3.คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถม

             คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถม

     

                           

         หน้าที่ 1 - 25
        ตอนที่ 1
   -let (เลท)   v.     =ปล่อย, อนุญาต, ให้, ยินยอม,
   -alphabet  (อัลฟาเบท)  n.   =ตัวอักษร, ตัวพยัญชนะ
   -relation  (รีเลชั่น)  n.    =ญาติ, ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, ความเกี่ยวข้องกัน
   -other  (อัธเธอร์)  adj.    =อื่นๆ, อีก     pro.     =คนอื่น, สิ่งอื่น, อันอื่น
   -travel  (แทร๊ฟเวิล)  v.    =เดินทาง, ท่องเที่ยว
   -festival  (เฟสทิวัล)  n.    =งานเทศกาล, งานรื่นเริง
   -read  (รีด)  v.     =อ่าน
   -write  (ไรทฺ)  v.     =เขียน
   -big  (บิก)  adj.     =ใหญ่
   -letter  (เลทเทอร์)  n.     =จดหมาย, ตัวหนังสือ, อักษร
   -small (สมอล)  adj.    = เล็ก, เล็กน้อย
   -vowel  (วาว เอล)  n.     =สระ, ตัวสระ
   -song  (ซอง)  n.     =เพลง
   ตอนที่ 2
   -family  (แฟมอิลี่)  n.    =ครอบครัว, สกุล
   -Hello  (เฮลโล)  interjection     =สวัสดี
   -when  (เว็น)  conj.     =เมื่อไหร่, เมื่อ, พอ, ครั้น, ตอน    auxiliary  (ออกซิลเลียรี่) verb   =เมื่อไร, ตราบใด, เมื่อไหร่
   -bear (แบร์)   bore (บอร์)  born  (บอร์น)  v.     =เกิด    กิริยา  3  ช่อง     
   -sleep  (สลีพ)  v.     =นอน
   -may  (เม)   auxiliary (ออสิลยะรี่)verb    =อาจจะ
   -speak  (สพีค)  v.     =พูค
   -like  (ไลค์)  v.     =ชอบ
   -play (พเล)  v.     =เล่น
   -Tagraw  (ตะกร้อ) n.     =ตะกร้อ, ลูกตะกร้อ
   -body  (บอดี้)  n.     =ร่างกาย                  
         กิจกรรมที่ 1
         My  Family
    My  name  is  Nid. I  am  an  adult  learner. I  am  18  years  old. I  am  a  waitress. I  live  in  Bangkok. My  father  is  a  taxi  driver. His  name  is  Boonma. He  is  forty  years  old. My  mother  is  a  housewife. Her 
name  is  Mali. She  is  forty-five  years  old. I  have  a  brother  and  a  sister. Their  names  are  Chote  and  Noi. Chote  is  my  elder  brother  and  Noi  is  my youner  sister. Chote  is  a  policeman. He  is  twenty - two  year  old.
  Noi  is  ten  years  old. She  is  a  pupil. My  grandfather  and  grandmother  are  old  people  that  kind. They  are  very  generous. I  have  an  aunt  her  name  is  Siriwan. I  also  have  an  uncle  his  name  is  Sombat. They  are  teachers.
  Word  Study
  1.father (ฟาเธอร์)  Dad, Daddy, Papa  n. =พ่อ     
  2.mother (มาเธอร์)  Mom, Mummy  n.   =แม่  
  3.grandfather (แกรนด์ฟาเธอร์)  Grandpa  n.   =ปู่, ตา    
  4.grandmother (แกรนด์มาเธอร์)  Grandma   n.   =ย่า, ยาย  
  5.brother (บราเธอร์) n.   =พี่ชาย, น้องชาย
  6.sister (ซิสเทอร์) n.   =พี่สาว, น้องสาว
  7.aunt (อ๊านทฺ) n.   =ป้า, น้า, อาหญิง
  8.uncle (อังเคิล) n.   =ลุง, น้า, อาผู้ชาย
  9.housewife (เฮาส์ไวฟ์) n.   =แม่บ้าน
  10.taxi driver (แท๊กซี่ ไดรเวอร์) n.   =คนขับแท๊กซี่ 
  11.waitress (เวทเทรส) n.   =บริกรหญิง, สาวเสริฟ, บ๋อยผู้หญิง
  12.adult learner (อะดันทฺ เลินเนอร์) n.   =นักศึกษาผู้ใหญ่
  13.policeman (โพลิซแมน) n.   =ตำรวจ
  14.pupil (พิวพิล) n.   =นักเรียน
  15.generous (เจนเนอะรัส) adj.   =มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง
  16.elder (เอลเดอร์) adj.   =แก่กว่า, พี่  
  17.younger (ยังเกอร์) adj.   =อ่อนกว่า, หนุ่ม, สาว, น้อง
  18.kind (ไคนด์) adj.  =เมตตา, กรุณา, ใจดี
  18.teacher (ทีชเชอร์) n.   =ครู
     -Oxford   ox  +  ford
       -ox    แปลว่า "วัวตัวผู้"
       -ford   แปลว่า "ลุย"
       -oxford  แปลว่า "วัวตัวผู้ลุยข้ามน้ำ"
    -onion (โอเนียน) n.     =หัวหอม
    -ant (แอ๊นทฺ) n.     =มด
    -aunt (อ๊านทฺ) n.     =ป้า, น้า, อา ผู้หญิง
    -rat (แรท) n.     =หนู
    -egg (เอ๊ก) n.     =ไข่
    -umbella (อัมเบลหละ) n.     =ร่ม
    -orange (ออเรนจฺ) n.     =ส้ม        
              กิจกรรมที่ 2
  My  name ....is......Warut.  I....am......fourteen  years  old. ..My.....father  is  a  policeman. ...His....name  is  Weera. He  is  forty - two  years  old. My  mother  is  a  nurse. .Her....name  is  Sunisa. ..She...is  thirty - eight  years  old. I  have  sister  and ....a.....brother.  ..Their....names  are  Weena  and  Wattana. They  are  students.
             กิจกรรมที่ 3
  Malee  see  the  concert. She  writes  a  letter to  Wilai. Nida  listens  to  music. Joe  eats  a  hamburger. They  play  football  in  the  field .
            My  Daily  Life
  Today  is  Sunday. I  always  get  up  late. I  get  up  at  8  o'clock. I  don't  work  on  saturday. I  wash  my  clothes  in  the  morning. I  have  breakfast  at  9  o'clock. I  watch  television  and  read  a  lost  of   book   in  the
afternoon. I  go  to  the  market  and  cook  dinner  for  my  mother  in  the  evening. I  read  a  book  very  night. I  go  to  bed  at  9  o'clock.
    Word  Study
    -get  up   v.     =ตื่นนอน
    -late  adj.     =สาย
    -o'clock   n.     =นาฬิกา
    -work   v.     =ทำงาน
    -Saturday   n.     =วันเสาร์
    -wash (วอช)  v.     =ซัก, ล้าง, ชำระ, สระ
    -clothe   n.     =เสื้อผ้า
    -morning   n.     =ตอนเช้า
    -breakfast   n.     m=อาหารเช้า
    -watch (วอทช)  v.     =เฝ้าดู, ดู
    -go  to  bed   v.    =เข้านอน
    -television (เทลลิวิซั่น)  n.     =โทรทัศน์
    -read    v.     =อ่าน
    -a lost  of
    -book    n.     =หนัง
    -afternoon   n.     เวลาบ่าย
    -market    n.     =ตลาด
    -cook    v.     =ปรุงอาหาร
    -dinner    n.     =อาหารค่ำ
    -evening   n.    =เวลาเย็น
    -night   n.     =เวลากลางคืน
    -bed   n.     =เตียง

 รายละเอียดของคำศัพท์ทั้งหมดอยู่ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

      

     https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/42872.html

   https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8

   https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1

   https://www.pinterest.com/news_hub/4967278830401107974

   https://www.pinterest.com/mohsayed57/english/

   https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oporjung&month=30-11-2010&group=6&gblog=5

 

 

 


 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870