15.คำศัพท์ Diary of a wimpy kid

 

   คำศัพท์ Diary of a Wimpy Kid

  

   https://teaser-trailer.com/diary-of-a-wimpy-kid-the-long-haul-movie/

   http://whosthemummy.co.uk/2016/10/win-tickets-meet-diary-wimpy-kid-author-jeff-kinney.html

      

        Page 1

  hovel (ha; vel, เฮาเวิล,  ฮาโว, ฮาโบ, ฮาโล  ) n.   =บ้านพักเล็กๆ, กระตูบ, กระท่อม, กระต๊อบ, คอกหมู, เล้าหมู

  cartoon (คาร์ทูน) n.   =ภาพตลก, ภาพล้อเรียน, การ์ตูน

  tuesday (ทยูสะเด) n.  =วันอังคาร

  7th (เซเว็นธฺ) n.  =วันที่ 7

  September (เซพเทมเบอร์) n.  =เดือน กันยายน

  Jeff   Kinney (เจฟฟ์  คินนี่) n.   =ชื่อผู้เขียน  Diary of a Wimpy Kid

      Page 2   
  journal (เจ้อเนิล) n.  =นิตยสาร, วารสาร

  diary (ไดอะรี่)  n.   =บันทึกประจำวัน

  wimpy (วิมพี)  adj.   =ขี้อาย, งี่เง่า, โง่เง่า, อ่อนแอ  (shy ไช v.,adj. =อาย,  mousy เม้าซี่ adj. =ขี้อาย, sheepish ชีพพิช adj.  =ขี้อาย)

  kid (คิด)  n.   =เด็ก   (เด็กวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 18 ปี ทั้งชายและหญิง)

  bookstore  (บุ๊คสโทร์)  n.   =ร้านหนังสือ

  know (โนว์)    knew (นยู)   known (โนน) v.  =รู้, ทราบ   no (โน) =ไม่ ออกเสียงเหมือนกัน

  say    said   said (เซ, เซด, เซด) v.   =พูด, บอก, กล่าว

  went out  (เว็นทฺ เอ๊าทฺ) v.   =ออกไปแล้ว

  buy (บาย) v.   =ซื้อ

  thing (ซิง, ธิง) n.  =สิ่ง, สิ่งของ, ของ

  make (เมค) v.  =ทำ, สร้าง

  dear (เดียร์) n.  =ที่รัก, น่ารัก

  some (ซัม) pro., adj., adv.  =บาง    บ้าง   มั่ง  

  page (เพจ)  n.   =หน้า  (หน้าหนังสือ)

  get  (เกท)  v.   =ได้, ทำให้, เอา, ได้, จัดหา, จัดซื้อ, เข้าใจ, รู้, บรรลุ, ทำให้, ได้รับ, แอ้ม, กิน, รับ, ใช้, ตัก,  วาด, จุ่ม, พลั่ว,  ลุ, บรรลุ, ชนะ, ซื้อ, เก็บเกี่ยว, ได้, ไปเอามา, เรียกรับ, ก่อให้เกิด,  ทำให้เกิด

  straight  (สเทรท)  adj.,  auxiliary  =ซื่อ, ตรง

  cover  (ค็อพเวอร์)  n.   =ปก  (ปกหนังสือ)

  Mom  (มัม)  n.   =แม่     dad (แด๊ด) n.   =พ่อ

  specifically  (สเพคซิฟิคัลลี่)  adv.   =เฉพาะ, โดยเฉพาะ

  sure  (ชัวร์)  adj.   =แน่ใจ, มั่นใจ

  expect  (เอ๊คซเพคท์)  v.   =คาดหวัง, คาดหมาย

  jerk  (เจอร์ค) v., n.   =ฉุด, เหวี่ยง, สะบัด

  catch  (แคทช)  v.   =จับ, คว้า

  carry  (แคร์รี่)  v.   =พก, พกพา, ถือ, แบก, หิ้ว, ยก, อุ้ม, ขนส่ง, สะพาย

  around  (อะเรานด์)  prepo.   =รอบ, ประมาณ, ล้อม   

  wrong  (รอง)  adj.   =ผิด, ไม่ถูกต้อง

  idea (ไอเดีย)  n.   =ความคิด, อุดมคติ 

  Sissy  (ซิซซี่)  n.   =น้องสาว

  punch  (พันช)  v.   =ชก, ต่อย, ตะบัน  

  clear up  (เคียร์ อั๊พ )  v.   =กำจัด, สะสาง, กระจ่าง, ชำระล้าง, ตลี่คลาย, ไขปัญหา

 

   

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ buy

 

Visitors: 142,870