1.การสร้างเว็บไซต์ wix.com

    

      

      https://www.slideshare.net/LSProject/wwwwixcom

    https://www.facebook.com/WixThai/posts/1698232133526431

    http://th.affdu.com/wix-free-website-builder.html

    https://www.wix.com/about/design-assets

    https://www.wix.com/my-account/site-selector/

    https://rachun05.wixsite.com/mysite-1

    https://rachun05.wixsite.com/mysite-2

    https://rachun05.wixsite.com/mysite     Website 3

    https://www.wix.com/wix-lp/inspiration?experiment_id=button_cta_1_resp&utm_campaign=em_marketing_inspirational_get_inspired_25012018_en&utm_source=email_mkt

    https://www.wix.com/app-market/main?utm_source=email_mkt&utm_campaign=em_marketing_funnel_publish_01122016_en&experiment_id=cta_link_get_great_apps_resp_blue 

   http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=79&t=38063

 การสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย www.wix.com

   1. การสร้างเว็บไซต์ด้วย www.wix.comCCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management
   2. Wix.com เป็น Web Site ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น Hosting เป็นจุดประสงค์หลัก แต่ด้วยสภาวะ การแข่งขันที่สูงมาก จึงทำให้ทาง WIx.com ต้องมีเครื่องมือที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้งาน Web Hosting ของตน จึงเป็นที่มาของการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง Web โดยใช้ แนวความคิด Cloud Base Web Development ซึ่งจะเน้นในด้านความสะดวก เข้าใจง่าย เป็น หลัก CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management
   3. สมัครบัญชีผู้ใช้งาน wix.com CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management
   4. คลิ๊กลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ : www.wix.com CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management 1. คลิก Start Now
   5. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management 2. ใส่ e-Mail ของท่าน 3.
คลิก I’m a new user การสมัครบัญชีผู้ใช้งา 4. คลิก GO
   6. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การสมัครบัญชีผู้ใช้งาน 5.
ใส่ e-Mail ยืนยันอีกครั้ง 6. ใส่รหัสผ่านและยืนยันอีกครั้ง 7. คลิก SIGN UP
   7. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management ตัวอย่างเว็บโรงเรียนใน
โครงการฯ
   8. ขั้ ตอ การสร้างเว็บไซต์ wix.com CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management ขั้นที่ 1 เลือก Template ขั้นที่ 2 การเพิ่มหน้า Web ขั้นที่ 3 การตกแต่งหน้า Web ขั้นที่ 4 การเพิ่ม
Component ลงในหน้า Web ขั้นที่ 5 การปรับข้อมูลใน Web Site ขั้นที่ 6 การบันทึกและประกาศใช้งาน
   9. ขั้นที่ 1 การเลือก Templates CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management
   10. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management ขั้นที่ 1 การเลือก
Templates 1. เลือก Business & Services 2. เลือก Community & Education 3. คลิก Go
   11. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management 4. คลิกเพื่อเลือก
Templates 5. เลือก Business & Services 6. เลือก Community & Education ขั้นที่ 1 การเลือก Templates
   12. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management 7. Edit : นาไปใช้งานและ
แก้ไข เลือก Templates : Country Day School ดังภาพ
   13. ส่วนประกอบ หน้าควบคุม เว็บไซต์ CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management
   14. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management
   15. ขั้นที่ 2 การเพิ่มหน้าและสร้างเมนู CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge
Management
   16. ขั้นที่ 2.1 CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การเพิ่มหน้า
สร้างเมนูและเมนูย่อย
   17. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management 1. ส่วนที่เรียกว่า เมนู
(Menu) 2. ส่วนที่เรียกว่า เมนูย่อย (Submenu) ส่วนที่เรียกว่าเมนู และ เมนูย่อย
   18. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การเพิ่มหน้าเว็บ 1. คลิก
ไอคอน 2. คลิก Add 3. คลิก Page
   19. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การเพิ่มหน้าเว็บและสร้าง
เมนู : ข้อมูลโรงเรียน, ข้อมูลโครงการ, ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ 4.เลือกรูปแบบของหน้า (Page) 5. แก้ไขชื่อของหน้า ตัวอย่างรูปแบบหน้า 6. คลิก OK ถ้าต้องการให้หน้าเป็นหน้าย่อย
   20. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การตั้งค่าหน้า (Page)
1. คลิก 2. คลิก • Page Name: ชื่อของหน้านั้นๆ • Page Address: Link ที่จะให้ Page อื่นเชื่อมโยงไปหา
• Set as home page: การตั้งค่าให้หน้า นี้เป็นหน้าแรกของ Web • Hide form menu: การไม่แสดงชื่อ Page ใน
Menu Bar • Protect Page: ถ้าเลือกข้อนี้จะมีการ ป้องกันการเข้าถึงหน้านี้โดยมีการใส่ Password ในการเข้าถึง 3.
คลิก Done เสร็จสิ้นการตั้งค่า
   21. ขั้นที่ 2.2 CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การสร้าง เมนู
ย่อย (Submenu)
   22. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การสร้างเมนูย่อย
(Submenu) โดยใช้รูปแบบ Dropdown
   23. CCDKM : The Research Center Of Development Knowledge Management การสร้างเมนูย่อย
(Submenu) โดยใช้รูปแบบ Dropdown 1. คลิก 2. คลิก Add 3. คลิก Menu Dropdown 4. ตั้งชื่อเมนูย่อย 5. คลิก
Done

   จงคลิกลิ้งค์ข้างล่างขึ้นมาศึกษา

 http://www.wix.com/freesitebuilder/hiker-create?dvc=c&

 https://freewebsitetemplates.com/

 https://rachun05.wixsite.com/mysite

 https://www.youtube.com/watch?v=HbrpGCEdz2Q

 https://www.youtube.com/watch?v=IxaOBd-myQM

 http://iamtum.com/sourcesupporter/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0

    Weebly

   https://www.weebly.com/#/

   https://education.weebly.com/

   https://www.sitebuilderreport.com/weebly-review

   Google My Business

   https://www.google.co.th/business/?gmbsrc=th-th_GB-ha-se-z-gmb-s-z-h~sk-47267880907-c&ppsrc=GMBS0&gclid=EAIaIQobChMIu7HRt8vl2AIVjRiPCh0MXwLnEAAYASAAEgJnuvD_BwE&dclid=CI7cmLvL5dgCFVGGaAodojUNXA

 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

  https://www.youtube.com/watch?v=OqeRzd6KkJ4

  https://www.youtube.com/watch?v=4TNJV0rngCs

  https://www.youtube.com/watch?v=ZzK_Dppkqck

  https://www.youtube.com/watch?v=K5i9_0lM0Q8

     การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wix

  https://www.youtube.com/watch?v=--IAgZJvhpA

 https://www.youtube.com/watch?v=C2UjnglDgrA&t=4s

 https://www.youtube.com/watch?v=U-qjWXXBpsg

 Website The Internet Trader

  https://rachun05.wixsite.com/website

         การสร้างเว็บไชต์ฟรี

      การสร้างเว็บไชต์ด้วย Google Site

  

  https://sites.google.com/site/maxjackmin/

 https://gsuite.google.com/intl/th/products/sites/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=japac-TH-all-th-dr-skws-all-all-trial-b-dr-1003989&utm_content=text-ad-none-none-DEV

  https://www.youtube.com/watch?v=yKVMnYJdl0Y

  https://www.youtube.com/watch?v=dWG1N1E3FiU

  https://www.youtube.com/watch?v=OqeRzd6KkJ4

  http://www.pakamasblog.com/2017/03/Create-a-new-Google-Sites.html

  https://blog.gopomelo.com/new-google-sites-tha/

  https://medium.com/@thachakrit/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3-google-site-%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-97cd9d911134

 https://rachun05.wixsite.com/mysite-1

  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamveaer

  https://www.youtube.com/watch?v=_Ausnq5IJQg

  https://www.youtube.com/watch?v=9H4fQnru9_g

   การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress

  

  https://www.youtube.com/watch?v=cNt7Ceb1DYo

  https://www.youtube.com/watch?v=GOBYslk_Ux8&t=155s

  https://www.youtube.com/watch?v=WZAXFiaCvlE

  https://www.youtube.com/watch?v=C3TbhHkcrM4

  https://www.youtube.com/watch?v=FVsG6Qydugg

  https://www.youtube.com/watch?v=0Pq71YcAfh0

        การสร้างเว็บไซต์ด้วย Weebly

  

  http://logonoid.com/weebly-logo/

 https://www.rankfirstlocal.com/blog/are-weebly-websites-good-for-seo/

  https://www.ecwid.com/blog/seo-tips-for-your-weebly-online-store.html

  https://www.youtube.com/watch?v=cf4WS75QUkU

  https://www.youtube.com/watch?v=_6qMaMIgid4

  https://www.youtube.com/watch?v=imJh8LrjXac

  https://www.youtube.com/watch?v=mKNQFqYYIno

  https://www.youtube.com/watch?v=9ZNA1a7CMNw

  https://whc.ca/weebly-apps-get-weebly-website/

  https://www.setmore.com/integrations/weebly

  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Webs Triple

 

  http://www.webstriple.com/store/p42/test-digital-product

  http://www.webstriple.com/

  https://th.000webhost.com/website-builder

    การบันทึกข้อมูลด้วย One Drive

  https://onedrive.live.com/about/th-th/

  https://support.office.com/th-th/article/onedrive-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-ffd8c365-e199-41e0-9d93-1a853e4baa38

  https://onedrive.live.com/about/th-TH/support/

  https://blogs.business.microsoft.com/th-th/2017/05/22/what-is-onedrive-for-business/

  https://www.youtube.com/watch?v=7n2eZlLC-RA

    Wix Shoutout

  https://emails.wix.com/pub/sf/FormLink?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGjeySizczcDkJJdIzbs7FgM5phJdiw8T4UhkqYzazgppspLucwU0RLrzagbKH8ze9bfRszczcVXMtX%3DYQpglLjHJlTQGohzczaAkNfbfg7mlWNizc53HOY8IaeOOszbPdkIsNlRzd8XTRaHszgpSHCezbYcuhze5vyJ&_ei_=Ep40GaJUG9gkxrnUZ0hje1CkXCO0EZqvfXCT8CHMXY8G75h6r8KRW80NY8nSnZ6QZYCoRR6wW-0Yfa_-RTtGTLfMjFrjM-MXQG1f3zOp2nsXAGPq1KAXYqWs9CDmfZnxKdxxNu3IuwWthwGi

  https://emails.wix.com/pub/sf/FormLink?

  https://support.wix.com/en/article/wix-shoutout-best-practices

  รหัสยืนยัน Shoutout:Ac1Az

    Email Marketing

  https://www.wix.com/my-account/sites/9ccf1714-588b-4400-a3a8-d743823b7960/app/135c3d92-0fea-1f9d-2ba5-2a1dfb04297e?referralInfo=email-shoutout

       Search Engine Land

  https://searchengineland.com/

  https://searchengineland.com/library/channel/seo

สอนเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี

  Sogood Website

  https://www.sogoodweb.com/Home/Index

   Website OK.com

  http://www.websiteok.com/th/

    Website Google Site

  https://sitlib.files.wordpress.com/2013/06/e0b8aae0b8b3e0b8abe0b8a3e0b8b1e0b89ae0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a1-google-sites1.pdf

 

         

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870