๓๓.วิธีใช้คีย์บอร์ด


   คีย์บอร์ด

    

 https://support.microsoft.com/th-th/help/17073/windows-using-keyboard

 https://www.youtube.com/watch?v=kbnpy2EkOOM

  https://www.youtube.com/watch?v=teUcFeLGYSo

   

     การใช้แป้นพิมพ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนจดหมาย หรือคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลขอยู่ก็ตาม แป้นพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งหลักที่ใช้ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย การเรียนรู้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ไม่กี่อย่าง (คำแนะนำเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ) สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการจัดระเบียบแป้น

  แป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มตามฟังก์ชัน ดังนี้
แป้นสำหรับพิมพ์ (ตัวอักษรและตัวเลข) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร หมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน และแป้นสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่มีอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่า
แป้นควบคุม แป้นเหล่านี้ใช้แป้นเดียวหรือใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อดำเนินการบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Ctrl, Alt แป้นโลโก้ Windows รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows และ Esc
แป้นฟังก์ชัน แป้นฟังก์ชันใช้สำหรับการทำงานบางอย่าง แป้นเหล่านี้มีชื่อกำกับตั้งแต่ F1, F2, F3 ไปจนถึง F12 ฟังก์ชันการทำงานของแป้นเหล่านี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละโปรแกรมแป้นนำทาง แป้นเหล่านี้จะใช้เพื่อเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆ ของเอกสารหรือเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้ ซึ่งได้แก่ แป้นลูกศร, Home, End, Page Up, Page Down, Delete และ Insert
   แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นตัวเลขมีประโยชน์เมื่อต้องการป้อนหมายเลขอย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้จัดไว้เป็นบล็อกเดียวกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลขที่ใช้กันปกติหรือเครื่องบวกเลข ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการจัดเรียงแป้นเหล่านี้บนแป้นพิมพ์ทั่วไป เค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณอาจแตกต่างกัน
รูปภาพของแป้นพิมพ์ที่แสดงแป้นชนิดต่างๆ
     การพิมพ์ข้อความ
เมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลในโปรแกรม ข้อความอีเมล หรือกล่องข้อความ คุณจะเห็นเส้นแนวตั้งกะพริบ (รูปภาพของเคอร์เซอร์ ) ซึ่งเรียกว่าจุดแทรกหรือเคอร์เซอร์ ซึ่งจะแสดงตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่คุณพิมพ์ คุณสามารถย้าย
เคอร์เซอร์ โดยคลิกในตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการโดยใช้เมาส์ หรือใช้แป้นนำทาง (ดูส่วน "การใช้แป้นนำทาง" ในบทความนี้) นอกเหนือจากตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว แป้สำหรับพิมพ์ยังมี Shift, Caps Lock,
Tab, Enter, Spacebar และ Backspace ด้วย
    ชื่อแป้น   
  วิธีการใช้  Shift
กด Shift พร้อมกับตัวอักษรเพื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ กด Shift พร้อมกับแป้นอื่นเพื่อพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนของแป้นนั้น
    Caps Lock
กด Caps Lock หนึ่งครั้งเพื่อพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กด Caps Lock อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันนี้ แป้นพิมพ์ ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock เปิดอยู่

   Tab

กด Tab เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าโดยเว้นระยะห่างจำนวนมาก คุณยังสามารถกด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนแบบฟอร์มได้
  Enter
กด Enter เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป ในกล่องโต้ตอบ กด Enter เพื่อเลือกปุ่มไฮไลต์
  Spacebar
กด Spacebar เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งช่องว่าง
   Backspace
กด Backspace เพื่อลบอักขระข้างหน้าเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก
   การใช้แป้นพิมพ์ลัด
แป้นพิมพ์ลัด เป็นวิธีดำเนินการที่ใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ซึ่งเรียกว่าทางลัดเนื่องจากแป้นเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ตามความเป็นจริงแล้ว การดำเนิการหรือคำสั่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเมาส์เกือบทุกอย่างสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยใช้แป้นหนึ่ง แป้นหรือหลายแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณ ในหัวข้อวิธีใช้ เครื่องหมายบวก (+) ที่คั่นระหว่างแป้นสองแป้นขึ้นไปหมายความว่า ให้กดแป้นเหล่านั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Ctrl + A หมายถึงให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วกด A ส่วน Ctrl + Shift + A หมายความว่า ให้กด Ctrl และ Shift ค้างไว้ แล้วกด A
ค้นหาทางลัดของโปรแกรม
คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ได้ โดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อต้องการดูคำสั่งที่มีแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดเมนู ทางลัด (หากมี) จะแสดงถัดจากรายการเมนู
Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
แป้นพิมพ์ลัดแสดงถัดจากรายการเมนู
เลือกเมนู คำสั่ง และตัวเลือก
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเปิดเมนู เลือกคำสั่งและตัวเลือกอื่นๆ ได้ ในโปรแกรมที่เมนูมีตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ให้กด Alt และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เพื่อเปิดเมนูที่สอดคล้องกัน กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในรายการเมนูเพื่อเลือกคำสั่งดังกล่าว สำหรับโปรแกรมที่ใช้ Ribbon เช่น Paint และ WordPad ให้กดแป้น Alt ทับ (แทนตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้) ตัวอักษรที่กดได้
 รูปภาพของเมนูของ Microsoft WordPad ที่แสดงตัวอักษรขีดเส้นใต้ในคำสั่งเมนู
กดแป้น Alt + F เพื่อเปิดเมนูไฟล์ จากนั้นกด P เพื่อเลือกคำสั่งพิมพ์ เทคนิคนี้ทำงานในกล่องโต้ตอบด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้อยู่กับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ หมายความว่า คุณสามารถกดแป้น Alt กับตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกตัวเลือกนั้นได้
ทางลัดที่มีประโยชน์
ตารางต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดบางส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู แป้นพิมพ์ลัด
กด    เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
เปิดเมนูเริ่ม
Alt + Tab
สลับไปมาระหว่างโปรแกรมหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่
Alt + F4
ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
Ctrl + S
บันทึกไฟล์หรือเอกสารปัจจุบัน (ใช้งานได้ในโปรแกรมส่วนใหญ่)
Ctrl + C
คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + X
ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + V
วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z
ยกเลิกการดำเนินการ
Ctrl + A
เลือกทุกรายการในเอกสารหรือในหน้าต่าง
F1
แสดงวิธีใช้ของโปรแกรมหรือ Windows
แป้นโลโก้ Windows รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows + F1
แสดงวิธีใช้และการสนับสนุน Windows
Esc
ยกเลิกงานปัจจุบัน
แป้นที่ใช้กับแอปพลิเคชั่น    เปิดเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการเลือกในโปรแกรม ซึ่งเทียบได้กับการคลิกขวาสิ่งที่จะเลือก
การใช้แป้นนำทางแป้นนำทางช่วยให้คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ เลื่อนไปมาในเอกสารและเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้
ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชั่นที่พบบ่อยของแป้นเหล่านี้
กด    เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรขึ้น หรือลูกศรลง
ย้ายเคอร์เซอร์ หรือเลือกหนึ่งช่อง หรือหนึ่งบรรทัดตามทิศทางของลูกศร หรือเลื่อนเว็บเพจตามทิศทางของลูกศร
Home
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านบนของเว็บเพจ
End
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านล่างของเว็บเพจ
Ctrl + Home
ย้ายไปที่ด้านบนของเอกสาร
Ctrl + Enter
ย้ายไปที่ด้านล่างของเอกสาร
Page Up
ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ
Page Down
ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับลงมาหนึ่งหน้าจอ
Delete
ลบอักขระหลังเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก สำหรับใน Windows ลบรายการที่เลือก และย้ายไปยังถังรีไซเคิล
Insert
ปิดหรือเปิดโหมดแทรก เมื่อโหมดแทรกเปิดอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์จะถูกแทรกที่เคอร์เซอร์ เมื่อโหมดแทรกปิด ข้อความ
ที่คุณพิมพ์จะแทนที่อักขระที่มีอยู่
การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข

แป้นพิมพ์ตัวเลขมีตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เครื่องหมาย + บวก), - (ลบ), * (คูณ), และ / (หาร)
จุดทศนิยมอย่างที่ปรากฏในเครื่องคิดเลขหรือเครื่องบวกเลข อักขระเหล่านี้มีอยู่ซ้ำกันบนแป้นพิมพ์ แต่การจัดเรียงแป้นพิมพ์
ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มือข้างเดียวได้อย่างรวดเร็ว
รูปภาพของแป้นพิมพ์ตัวเลข
แป้นพิมพ์ตัวเลข
เมื่อต้องการใช้แป้นตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลข ให้กด Num Lock แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่มีแสงที่ระบุว่า Num Lock เปิด หรือปิด
อยู่ เมื่อ Num Lock ปิดอยู่ ฟังก์ชันแป้นพิมพ์ตัวเลขจะทำหน้าที่เป็นแป้นนำทางชุดที่สอง (ฟังก์ชันเหล่านี้ปรากฏอยู่บนแป้น
ถัดจากตัวเลขหรือสัญลักษณ์)
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับการคำนวณอย่างง่ายด้วยแอปเครื่องคิดเลข
 ใช้เครื่องคิดเลขกับแป้นพิมพ์ตัวเลข
  แป้นที่ไม่คุ้นสามแป้น
ถึงตอนนี้ พวกเราได้อธิบายการใช้งานทุกแป้นที่คุณน่าจะได้ใช้ไปแล้ว แต่หากจะให้หมดข้อสงสัยจริงๆ มาดูแป้นสามแป้นที่เป็น
ปริศนากว่าใครบนแป้นพิมพ์กันดีกว่า PrtScn, Scroll Lock และ Pause/Break
PrtScn (หรือพิมพ์หน้าจอ)
เมื่อก่อนนี้ แป้นนี้ใช้เพื่อการนี้จริงๆ นั่นคือส่งข้อความที่อยู่บนหน้าจอปัจจุบันไปยังเครื่องพิมพ์ ปัจจุบัน การกด PrtScn
จะเป็นการจับภาพทั้งหน้าจอของคุณ ("ภาพหน้าจอ") แล้วคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดในหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถ
วางภาพหน้าจอ (Ctrl + V) ลงใน Microsoft Paint หรือโปรแกรมอื่น และถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์จากโปรแกรมดังกล่าวได้
เลยแป้นที่ไม่เป็นที่สังเกตกว่านั้นคือ แป้น SYS RQ ซึ่งใช้แป้นร่วมกับ PrtScn บนแป้นพิมพ์บางรุ่น ตามประวัติแล้ว แป้น
SYS RQ ถูกออกแบบมาเพื่อ "ส่งคำขอให้ระบบขอ" แต่คำสั่งนี้ไม่ได้เปิดใช้งานใน Windows
เคล็ดลับ
กดแป้น Alt + PrtScn เพื่อจับภาพของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ แทนการจับภาพทั้งหน้าจอ
ScrLk (หรือ Scroll Lock)
ในโปรแกรมส่วนใหญ่ การกดแป้น Scroll Lock จะไม่มีผลแต่อย่างใด ในบางโปรแกรม การกดแป้น Scroll Lock จะ
เปลี่ยนลักษณะการทำงานของแป้นลูกศรและแป้น Page Up และ Page Down เนื่องจากการกดแป้นเหล่านี้ทำให้เอกสาร
เลื่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเคอร์เซอร์หรือตำแหน่งที่เลือก แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock
 เปิดอยู่
Pause/Break
แป้นนี้ใช้งานน้อยมาก ในโปรแกรมรุ่นเก่ากว่าบางโปรแกรม การกดแป้นนี้จะหยุดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราว หรือ เมื่อกดร่วมกับแป้น Ctrl จะหยุดการทำงานของโปรแกรมแป้นอื่นๆ  แป้นพิมพ์สมัยใหม่บางรุ่นมาพร้อมกับ "แป้นพิมพ์ด่วน"
หรือปุ่มที่ทำให้คุณเข้าถึงแบบด่วน ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่โปรแกรม ไฟล์ หรือคำสั่งต่างๆ รุ่นอื่นๆ มีตัวควบคุมระดับเสียง ล้อเลื่อน ล้อย่อ/ขยาย และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลที่มากับแป้นพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ เคล็ดลับสำหรับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย  การใช้แป้นพิมพ์ของคุณอย่างถูกต้องสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือและแขนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้คุณใช้แป้นพิมพ์ได้สบายมากขึ้น วางแป้นพิมพ์ของคุณให้อยู่ในระดับศอก ให้ต้นแขนอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายขนานไปกับลำตัวของคุณ จัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางข้างหน้าคุณ หากแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้นพิมพ์ที่เป็นตัวเลข คุณสามารถใช้ spacebar เป็นจุดกึ่งกลางได้ พิมพ์โดยให้มือและข้อมือของคุณลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถขยับแขนทั้งแขนเพื่อแตะแป้นที่อยู่ไกลได้ แทนการยืดนิ้วหลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นผิวใดๆ ขณะที่พิมพ์ หากแป้นพิมพ์ของคุณมีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้เฉพาะช่วงที่คุณหยุดพิมพ์ในขณะที่พิมพ์ ให้แตะเบาๆ และวางข้อมือให้ตรง เมื่อคุณไม่ได้พิมพ์ ปล่อยให้แขนและมือของคุณได้ผ่อนคลายหยุดพักจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ 15 ถึง 20 นาทีเป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870