1.ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

         ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

  

   https://www.youtube.com/channel/UCC9ttcsete6J9RRFz6NRqdQ

    https://www.facebook.com/mickeyeduzones/

        ประโยดตัวอย่างภาษาอังกฤษ

 1.I  want  a  girl  who  takes  me  on  dates  to  the  bookstore  and  buys  me  books  instead  of  roses.

   2. I  write  because  I  don’t  know  what  I  think  until  I  read  what  say. - Flannery  o’conner

   3. I  saw  a  beautiful  woman  in  the  countryside  village  that  I  lived, she  was very similar to my girlfriend, I  stood  looking  her  with  surprised  till  forgot myself  made her very  shy.

   4.     Moving on in Life.    =การดำเนินชีวิตต่อไป

6. You Called Me What?   แปลว่า “คุณเรียกฉันอะไร?”

5. In just one hour I`m holding a training that reveals how we`ve been making 7 figures...

    GIVING STUFF AWAY...

     What do you think is easier?

    Giving something of extreme value away...

   Or selling something of extreme value?

    Giving something away obviously...

    Well now you can get paid big for doing just that...

   ประโยคนี้วาง Question Word คือ What เอาไว้หลังประโยค  ประโยคนี้ยังไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนผู้ศึกษาโปรดพิจารณาดูให้ดีๆ

 7.Long vowel sounds  แปลว่า “สระเสียงยาว”

   1.สระผสมที่ออกเสียงเป็น “เอ”     เช่น:-

       - a       เช่น     name            เนม        แปลว่า “ชื่อ”

       - ae       ,,      snaeke         สเนค      แปลว่า “งู”

       -ai         ,,      rain               เรน        แปลว่า “ฝน”

       -ay        ,,      lay                เลย์        แปลว่า “  ปู, วางลง”

    2.สระผสมที่ออกเสียงเป็น “อี”       เช่น:-

        - e            เช่น               equal         อีควอล       แปลว่า “เท่ากัน”

        - ie            ,,             thief           ธีฟ            แปลว่า “ขโมย”

        - e-e          ,,             these         ฑีส           แปลว่า “เหล่านี้”

        -ea            ,,             tea              ที             แปลว่า “ชา”

        - y             ,,             baby           เบบี้          แปลว่า “เด็กทารก”

        -ee            ,,             bee              บี        แปลว่า “ผึ้ง”

         -Been      บีน       แปลว่า “เป็น, อยู่, คือ” และแปลว่า “รับ”

         -been  there        แปลว่า “เคยไปที่นั้น”

        -been  to               แปลว่า “เคยไป”

        - I  have  been  there  before.  =ฉันเคยไปที่นั่นมาก่อน.

        - I  have  been  there  many  times.  =ฉันเคยไปที่นั้นหลายครั้ง.

        - I  have  been  there  once.   =ฉันเคยไปที่นั้นครั้งเดียว.

    3.สระผสมที่ออกเสียงเป็น “ไอ”       เช่น:-

         -y            เช่น           fly            ไฟล์           แปลว่า “แมลงวัน”

            -I               ,,            write       ไรท์            แปลว่า “เขียน”

         -ie             ,,            die           ได              แปลว่า “ตาย”   

        -i – e          ,,            bicycle    ไบซิคเคิล    แปลว่า “รถจักรยาน”

        -igh            ,,            high         ไฮ              แปลว่า “สูง”

         -igh            ,,            fighter     ไฟเทอร์      แปลว่า “นักรบ, นักมวย”

    4.สระผสมที่ออกเสียงเป็น “โอ”       เช่น:-

        -o             เช่น          bonus          โบนัส       แปลว่า “เงินแถม, เงินให้เปล่า”

       -o – e          ,,             protect        โพรเทคท์     แปลว่า “ป้องกัน”

        -oa           ,,              boat            โบท          แปลว่า “เรือ”

       -bone     โบน       แปลว่า “กระดูก”

        -ow          ,,              low              โลว์           แปลว่า “ต่ำ”

        -oe           ,,              toe               โท             แปลว่า “นิ้วเท้า”             

        -ou          ,,               four            โฟร์           แปลว่า “ สี่ ”

    5.สระผสมที่ออกเสียงเป็น “อู”       เช่น:-

        -u             เช่น          buddha        บูดดะ        แปลว่า “พระพุทธเจ้า”

          -tuday       ทูเดย์         แปลว่า   “วันนี้”

       -oo           เช่น           moon            มูน           แปลว่า “พระจันทร์”

       -u – e         ,,             use                ยูส           แปลว่า "ใช้"

       -ew            ,,             trew              ทรู           แปลว่า "โยน,สาด, ขว้าง, ปา"

       -ue             ,,             true               ทรู           แปลว่า "จริง"

  8.You can always call me at home if the need arises.

 

              ฝึกแต่งประโยค

   https://www.youtube.com/watch?v=4QnC5qtojPc

   https://www.youtube.com/watch?v=uMKFloge_tU

         

              เรียนภาษาอังกฤษแบบไม่สนใจไวยกรณ์

    https://www.facebook.com/englishwithnueng

    https://www.facebook.com/groups/1559904434166615/

 

                  

   


   

 

   

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870