3.Essay

 

  

    

  http://essaywritingservicez.tk/write-my-essay-for-me/           

  http://www.essaylounge.com/   
           การเขียน Essay

  การเขียน Essay นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสอง IELTS ที่ให้นักเรียนได้โชว์ศักยภาพในการเขียน พร้อมทั้งโชว์ความสามารถในการอธิบายและแสดงความเข้าใจในโจทย์ที่ซับซ้อนที่มาพร้อมกับการจำกัดจำนวนคำที่จะเขียน โดยให้คลอบคลุมใจความทั้งหมด ซึ่งการเขียน Essay นั้นนับได้ ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับนักเรียน ซึ่งหลายๆครั้งนั้น การเขียนจะติดกับโครงสร้างแบบเดิมๆ ดังนั้น SI-UK จะบอกเคล็ดลับในการเขียน
 Essay ในขั้นสูง พร้อมกับเทคนิคที่จะทำให้การเขียนของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายและน่าประทับใจ
  1.ยิ่งอ่านมากเท่าไร ยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งแบ่งปัน Essay ของตัวเองให้กับผู้อื่น ยิ่งได้ความรู้มากขึ้น เพียงแค่เริ่มต้นจากการเรียนรู้จากผู้อื่น การอ่าน Essay ของนักเขียนคนอื่นนั้นจะช่วยให้คุณพัฒนาและสามารถเขียนได้ในแบบของคุณ เพียงแค่อ่านให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนหรือจากบทเรียนในห้อง ในทุกๆหัวข้อ เพื่อให้รู้แนวทางและรูปแบบในการเขียน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านนั้นสามารถจดจำโครงสร้างและเขียน Essay ได้ในรูปแบบของตัวเองได้ในทุกรูป แบบ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงวิเคราะห์ หรือเขียนเชิงให้เหตุผล การอ่านนั้นจะต้องคำนึงถึงหัวข้อหลักๆ เช่น คุณชอบบทความนี้หรือไม่
บทความนี้มีความน่าสนใจหรือไม่ บทความนี้ได้มีการยกตัวอย่างพร้อมอ้างอิงหรือไม่ โครงสร้างในการเขียนนั้นมีความน่าสนใจและแปลกใหม่
เพียงใด เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นบทความต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ จะช่วยให้เพิ่มทักษะในการเขียนรูปแบบใหม่ๆ เพียงแค่สังเกตการหลักการ
เขียน พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลอ้างอิงที่นักเขียนใช้ในการเขียนบทความนั้นๆ จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการเขียน Essay ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2.ใช้คำศัพท์ใหม่ๆ และใช้ให้ถูกต้อง
   คำศัพท์ที่ดีและเหมาะสม มักจะนำพาคะแนนดีมาด้วย Essay ที่ดีนั้นจะต้องใช้ศัพท์ที่น้อย แต่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด การเขียนให้ข้อมูลต่างๆจะต้อง ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย เพราะทั้งผู้เขียนและคนให้คะแนนนั้น มีเวลาจำกัดในการอ่านและเขียน ดังนั้น การเขียนที่ดีไม่ควรจะยาวมาก สามารถอธิบายข้อมูลทั้งหมดได้ภายในไม่กี่ประโยค โดยศัพท์ทางการศึกษาที่สามารถบรรยายความหมายของทั้งประโยคนั้น จะค่อนข้าง
ยาก แต่จะทำให้คะแนนในการเขียนเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน และยังสามารถทำให้ Essay นั้นน่าอ่านมากขึ้นอีกด้วย
   5 วิธีลัด ที่ทาง SI-UK นั้นได้รวมรวมเพื่อคำศัพท์ที่มีคุณภาพ
– รับข้อมูลคำศัพท์ใหม่ๆได้ทุกวันทาง อีเมล เพียงแค่สมัคร website การศึกษาเพื่อได้รับคำศัพท์ใหม่ๆ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (เช่น Merriam-Webster)
– อ่านให้มากขึ้น ละทำความเข้าใจและหาความหมายคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อรู้วิธีการใช่ศัพท์อย่างถูกต้อง
– หาคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันจาก Thesaurus และนำไปเขียนใน Essay จะช่วยให้การเขียนนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงในการใช้คำศัพท์ซ้ำในการเขียนครั้งเดียวกัน แต่คำศัพท์ใน Thesaurus นั้น จะต้องลองหาความหมายที่แท้จริงก่อนที่จะนำมาใช้ เพราะเนื้อเรื่องของ Essay อาจจะเปลี่ยนความหมายก็เป็นได้
– ทำความเข้าใจและเรียนรู้ศัพท์จากคำนำหน้า (Prefixes) คำต่อท้าย (Suffixes) และรากศัพท์ (Root) ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หน้าเบื่อ
แต่มันสามารถทำให้เรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้นและง่ายดาย เพียงแค่ตัดคำนำหน้าหรือต่อท้ายออก ก็จะทำให้ได้ศัพท์มากขึ้นแล้ว
  Prefixes หรือ คำนำหน้า คือ คำที่วางอยู่หน้าศัพท์โดยทำให้ความอีกอย่างหนึ่ง เช่น semi หรือ ante.
  Suffixes หรือ คำต่อท้าย คือ คำที่วางต่อท้ายคำศัพท์ และทำให้ความหมายเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เช่น -able หรือ -ance.
– มองหาศัพท์ใหม่ๆ และจดลงสมุดบันทึกคำศัพท์ของตัวเองเมื่อเจอศัพท์ที่ไม่รู้มาก่อน และแบ่งการเขียนคำศัพท์และความหมายของมันไว้เป็นกลุ่ม เช่น ศัพท์นี้เหมาะกับการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ ศัพท์นี้เหมาะกับการเขียนเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามห้ามเลือกแค่คำศัพท์ยากๆ เพื่อที่จะให้ Essay ดูดีเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความหมายของคำศัพท์ เพราะอาจจะทำให้ essay นั้นความหมายเปลี่ยนและเข้าใจยากขึ้น หลักการเขียนที่ดีคือ เข้าใจง่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะให้คนอยากอ่าน essay ของเรา
 3. คำศัพท์ที่แปลกใหม่ในการเชื่อมประโยค
  หลีกเลี่ยงการเขียนซ้ำซาก โดยการเขียนศัพท์เดิมๆ ตลอดเวลา เพิ่มความหลากหลายในการเขียนคำศัพท์เพื่อเชื่อมประโยคนั้น จะทำให้ essay น่าอ่านมากยิ่งขึ้น   เช่น:- “moreover”, “furthermore” และ “however” ซึ่งคำศัพท์เหล่านั้นจะทำให้การแสดงความคิดเหตุและการวิเคราะห์น่าอ่านมากขึ้น
 4.วางแผนการเขียน essay
  วางแผนการเขียน essay ก่อนที่จะเขียน เรียบเรียงเหตุผลต่างๆ และลำดับความคิดเห็นที่จะเขียน เพื่อให้การเขียนนั้นง่ายขึ้นและสั้น ได้ ใจความ พร้อมทั้งสรุปได้อย่างสวยงาม โดยใช้หลักการเขียนแบบ ‘Elevator Pitch’ เพื่อทำให้การเขียนนั้นง่ายขึ้น พร้อมทั้งทำให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น การเขียนในรูปแบบ Elevator Pitch นั้นเป็น เทคนิคที่ พนักงานขายใช้ในการทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจการซื้อสินค้า พร้อมทั้งสรุปเหตุผลต่างๆ
ให้ ลูกค้าควรซื้อสินค้า โดยจินตนาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในลิฟท์และกำลังขึ้นไปสู่ชั้นที่ต้องการจะไป ลูกค้านั้นจะได้รับเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้อยากได้สินค้าเหล่านั้น ดังนั้นการเขียน Elevator Pitch ใน essay นั้น เปรียบได้อย่างการขายความคิดของคุณให้กับผู้อ่าน เพื่อ ที่จะทำให้ผู้อ่านอยากอ่านมันมากขึ้น ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนอยากอ่านเรื่องของคุณ แต่คุณสามารถใช้ เพื่อนำมาเขียน บทนำที่ดี
(introduction) และอธิบายครอบคลุมข้อมูลในการเขียนทั้งหมด
 5.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อื่น
  ใน essay ของคุณนั้นควรจะมีการใส่ความคิดเห็น หรือ คำพูดของผู้อื่นพร้อมกับแหล่งที่มาเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณต้องการเขียน ซึ่งจะเป็นการโชว์ความสามารถในความรู้ของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นความเห็นทาง ด้านเดียวกับทางนักเขียน หรือ ด้านตรงข้ามก็ตาม เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคิดอย่างเราหรือไม่ แต่เราสามารถโชว์ความคิดในแบบของเรา พร้อมคำอ้างอิง หรือหลักฐานได้แต่ อย่าอ้างอิงคำพูดผู้อื่นเยอะมากไป เพราะจะทำให้เหมือนว่าผู้เขียนไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง แต่สำหรับการอ้างอิงในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยนั้น สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพราะ จะทำให้เราหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงชอบ และไม่ชอบ ในแบบฉบับของตัวเองและยังทำให้โชว์ สักยภาพในการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน
 6.ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอนและการเล่าเรื่อง
  โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในการเขียนและวิธีการที่ชาญฉลาดในการเล่าเรื่อง พร้อมทั้งยังทำให้ essay ของคุณ นั้นเข้าใจง่ายเช่นเดียวกัน การใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะสั้น หรือยาว นั้นทำให้การอ่านไม่น่าเบื่อและไม่ยากเกินไปที่จะอ่าน แต่หลักไวยากรณ์ที่ผิดนั้น จะทำให้ Essay นั้นอ่านยากขึ้นไปอีก ดังนั้น ควรจะตรวจเช็คการเขียนทุกครั้งหลังจากเขียนเสร็จสำหรับ การเขียน essay นั้น การเล่าเรื่องนั้นจะต้องมีความน่าสนใจและชวนให้น่าติดตาม ให้ลองอ่าน essay ที่เคยเขียนเอาไว้และวิเคราะห์ดูว่ามันน่าติดตามมากแค่ไหน อีกทั้งการมั่นใจในการเขียนนั้นจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงเรื่องที่เราจะต้อง การเล่าออกไป การเขียนในเชิง Active นั้น จะทำให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจกว่าการเขียนในแบบ Passive Voice เพราะจะทำให้ผู้อ่านเข้าในเรื่องราวได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

การเขียนเรียงความแบบแบ่งแยกประเภทและการจัดหมวดหมู่เรียงความ
  เมื่อความคิดหรือการกระทำถูกจัดแบ่งแยกประเภท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือตามชั้น ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีแหล่งข้อมูลและคุณภาพแบบเดียวกันการโต้แย้งเกี่ยวกับเรียงความแบบแบ่งประเภทจะแบ่งตามสิ่งที่จะนำมาใช้ในการ โต้เถียงหาเหตุผล โดยการระบุสิ่งที่จะทำการแยกประเภทออกเป็นกลุ่มหลักๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อที่คุณจะแยกประเภทสิ่งต่างๆ ให้ถูกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพเรา สามารถนำตัวอย่างเพื่อช่วยใน
การอธิบายความสำคัญในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการ เขียนเรียงความแบบจัดประเภท ทุกประเภทที่ถูกจัดในการแบ่งกลุ่มควรนำมาจากแหล่งเดียวกัน และควรแยกออกจากกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนการ เขียนเรียงความแบบแบ่งกลุ่มควรมีการอ้างอิงหรืออธิบายลักษณะทั่วๆ ไป หรือกลุ่มย่อยที่คล้ายๆกันเพื่ออธิบายเพิ่มเติมว่ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มีความแตกต่างจากกลุ่มย่อย อื่นอย่างไร
          Classification Essay
 Purpose: To arrange things into categories.
Introduction: First, we need to give the topic and explain what our main categories will be or why we areclassifying.
Body: Explain each category and give examples of things that fit into each category.
Conclusion: Summarizes and offers a final thought related to the reasons for the classification.
Language: Signposting to make the organization of the categories very clear.
Other considerations: It is a good idea to classify according to one clear principle. We should also have a similar
number of examples for each category. Sometimes we leave the most important category to the end.
    ตัวอย่างการเขียน Classification Essay
      Universities in the United Kingdom
Foreign students who wish to study for a degree in the United Kingdom have over one hundred universities to choose from. This can be a daunting challenge; students from overseas are often perfectly familiar with
the concept of differentiating between well-known, highly-respected universities and institutions which are held in lower esteem, yet have limited knowledge of how British universities might be categorized. This essay will explain how the UK’s higher education institutes can be divided into three basic categories so that the reader  might be better informed in making the decision about where to apply. The first category comprises the old, traditional universities, the majority of which are now part of what is called  the “Russell Group” universities. The Russell Group has 24 members and is an association of universities committed to raising standards and carrying out research. Examples of universities in this top tier are Oxford,
Cambridge, the London School of Economics, Nottingham, Birmingham and Sheffield. Interestingly, a number of the Russell Group universities, including Manchester and Liverpool, were originally known as  “red-brick universities” due to their locations in the industrial cities. The term was derogatory at first, but these institutions are now among the very best in the UK. The universities of the Russell Group all have very strong reputations and their graduates are highly regarded around the world.
The second group of universities can be referred to as the “plateglass universities” and came into existence around the time of the Robbins Report on Higher Education in the early 1960s, which recommended that the UK develop more universities. There are no precise numbers for this classification since the term is not definitive, but it could be argued that there are approximately 25 “plateglass universities”, including Aston,
Brunel, Bath, Essex, Kent and Surrey. While Russell Group names are typically those of towns or cities, plateglass names are often those of counties, regions or districts of cities – although exceptions to this rule can be found.
  Institutions in this group are generally well regarded and rank highly on global assessments. The final category is known as the “new universities”. These are institutions which were granted university
status after 1992, when the government acted to increase the number of universities in the country. Some are entirely new, while others had previously existed as polytechnics or higher education colleges. There are
at least 70 such creations, and in general, qualifications obtained from these universities are not considered in the same light as those from the older, established universities. Entry standards are typically much lower, and so are the international ranking positions. The names can often be confused with older universities in the same area; for example, Nottingham Trent, Sheffield Hallam, Oxford Brookes, Leeds Metropolitan, Liverpool John Moores, etc.
  When foreign students are deciding where to apply to continue their studies in the UK, it is useful to be aware of the three main categories outlined in this essay. A UK university education is not cheap, with course fees for foreign students much higher than those for domestic students, while the cost of living in the UK for the duration of the course is also high. Therefore, it is important to be sure that the institution selected can meet
the expectations of the student, and has the international reputation which can add weight to the qualification obtained. Thai students should bear in mind that the UK equivalent of Chulalongkorn is a Russell Group university. King Mongkut’s University of Technology might be plateglass, while the new universities probably equate to the Rajabhats. 

    วิธีเขียน Essay

    จงเปิดลิ้งค์ของเว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้ขึ้นมาศึกษาให้หมด

 http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000063024

  http://www.siuk-thailand.com/blog/2015/04/13/6-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-essay-%E0%B8%87/

 http://www.xn--22c0cb7ac0caw5a6b2hec.com/process-essay-writing.html

 http://englishparks.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=146:-essay&catid=19:english-tip&Itemid=51

 http://pantip.com/topic/30497353

 http://www.oknation.net/blog/EnglishClass4You/2014/01/04/entry-2

 http://www.toeflthaicenter.com/abroad_language_services_writingfullscore.html

 http://www.kwanmanie.com/writing-easy-essay-structure/

 

 

  

ป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 56,914