คำศัพท์หมวด Z

  คำศัพท์หมวด Z

    

   คำที่ขึ้นต้นด้วย "z" จำนวน 121 คำ
z n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26
zag vi เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา
zaire n สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา
zaire n หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์
zany n ตลกโง่ๆ
zany n ตัวตลกโง่ๆ
zeal n ความกระตือรือร้นจนเกินไป
zealot n ผู้กระตือรือร้นเกินไป
zealot enthusiast n ผู้อุทิศตัว
zealous adj กระตือรือร้น
zealous adj เด็ดเดี่ยว
zealous adj กระตือรือร้น
zealous adj คลั่งไคล้ที่สุด
zealous adj ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก
zealous adj แรงกล้า
zealously adv อย่างกระตือรือร้น
zebec n เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
zebra n ม้าลาย
zebra crossing n ทางม้าลาย
zebu n วัวของเอเชียพันธุ์หนึ่ง
Zen n นิกายเซนในพุทธศาสนา
zenith n จุดสุดยอด
zephyr n ลมตะวันตก
Zephyrus n เทพแห่งลมตะวันตก
zero n เลขศูนย์
zero n จุดต่ำสุด
zero n คนไร้ค่า (คำไม่เป็นทางการแสดงความดูถูก)
zero vt ปรับให้เป็นศูนย์
zero adj ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์
zero gravity n สภาวะความถ่วงเป็นศูนย์
zero hour n เวลาเริ่มต้น
zero in idm เล็งปืนไปยัง
zero in on phrv เล็งปืนไปยัง
zero in on phrv พุ่งตรงไปยัง
zero in on phrv มุ่งความสนใจไปยัง
Zero-rated goods n สินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
zest n ความสนุกสนาน
zeta n ตัวอักษรกรีกตัวที่6
Zeus n เทพเจ้าเซอุสเป็นเทพแห่งท้องฟ้าหรือสวรรค์
ZIFT abbr คำย่อของ zygote intra-fallopian transfer
Zift abbr คำย่อของ zygote intra-fallopian transfer
zig vi เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งของรูปฟันปลา
zigzag n รูปฟันปลา
zigzag vi เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา
zigzag adj เป็นรูปฟันปลา
zigzag adv คดเคี้ยวไปมา
zilch sl ไม่มีอะไรเลย
zillion n จำนวนมากจนนับไม่ถ้วน
Zimbabwe n ประเทศซิมบับเว
Zimbabwean n ชาวซิมบับเว
Zinc n สังกะสี (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Zn)
zinc oxide n สารสำหรับทำกระจกทึบแสงหรือไม้ขีดไฟ
zing n เสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
zing n ความมีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ)
zing vi เกิดเสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
Zion n เขาในเมืองเยรูซาเล็ม
Zion n ชาวยิว
Zion n สวรรค์
zip n ซิป
zip along phrv เคลื่อนไปข้างหน้างอย่างเร็ว
ZIP code n เขตไปรษณีย์
Zip code n เขตไปรษณีย์
zipless adj ที่ไม่มีซิป
zipper n ซิป
zippy adj มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ)
zit sl สิว
zither n เครื่องดนตรีประเภทพิณ
zodiac n จักรราศรี
zombie n คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
zombie n ซากศพที่ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
zombie n อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
zombie n เทพเจ้างูในแอฟริกาตะวันตกและหมู่เกาะแถบอินเดียตะวันตก, อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้
zonal adj เกี่ยวกับเขต
zonate adj ซึ่งเป็นแถวหรือแนว
zonation n การเป็นแถว
zone n พื้นที่
zone n เขตเวลา
zone n ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน)
zone vt ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค
zone vi แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค
zone for phrv อนุมัติ
zone off phrv แบ่งแยกออกจากที่เหลือ (พื้นที่)
zonk vi หมดสติ
zonk vt ตี
zonked sl หมดแรง
zonule n เขตเล็กๆ
zoo n สวนสัตว์
zoogeographer n การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่หลายของสัตว์
zoography n สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์
zooid n สิ่งมีชีวิตที่มาจาการแบ่งตัว
zookeeper n ผู้ดูแลสัตว์
zool. n คำย่อของ zoological และ zoology
zoological adj เกี่ยวกับสัตววิทยา
zoological garden n สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
zoologist n นักสัตววิทยา
zoology n สัตววิทยา
zoom vi เคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม
zoom vi เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นรวดเร็วมาก
zoom vt เปลี่ยนการขยายภาพขณะที่จับภาพ
zoom n การเคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม
zoom in phrv ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา
zoom in phrv ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปใกล้ภาพมากขึ้น
zoom lens n เลนส์ของกล้องที่ขยายปรับภาพโดยรักษาโฟกัสเดิมไว้
zoom out phrv ปรับภาพหรือถ่ายรูปที่อยู่ไกล
zoom out phrv ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปใกล้ภาพมากขึ้น
zoom up phrv เคลื่อนหรือบินขึ้นอย่างรวดเร็ว (ด้วยเสียงกระหึ่ม)
zoom up phrv เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
zoophobia n ความกลัวสัตว์
zoophyte n สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
zoosemiotics n การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของสัตว์
zootomy n กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์
Zoroaster n ผู้สอนศาสนาชาวเปอร์เซีย
Zoroastrianism n หลักความเชื่อของ Zoroaster
zoster n โรคงูสวัด
Zulu n เผ่าซูลูในแอฟริกา
Zurich n เมืองซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
zwitterion n ไอออนซึ่งมีประจุบวกและลบ
zygomatic bone n กระดูกโหนกแก้ม
zygote n เซลล์ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์
zygotic adj เกี่ยวกับ zygote
zymurgy n การหมักสุรา

https://dict.meemodel.com/

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 146,538