-d.com/amythys/blog/?blog_id=10195443
                ข้อสอบวิทยศาสตร์ชั้น ม.5
   http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sasasaza-3-42101-5-
  
http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/42
             
วิทยาศาสตร์ชั้น ม.6
   http://solming.blogspot.com/
   http://www.vcharkarn.com/lesson
   https://th-th.facebook.com/genscitu
  
https://jibjitraporn.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1-6/
               ข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ม.6
   http://www.trueplookpanya.com/examination/all/3000/43
  
http://campus.sanook.com/1370864/

             วิทยาศาสตร์แสนสนุก
   
http://www.sciplanet.org/sce/science-exhibition/2/fun-science-1
    https://supamas080671.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81/
    http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000026635
    http://karn.tv/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94/se-ed-kiddy-book/2917-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%9B-6
    http://world.kapook.com/pin/50c9921438217acc58000000
    https://th-th.facebook.com/notes/ipst-thailand/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/615665105136548
   
http://www.most.go.th/main/index.php/org/4393.html
        เรียนวิทยาศาสตร์แสนสนสนุกจาก Youtube
  https://www.youtube.com/watch?v=cTQBiD5i014
 
https://www.youtube.com/watch?v=sNTQpGtYaD4

        ดาราศาสตร์

 https://www.pinterest.com/pin/492649940138317/?utm_campaign=popular_pins&

            ดาวเคราะห์คล้ายโลก 10 ดวง

  https://www.bbc.com/thai/international-40337728

 

 

 

   เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 139,922