๑.วิชาเลขศาสตร์

                                   วิชาเลขศาสตร์

         

    วิชาเลขศาสตร์   แบ่งออกเป็น  ๘  ชนิด  คือ:-

      ๑.การเทียบสระเป็นตัวเลข

      ๒.การเทียบพยัญชนะเป็นตัวเลข

      ๓.การเทียบวรรณยุกต์เป็นตัวเลข

      ๔.การเทียบเครื่องหมายเป็นตัวเลข

      ๕.ความหมายของตัวเลข

      ๖.ประวัติความเป็นมาของตัวเลข

      ๗.ชาติกำเนิดของตัวเลข

      ๘.การถอดตัวเลขออกมาเพื่อการทำนาย

             การเทียบสระเป็นตัวเลข

   

    อะ                =       ๒  

    อา                =       ๑   

    อิ                  =       ๒ 

    อี                  =       ๓

    อุ                  =       ๑

    อู                  =       ๒  

    อึ                  =       ๓  

    อื                  =       ๔  

    เอะ               =      ๓ 

    เอ                 =      ๑

    แอะ              =      ๔

    แอ                =      ๒

    โอะ               =      ๕  

    โอ                =      ๓

    เอาะ             =      ๔

    ออ                =      ๙

    เออะ             =      ๓

    เออ               =      ๑

    เอียะ             =      ๓

    เอีย              =      ๑

    เอือะ             =      ๗

    เอือ              =      ๕

    อัวะ              =      ๓

    อัว                =      ๑

    ฤ                 =      ๒

    ฤา               =      ๓

    ฦ                 =      ๒

    ฦา               =      ๓

    อำ               =      ๑

    อัม               =      ๕

    อำม             =      ๕

    ไอ               =      ๓

    ใอ               =      ๒

    อัย              =      ๗

    อาว             =      ๑

    สระในภาษาไทยมี  ๓๕  ต้ว

        การเทียบพยัญชนะเป็นตัวเลข

    

   ก   ถ   ภ              =         ๑              

   ข  ฃ  ช   ซ          =         ๒

   ค  ฅ   ศ               =         ๓

   ฆ   ม                   =         ๔

   ง                         =         ๕

   จ   ฉ   ล   ส         =         ๖

   ฌ   ฒ                 =         ๗

   ญ                       =         ๘

   ฎ   ฏ                   =         ๙

 

   ฐ   ธ   ร               =         ๑

   ท   ฑ                  =         ๒

   ณ   น                  =         ๓

   ด   ต                   =         ๔

   บ   ป   ษ             =          ๕

   ผ   ฝ   ย             =          ๖

   พ   ฟ   ฬ            =         ๗

   ห                        =         ๘

   ว   อ   ฮ              =          ๙

    พยัญชนะไทยมี  ๔๔  ตัว

          การเทียบวรรณยุกต์เป็นตัวเลข

  

  อ่               =           ๑

  อ้           =       

  อ๊           =       

  อ๋           =       

          การเทียบเครื่องหมายเป็นตัวเลข

         

 

    อั  (ไม้หันอากาศ)                 =     ๑

    อ็  (ไม้ไต่คู้)                          =     ๘

    ๆ  (ไม้ยมก)                          =     ๗

    อ์   (ทันฑฆาต)                     =     ๙

    ฯ   (ไปยาลน้อย)                   =     ๒

    ฯลฯ   (ไปยาลใหญ่)              =      ๑

    (    )   (วงเล็บ)                     =      ๒

    ,   (คอมม่า)                          =     ๑

    .   (จุด)                                =      ๑

        เครื่องหมายของตัวเลขต่างๆ

    +   (เครื่องหมายบวก)          =      ๒

     _   (เครื่องหมายลบ)            =      ๑

     X   (เครื่องหมายคูณ)           =     ๒

    %   (เครื่องหมายหาร)          =     ๓

     ๐   (นิคหิต)                          =     0  (เลขศูนย์)  

 

             ความหมายของตัวเลข

     

     ความหมายของเลข 1-10
   เลข  1  หมายถึง   ดาวอาทิตย์
   ธาตุไฟ เป็นดาวบาปเคราะห์  ให้ผลในทางร้อนแรง เที่ยงตรง เร่งรีบ ไม่ยอมใคร อยู่ที่ไหนไม่นาน ตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจใคร ได้แก่พวกมียศ มีตำแหน่ง  พระราชา เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ งานของผู้ชาย ของมีแสงสว่างสดใส การสูบฉีดโลหิตในร่างกาย ความดัน สายตา หัวใจ ไขสันหลัง ระบบเลือด  ใช้แทนสีแดง
   หมายเลข 1 ดาวอาทิตย์ดาวพลังความเชื่อมั่น (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขแห่งผู้นำ ได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีไหวพริบปฏิภาณดีเยี่ยม สติปัญญาว่องไวใจนักเลง กล้าหาญ มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่เป็นโต กล้าเสี่ยง ชอบออกหน้า ถือความคิดอ่านตนเป็นใหญ่ เป็นผู้นำคน ชอบเด่นชอบดัง เป็นที่เคารพนับถือคนทั่วไป ใจคอเด็ดเดี่ยว คิดการเช่นไรก็มักจะรีบทำเดี๋ยวนั้น มั่นคงมีการตัดสินใจได้รวดเร็ว ไม่โลเล ชีวิตมักจะมีการเดินทางไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคต่างๆ เป็นเลขของเจ้าชะตะตาที่มีความแข็งแรงมีพลังร้อนแรงไม่มีขีดจำกัด ชีวิตประสบความสำเร็จดี มีชื่อเสียง มีทรัพย์สมบัติ มีความสุข ดีได้ด้วยปัญญาความสามารถของตน ทำงานด้านรับราชการ ทหาร ตำรวจ เป็นเจ้าคนนายคน ดีนักแล
   เลข   2    หมายถึง   ดาวจันทร์
   ธาตุดิน เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในทางดี อ่อนหวานนุ่มนวล ความไม่แน่นอน เป็นไปอย่างช้าๆ ลึกลับ ยั่วยวน มารยา มืดมน เอาอกเอาใจ ได้แก่ ราชินี ผู้นำหญิง นางพยาบาล ท่าเรือ ท่าน้ำ การบริการ ระบบน้ำในร่างกาย ต่อม ไต ตับ ของที่เป็นคู่ ตา หู จมูก มือ เท้า แขน ขา อวัยวะเพศหญิง   ใช้แทนสีขาว
   หมายเลข 2 ดาวจันทร์ดาวพลังแห่งจินตนาการ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   มักเป็นคนมีจินตนาการสูง จิตใจอ่อนไหว มองโลกในแง่ดี บางครั้งคิดมาก คิดเล็กคิดน้อย ขี้น้อยใจ ช่างคิด ช่างฝัน ชอบศิลปะ ชอบของละเอียดอ่อน มีอารมณ์ศิลปิน ไวต่อความรู้สึกสูง เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อใจคนอื่นได้ง่าย ชอบชีวิตอิสระ ใครอยู่ใกล้แล้วจะมีความสุข เป็นคนอ่อนไหวแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด จะควบคุมสติได้ดี มีความกล้าหาญ เข็มแข็ง หลิกผันสถานการณ์ได้ดี ทำงานเป็น
อาร์ตทิส ศิลปิน ดีไซด์เนอร์ นักออกแบบ สถาปนิก ครีเอทีฟ อาร์ตไดเร็คเตอร์ ฝ่ายศิลป์ทั้งหลาย นักออกแบบ ผู้ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลปะมาประกอบอาชีพจะรุ่งเรือง ติดที่เป็นคนดื้อรั้นแบบดื้อเงียบ ช่างฝันและขี้อาย เจ้าระเบียบ ขี้จุกจิก ต้องลดความดื้อและความอายลงบ้างจะดี
   เลข  3   หมายถึง   ดาวอังคาร
   ธาตุลม เป็นดาวบาปเคราะห์ ให้ผลในเรื่องสงคราม การต่อสู้ ได้แก่บุคคลในเครื่องแบบ ผู้คอยรับคำสั่ง นักฆ่า ทหาร ตำรวจ หน่วยกู้ภัย มือสังหาร  ช่าง หมอ พยาบาล อาวุธ เครื่องมือต่างๆ ยานพาหนะ อวัยวะเพศชาย เอ็น กล้ามเนื้อ จมูก ความกล้าหาญ ความขยัน  ใช้แทนสีชมพู
   หมายเลข 3 ดาวอังคารดาวพลังแห่งความกล้าหาญชาญชัย (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชอบการต่อสู้ ชอบสงคราม การสู้รบ ไม่ค่อยยอมแพ้ใคร เก่งกล้าสามารถ ชอบการแข่งขันเป็นที่สุด ถือทิฐิแพ้ไม่เป็น ดาวอังคารจึงถือเป็นทั้งสงครามที่แท้จริง อาจจะต้องต่อสู้ในชั้นเชิงธุรกิจหน้าที่การงาน แย่งลูกค้า ขับเคี่ยวกันด้วยชั้นเชิงธุรกิจต่างๆ คุณไม่ยอมแพ้แน่ๆ เรื่องความรักก็เช่นเดียวกัน จีบใครชนะจะภูมิใจมากๆ สิ่งที่คุณขยันขันแข็งต่อสู้นี้จะเป็นรากฐานสำคัญให้ชีวิตประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเหมาะจะทำงานเป็นฝ่ายการตลาดที่ต้องขับเคี่ยวกับสินค้าอื่นๆ เปิดธุรกิจส่วนตัวที่ต้องแข่งขันเยอะๆจะถูกใจคุณที่สุด หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหุ้นก็ได้ดี เพราะคุณไม่ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วนี่ ติดที่ต้องเหนื่อยและต่อสู้มากจึงจะสำเร็จ เลขนี้ดีแต่จะติดขัดไม่ราบรื่นเรื่องความรักและมักจะเสียเงินไปกับของหรูหราเสมอ
     หมายเลข 4 ดาวพุธ
   ธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในการค้าขาย การเจรจาติดต่อสื่อสาร ได้แก่ผู้สื่อข่าว นักพูด พิธีกร อาหารการกิน เสื้อผ้า ผัก ผลไม้ ระบบย่อยอาหาร ลำไส้ การวางแผน สัญญา โรงพิมพ์ ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้  ใช้แทนสีเขียว
    หมายเลข 4 ดาวพุธพลังแห่งดาวสติปัญญา (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนเฉลียวฉลาด ว่องไว ทันเกมคนอื่นๆ ใครก็หลอกไม่ได้ เอาตัวรอดได้ดีมาก ชีวิตประสบความสำเร็จดี รู้จักวางตัว ทันคนชอบติดต่อคบหาสมาคม ทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นฝ่ายบริหารงานลูกค้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ เซลขายของต่างๆ อาจารย์ CallCenter งานที่ต้องติดต่อกับคนมากๆ มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ ใครๆก็ชอบอยู่ใกล้ ชอบเข้ามาคบค้าสมาคมด้วย มีความคล่องตัวสูง ติดตรงที่จะเหนื่อยกับการเดินทางเสมอ เหนื่อยกับการติดต่อสื่อสาร บางครั้งจิตใจสับสนบอกความต้องการของตัวเองไม่ถูก
    หมายเลข 5 ดาวพฤหัสบดี
   ธาตุดิน เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในด้านการศึกษา ศาสนา ได้แก่ พระ ครู ผู้พิพากษา หมอ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำราวิชาการ เครื่องรางของคลัง วิญญาณ ประสาทสัมผัส หู ปัญญา ความคด ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ    ใช้แทนสีเหลืองเข้ม
    หมายเลข 5 ดาวพลังแห่งปัญญาปัญญาทางธรรมะ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ปัญญาทางด้านคุณธรรม ด้วยปัญญาที่มีอยู่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ประกอบการทำงานใดๆจะราบรื่นรุ่งเรือง มีจริยธรรมดี มีความยุติธรรม ไม่ทำร้าย เอาเปรียบใคร ชอบสิ่งเร้นลับ ไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นคนมีความสุขุมเยือกเย็น เป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้ความสำคัญกับศาสนาทำงานด้านอาจารย์ นักปกครอง งานที่ต้องอาศัยความสุขุมรอบคอบดี ถ้าเป็นพระจะชอบพิธีกรรม
ทางศาสนาต่างๆ ติดที่เป็นคนโกรธง่าย เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงทำให้ขาดเสน่ห์ไปได้
    หมายเลข 6 ดาวศุกร์
   ธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลด้านการเงิน ความรัก ที่หลับที่นอน ความสนุกสนาน ความสมหวัง ความงาม ได้แก่คุณหญิงคุณนาย นักแสดง นักดนตรี นักรัก นักร้อง ช่างเสริมสวย ของหอม ของสวยงาม เครื่องเพศหญิง มดลูก ต่อมอัณฑะ ช่องท้อง หน้าท้อง  ใช้แทนสีน้ำเงิน หรือ สีฟ้า
   หมายเลข 6 ดาวแห่งศิลปะวิทยาการ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   มีเสน่ห์ รักสวยรักงาม มีจินตนาการความฝัน ชอบศิลปะ ชื่นชมในงานศิลปะต่างๆ ทำอะไรก็จะคำนึงภาพลักษณ์ตนเองเป็นอย่างแรก มีรสนิยมดี ชอบศิลปะ และดนตรี สนุกบันเทิง เป็นคนที่ชอบความรักสบายอย่างมาก มีโลกส่วนตัว เจ้าสำราญเสมอ ไม่ชอบเอาเปรียบเบียดเบียนใคร ชื่อนี้ดีมากจะส่งเสริมเงินทองไหลมาเทมา มีเสน่ห์ ชื่อเสียง มีความสำเร็จที่งดงาม ทำงานด้านช่างแต่งหน้า ศิลปิน สไตล์ริส นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลป์ต่างๆ จะดี
    หมายเลข 7 ดาวเสาร์
   ธาตุไฟ เป็นดาวบาป ให้ผลด้านเกษตรกรรม กสิกรรม ความรกรุงรัง ของเหม็น สกปรก ไม่สะอาด ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ดำ มืด ต่ำ พิการ ไม่สมประกอบ รองเท้า ผ้าเช็ดตัว ยางรถยนต์ กระดูก เสา หลัก ของหนักๆ ใหญ่ๆ ที่เปลี่ยว ที่ห่างไกล  ใช้แทนสีดำ
   หมายเลข 7 ดาวเสาร์ดาวพลังแห่งทุกข์โศก (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   โรคภัยไข้เจ็บ ป่วยง่าย เป็นหวัดบ่อย ปวดหัวตัวร้อยเสมอ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด มีการสูญเสียเสมอ ไม่เป็นที่ มักเดือดร้อนเป็นประจำ ไม่สมหวัง เรื่องความรัก และครอบครัว ต้องแยกกันอยู่ไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่มีดีเรื่อง มีสติปัญญาและความอดทนเป็นเลิศ ใช้ภาษาการติดต่อสื่อสารเก่งประคับประคองตัวแต่เป็นแบบลุ่มๆดอนๆไม่มั่นคง การตั้งชื่อให้หลีกเลี่ยงเลข 7 ไว้ได้เลยเพราะถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์ จะมีผลทางลบมากกว่าทางบวกจะนำความยุ่งยากให้แก่ชีวิต มีความไม่มั่นคงในชีวิต
    หมายเลข 8 ดาวราหู
   ธาตุลม เป็นดาวบาปเคราะห์ ประมุขของเหล่าพาล นักเลงทุกชนิด โมหจริต ความมัวเมา ความเสเพล ดาวแห่งการเสี่ยงโชคและโชคลาภ โหราศาสตร์ มัวเมาอบายมุข ไม่เกรงกลัวใคร ไม่รู้จักอาย ไม่เกรงใจใคร มุทะลุ ลืมสติ เห็นผิดเป็นชอบ มีเล่ห์เหลี่ยม กล้าได้กล้าเสีย ชอบของมึนเมา   ใช้แทนสีสำริด
    หมายเลข 8 ดาวราหูพลังแห่งความลุ่มหลงมัวเมา (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   โมโหง่าย ถูกครอบงำทางเสื่อมได้ง่าย การงานความรักมีแต่อุปสรรค โดนคนใส่ร้ายก็บ่อย ศัตรูมาก คนไม่ชอบหน้าเยอะ และจะถูกชักจูงได้ง่าย ไปในทางอบายมุข พนันบอล เล่นมวย เที่ยวกลางคืนบ่อยๆจนเสียงานเสียการ มีความทุกข์ในใจสูง ถ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่ต้องลำบากฝ่าฟันมากกว่าจะสำเร็จ
   หมายเลข 9 ดาวพระเกตุ
   ถือว่าเป็นธาตุลม ญาณ การหยั่งรู้ ต่างประเทศ มรดก โหราศาสตร์ นักบวช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คนทรงเจ้า การมีอายุยืน   ใช้แทนสีรุ่ง
    หมายเลข 9 พลังดาวเกตุพลังแห่งความลึกลับ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เลขนี้เป็นมงคลมาก เพราะได้พลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยดูแลคุ้มครอง ช่วยทำให้กิจการงานใดๆประสบผลสำเร็จ บางครั้งมีอุบัติเหตุก็ทำให้ รอดพ้นอย่างไม่น่าเชื่อ มีอายุยืนมั่นคง มีความคิดรวดเร็วว่องไว มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ เลื่อมใส ศรัทธา สนใจในศาสนาเร้นลับสนใจของเก่าแก่ เลขนี้ทำให้อยู่สบาย เรื่องราวชีวิตราบรื่นได้โชคลาภแบบไม่คาดฝัน เพราะมีสิ่งพลังเร้นลับช่วยอยู่ ชอบสะสมของเก่า ของโบราณต่างๆ ถ้าสวดมนตร์
บ่อยๆและแผ่เมตตาบารมี พลังสวดมนตร์บำบัดจะช่วยให้พลังของสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยคุณได้มากขึ้นไปอีก การทำงานเป็นนักค้าของเก่า นักโบราณ คดี โหราจารย์ ผู้ที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับหรือของเก่าของขลังจะดี
    หมายเลข 10 ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
   ชีวิตมักระทมขมขื่น ทุกทรมาน เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือปัญหายุ่งยากภายในครอบครัว หรือปัญหาการงาน บางรายอาจมีหนี้สินมากจนจมอยู่ในห้วงทุกข์อย่างหนักก็ได้ มักมีอุปสรรค บริวารมักให้โทษ อาภัพ เป็นเลขที่ให้คุณและโทษ โรคภัยไข้เจ็บของหมายเลข 10 คือโรคหัวใจทุก รูปแบบ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต การหมุนเวียนเลือด
    หมายเลข 10 พลังแห่งอุปสรรค (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
  เป็นคนจริงจังซีเรียสทุกเรื่อง เชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร เป็นคนแข็งกร้าว ชอบเป็นผู้นำ ยอมหักไม่ยอมงอ ทำอะไรมีอุปสรรคศัตรูมาก ไม่ค่อยประนีประนอม แต่กล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสีย ในชีวิตมักจะมีอุปสรรค คิดจะทำอะไรมักจะเจอคู่แข่ง มีคนปองร้าย บริวารมักจะให้โทษทำให้ชีวิตมักอาภัพ มีศัตรูรอบด้าน คนในครอบครัวไม่เชื่อฟัง ต้องทุกข์ใจเพราะคนในครอบครัว และยังจะมีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายป่วย ไม่สบายบ่อย สุขภาพอ่อนแอ ผลรวมเบอร์ทุกตัวที่ได้เลขนี้ ควรเปลี่ยนครับ 

   
    ความหมายของเลขศาสตร์ 11-20
      เลข   11  หมายถึง   ว่าวที่ขาดลม
   ทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น สุดท้ายก็ล้มเหลว เข้าลักษณะต้นดี ปลายร้าย นับหนึ่งไม่ถึงสิบ เป็นว่าวที่ขาดลม ชีวิตมักมีอันตรายแอบแฝง ให้ระวังการถูกทรยศหักหลังจากผู้อื่น และเพศตรงข้าม เป็นคนที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค และมักทำคุณคนไม่ขึ้น ค่อนข้างอ่อนไหวแต่โรแมนติก อ่อนนอกแข็งใน โรคภัยไข้เจ็บระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร เนื้องอก
  หมายเลข 11 พลังแห่งความขัดแย้งในตัวเอง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนเข้าใจยาก มีบุคลิกสองอย่างขัดแย้งกัน การแสดงออกภายนอกอ่อนไหว เรียบร้อย เป็นระเบียบ แต่ภายในหัวแข็ง ดื้อไม่ยอมใคร เป็นคนอาฆาตพยาบาท มักจะซ่อนบุคลิก ลักษณะอันแท้จริงไว้ภายในซึ่งทำให้คนอื่นอ่านยาก มักจะอำพรางส่วนลึกของจิตใจไม่ให้ใครเห็นใครรู้จนยากที่ใครจะทายใจได่ง่ายๆ มักจะเป็นคนหลงตัวเอง ทำอะไรคือชอบเอาตัวเองเป็นหลักไม่ชอบอะไรจะไม่โต้แย้งแต่จะเก็บและจำไว้ เป็นคนจู้จี้ขี้บ่น เป็น
คนที่จัดว่าดื้อรั้นอย่างมาก จึงมักจะถูกพวกมากลากไป ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคด้วยแข้งตัวเองตลอด จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนพ้อง และความเชื่อมั่นใจตัวเองเสมอๆ เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมาก ชอบการก้าวกระโดด ใฝ่ฝันต่อความก้าวหน้าอย่างเร่าร้อนรุนแรง มักจะตัดสินใจออกมาในลักษณะเด็ดเดี่ยวแข็งกร้าว กล้าที่จะตัดสินใจ ต่อเหตุการณ์ร้ายแรงเด็ดขาดโดยไม่มีคาดฝันมาก่อน มักจะโดนหลอกได้ง่าย
    หมายเลข 12 ความเปลี่ยนแปลง
   ค่อนข้างมีโมหะจริตเข้าครอบงำ หลงอะไรง่ายๆ มักถูกใส่ร้ายป้ายสี หรือถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่น โดยนิสัยเป็นคนหูเบาและนักเลง เลข 1 ดาวอาทิตย์กับเลข 2 ดาวจันทร์ ธาตุไฟกับธาตุน้ำมาอยู่รวมกัน จึงทำให้มีอารมณ์ขัดแย้งกัน เป็นคนสองพฤติกรรมในตัวเอง ภายนอกดูนุ่มนวล แต่ข้างในแข็งกร้าว จะมีเรื่องความทุกข์ความผิดหวังแอบแฝงอยู่ กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง ชีวิตขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร ถูกใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมงาน โรคภัยไข้เจ็บระวัง ระบบประสาท ปวดที่สะโพก โรคผิว  หนัง
    หมายเลข 12 พลังแห่ง2บุคลิกในคนเดียว (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนที่มีอารมณ์ขัดแย้งกันในตัวเอง เป็นคนมี 2 บุคลิกคือ บางครั้งดื้อรั้น มุทะลุดุดัน บางครั้งก่อนโยน ว่าง่ายเชื่อฟัง เวลาที่อยากเอาชนะใครจะต้องเอาชนะให้ได้ไม่ยอมคน ชอบการเอาชนะไม่ยอมสยบใครง่ายๆ การที่ไม่ยอมและแข็งๆแบบนี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตได้ง่าย จะมีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง ทำการสิ่งใดมักจะมีอุปสรรค ความใจร้อนทำให้เกิดอุบัติเหตุเสมอ และเป็นการก่อศัตรูเพิ่มอีกด้วย ชอบใจอ่อนระวังจะโดนหลอกได้ง่าย
เรื่องความรักทุ่มเทสุดตัว แต่ถ้าอกหักล่ะ ไม่เป็นอันทำอะไรเลย และมีโอกาสถูกคนปองร้ายได้
    หมายเลข 13 ฝันที่ไม่เป็นจริง
   จะเกิดทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ชีวิตจะมีทุกข์ อุปสรรค ล้มเหลว กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือถ้าได้แต่งงาน ครอบครัวจะมีปัญหาแตกร้าว ถ้าผู้ชายจะมีเรื่องชู้สาว หรือรักสามเส้า ระวังอุบัติเหตุ โรคสายตา ผ่าตัด นิ่ว ไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลำไส้
    หมายเลข 13 แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้าย (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   สามารถทำให้เกิดอิทธิพลได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งดีและร้าย มีโอกาสได้ลาภลอยแต่ ก็ต้องถูกหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว ไม่คงทน จะมีอุบัติเหตุที่หนักๆในช่วงหนึ่งของชีวิต บางครั้งลาภที่ได้ก็เป็นแบบทุกข์ลาภได้มาแต่ต้องทุกข์ใจด้วย จะมีโอกาสเกิดการพลัดพรากจากครอบครัว ความรักไม่ราบรื่นทะเลาะกันบ่อยหรือยากที่จะได้พบรัก มีความทุกข์ในใจที่บอกใครไม่ได้เสมอ เดินทางบ่อย อยู่กับที่ไม่เป็น
    หมายเลข 14 ผู้ยิ่งใหญ่
   เป็นเลขดีมาก จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาไหวพริบดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้มีความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง เข็มแข็งมีพลังที่กล้าแข็ง มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี
    หมายเลข 14 พลังแห่งมีสติปัญญาไหวพริบและมงคล (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มักจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง มีความรู้สติปัญญาเหนือคนอื่นๆ รู้เท่าทัน ไม่โดนคดโกงหลอกง่าย ทำงานประสบความสำเร็จ มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทางด้านหน้าที่การงาน เป็นคนสมองเฉียบแหลมว่องไว กล้าคิดกล้าทำหล้าตัดสินใจ มีชื่อเสียงกว้างไกล เป็นคนที่ยึดถือความถูกต้อง ชอบความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ความรักก็ราบรื่นได้แฟนคู่ครองที่ดี ลูกหลานครอบครัวสบาย มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้
อุปสรรคไม่ย่อท้อ จะติดอยู่บ้างตรงที่ ใจร้อน บางครั้งปากไวพูดไม่ระวังทำให้คนอื่นๆ เสียใจได้ อาชีพ ทนายความ ผู้พิพากษา ฝ่ายจัดซื้อ บัญชี ตำแหน่งสูงๆในบริษัท ในสายงานจะดี
    หมายเลข 15 ความสุนทรี
   เป็นเลขดีมาก ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรอันประเสร็จ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่าย
   หมายเลข 15 พลังแห่งเสน่ห์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มักจะเป็นคนมีเสน่ห์ มีอารมณ์ดี น่าดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเพื่อนมาก และอาจจะมีโอกาสมีคนรักหลายๆคนได้ เพราะความอัธยาศัยดีของคุณ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเสมอ คุณมีดีที่คำพูด วาจาเป็นเลิศ เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มักจะได้รับของตอบแทน จากผู้อื่นเสมอๆ มีสติปัญหาดี รู้จักพลิกแพลงเรื่องต่างๆด้วยคำพูด แก้ผิดเป็นถูกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงที่มีอายุมากจะมีความสุขเพราะลูกหลานเงินทอง ชีวิตรุ่งเรือง ทำงานด้านที่ต้องใช้คำพูดทนายความ นักจัดรายการวิทยุวิทยากร ฝ่ายฝึกอบรม นักธุรกิจ ฝ่ายบริหารงานลูกค้า การตลาด จะดี
    หมายเลข 16 ผู้ปราชัย
   หากมีความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องพบกับจุดจบอย่างไม่คาดคิด หมายเลข 16 ไม่เหมาะกับสตรีเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน ได้พ่อม่าย แม่ม่าย เมียน้อยกินน้ำใต้ศอกผู้อื่น เป็นม่ายก่อนวัยอันควร ความทุกข์อุปสรรค ปัญหา อับโชค ชีวิตมักประสบโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จ โรคภัยระวัง โรคผิวหนัง ทุกชนิด เหงื่อและสิว ระบบย่อยอาหาร
    หมายเลข 16 พลังชีวิตที่ต้องฝ่าฟัน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชะตาชีวิตจะส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความสำเร็จอย่างผาดโผน มีชื่อเสียง มีอำนาจแบบชนิดคาดไม่ถึง จะได้ลาภหรือตำแหน่งใหญ่โต มีอำนาจ มีลูกน้องมาก ด้วยตำแหน่งที่ได้มาที่มักจะไปขัดแข้งขัดขาผู้อื่นเสมอ และมักจะมีคนไม่ชอบมาก จึงอาจจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้ได้โดยง่ายเป็นคนที่มีความร้อนรุ่มในใจเสมอ มีอุปสรรคเยอะ จะทำอะไรสำเร็จต้องเหนื่อยอย่างมากก่อนจึงจะสำเร็จ
   หมายเลข 17 อำนาจที่ถูกริดรอน
   จะผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหมายเลขร้ายกับชีวิต ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี ยุ่งยากในชีวิตบ่อยๆ กดดัน กลั่นแกล้ง อิจฉาริษยา ถูกเอาเปรียบ ถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ระวังโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูก ตามข้อ
    หมายเลข 17 พลังแห่งความไม่แน่นอน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
    ชะตาชีวิตเป็นผู้มีปัญญาดี มีโอกาสมีความสำเร็จสูง แต่ก็ต้องเรียกว่าเหนื่อยมากๆกว่าจะสำเร็จหรือลองผิดลองถูกกันหลายครั้ง เป็นคนเข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วงที่ชีวิตประสบความสำเร็จอาจจะพบกับอุปสรรคหรือสิ่งที่ขัดขวางผลสำเร็จ มักจะถูกผู้ใหญ่กดดันและให้โทษเสมอๆ ทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน เมื่อครั้งรับตำแหน่งใหญ่โตจะโดนทำให้ตกจากตำแหน่งได้ หรือไม่ก็มักจะถูกแย่งตำแหน่ง หน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืนถาวร เมื่อจะก้าวหน้ามักมีอุปสรรคเสมอ
    หมายเลข 18 บทพิสูจน์
   ชีวิตที่รุ่งโรจน์ ตกต่ำลงได้ ไม่แน่นอนชีวิตอยู่ไม่ติดที่ มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ จึงไม่เหมาะกับอาชีพที่ทำงานอยู่กับที่ ควรหางานที่จะต้องเดินทางจะเหมาะกว่า ชีวิตครอบครัวจะมีปัญหาในเรื่องของความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง ไร้คู่ครอง เลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีอย่างยิ่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า ระวังการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง ถูกทรยศหักหลัง
มีความทุกข์ อุปสรรค ทำคุณคนไม่ขึ้น ปิดทองหลังพระ ระวังโรคผิวหนัง ภูมิแพ้ งูสวัด
    หมายเลข 18 พลังชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   พลังจะส่งผลให้ไม่มีความมั่นคงในชีวิตช่วงเวลาที่เจริญมักจะมีเหตุปัจจัยให้ล่วงลงหนักๆ มีการโยกย้ายอยู่บ่อยๆ ชีวิตที่รุ่งโรจน์รุ่งเรือง มักตกต่ำลง ชีวิตมักจะพบกับสิ่งไม่คาดคิดอยู่เสมอ การจะกระทำสิ่งใดมักมีอำนาจมืดพลังร้ายบทบังแฝงอยู่ ควรจะทำอะไรอย่างรอบคอบ ความสำเร็จจะมีเป็นช่วงๆสลับกับการตกต่ำ ชีวิตครอบครัวมักแตกร้าวการทะเลาะวิวาท ครอบครัวไม่อบอุ่น มีเรื่องวุ่นวายใจเสมอ มีแต่ความผิดหวัง ดวงความรักแย่
มากๆครับ ชะตาจะขึ้นสุดลงสุด ไม่แน่นอน
    หมายเลข 19 ผู้เสวยสุข
   เป็นเลขดีมาก เหมาะสำหรับผู้ชาย (สำหรับเลขทะเบียนผู้หญิงใช้ได้) ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจให้การช่วยเหลือ หมายเลขนำโชค ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งในสังคมส่งผลดีให้กับชีวิต ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หมายเลข 19 ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่ง ชีวิตมักจะกำพร้า เป็นหม้าย บางครั้งส่งผลให้สามีตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน สุภาพสตรีจะมีปัญหาเรื่อง
คู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย หมายเลขนี้จะส่งผลดีต่อ
สุภาพบุรุษ ระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ การหมุนเวียนของเลือด ความดันโลหิต
    หมายเลข 19 พลังแห่งความสำเร็จจากผู้อุปถัมภ์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก เหมาะสำหรับผู้ชาย (สำหรับเลขทะเบียนผู้หญิงใช้ได้) ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จจากผู้อื่นที่ใหญ่กว่า มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน และมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางการศึกษา ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลขนี้ดีกับผู้ชาย แต่เลข 19 นี้ไม่เหมาะกับผู้
หญิง จะทำให้ตกพุ่มหม้ายกำพร้าพ่อก่อนแม่ บางครั้งส่งผลให้สามีตกจากตำแหน่ง หรือถูกแย่งงาน ชีวิตมักมีปัญหาเรื่องคู่ มักจะเป็นภรรยาน้อยของผู้อื่นหาตัวจริงไม่ได้ ถึงแม้จะประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆก็ตาม ผู้ชายดีแต่ผู้หญิงควรเปลี่ยนครับ งานที่ดีจะเกี่ยวข้องกับการศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากๆ นักธุรกิจ นักวางแผนงาน โครงการต่างๆ
    หมายเลข 20 คิดการใหญ่
  พฤติกรรมเป็นคนเพ้อฝัน ไม่ชอบอยู่กับที่ ไม่ไว้ใจผู้อื่น อ่อนไหวง่าย รวนเร มีความทะเยอทะยานสูง ชอบทำอะไรใหญ่เกินตัว คิดการใหญ่ ต้องหาเพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ใต้บังคับบัญชา ที่มีความสามารถมาร่วมงานด้วยถึงจะประสบความสำเร็จ หมายเลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรี จะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย ระวังโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ขับถ่ายไม่ ปกติอวัยวะภายใน โรคริดสีดวงทวาร
    หมายเลข 20 พลังแห่งความสำเร็จที่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยหนุนนำ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนมักมีความมุ่งมั่นสูง รู้จักวางแผนรอบคอบ รักความก้าวหน้า ทะเยอทะยาน รักความสำเร็จ คาดหวังกับตัวเองเรื่องชีวิตสูงมาก มีจินตนาการกว้างไกล การจะสำเร็จต้องอาศัยผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง มาช่วยประกอบกันจึงจะสำเร็จ เปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความทะเยอทะยาน เป็นคนมีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรง กล้าเสี่ยงกล้าลอง เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำจะต้องสำเร็จ ควรจะทำบุญเสริมบารมีบ่อยๆจึงจะช่วยเสริม
บารมีได้ เป็นคนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมาก กล้าคิดกล้าทำ แต่เรื่องความรักอาจจะไม่โดดเด่นเท่าเรื่องการงาน งานที่ดีเหมาะสมกับข้าราชการ พนักงานบริษัทที่ต้องอาศัยการไต่เต้าขึ้นไป หรืองานที่ต้องช่วยกันเป็นทีมโดยคุณเป็นคนคุมจึงจะสำเร็จ ผู้ใหญ่จะให้ การสนับสนุนได้ดีมาก

     ความหมายของเลขศาสตร์ 21-30
     หมายเลข 21 ความพลิกผัน
   ชีวิตจะมีเหตุแตกหักกลางคัน ทำให้เกิดมุมหักเหและตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน จะมีเรื่องของความทุกข์ ผิดหวัง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน มีความไม่แน่นอนของชีวิตและอนาคต บางครั้งชีวิตอาจจะส่งผลให้พบกับความรุ่งโรจน์ แต่ในขณะเดียวกันก็จะล้มอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ หน้าที่การงาน ความรัก ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนสมหวังแต่กลับผิดหวัง ขึ้นๆลงๆ หาความแน่นอนไม่ได้ ระวังโรคระบบประสาท ปวดหัว ไมเกรน รวมทั้งโรคผิวหนัง
    หมายเลข 21 พลังแห่งการพลิกผัน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นที่รู้จักของสังคมเข้าสังคม มักจะเป็นคนเด่น มีคนยกย่องให้เกียรติ มีคนเคารพยกย่อง นับถือ ดูดีภูมิฐานตลอดเวลา เป็นบุคคลสองลักษณะในตนเองคือ การแสดงออกภายนอก มักจะดูอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วสภาพภายในเป็นคนกล้าแข็ง ทะเยอทะยาน ค้นหาความสำเร็จ เป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจ มักจะมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดแบบเฉียบพลันบ่อยๆเช่น การงานที่กำลังรุ่งเรืองต้องมามีเรื่องล้มไม่รู้ตัว อนาคตมัวหมอง อะไรที่เหมือนจะ
ดีกลับต้องพลาดไปกลายเป็นร้าย ชีวิตเหนื่อยอยู่ ต้องดูแลผู้อื่นจนไม่ได้สนใจตัวเอง
    หมายเลข 22 ความเชื่อที่ผิดๆ
   พฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบน หญิงอยากเป็นชาย ชายอยากเป็นหญิงก็ได้ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดี เป็นนักคิดนักฝัน มั่นใจตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่กับที่ อยู่ไม่ติดบ้าน ชอบทำอะไรแปลกแหวกแนว รวนเร หวั่นไหวง่าย หาความแน่นอนไม่ค่อยได้ ความคิดเห็นแย้งกับคนอื่นเสมอ ส่วนที่ดีคือ มีดวงโชคลาภ อาจจะร่ำรวยหรือเด่นดังอย่างไม่คาดคิด จะได้ดีมีสุขเพราะโชคดีมากกว่าที่จะสร้างมาด้วยตนเอง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง
    หมายเลข 22 พลังแห่งการเพ้อฝัน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนเพ้อฝันมีอารมณ์อ่อนไหว เป็นคนละเอียดอ่อน เพ่อฝัน ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ถูกผู้อื่นหลอกลวงได้โดยง่าย ทำให้การงานสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จ มักเป็นคนชั่งคิดชั่งฝันมากกว่าเป็นนักปฏิบัติ เปลี่ยนใจง่าย แน่นอนไม่ค่อยได้ ทำให้ถูกหลอกลวง อยู่เสมอ ชอบสร้างวิมานในอากาศ เป็นคนหัวแข็ง ไม่รับฟังผู้อื่น ทำอะไรไม่เป็นหลักเป็นฐาน หลงละเมอเพ้อพกแต่สิ่งผิดๆ บางครั้งงมงายอย่างมาก ทำอะไร ธุรกิจฝืดเคืองเพราะคิดแต่ไม่ทำจะโดนผู้อื่นตัดหน้าได้ เป็นคนเก็บกด ทุกข์ใจได้ง่าย ชอบเรื่องราวเร้นลับ ไสยศาสตร์มากกว่าทางพระทางเจ้า เชื่อแบบไม่มีเหตุผล
    หมายเลข 23 ยอดเสน่ห์
   เป็นเลขดี เหมาะกับผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายต้องระวังจะเสียหายเพราะผู้หญิง ผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีศัตรูคอยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ในเรื่องของความรักมักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นคนอารมณ์เร่าร้อน รุนแรง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดี มีเมียหลายคนทั้งเปิดเผย และไม่เปิดเผย เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ถ้าหลงใฝ่ต่ำเรื่องโลกีย์ จะทำให้ชีวิตต้องพบกับหายนะ ทำให้ชีวิตตกต่ำ ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน จะไม่ยั่งยืนถาวร มีเรื่องอื้อฉาว ส่วนผู้หญิงจะดี จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  แต่อาจเจ้าชู้ได้ มีเสน่ห์ แต่สุภาพบุรุษอาจส่งผลดี และร้ายได้ เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน ถ้ารวมได้หมายเลข 23 ไม่ต้องเปลี่ยน
    หมายเลข 23 พลังเสน่ห์เมตตามหานิยม (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดี เหมาะกับผู้หญิง เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นเลขดีด้านชู้สาว ในด้านความรัก มักเป็นคนเจ้าชู้ถือความรักเป็นใหญ่ เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง อาจจะเสียการงานเพราะผู้หญิง จะทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือคู่ครองมักจะมีมลทิน เป็นคนใจร้อยต้องลดๆลงบ้าง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศ ตรงข้ามจะดี เบอร์นี้สุภาพสตรีก็จะดีแต่บุรุษอาจจะไม่ดีเท่ามีทั้งดีและร้าย จะเปลี่ยนเพื่อความสบายใจก็ได้ครับ
    หมายเลข 24 สมบูรณ์สุข
   เป็นเลขดีมาก เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ สุภาพโรแมนติก มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย และเป็นดาวการเงิน มีเพื่อนและบริวารมาก เพื่อนฝูงมักให้การอุปถัมภ์ ค้ำจุน เป็นที่รักของคนทั่วไป สติปัญญาดี เป็นนักพูดชั้นดี เหมาะกับอาชีพ นักปกครอง บริหาร นักการค้า เข้ากับใครได้ง่าย และได้รับความสุขในด้านความรัก เป็นหมายเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่ง ถ้ารวมได้หมายเลข 24 ไม่ต้อง
เปลี่ยน
    หมายเลข 24 พลังแห่งมหามงคลความสำเร็จ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นค่าพลังที่สมบูรณ์มาก มีไหวพริบดี ฉลาด ไม่ถือตัว มีความเป็นมิตรมาก ใครมาขอความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธ เป็นคนรอบคอบรู้จักวางแผน ประสบความสำเร็จดีมาก มีโอกาสได้ใกล้ชิดด้านศิลปะ จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงจนถึงข้ามประเทศได้ เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ดี งานที่ให้ผลดีจะเกี่ยวข้องกับศิลปะ การค้าขาย การเจรจาต่อรอง ต่างๆ แต่ถ้าทางศิลปะจะดีมากๆแต่โดยรวมส่งผลได้เกือบทุกอาชีพเลย ควรทำบุญเสริมบารมีเสมอเพื่อให้ความราบรื่นมีอย่างต่อเนื่อง
    หมายเลข 25 มีทั้งทุกข์และสุข
   หมายเลข 25 เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสดีหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เป็นคนปราดเปรื่องชอบศึกษาหาความรู้ เข้ากับผู้ใหญ่เป็น หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ จะมั่งมีศรีสุข ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก ดวงความรักดี ดูเผินๆ ชีวิตน่าจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ข้อเสียจะทำอะไรกว่าจะประสพความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะ บวกกันได้ 7 ซึ่งเป็นดาวเสาร์
ชีวิตต้องอยู่กับปัญหา มีอุปสรรค อับโชคและเป็นดาวปัญหา มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
    หมายเลข 25 พลังร้ายและพลังดี (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   การจะสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยก่อน จะต้องพบเจอกับทั้งเรื่องร้ายและดี จุดหมายสำเร็จแต่ก่อนที่จะสำเร็จต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรมากกว่าคนอื่นๆ และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยลำแข้งของตัวเองจึงจะบรรลุความสำเร็จดั่งต้องการ มีคนให้ความช่วยเหลือ มีความสำเร็จคอยอยู่อย่างแน่นอน จะได้คู่ดี เด่น มีหลักฐาน ความรู้ คู่ครองดี เก่งรอบด้าน คู้ครองจะช่วยเหลือกิจการงานใดๆได้เป็นอย่างดี แต่ระวังศัตรูไว้ให้มากเพราะค่านี้เลขศัตรูแรงมาก ระวังเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องวาจา เลขนี้เกือบดีแต่มีอุปสรรคมากกว่าจะสำเร็จ
    หมายเลข 26 การถูกครอบงำ
   เป็นคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่หาผู้อื่นมาช่วยเหลือเรายากเย็นเหลือเกิน ดูเผินๆ ชีวิตน่าประสบความสำเร็จ แต่จะไม่ยั่งยืนถาวร ชีวิตตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี จะถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจครอบงำจับผิดอยู่ตลอดเวลา ไปร่วมหุ้นกับใครไม่ได้ระวังจะถูกโกง ต้องระวังเรื่องโลกีย์ไว้ให้มาก จะมีปัญหารักสามเส้า ระวังโรคตับอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูก ตามข้อ
    หมายเลข 26 พลังแห่งความไม่มั่นคง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   อาชีพการงานไม่มั่นคง เป็นเลขที่ไม่ดี เป็นหลักฐานเก็บเงินทองไม่อยู่ เป็นคนเพ้อฟัน มองโลกในแง่ดี ไว้ใจคนง่าย อาจจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์ ต้องระวังเพศตรงข้ามเพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงด้วยเรื่องทางเพศ การทำการสิ่งใดจะสำเร็จแต่มักจะมีผู้กลั่นแกล้งสำเร็จได้ไม่นานต้องล้มลง ระวังการคบค้าสมาคมกับใคร ต้องใส่ใจในการคบหา เพราะจะนำพาความพินาศความล้มเหลวในชีวิต มักจะเกิดจากการแนะนำผิดๆ จากเพื่อนฝูง และหุ้นส่วน
    หมายเลข 27 ผู้สูญเสีย
   มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ชีวิตมักจะพบกับความกดดันอย่างรุนแรง มีความทุกข์ผิดหวังเข้ามาแอบแฝง จะต้องมีการสูญเสีย บุคคลที่รักในขณะที่ชีวิตประสบความสำเร็จ เช่นเสีย บิดาหรือคู่ครองหรือญาติมิตร ที่เคารพรักต้องจากไป หรือไม่ก็เสียเงินที่หามาได้อย่างไม่คาดคิด เรียกว่าทุกขลาภ จะมีชีวิตที่วุ่นวาย เพศตรงข้ามสร้างปัญหามาให้ตลอดเวลา บั้นปลายชีวิตจะต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ ระวังการผ่าตัด ระวังโรคผิวหนัง
    หมายเลข 27 พลังแห่งความมุ่งมั่น (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตจะพบกับความสำเร็จได้ สิ่งที่เป็นความสำเร็จเป็นผลมากจากความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ เป็นคนรอบคอบ และนักจัดการที่ดี มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง การดำเนินชีวิตมักจะเป็นไปอย่างรัดกุม เลยส่งผลทำให้เครียดไม่ค่อยมีความสุขกับความสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ทุกข์ใจง่าย วุ่นวายกับการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ดวงชะตายังคงมีความผิดหวัง ความเศร้าอยู่บ้าง อาจจะต้องระวังการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ บ้าง ไม่ควรประมาท
    หมายเลข 28 คนห่างไกล
   มีคนเบียดบังเอาความดีความชอบ จะไร้คู่ จะได้คู่เป็นพ่อหม้ายหรือแม่หม้าย ถ้าหมายเลขนามสกุลไม่ดีจะทำให้มีความทุกข์แอบแฝงอยู่กลายเป็นคนอมทุกข์ บริวารจะสร้างปัญหามาให้ แบกภาระหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวง มีหนี้สินอย่างท่วมท้น โรคภัยมาเบียดเบียน ระวังโรคหัวใจ ผิดหวังด้านความรัก ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส พลัดพรากจากคนรัก หรือจะไร้คู่ จะได้คู่เป็นหม้าย
   หมายเลข 28 พลังแห่งความแปรปรวน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อย ทำอะไรจับจด ไม่ได้นาน เบื่อง่าย คิดฝันการงานไว้มากมายแต่ไม่กระทำ ชอบเรื่องการพนัน เสี่ยงดวงทุกรูปแบบ ชีวิตลำบากไม่ประสบความสำเร็จ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ชอบทำงานใหญ่โดยไม่ไตร่ตรอง ชอบคิดค้นของใหม่ๆ ไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ ไม่ชอบสิ่งที่จำเจ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไม่ไว้ใจผู้อื่นในชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ชอบริเริ่มแต่ไม่ชอบรับผิดชอบเรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้การดำเนินชีวิตไม่ค่อยเป็น มักจะกำพร้าหรือผิดหวังในเรื่องความรัก ทำให้พัดพรากจากมารดาไปเสี่ยงโชคยังต่างแดนเป็นคนที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในใจเสมอ การทำอะไรต้องเริ่มใหม่หมดไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือให้ความร่วมมือเท่าไหร่
    หมายเลข 29 ผู้ถูกกำหนด
   เกิดมาเหมือนถูกกำหนดให้ชดใช้กรรมเก่า จึงทำให้การดำเนินชีวิตพลิกผัน ถูกกดดันกลั่นแกล้ง อิจฉาริษยา ชีวิตคู่มักจะหักกลาง เพศตรงข้ามจะสร้างปัญหามาให้ ให้ระวังเพื่อนที่ไม่ซื่อและเพศตรงข้ามไว้ให้ดี จะสร้างปัญหามาให้ เป็นคนอ่อนนอกแข็งใน หลงตัวเอง ดื้อรั้น ช่างคิดช่างแค้นเป็นคนสำอาง รสนิยมดี ชีวิตไม่ลำบาก แต่ไม่มีความสุข มีเรื่องทุกข์ใจ ความรุ่งเรืองไม่ยั่งยืน ความรักก็ข่มขื่นยิ่งนัก ระวังระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวง และอวัยวะภายใน อุบัติเหตุ ถูกปองร้าย
    หมายเลข 29 พลังความรุนแรง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ส่งผลให้เป็นคนที่มั่นใจจนอวดดี ชอบเหยียดหยามคนอื่นๆ หัวรุนแรง ไม่มีการให้อภัย มีศัตรูมาก และคนปองร้ายเสมอ เป็นคนชอบอาฆาต จนบางครั้งกลายเป็นคนอำมหิต ชีวิตมักจะหักกลาง ถูกปองร้ายจากศัตรู ยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจจะยิ่งมีโอกาสสูงในการถูกทำร้ายถึงชีวิต เรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จะไปมีชู้และทิ้งคุณไปในช่วงชีวิตอับจน ชีวิตยิ่งจะแย่มากขึ้น การงานไม่มั่นคง มีแต่คนไม่ชอบหน้า
    หมายเลข 30 ถอยหลังเข้าคลอง
   ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน ความรัก กำลังดำเนินไปดีๆ ก็จะมีอุปสรรคมาปิดกั้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หมายถึงความไม่แน่นอนในชีวิต หวังอะไร มักไม่ได้ ทั้งๆที่แนวโน้มแห่งความหวังกำลังจะสำเร็จ ก็มีเหตุมาเปลี่ยนแปลงให้ไม่สมหวัง และระวังเรื่องอุบัติเหตุ ชีวิตผิดหวังแอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง จิตใจเข้มแข็ง ห้าวหาญ กล้าได้กล้าเสีย โกรธง่ายหายเร็ว ระวังการเจ็บป่วยจากประสาทโรคผิวหนัง กระดูก
    หมายเลข 30 พลังแห่งอุบัติเหตุ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   สามารถส่งผลให้รุ่งโรจน์อย่างโลดโผนมากแต่ในขณะเดียวกัน ความรุ่งโรจน์ก็อาจล้มครืนลงมาอย่างฉับพลัน สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี เกิดล้มเจ็บอย่างกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุได้รับอันตราย เมื่อโอกาสช่วงชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความรัก ก็มักจะมีเหตุให้เจ็บป่วยทำให้พลาดงาน ตำแหน่งสำคัญๆได้โดยง่าย มีความพลิกผันแปรสูง สิ่งที่ราบรื่นจะมีอุปสรรคมาขวางกั้น ความรุ่งโรจน์ไม่ยั่งยืน พลังอุบัติเหตุแรงมากครับ ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ การผ่าตัด และเหตุร้ายแรงอย่างฉับพลันไม่ควรประมาท 

    ความหมายของเลขศาสตร์ 31-40
    หมายเลข 31 ทุกข์ซ้ำซาก
   จะเกิดทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ชีวิตจะมีทุกข์ อุปสรรค ล้มเหลว กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือถ้าได้แต่งงาน ครอบครัวจะมีปัญหาแตกร้าว ถ้าผู้ชายจะมีเรื่องชู้สาว หรือรักสามเส้า การงานไม่ก้าวหน้า การเงินติดขัด ยามได้ดีมีสุขก็เกิดทุกข์มีภัยไม่คาดฝัน ระวังอุบัติเหตุ โรคสายตา ผ่าตัด นิ่ว ไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลำไส้
    หมายเลข 31 พลังแห่งความไม่แน่นอนของโชคชะตา (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิต มีอุปสรรคมากมายมาขวางกั้น กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสำเร็จ ไม่มีความมั่นคงในชีวิต ชีวิตมักจะโชคร้ายในเบื้องต้นและประสบความสำเร็จในบั้นปลาย มีความสูญเสียและผิดพลาดได้ง่าย สุขภาพไม่แข็งแรงป่วยบ่อย หรือมีอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ความรักจะเกิดข้อผิดพลาด ข่มขื่น ความสุขเรื่องรักไม่มั่นคงอยู่เพียงชั่วคราว คนรักมักจะนอกใจเสมอ แต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในบั้นปลายแต่ก็หนักหนาเอาการกว่าจะผ่านไปได้ครับ
    หมายเลข 32 เสน่ห์แรง
   เป็นเลขดีปานกลาง เหมาะกับผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายต้องระวังจะเสียหายเพราะผู้หญิง ผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีศัตรูคอยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ในเรื่องของความรักมักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นคนอารมณ์เร่าร้อน รุนแรง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดี มีเมียหลายคนทั้งเปิดเผย และไม่เปิดเผย เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ถ้าหลงใฝ่ต่ำเรื่องโลกีย์ จะทำให้ชีวิตต้องพบกับหายนะ ส่วนผู้หญิงจะดี จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่อาจเจ้าชู้ได้ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม แต่สุภาพบุรุษอาจส่งผลดี และร้ายได้ เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน
    หมายเลข 32 พลังแห่งเจ้าชู้มีเสน่ห์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีปานกลาง เหมาะกับผู้หญิง เป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์ งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จด้วยตนเองมากกว่าการให้คนอื่นทำ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู ชื่อนี้มีความเด่นในเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามอย่างมาก จะมีคนรักมาก ดึงดูดใจเพสตรงข้ามได้เป็นอย่างดี ผู้ชายต้องระวังผู้หญิงจะนำเรื่องตรงข้ามมาให้ ระวังเรื่องสุขภาพเพราะเรื่องทางเพศ และเรื่องอื่นๆ อาชีพที่เหมาะสมจะเกี่ยวเนื่องกับเพศตรงข้าม การความ
สัมพันธ์หรือที่ต้องมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามจะให้ผลดี
    หมายเลข 33 เจ้าอารมณ์
   ดาวอังคารสองดวงส่งผลให้มีความขยันและมานะพากเพียรจนสำเร็จรุ่งเรืองแต่ส่วนเสียคือ เป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่ จะเป็นคนมีอารมณ์เร่าร้อนฉุนเฉียวอย่างรุนแรง ทำอะไรมักเอาแต่ใจตนเอง ต้องระวังอันตรายจากอุบัติเหตุอย่างรุนแรง การทะเลาะวิวาท ความรักรุนแรง เร่าร้อน ความรักแตกหัก เป็นคนขยันและมานะพากเพียร อดทนสูง อารมณ์วู่วาม ไม่มีเหตุผล ดวงชะตารุ่งเรืองดีแต่ไม่ยั่งยืนถาวร แสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตหาเงินเก่ง ระวังอุบัติเหตุรุนแรง ระวังเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีย์
    หมายเลข 33 พลังความฉุนเฉียวเร้าร้อน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนรุนแรงทำอะไรชอบเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมยับยั้งใดๆ มุทะลุ ดุดัน เอาแต่ใจตัวเอง ขี้หงุดหงิด เพราะพลังของการแข่งขันมาซ้อนกันอยู่ถึง2เท่า เป็นคนไร้เหตุผล เอาแต่ใจ เป็นคนเลือดร้อน ชอบมีปากเสียงกับผู้อื่นได้ง่าย มีเรื่องการขัดวาจากันเสมอ โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงเนื่องจากความใจร้อน เป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับความรักมากเกินไปแล้วเป็นลักษณะรุนแรงมากด้วย เป็นคนชอบเสี่ยงไม่ระมัดระวัง
    หมายเลข 34 ความคับขัน
   เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ ไม่มีเล่เหลี่ยม สมองดี เรียนรู้เร็ว ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการหรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด
    หมายเลข 34 พลังแห่งความรอบรู้ครุ่นคิด (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนที่มีสติปัญญาดี รอบรู้เรื่องราวหลากหลายใฝ่ศึกษาชอบค้นคว้าหาความรู้ ชอบอ่านหนังสือ ดูสิ่งที่มีสาระ มีปฏิภาณดี ตัดสินใจไว ว่องไวรวดเร็วเป็นบุคคลกล้าหาญ กล้าพูดกล้าทำ เป็นคนเปิดเผย ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างดี แม้ชีวิตจะพบอุปสรรคมากมาย แต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองเสมอ มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุทางสมอง เลขนี้ไม่ร้ายอะไรมากนักทำบุญ เจริญสมาธิ มีสติ ไม่ประมาท และไม่หมกมุ่นอะไรมากเกินไปจะช่วยได้
    หมายเลข 35 เหตุแห่งการพลัดพราก
   จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ
    หมายเลข 35 พลังแห่งคุณและโทษ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องงานรอบตัว มีพรสวรรค์เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นชีวิต ระวังเรื่องเชื่อคนง่าย ผู้ใหญ่จะให้ทั้งคุณและโทษ มีทั้งคนที่หลอกใช้เพื่อประโยชน์กับคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงจัง บั้นปลายจะประสบความสำเร็จดีจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู การตัดสินใจต่างๆควรจะรอบคอบมีโอกาสเสียการงานเพราะตัดสินใจผิดจากคนอื่นๆได้
    หมายเลข 36 สื่อแห่งความรัก
   เป็นเลขดีมาก หมายเลข 36 เป็นดาวคู่มิตรกัน ความรักสมหวังสดชื่น จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ สติปัญญาดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีหัวคิดค้น มีมิตรสหายมาก ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข 36 จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก ถ้ารวมเบอร์ได้หมายเลข 36 ถือว่าเป็นเลขดีมาก
    หมายเลข 36 พลังแห่งความรักความอบอุ่น (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก ความรักในค่าหมายเลขนี้เด่นมากๆ พื้นฐานครอบครัวดีอบอุ่น มีคู่ครอง มีหลักฐานมั่นคง มีความรู้ที่ดี ขยันขันแข็ง มีความเกื้อหนุนปรองดองกัน มีชื่อเสียง มีความสดชื่นของชีวิต มีคนช่วยเหลืออย่างดีทั้งเพื่อนและผู้ใหญ่ การงานก้าวหน้าเร็วมาก จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก เพศตรงข้ามมักจะให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็นรุนแรง อาจจะทำให้ความรักมีโอกาสไม่ราบรื่นควรระวังเรื่องอารมณ์ร้อนไว้และหมั่นทำบุญนั่งสมาธิจะดีเอง อาชีพที่เหมาะสมจะเกี่ยวกับนักปกครอง นักบริหาร ครูอาจารย์ นักจิตวิทยา อาชีพหลากหลายเพราะพลังความสำเร็จมีมากส่งเสริมเกือบทุกอาชีพ
    หมายเลข 37 ผู้สูญสิ้น
   เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาคอย จู้จี้ขี้บ่น ชอบแบกปัญหาภาระของผู้อื่น สติปัญญาดี เป็นคนรู้ง่ายแตกฉาน ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์
    หมายเลข 37 พลังความวิบัติ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตไม่สดใส ทำมิ่งใดก็ยากที่จะเจริญ มีแต่อุปสรรคมาขวางกั้น ถ้าเกี่ยวข้องกับผู้ใดให้พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติอันรุนแรง การขัดแย้งกัน จะมีเรื่องให้ทะเลาะเบอะแว้งกันประจำ มีโอกาสถูกทำร้ายร่างกาย ผ่าตัด อุบัติเหตุ การพลัดพราก มีแต่ผลร้ายต่อชีวิต ชีวิตมีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลามักจะขึ้นๆลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก มักเกี่ยวข้องกับความตาย
    หมายเลข 38 ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง
   เป็นเลขร้าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ จะทำอะไรจะดีแต่ตอนเริ่มต้นอยู่เสมอ ปลายไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ
    หมายเลข 38 พลังแห่งโมหะจริต (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   มีกิเลศตัณหามาครอบงำให้คุณเดินทางที่ผิด ติดเหล้า บุหรี่การพนัน แสดงถึงถูกอำนาจของความลุ่มหลงโมหะจริตเข้าครอบงำ ชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังคำใคร เจ้าอารมณ์ มีความผันผวนในชีวิตอย่างรุนแรง จะหลงในกิเลศ ตัณหา ความมัวหมองมัวเมา และสิ่งเร้นลับต่างๆ
    หมายเลข 39 ที่รองรับอารมณ์
   มักจะพบความยุ่งยากของชีวิตบ่อยๆ มีเรื่องกระทบกระเทือนใจ ความกดดันของจิตใจ ก็อาจถึงขั้นวิปริตไปได้ง่ายๆ เช่น ทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่น มีเรื่องทุกข์ใจ อุปสรรคต่างๆ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เช่น ไม่ได้แต่ง หรือแต่งไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่ง ความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ไม่ได้หวังกลับได้
    หมายเลข 39 พลังแห่งความกดดัน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขที่ให้พลังกลางๆไม่ร้ายหรือดีมาก ชะตาจะขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันมากกว่า ไม่ค่อยมีส่วนเสริมพลังชีวิตซักเท่าไหร่ มักจะพบกับความยุ่งยากในชีวิติยอยู่บ่อย ๆ และจะพบกับการกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง ความกดดันจิตใจเมื่อถึงขีดสุดก็อาจจะวิปริตไปได้ง่ายๆ มีข้อดีคือมีมิตรสหายมากพอจะพึ่งพาอาศัยได้บ้างแต่ไม่มากแต่จะเป็นเพื่อนแท้ มักจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจและเรื่องให้คิดเสมอๆ
    หมายเลข 40 ชอบเดินทาง
  เป็นเลขดี ส่งเสริมหนุนนำให้ได้รับความสำเร็จงดงามโดดเด่น ชะตาชีวิตสุขสบายดี ฐานะมั่นคงร่ำรวยดี จะมีชื่อเสียงลาภยศ ชอบเดินทาง และคิดค้นเรื่องเร้นลับ เป็นนักธุรกิจที่เก็งกำไรได้ จะมีการวางแผนทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม เป็นนักคิดนักฝัน จินตนาการกว้างไกล ชอบสร้างวิมานในอากาศไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ มักอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมอ ชอบอะไรแหวกแนว เก็บเงินเก่งบริหารการเงินเป็น ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว ควรระวังเรื่องศาสตร์เร้นลับ   

    หมายเลข 40 พลังอำนาจมหัศจรรย์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)

   มีจินตนาการถึงสิ่งแปลก ๆ ชอบสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์ ชีวิตสะดวกสบาย รักสนุก ชอบลองสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ชอบอะไรแปลกๆ ชอบเดินทางไม่ชอบอยู่กับบ้าน มีโอกาสถูกชักจูงได้ง่ายเพราะมีจิตใจที่อ่อนไหวและไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่ เพราะชีวิตจะเดินทางเสมอ เหมาะกับผู้ที่ทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง เดินทางเสมอ เหมาะอยู่คอนโดมากกว่าบ้าน และเหมาะกับสาวโสดและหนุ่มโสดมากกว่าคนชอบมีคู่ครับ

     ความหมายของเลขศาสตร์ 41-50
    หมายเลข 41 ความผูกพันกับต่างประเทศ
   เป็นเลขดีมาก จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ผลรวมออกมาได้หมายเลข 41 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมา
    หมายเลข 41 พลังมหาจักรวาล (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มีพลังความทะเยอะทะยานเต็มเปี่ยมที่ไม่ให้ใครเห็น เป็นพลังความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม มีความรุ่งโรจน์สำเร็จ มีสติปัญญาที่ดี ทำการงานสำเร็จ ชีวิตไม่ตกต่ำ เพรามีคนคอยช่วยเหลือเสมอ มีวาจาเป็นอาวุธ ใครได้ฟังจะหลงใหลได้ เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สติปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง มีเพื่อนมาก เป็นตัวเลขที่มีพลังของมหาจักรวาลหนุนชะตาอยู่ ควรทำบุญนั่งสมาธิให้มากจะช่วยเสริมบารมีให้ราบรื่นครับ
    หมายเลข 42 ดวงอุปถัมภ์ ช่วยเหลือสนับสนุน
   เป็นเลขดีมาก ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นที่รักและนับถือแก่คนทั่วไปเป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ สุภาพโรแมนติก มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย และเป็นดาวการเงิน มีเพื่อนและบริวารมากเพื่อนฝูงมักให้การอุปถัมภ์ ค้ำจุน เป็นที่รักของคนทั่วไป สติปัญญาดี เป็นนักพูดชั้นดี เหมาะกับอาชีพ นักปกครอง บริหาร นักการค้า เข้ากับใครได้ง่าย และได้รับความสุขในด้านความรัก เป็นหมายเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่ง ผลรวมออกมาได้ หมายเลข 42 ไม่ต้องเปลี่ยน
    หมายเลข 42 พลังโรแมนติค (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก ชอบด้านศิลปะ เข้าใจโลก เข้าใจธรรมชาติ มีจินตนาการไร้ขีดจำกัด ใจเย็นสุขุม มีโลกส่วนตัว ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาและความรักหนุนนำซึ่งกันและกัน ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีจิตใจละเอียดอ่อน สมองดี ไม่ชอบท่าทีแข็งกร้าว ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมากมักเป็นที่รักของใครต่อใคร อาชีพที่ดีเหมาะกับศิลปิน ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟ นักเขียน จะดี
     หมายเลข 43 ผู้พิชิตปัญหา
   เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการ หรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด ผลรวมได้หมายเลข 43 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี
    หมายเลข 43 พลังวิปริต (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   การทำงานผิดพลาดได้ง่าย สำเร็จยาก อุปสรรคมาก เพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ และมักจะใส่ร้ายป้ายสีเสมอ ความเจริญรุ่งเรืองไม่มี ไม่มีความมั่นคง ไม่สำเร็จ มีความสุขได้ยาก ช่วงวัยรุ่นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงและรุนแรงมากควรรีบเปลี่ยนชื่อสำหรับชื่อที่ได้เลขนี้ครับ
    หมายเลข 44 ฝีปากดี
   เป็นดาวพุธสองดวงหนุนนำให้มีความรุ่งโรจน์โชติช่วงน่าภาคภูมิ คนเลขนี้มีดีที่ฝีปาก จะพูดจาสื่อสารเรื่องใดเป็นได้ดี เป็นคนเชื่อถือน่าประทับใจเสมอ มีความฉลาดอยู่ในตัว ช่างคิด ช่างวางแผน มีเสน่ห์และความกล้าใจใหญ่ แต่ก็มีลูกดื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครได้เหมือนกัน ชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรือง จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตราเอ็นดูคอยสนับสนุน เป็นดวงมีวาสนาหนุนนำ โดยทั่วไปจึงไม่ลำบาก ช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ส่วนที่ต้องระวังคือความดื้อดึง ความลุ่มหลง หากมากเกินไปมีผลทำให้ความเจริญถดถอยลงได้เสื่อมวาสนาบารมีลงได้ เป็นคนใจอ่อน ผลรวมออกมาได้หมายเลข
44 ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลขดีปานกลาง
    หมายเลข 44 พลังส่งเสริมความสำเร็จ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขที่มีพลังส่งเสริมในทางดีในทุกๆด้าน ทั้งการศึกษา การทำงาน ทรัพย์สมบัติ การได้เลื่อนตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ความรัก มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเสมอ ไม่ค่อยลำบากอะไร แต่ก็มีพลังจากดาวราหูที่ทำให้หลงรื่นเริงไปกับแสงสี สิ่งมัวเมาได้ง่ายจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ระวังเรื่องการเอาแต่ใจตนเองจนเกินไปต้องลดๆลงจะดีทำบุญ สวดมนตร์ ใช้ชีวิตไม่ประมาทไปกับสิ่งมัวเมาจะช่วยป้องกันพลังจากดาวราหูได้ครับ เลขดีไม่ต้องเปลี่ยน
    หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค
   เป็นเลขดีมาก ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต ผลรวมออกมาได้หมายเลข 45 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก
    หมายเลข 45 พลังการสู้อีกครั้ง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก สติปัญญาเฉียบแหลม รู้ทั้งวิชาการทางโลก และ ชีวิต ทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากคนอื่น จะมีความเจริญในหน้าที่การงาน ความสำเร็จอย่างงดงาม มีความก้าวหน้าสูง เมื่อมีข้อผิดพลาด ไม่สมหวังจะไม่ซึมเศร้าแต่จะฮึดสู้ทันที เป็นคนมองโลกและชีวิตอย่างเข้าใจและเข้าใจการเป็นไปของโลกและชีวิต มีคนคอยให้ความช่วยเหลือมากมาย มีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน ควรสวดมนตร์เสริมบารมีทำบุญเสมอจะช่วยให้มีความสบายใจมากขึ้น
    หมายเลข 46 การแสวงหา
   เป็นเลขดีมาก ถือเป็นเลขที่ดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่บ่อยๆ สติปัญญาแจ่มใส เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ชีวิตพบกับความสำเร็จ มีความสุข สะดวกสบาย ส่งผลให้ชีวิตดีพอสมควร
    หมายเลข 46 พลังแห่งโชค (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มากไปด้วยมิตรสหายคนรักใคร่ ชีวิตมีแนวโน้มประสบความสำเร็จดี การงาน การค้าขายมีกำไรดี การเรียนจะได้ผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ชีวิตมีความสุข มีเพื่อนมากและสามารถพึ่งพาเพื่อนได้ แต่มักจะเป็นคนอ่อนไหวถูกชักจูงได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังทำอะไรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆควรทำบุญ สวดมนตร์ นั่งสมาธิจะช่วยเรื่องการถูกชักจูงไปในทางเสื่อมได้ และช่วยเรื่องเหนื่อยใจกับคนอื่นๆ
    หมายเลข 47 ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า
   เป็นเลขมีทั้งดีและเสียเลขหนึ่ง อิทธิพลของเลข 7 ทำให้มีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ มักจะเป็นคนใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย ต้องระวังการหลงผิดจะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลหมายเลข 47 เป็นคนขยันหมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยาก กว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทน และความพยายามมาก มักจะเป็นคนใจอ่อนหลงเชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอก แต่ก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรดีกว่าจะพบกับความสำเร็จต้องใช้ความพยายาม และอดทนอย่างสูง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร
    หมายเลข 47 พลังแห่งความเพียร (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนจริงจังกับชีวิต มีความเพียรพยายามสูงสุด ชีวิตมีโอกาสประสบความสำเร็จได้จากความเพียร มีโอกาสถูกผู้อื่นหลอกได้ง่าย มีอุปสรรคมากแต่จะดีในเรื่องความเพียรพยายาม ความเหนื่อยยาก
    หมายเลข 48 สิ่งยั่วยวน
   ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต
    หมายเลข 48 พลังการหลง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ถูกชักจูง และหวาดล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง จะทำให้ตกอยู่ในอำนาจ แห่งความหลง ถูกหลอกให้เสียทรัพย์ได้โดยง่าย หรือหลงเดินทางไปในอบายมุข และสุขภาพจะไม่แข็งแรงต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลเป็นประจำ และต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางอีกด้วย มีทั้งพลังความหลงมัวเมาและพลังแห่งความรุนแรง อุบัติเหตุแผ่พลังให้ท่านที่ได้
    หมายเลข 49 ทุกข์ซ้ำซาก
   เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ
    หมายเลข 49 พลังความยุ่งยาก (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ในชีวิตจะมีพลังความยุ่งยากทั้งปวงส่งผลให้มีอุปสรรคขวางหนามทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ประสบผลสำเร็จ การค้า กิจการ ตำแหน่งหน้าที่การ
งานหยุดชะงัก ไม่เจริญรุ่งเรือง สุขภาพกายใจไม่แข็งแรง แม้แต่เรื่องความรักก็มีอุปสรรค ไม่ทะเลาะก็ต้องไม่ถูกใจกันในการกระทำอีกฝ่าย เลขนี้ไม่
มีส่วนดีเลย
    หมายเลข 50 ความกระตือรือร้น
   เป็นเลขดีมาก จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคน
แปลกหน้าถึงจะดี
    หมายเลข 50 พลังแห่งปัญญาและความสามารถ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก เป็นคนมีปัญญาดี เป็นคนมีคุณธรรม มีโอกาสสูงได้เดินทางต่างประเทศ ไม่ไปศึกษาต่อก็ไปทำงาน แม้แต่ความรักก็มีโอกาสได้ชาวต่างชาติเป็นคู่ครอง มักจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีโอกาสได้รู้จักติดต่อการค้ากับคนต่างชาติ ชอบค้นคิด แสวงหาธรรมะ เชื่อในความเร้นลับของธรรมชาติ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง และมีสัมผัสพิเศษสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ควรทำบุญเพื่อเป็นการเสริมบารมีครับ อาชีพที่เหมาะจะ
เกี่ยวกับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ นักการค้า นักการทูต นักเจรจาที่ต้องไปต่างประเทศบ่อย จะดีครับ

      ความหมายของเลขศาสตร์ 51-60
     หมายเลข 51 ความสุขที่ได้มา
   เป็นเลขดีมาก ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรอันประเสร็จ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่าย
    หมายเลข 51 พลังความสมบูรณ์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มีสติปัญญาแตกฉาน มีความสำเร็จ มีความสมบูรณ์ทั้งหน้าที่การงานและการเรียน อำนวยให้เกิดความสำเร็จเป็นผู้ที่เก่งรอบด้าน ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเสมอ และยังมีผู้คอยช่วยเหลือแนะนำอยู่เสมอด้วย ความรักก็มีความสำเร็จสูงมากได้คู่ที่ดี พลังนี้ส่งผลถึงความสามารถทางด้านศิลปะและการดนตรี มองโลกในเชิงบวก มีกำลังใจดี มีเพื่อนมาก ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสูง งานที่แนะนำจะเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ดนตรี การพูด การเขียน การแสดง ความงาม ความบันเทิง จะเสริมดวงได้อย่างดี
    หมายเลข 52 อุปสรรคที่ต้องเจอ
   หมายเลข 52 เป็นเลขให้คุณปานกลาง เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสดีหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เป็นคนปราดเปรื่องชอบศึกษาหาความรู้ เข้ากับผู้ใหญ่เป็น หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ จะมั่งมีศรีสุข ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก ดวงความรักดี ดูเผินๆ ชีวิตน่าจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ข้อเสียจะทำอะไรกว่าจะประสพความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะ บวกกันได้ 7 ซึ่งเป็นดาวเสาร์ ชีวิตต้องอยู่กับปัญหา มีอุปสรรค อับโชคและเป็นดาวปัญหา มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
    หมายเลข 52 พลังการสนับสนุนค้ำจุน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ดูเผินๆ เป็นเลข ดีทำให้ชีวิตได้รับความสำเร็จอย่างดี แต่เลข 52 บวกกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ทำให้ชีวิตมีมุมหักเหได้ง่าย มักจะทำให้ความทุกข์ของกรรมเก่าที่มองไม่เห็นมีอุปสรรคใหญ่หลวงรออยู่ข้างหน้า ทำให้ต้องใช้ ความพยายาม และความอดทนมากถึงจะผ่านพ้นไปได้ ถ้าเลข 52 เป็นเลขบุรุษ จะได้รับความเกื้อหนุนจากสตรีอย่างดีเยี่ยม เรียกว่า ดาวนารีอุปถัมภ์
    หมายเลข 53 การถูกเบียดบัง
   เชื่อใจคนง่ายเกินไป จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ
    หมายเลข 53 พลังการหักเห (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   คนที่ได้เลขนี้ต้องมีใจคอหนักแน่น เป็นเลขกลางๆมีทั้งดีและร้ายกลับกันไปแต่เลข 5 จะนำความสำเร็จในชีวิตมาให้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังเลข 3 จะทำให้อนาคตเบื้องหน้ามีมุมหักเห เปลี่ยนรูปได้ จะมีบุคคลที่ชั่วร้ายบางคนมาเบนชีวิตให้เป็นไปในทางเสื่อม อย่าหูเบาเชื่อใครง่ายนัก และอย่าได้สมาคมกับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ระวังมักจะตกอยู่ในอารมณ์ลุ่มหลงอะไรได้ง่าย
    หมายเลข 54 ดวงดาวแห่งโชค
   เป็นเลขดีมาก ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต
     หมายเลข 54 พลังมหาราชาโชคความสำเร็จ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มีมงคลแก่ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มีคนเคารพนับถือมากมาย การศึกษาจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม มีโอกาสได้ทุนหรือทำงานต่างประเทศ มีคนคอยช่วยเหลือหนุนนำตลอด ชีวิตมักจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนเรียนรู้ง่าย มีความสนุกกับการเรียนรู้ ความรักก็จะราบรื่น มีโอกาสมีรักที่ต่างประเทศได้
    หมายเลข 55 เจริญก้าวหน้าและสุขสบาย
   เป็นเลขดีมาก ดาวพฤหัสบดีสองดวงส่งเสริมหนุนนำให้อยู่สุขสบายไม่ลำบาก ชะตาชีวิตสดใสรุ่งโรจน์ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ประสบความสำเร็จในชีวิต บ่งถึงจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง รักในคุณงามความดี ชอบทำบุญทำทาน มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ ชอบเดินทางไกล เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิตเลขหนึ่ง
    หมายเลข 55 พลังความสุขสมหวัง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มีความก้าวหน้าของชีวิตอย่างมั่นคง มีความสำเร็จ มีความเที่ยงธรรม และรักในคุณธรรมความดี มีการงานในตำแหน่งใหญ่โต การค้าขายกิจการกำไรดีมาก เรียนก็ได้ทุนสมองดีมาก มีโอกาสไปได้ดีในต่างประเทศหรือจากถิ่นที่ตนเกิด ในใจมักเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชอบเดินทางไกล มีคุณธรรมจริยธรรม จะได้คู่ครองที่ดีฉลาด ส่งเสริมครอบครัวได้ดี แต่ระวังความเครียดจากการงานไว้บ้างพักผ่อนบ้างจะดี
    หมายเลข 56 มีโชคเรื่องความรัก
   เป็นเลขดีมาก เจ้าของเบอร์นี้มีดวงชะตาดี ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข คนเลขนี้เป็นคนที่มีวิชาความรู้กว้างขวาง จะพูดจาหรือทำสิ่งใดก็มีแผนการดี มีเป้าหมายชัดเจน ผู้คนยอมรับนับถือกันมาก ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอย่างจริงใจ มักได้เกี่ยวพันกับผู้คนในแวดวงหรูหรา ชะตาชีวิตโดดเด่น มีลาภยศปรากฏ มีผู้คนชื่นชมรักใคร่ มักจะมีโชคในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลิน ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก ความสำเร็จในชีวิตมาจากความเก่งกาจสามารถของตน และเป็นสิ่งที่จะนำอำนาจบารมีมาให้   

    หมายเลข 56 พลังศิลป์และปัญญา (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในเชิงศิลปะ ปัญญา มีความคิดที่แยบแหลม ทำงานรอบคอบ เรียนดี ทำงานเก่ง มองโลกในแง่ดี มีพลังกำลังใจไม่ย่อท้อ มีใจกว้าง มีโอกาสทำงานในหน้าที่ใหญ่โตเป็นที่รู้จักในวงสังคม งานที่แนะนำเหมาะกับด้านศิลปะ ปัญญาการวางแผนเป็นนักปกครอง นักบริหาร ศิลปินก็ทำได้ดี พลังของเลขนี้ส่งผลถึงศาสตร์หลายๆแขนงเพราะมีพลังมาก
    หมายเลข 57 ความดื้อดึง
   อาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร หลงมัวเมาในทางที่ผิดๆ หลงมัวเมาไปในทางที่ผิดๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูดเบียดบังเอาความดีความชอบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน ได้พ่อหม้าย เป็นเมียน้อย ระวังโรคผิวหนังทุกรูปแบบ
    หมายเลข 57 พลังความมั่นใจในตัวเองสูง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ด้วยอิทธิพลของดาว ๗ เสาร์ เป็นคนมีความคิดขัดแย้งในตัวเอง และส่วนรวมค่อนข้างดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง มักไม่เชื่อใจใคร ทำอะไรมักจะทำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ มักเป็นคนกำพร้าและเรียนอะไรไม่สำเร็จครึ่ง ๆ กลาง ๆ แต่อิทธิพลของเลขประธานดาวศุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์ ทำให้ชีวิตจะดำเนินไปอย่างมั่นคง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
     หมายเลข 58 เส้นทางชีวิตที่ผิดพลาด
   ชีวิตมักจะหลักลอย เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตสู่ความหายนะได้ มักกำพร้า และขาดที่พึ่ง ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ มีอุปสรรค ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก รักสามเส้า มีเรื่องชู้สาว ให้ระวังอุบัติเหตุรถคว่ำ ถูกอาวุธถูกคนลอบทำร้าย มีปัญหาเรื่องสายตา ผ่าตัด โรคลำไส้ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่ว โรคไต
    หมายเลข 58 พลังความลุ่มหลงงมงาย (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ด้วยอิทธิพลของดาวราหู 8 เป็นเลขไม่ดี บ่งบอกถึงการชอบหลงผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ชอบลุ่มหลงไสยศาสตร์ต่างๆ ชอบเชื่อถือโชคลางสิ่งแปลกๆมากเกินไป เข้าลักษณะต้นตรงปลายคด จิตใจมักจะวิปริตเฉไฉออกนอกลู่นอกทางชอบคัดค้านด้านศาสนา จิตใจโน้มเอียงไปในด้านเดียรถีย์หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนหลงศาสนาอย่างงมงาย จนไม่มีเหตุผลหลงผิดในพิธีกรรมต่าง ๆ มากกว่าแก่นแท้ของธรรมะ ทำให้เสียการงาน ความรุ่งเรืองลดน้อยลง ชอบมีความคิดที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใคร
    หมายเลข 59 ยอดแห่งรหัสชีวิต
    เป็นเลขดีมาก เจ้าของเบอร์นี้มีดวงชะตาดี ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ชะตาชีวิตรุ่งเรืองดี ทำอาชีพการงานใดก็จะเจริญก้าวหน้าได้เร็วมาก คิดทำการค้าก็ร่ำรวย ดวงมีทรัพย์มีลาภยศ มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เชื่อถือในศาสนา ในความเร้นลับ รักความยุติธรรม เชื่อเรื่องวิญญาณชอบในพิธีกรรม และโชคลาภต่างๆ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม ถ้าเป็นนักบวช ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องพิธีกรรม อาคมแก่งกล้า ทำอะไรก็ขลัง จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ คบหากับคนต่างชาติต่างภาษา
    หมายเลข 59 พลังแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก เป็นคนยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อถือในศาสนา มีความเป็นอนุรักษ์นิยม ชอบของเก่า อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีศีลธรรมสูง ชอบความถูกต้อง และศรัทธาความเร้นลับของธรรมชาติ มักเป็นคนหัวเก่า รักความยุติธรรม เชื่อในวิญญาณ ชอบในเรื่องพิธีกรรมและโชคลางต่าง ๆ   ชีวิตโดยรวมประสบความสำเร็จดีแต่ควรจะยอมรับเทคโน  โลยีมากขึ้นจะช่วยการดำเนินชีวิตและการทำงานราบรื่นขึ้น
    หมายเลข 60 มีโชคเรื่องการเงิน และความเพ้อฝัน
   เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจ ให้คนชอบพอรักใคร่ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย ศุภโชค โภคทรัพย์ เข้ากับคนได้ทุกระดับ จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุน เป็นเลขแห่งศิลป์และความเพ้อฝัน รักสวยรักงาม อารมณ์ปราณีต ละเอียดละมัย ชอบสถานที่โออ่า หรูหรา ดูดี ชะตาชีวิตโดยทั่วไปถือว่าดี ไม่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามากนัก มีความเป็นอยู่สุขสบาย มีชื่อเสียง ถ้าขยันทุ่มเทมากก็จะมั่งคั่งมาก
    หมายเลข 60 พลังความเพ้อฝันและจินตนาการ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชอบฝัน ชอบอยู่ในโลกจินตนาการ มีความละเอียดอ่อนสูง เป็นคนฉลาดมองโลกแง่ดี รักธรรมชาติ มีอารมณ์ศิลปินมากๆ และมีความเชื่อในด้าน
ไสยศาสตร์ทำนองว่าฟังหูไว้หู แต่การที่เพ้อฝันมากไปอาจจะทำให้งานที่จะปฏิบัติพลาดโอกาสดีๆไปได้ จึงควรปรับที่การดำเนินชีวิตให้ลงมือกระทำ
อย่างจริงจังจะดี

      ความหมายของเลขศาสตร์ 61-70
     หมายเลข 61 ความพ่ายแพ้
   มีมุมหักเหได้ง่าย ชอบทำตัวหยิ่งจนคน ไม่ชอบหน้า จนสังคมไม่ยอมรับ บั้นปลายชีวิตจะตกต่ำมาก ถ้าเป็นสุภาพบุรษ ชีวิตครอบครัวจะแตกร้าว เลิกราหย่าร้าง คู่ครองล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สุภาพสตรีจะผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่น แต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง ได้แต่งงานก็ต้องเลิก ได้พ่อหม้ายเป็นสามี เป็นเมียน้อย หมายเลข 61 บวกกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ ดาวแห่งทุกข์ อุปสรรค อับโชค ติอสู้ด้วยความยากลำบาก หากชีวิตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักจะต้องพบกับจุดจบอย่างไม่คาดคิด
     หมายเลข 61 พลังบุคลิกซ้อน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนมีสองบุคลิกสองอารมณ์ในตัวเอง มีความขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งมักจะปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับแสงสีและสิ่งยั่วยวนของโลกีย์ แต่บางขณะชอบทำตัวเหมือนคนอมทุกข์ หนีสังคมทำให้เป็นคนสันโดษ จึงทำให้ดูเหมือนเป็นคนมีสองลักษณะในตัวเอง ชีวิตมักจะมีมุมหักเหได้ง่ายชอบทำตัวหยิ่งจนคนไม่ชอบหน้า จนบางครั้งวงสังคมไม่ยอมรับ ระวังบั้นปลาย มักจะถูกเบียดเบียน ประสบแต่ความทุกข์ และอุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ
     หมายเลข 62 อำนาจมืด
   หมายเลข 62 รวมกันได้เลข 8 ดาวราหูจะทำให้ชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกกลั่นแกล้ง รังแก จะมีปัญหารักสามเส้า หากลุ่มหลงในสิ่งใดแล้ว มักจะไม่มีสติยั้งคิด มัวเมาในอารมณ์ หลงผิดได้ง่าย ท้ายที่สุดคือความหายนะ ชีวิตน่าจะประสบความสำเร็จ แต่ไม่ยั่งยืนถาวร ระวังโรค ตับอักเสบ ถุงน้ำดี เจ็บกล้ามเนื้อ เจ็บกระดูก
     หมายเลข 62 พลังการเกื้อกูลและพลิกผัน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   มีมิตรสหายมาก ถ้าเป็นเลขนี้ผู้ชายใช้มักจะเป็นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสูง มีพลังทำให้คุณไม่เป็นหลักแหล่งไม่เป็นหลักเป็นฐาน ขาดสติถืออารมณ์เป็นใหญ่ เป็นคนชอบปล่อยตัวปล่อยใจล่องลอยไปเรื่อย ๆ หากลุ่มหลงสิ่งใดแล้ว มักไม่มีสติยับยั้ง มักมัวเมาในอารมณ์ หลงผิดได้ง่ายและท้ายที่สุด คือความหายนะ แต่ก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้อย่างดี
     หมายเลข 63 ความรักและความสดชื่น
   เป็นเลขดีมาก หมายเลข 63 เป็นดาวคู่มิตรกัน ความรักสมหวังสดชื่น จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ สติปัญญาดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีหัวคิดค้น มีมิตรสหายมาก ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข 63 จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก
    หมายเลข 63 พลังความรักไม่มีสิ้นสุด (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก มีโอกาสสมหวังหวานชื่น ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดี ในทุกๆด้าน หน้าที่การงานก้าวหน้า ทำงานในตำแหน่งใหญ่โต การเรียนรู้การศึกษาดี แต่จะเด่นมากในเรื่องความรัก จะโชคดีเรื่องความรักมากๆ เป็นคนละเอียดอ่อน น่าหลงใหล ทำอะไรดูดี สร้างความประทับใจให้คนรอบข้างเสมอ มีเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือมากทำบุญเสริมบารมีเข้าไว้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก
     หมายเลข 64 ชีวิตพบกับความสำเร็จ
   เป็นเลขดีมาก แต่มีทั้งด้านดีด้านเสีย ด้านดีดาวศุกร์และดาวพุธส่งเสริมหนุนนำให้มีความรุ่งเรืองและมีความสุข ดวงมีโชคมีวาสนา ฐานะความเป็นอยู่สุขสบาย เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ชีวิตพบกับความสำเร็จ ส่งผลให้ชีวิตดี ในด้านเสีย ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหารสชาติให้กับชีวิต (มากรัก) แสวงหาคู่อยู่เรื่อยๆ หมายเลข 64 บวกกันได้ 10 จะทำให้ชีวิตมีความทุกข์ความผิดหวังแอบแฝงอยู่ บริวารในครอบครัวจะสร้างปัญหาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
     หมายเลข 64 พลังความอ่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก เป็นดาวคู่มิตรที่ให้คุณมาก เลข 64 เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชองแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ชอบการเปลี่ยนแปลง หารสชาติใหม่ ๆ ของชีวิต แต่ชอบคิดเพ้อฝัน มักใจอ่อน ทำให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้อื่นได้ง่าย บางครั้งอาจจะต้องเหนื่อยกับคนรอบข้างจนไม่ได้ดูแลตัวเอง เลข 64 จะทำให้ชีวิตพบความสำเร็จ มีความสุข มีความราบรื่นแห่งชีวิต
     หมายเลข 65 คู่ทรัพย์คู่โชค
   เป็นเลขดีมาก เจ้าของชื่อมีดวงชะตาดี หนุนนำให้ชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้า ด้านดีมีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดี มั่นคงในอนาคต ถ้าบุคคลหมายเลข 65 มีอิทธิพลของหมายเลข 23 เข้ามาพัวพัน ถ้าพูดถึงความรักก็เป็นนักรักตัวฉกาจ หาตัวจับยาก ชะตาชีวิตรุ่งเรืองมีบุญพาวาสนาส่ง คิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายดาย อุปสรรคน้อย มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความรักก็สดใสสวยงาม มีความสมปรารถนาน่าชื่นใจ
     หมายเลข 65 พลังความก้าวหน้าและเสน่ห์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขดีมาก ดาวพฤหัสบดี ดาวศุภเคราะห์ หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ ดาวศุกร์ ดาวศุภเคราะห์ หมายถึง ความรัก บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่คิดที่เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ แต่เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข 65 จะเป็นนักรักตัวฉกาจ
     หมายเลข 66 แสงสีเสียง
   เป็นเลขเสีย หมายเลข 66 บวกกันได้ 12 กำลังของดาวราหู ดาวลุ่มหลง รักอะไรก็จะรักอย่างลุ่มหลงไม่พิจารณา ไตร่ตรองให้รอบครอบ มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว มัวเมาแต่กิเลส แสง สี เสียง การพนันและอบายมุขทุกรูปแบบ เป็นเลขอันตรายเลขหนึ่ง ต้องระวังให้มากๆ ระวังธุรกิจจะล้มลงอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ การค้า หน้าที่การงาน ความรัก ก็จะมีอุปสรรคมาขวางกั้น มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน
     หมายเลข 66 พลังแห่งอารมณ์และความรู้สึก (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   รวมกันได้ 12 ซึ่งเป็นกำลังดาวของพระราหู เลข 66 เป็นคนที่รักอะไรก็รักอย่างลุ่มหลง เป็นคนที่หลงมอมเมาได้ง่าย เพราะไม่ค่อยพิจารณาไตร่ตรองอะไรให้รอบคอบรักอะไรก็มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว เป็นคนมัวเมาแต่โลกีย์ถือเป็นเลขอันตราย ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะใต้อิทธิพลของเลขนี้จะทำให้พัวพันกับสิ่งยั่วเย้าอารมณ์ทั้งปวง
     หมายเลข 67 บ้านแตกสาแหรกขาด
   เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย ผิดหวังเรื่องความรัก ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หมายถึงความตกต่ำในบั้นปลายชีวิต และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง คือโรคลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ถุงน้ำดี โรคนิ่ว และโรคไต สายตา
     หมายเลข 67 พลังแห่งความผิดหวัง ทุกข์เศร้า (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นเลขแห่งความผิดหวัง ทุกข์เศร้า เพราะดาวเสาร์ (7) รวมกันได้ 13 เป็นเลขไม่ดีอีก มองดูเป็นเลขครึ่งๆกลางๆ จะดีก็ไม่ใช่ จะร้ายก็ไม่เชิง เพราะมีทั้งดาวโภคทรัพย์และดาวแห่งทุกข์ และอุปสรรคมารวมกัน แต่ชีวิตมักพบอุปสรรคมากมาย จะผิดหวังในความรัก ครอบครัวจะแตกร้าว บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกันเอง อย่างรุนแรง จะตกต่ำในบั้นปลายของชีวิต ระวังอุบัติเหตุด้วย
     หมายเลข 68 ผู้ประพฤติผิดศิลธรรม
   เป็นเลขมัวเมาเลขหนึ่ง ชอบคบชู้ประพฤติผิดศิลธรรม จะพ่ายแพ้ทางโลกีย์ ระวังให้มากถ้าไม่รู้จักความพอดี หลงใหลได้ปลื้มในสิ่งที่เป็นอบายมุข ชอบความตื่นเต้น คิดและตัดสินใจเร็ว เก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มักเป็นจู้จี้ ขี้บ่น เบื่อกับการอยู่กับที่นาน
     หมายเลข 69
   เป็นทั้งเลขดีและร้าย มักมีเสน่ห์ และอาจจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ดาวศุกร์และดาวเกตุหนุนนำให้ไม่ลำบากอะไรนัก ปัญญาดี เรียนเก่งเพื่อนฝูงรักใคร่ เพราะมีน้ำใจดี แต่เป็นคนติดจะขี้เหงา หวั่นไหวไม่เป็นตัวของตัวเอง จะทำให้พลาดโอกาสดี ๆ ชีวิตกระท่อนกระแท่น ยังดีที่มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชู
     หมายเลข 69 (อีกตำราหนึ่ง)
   เป็นเลขมัวเมาอีกเลขหนึ่ง โดยเฉพาะจะมัวเมาในอุดมคติ หลงใหลปลื้มกับอบายมุข เป็นเลขที่แสดงถึงหลักการมีศรัทธาจริตอันลุ่มหลง บ้าคลั่งในศาสนา หลงตัวเอง หลงในสังคม มักชอบทำตัวให้เด่น
     หมายเลข 70
   บ่งถึงความอำมหิตโรคประสาท ความเก็บกด อำนาจเร้นลับ โรคภัยร้ายแรง การถูกคุมขัง ถูกปล้น บั้นปลายชีวิตอาจฆ่าตัวตาย เป็นเลขที่อันตรายมาก จะต้องต่อสู้กับปัญหามากมาย ความกดดันในชีวิตมีสูง อาจตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความโหด แม้ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายตนเองหรือใคร ๆ แต่เมื่อใดคิดและทำมักจะทำสำเร็จ ไม่ควรใช้หมายเลขนี้
     หมายเลข 70 (อีกตำราหนึ่ง)
   เป็นเลขแห่งความทุกโศกอย่างแท้จริง บ่งบอกถึงความอำมหิต โรคประสาท อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยร้ายแรง การอัตวินิบาตกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น และภัยธรรม ชาติอย่างร้ายแรง มักถูกปล่อยเกาะไว้อย่างโดดเดี่ยว

    ความหมายของเลขศาสตร์ 71-80
     หมายเลข 71
   อาจล่วงจากตำแหน่งหน้าที่การงาน ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืน หลงมัวเมาในทางที่ผิด ๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน หรือเป็นเมียน้อย
     หมายเลข 71 (อีกตำราหนึ่ง)
   เป็นเลขแห่ความหลงผิด บ่งถึงการถูกจำกัดอำนาจการตกจากตำแหน่ง การถูกใส่ร้ายป้ายสี การคุมขัง เป็นเลขแสดงถึงวิบัติ การหลงมัวเมาไปในทางที่ผิด ๆ
     หมายเลข 72
   เป็นเจ้าชะตาที่มีดวงแข็ง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ตำแหน่งใหญ่โต อำนาจมาก เงินทอง ลูกน้องมากมาย จึงมักมีปัญหาของลูกน้องเสมอ ให้ระวังสุขภาพด้วย หมั่นทำบุญ นั่งสมาธิจะช่วยให้จิตใจเป็นสุขขึ้น
     หมายเลข 72 (อีกตำราหนึ่ง)
   ถึงแม้จะส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรือง ดวงชะตาเข็มแข็งเจริญรุ่งเรืองดี แต่มีแต่ความวุ้นวาย บุรุษมักจะได้รับความทุกข์จากเพศตรงข้าม มักจะเคราะห์ร้ายอยู่บ่อย ๆ ระวังจะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเรื้อรัง ชีวิตวุ้นวายพอสมควร
     หมายเลข 73
   เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์
     หมายเลข 73 (อีกตำราหนึ่ง)
   ดาวบาปเคราะห์ที่ร้ายแรง ทั้งดาว 7 (เสาร์) และดาว 3 (อังคาร) เป็นเลขร้าย บ่งบอกถึงการแตกหักทำลายชีวิตมักจะหักเหกลางคัน เป็นอุบัติเหตุ การผ่าตัด การล้มละลาย บุคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้อย่าได้จริงจังต่อชีวิตมากนัก เพราะเป็นเลขโทษ ชีวิตมักจะเริ่มต้นร่ำไป
     หมายเลข 74
   เป็นพลังในด้านดีแต่จะไม่แรงมากคือไม่ลำบากแต่ก็ไม่ถึงกับรุ่งเรืองมาก หน้าที่การงานเงินทองจะพอมีพอใช้ไม่ขัดสน การที่จะให้สำเร็จอย่างก้าวหน้าต้องลดความกังวลและความหวั่นไหวของอารมณ์ออกให้ได้ ทำตนให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้น หมั่นสวดมนตร์ภาวนา เจริญสมาธิจะทำให้จิตใจกล้า
แกร่งขึ้น
     หมายเลข 74 (อีกตำราหนึ่ง)
   เป็นดาวคู่ธาตุที่ดี จึงเป็นเลขที่ดีพอสมควร เต็มไปด้วยความกลมกลืนเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ชีวิตพบกับความสำเร็จดีพอสมควร แต่ความก้าวหน้าของชีวิตจะไปไม่ถึงจุดสูงสุด เป็นคนรวนเร หูเบา เชื่อคนง่าย และคิดจะเพ้อฝันอยู่ด้วย เป็นคนที่มักจะวิตกกังวลทุกข์ใจอยู่เสมอ
     หมายเลข 75
   การเดินทางของชีวิตไม่ราบรื่นนักมักจะพบกับอุปสรรค ให้ต้องฟันฝ่า ทั้งการเรียน ความรัก เงินทอง ธุรกิจ ล้วนต้องต่อสู้ทั้งสิ้น ต้องอดทนในการกระทำสิ่งใดๆ แล้วชีวิตจะดีขึ้น ระวังเรื่องวาจากับผู้ใหญ่ อย่าใจร้อนจะดี และตอนท้ายของชีวิตจะดีเอง
     หมายเลข 75 (อีกตำราหนึ่ง)
   ดาวบาปเคราะห์ อยู่ร่วมกับดาวศุภเคราะห์ ชีวิตในการเริ่มต้นมักจะไม่ประสบผลสำเร็จ มีแต่เรื่องยุ่ง ๆ มีแต่เรื่องวุ้นวายโกลาหลต่าง ๆ มากมาย มักจะกำพร้าผู้ใหญ่ มักถูกตำหนิ ผู้ใหญ่ให้โทษ แต่ในบั้นปลายของชีวิตจะรุ่งโรจน์มาก เรียกว่า ชีวิตแบบต้นร้ายปลายดี
     หมายเลข 76
   เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย ผิดหวังเรื่องความรัก ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หมายถึงความตกต่ำในบั้นปลายชีวิต และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง คือโรคลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ถุงน้ำดี โรคนิ่ว และโรคไต สายตา
     หมายเลข 76 (อีกตำราหนึ่ง)
   รวมกันได้ ๑๓ เป็นเลขน่ากลัวมาก ผู้อยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ ชีวิตมักจะอับเฉา บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่มีความสุข โดยเฉพาะชีวิตคู่มักจะร้างคู่หรือตกพุ่มหม้าย
     หมายเลข 77
   ดาวเสาร์ซ้อนกันสองดวง ดาวทุกข์ 2 ดวง ทำให้มีทุกข์เป็น 2 เท่า ความเก็บกด อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยที่ร้ายแรง การอัตวิบากกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น เป็นเลขที่อันตรายมาก จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย ความกดดันในชีวิตมีสูงหากระงับอารมณ์ไม่ได้ เพียงชั่ววูบหนึ่งของชีวิตอาจตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความ:)มโหด ชนิดที่คนอื่นคาดคิดไม่ถึง อาจจะไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครหรือทำร้ายตนเองอยู่ในสมอง แต่เมื่อไรที่คิดและกระทำมักจะทำสำเร็จ ควรที่จะหนีให้ไกลๆ จากหมายเลขนี้
     หมายเลข 77 (อีกตำราหนึ่ง)
   ดาวเสาร์ถึงสองตัว เป็นเลขที่บ่งถึงความทุกข์ถึงสองเท่า ชีวิตจะประสบกับชะตากรรมร้าย ๆ คอยขวางอยู่ข้างหน้า จะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บคอย เบียดเบียนบั่นทอนอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเลข ๗๗ ก็จะส่งเสริมให้เป็นคนเข้มแข็งอดทน มีคนให้ความยำเกรงดี มีอำนาจทำให้คนเกรงกลัว
     หมายเลข 78
   หมายถึงความระส่ำระสายของชีวิต ประสบเรื่องร้ายๆ ทำให้เป็นคนอ่อนแอ ระวังคดีความ อย่าใจอ่อน เชื่อคนง่าย ห้ามเซ็นต์สัญญาค้ำประกันใคร ชีวิตต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรคและปัญหา ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี
     หมายเลข 78 (อีกตำราหนึ่ง)
   เรียกว่า ดาวคู่มิตรแบบคาเฟีย เป็นเลขที่บ่งถึงความระส่ำระสาย วุ่นวาย โกลาหลของชีวิต ประสบแต่สิ่งร้าย ๆ เป็นคนที่อ่อนแอ มักปล่อยให้คนอื่นชักจูงได้ง่าย ชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุและคดีความไว้มากๆ อย่าใจอ่อนเชื่อใครง่าย จะประสบกับความหายนะ
     หมายเลข 79
   เลขให้คุณปานกลาง ส่วนดีคือพระเกตุและดาวเสาร์หนุนนำให้มีความสำเร็จ คนเลขนี้ชอบท่องเที่ยวเดินทาง เป็นคนจริงใจ เป็นคนรักอิสระ และมีความคิดเป็นของตัวเอง ใจบุญ มีอุดมการณ์สูง ผูกพันเกี่ยวข้องกับน้ำ ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำจะดี พูดตรงไปตรงมา เจ้าระเบียบ ชะตาชีวิตสดใส
งดงาม จะมีความรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างคาดไม่ถึง ดวงมีทรัพย์มรดก จะมีเกียรติมีลาภยศ แต่ส่วนเสียคือต้องต่อสู้กับปัญหากว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนแต่จะประสบความสำเร็จได้
     หมายเลข 79 (อีกตำราหนึ่ง)
    เป็นเลขดีพอสมควร บ่งบอกถึงการมีมิตรสหายมาก มีกำพืดเผ่าพันธุ์ที่ดี จะได้มรดกเป็นของเก่าแก่ แต่ชีวิจะประสบความสำเร็จอย่างโรจน์โผน แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างทรมาน หรือคนใกล้ชิดในครอบครัวจะเคราะห์ร้ายเจ็บอยู่บ่อยๆ เป็นประจำ
     หมายเลข 80
   เป็นเลขร้าย เป็นสัญญาณเตือนภัยวิบัติอันใหญ่หลวงที่คอยอยู่ข้างหน้า มักถูกครอบงำจากอิทธิพลของอันธพาล ถูกข่มเหง รังแกจากคนอันธพาล จะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกปล้น ถูกจี้ ระวังจะถูกฆ่าข่มขืน มีวิญญาณร้ายคอยแอบแฝงรบกวน ชอบสะสมของเก่า หรือมีความผูกพันกับโบราณสถาน ระวังโรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูก ตามข้อ
     หมายเลข 80 (อีกตำราหนึ่ง)
   ด้วยอิทธิพลของดาวพระราหู 8 และดาวมฤตยูอันดุร้ายถือเป็นเลขร้ายจะมีภัยพิบัติอันใหญ่หลวง คอยอยู่ข้างหน้า บุคคลใต้อิทธิพลเลขนี้ มักถูกครอบงำด้วยอันธพาลถูกข่มเหงรังแกจากคนพาล มักจะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกข่มขู่รอบด้าน ถูกคนใช้อำนาจกดขี่ แถมยังมีวิญญาณร้ายมารบกวนอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักจะพัวพันกับบ้านผีดุหรือคฤหาสน์ร้าง บ้าน วังเก่าๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
    
    ความหมายของเลขศาสตร์ 81-90
     หมายเลข 81 อุปสรรคแห่งรัก
   เป็นหมายเลขอับเฉาเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะกำพร้า ขาดหลักประกันในชีวิต พลัดพรากจากบิดามารดา ชีวิตอยู่ไม่เป็นที่ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะตกพุ่มหม้าย ไร้สามี พลัดพรากจากคู่ มีคู่เหมือนไม่มี ต่างคนต่างอยู่ ชีวิตจะวุ่นวาย มีภรรยาหลายคน มีแม่หม้ายมาติดพัน และก่อความยุ่งยาก มีโรคเกี่ยวกับสายตา
     หมายเลข 81 พลังการพลัดพราก (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตมักมีการโยกย้ายบ่อย ๆ ถ้าเป็นหญิงจะตกเป็นหม้ายไร้สามีหรือพลัดพรากจากกัน ต้องไปอยู่ในคนละถิ่นห่างไกล การทำงานต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตบ่อย ไม่มีความมั่นคง เรื่องความรักอาภัพคู่มาก จะเป็นโรคเกี่ยวกับตา สายตา
     หมายเลข 82 ความว้าเหว่ หงอยเหงา
   ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะตกพุ่มหม้าย ไร้สามี พลัดพรากจากคู่ มีคู่เหมือนไม่มี ต่างคนต่างอยู่ ชีวิตจะวุ่นวาย มีภรรยาหลายคน มีแม่หม้ายมาติดพัน และก่อความยุ่งยาก จะทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น ปลายจะเสีย ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ ลุ่มหลงอะไรง่ายๆ มีความทุกข์แอบแฝงอยู่บริวารสร้างปัญหาให้ เป็นคนใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสีย ได้คู่ครองเป็นหม้าย
     หมายเลข 82 พลังที่ไม่มั่นคง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ขาดหลักประกันของชีวิต ถูกกดดันทางจิตใจ ไม่มีความมั่นคง ขาดหลักยึดเหนี่ยว ไม่มีความสุขทางใจ ถูกมองข้ามเสมอๆ มีผู้คอยเบียดบังคดี ความชอบ ชีวิตมักจะปล่อยตัวลอยละล่องไปตามบุญตามกรรม ต้องเหนื่อยกับการดูแลให้คนอื่นๆได้สบาย
     หมายเลข 83 การแตกแยก
   เป็นเลขร้าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ
     หมายเลข 83 พลังความผิดพลาด (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ผิดพลาด ใจอ่อนเชื่อใจคนง่าย มีข้อผิดพลาดในชีวิตเสมอทั้งในเรื่องการเรียนการทำงาน ความรักไม่เป็นอย่างที่หวัง ระวังการมีปากเสียงกับผู้อื่นเพราะจะถึงขั้นรุนแรงทำร้ายกันได้ การคบเพื่อนก็ต้องเลือกคบ เพราะคุณจะใจอ่อนชักจูงได้ง่าย ระวังอุบัติเหตุไม่ควรประมาท
     หมายเลข 84 การหลงผิด
   ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต
     หมายเลข 84 พลังเลขร้าย (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตวัยรุ่นจะลุ่มหลงมัวเมา เดินทางผิดติดยา มีแต่ความผิดพลาด ทำการงานใดๆก็ไม่ก้าวหน้า ถูกกลั่นแกล้งไร้ผู้สนับสนุน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพไม่แข็งแรงมีเรื่องให้ต้องเสียชื่อเสียงความรักไม่ราบรื่นจะอาภัพมาก
     หมายเลข 85 การหลอกลวง
   ชีวิตมักจะหลักลอย เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตสู่ความหายนะได้ มักกำพร้า และขาดที่พึ่ง ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ มีอุปสรรค ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก รักสามเส้า มีเรื่องชู้สาว ให้ระวังอุบัติเหตุรถคว่ำ ถูกอาวุธถูกคนลอบทำร้าย มีปัญหาเรื่องสายตา ผ่าตัด โรคลำไส้ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่ว โรคไต
     หมายเลข 85 พลังความหลงผิด (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตจะหลงผิดไม่มีหลักไม่มีฐาน ต้องย้ายที่อยู่เสมอ การงานต้องเปลี่ยนบ่อยไม่ลงตัว ขาดความอดทน ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ ความรักฉาบฉวยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเลิก มีความเสื่อมเสียเสมอ ตัดสินใจเรื่องใดๆจะผิดพลาดเสมอ
     หมายเลข 86 สองแง่สองมุม
   เป็นคนสองลักษณะในทางโลก จะส่งผลดีให้กับชีวิตส่งผลให้พบกับความสำเร็จ  แต่อีกมุมหนึ่ง ประพฤติผิดศิลธรรม จะพ่ายแพ้ทางโลกีย์ ชอบคบชู้ ระวังให้มากถ้าไม่รู้จักความพอดี หลงใหลได้ปลื้มในสิ่งที่เป็นอบายมุข ชอบความตื่นเต้น คิดและตัดสินใจเร็ว เก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มักเป็นคนจู้จี้ ขี้บ่น เบื่อกับการอยู่กับที่นานๆ
     หมายเลข 86 พลังสำเร็จที่ต้องตั้งใจ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตรุ่งเรืองดี มีความมั่นคงสูง ฐานะความเป็นอยู่ดีมาก มีชื่อเสียง อำนาจ วาสนา แต่ต้องระวังในด้านตัณหาต่างๆจะเข้าครอบงำ ต้องมีความมั่นคงไม่ประมาทจะดี
     หมายเลข 87 ความระส่ำระสาย
   หมายถึงความระส่ำระสายของชีวิต ประสบเรื่องร้ายๆ ทำให้เป็นคนอ่อนแอ ระวังคดีความ อย่าใจอ่อน เชื่อคนง่าย ห้ามเซ็นต์สัญญาค้ำประกันใคร ชีวิตต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรคและปัญหามากมาย ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี ถูกกลั่นแกล้ง เอารัดเอาเปรียบ ชีวิตบั้นปลายจะตกต่ำ
     หมายเลข 87 พลังรักลวง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   จะถูกชักจูงได้ง่ายไปในทางเสื่อมเพราะขาดความหนักแน่น ตัดสินใจผิดเสมอๆ ชอบฟังคนอื่นมากกว่าความคิดเห็นตัวเอง เป็นคนดึงดูดเพศตรงข้ามมากแต่หาคนจริงใจยาก
     หมายเลข 88 เห็นผิดเป็นชอบ
   จะพบมรณะกรรมโดยผิดปกติ จะถูกวิญญาณร้ายเล่นงาน เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมายเลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรี จะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย
    หมายเลข 88 พลังความสำเร็จที่แฝงความความร้ายแรง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   การทำสิ่งใดๆจะสำเร็จได้อย่างดีแต่จะต้องมีอุปสรรคอย่างมาก เป็นคนเก่งในทุกๆด้าน มั่นคงในชีวิตสูง ทำอะไรดีได้ผลเกินคาด ทะเยอะทะยานสูง เมื่อถึงขีดสุดจะเจออุบัติเหตุร้ายแรงได้
     หมายเลข 89 ประสบความสำเร็จพอสมควร
   เป็นเลขให้คุณปานกลางให้คุณ เจ้าของชื่อนี้มีดวงชะตาดี ดาวราหูและดาวพระเกตุส่งผลหนุนนำให้พบความโดดเด่นรุ่งเรืองดี คนเลขนี้มีไหวพริบปฎิภาณเป็นเลิศ ช่างสังเกตช่างวิเคราะห์ สนใจใฝ่รู้กว้างขวาง มีความมุ่งมั่นสูง อดทนสูง รับผิดชอบดี มีลางสังหรณ์ ฝันแม่น ดวงมีโชคมีลาภอย่างไม่คาดฝัน จับทำเรื่องเก่าๆ แล้วจะรุ่งเรืองดี ในทางโลดโผน พอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควร มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลกๆ  แหวกแนว เข้ากับคนได้ง่าย ระวังอย่าคบคนพาล หากเข้าไปพัวพัน จะถอนตัวจากสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ยาก มักสนใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง
     หมายเลข 89 พลังแห่งความเชื่อ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ทำอะไรมักจะทำตามคำพยากรณ์ต่างๆ เชื่อถือในโชคชะตาอย่างมาก บางครั้งเชื่ออย่างไม่ฟังใครเลย เป็นคนมีสติปัญญาดี เป็นคนมีความทะเยอทะยานมากเกินไปเลยทำให้ไม่ค่อยมีความสุข และไม่ค่อยมีใครเข้าใจมากนัก เป็นคนเข้มงวดกับชีวิต
     หมายเลข 90 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
   ชะตาชีวิตราบรื่นดี จับทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างดี มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน มีความเป็นอยู่สุขสบาย ชีวิตมีอุปสรรคน้อย ลำบากไม่นาน ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เพราะมีสิ่งศักดิ์คุ้มครอง ดาวพระเกตุและดาวมฤตยูส่งเสริมหนุนนำชีวิตให้มีความสุขความเจริญด้วยดี เป็นเลขดีบ่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณ มักได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ชอบศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เร้นลับ เป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิต
     หมายเลข 90 พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตมักจะพัวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณตลอดเวลา ได้รับอิทธิพลจากไสยศาสตร์ โชคลางต่างๆมาก เป็นคนดวงดีสิ่งที่มองไม่เห็นจะปกป้อง ในชีวิตจะประสบความสำเร็จพอสมควร แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเสมอ แต่ก็ไม่สำเร็จแบบที่สุดชีวิตเรียบง่ายค่อยๆเป็นไป

     ความหมายของเลขศาสตร์ 91-100
     หมายเลข 91 ผู้เสวยสุข
   ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจให้การช่วยเหลือ เป็นหมายเลขนำโชค ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งในสังคมส่งผลดีให้กับชีวิต ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หมายเลข 91 ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจแปรสภาพเป็นเลข 10 ดาวเสาร์ ชีวิตมักจะกำพร้า เป็นหม้าย บางครั้งส่งผลให้สามีตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน สุภาพสตรีจะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้
แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะผลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย มีความทุกข์ ความผิดหวัง บริวารในครอบครัวจะทำความยุ่งยากมาให้ แบบภาระหน้ามากมาย มีหนี้สินอย่างท่วมท้น มีโรคภัยไข้เจ็บ หมายเลขนี้จะส่งผลดีต่อสุภาพบุรุษ
     หมายเลข 91 พลังความ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   รักความก้าวหน้าความสำเร็จ มีความมุ่งมั่นสูง แสวงหาความสำเร็จให้ชีวิต เชื่อเรื่องสิ่งมองไม่เห็น ชอบเก็บตัว เก็บความทุกข์ไว้กับตัว ไม่สบายบ่อย ต้องรักษาสุขภาพให้ดี เป็นคนขี้เหงามาก
     หมายเลข 92 เส้นทางแห่งกรรม
   จะทำอะไรมักจะดีแต่ตอนเริ่มต้นแต่ปลายเสีย ยิ่งใหญ่ก็อาจตกต่ำได้ ชีวิตจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกกลั้นแกล้ง เอารัดเอาเปรียบ เพศตรงข้ามจะสร้างปัญหาให้ หน้าชื่นอกตรม ระวังเพื่อนที่ไม่ซื่อ ไม่ควรร่วมหุ้นกับใคร ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบสิ่งแปลกใหม่ สนใจประวัติศาสตร์ ชอบของโบราณ
     หมายเลข 92 พลังอนุรักษ์นิยม (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชอบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ สนใจในศาสตร์แปลก ๆ สนใจประวัติศาสตร์ ชอบของโบราณ สนใจเรื่องราวในอดีต ชอบศึกษาในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่างจริงจัง ชอบท่องเที่ยว สร้างสีสันให้กับชีวิตอ่อนโยนแต่ระวังการถูกชักจูงง่าย
     หมายเลข 93 ชีวิตที่ถูกกดดัน
   มักจะพบความยุ่งยากของชีวิตบ่อยๆ มีเรื่องกระทบกระเทือนใจ ความกดดันของจิตใจ ก็อาจถึงขั้นวิปริตไปได้ง่ายๆ เช่น ทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่นมีเรื่องทุกข์ใจ อุปสรรคต่างๆ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เช่น ไม่ได้แต่ง หรือแต่งไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่ง ความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ไม่ได้หวังกลับได้
     หมายเลข 93 หลังความสำเร็จที่รุ่มร้อน (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตมักจะประสบผลสำเร็จอยู่เสมอมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดี แต่ระวังอารมณ์ที่รุนแรงไม่ยอมใคร จึงไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือเท่าที่ควร ระวังโรงภัยสุขภาพด้วย หมั่นใจเย็นสวดมนตร์ทำสมาธิจะดี
     หมายเลข 94 อุปสรรคที่ขวางกั้น
   เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ มักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ
     หมายเลข 94 พลังหลงงมงาย (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีแต่มักจะมีอุปสรรคตามมาเป็นเงาตามตัว สนใจทั้งศาสตร์เร้นลับมากเกินไปทำให้ความเจริญด้านอื่นๆไม่เต็มที่ ความรักไม่ราบรื่นนัก มีอุปสรรคค่อนข้างมาก บางครั้งมีสิ่งพลิกผันกับชีวิตได้    

    หมายเลข 95 ยอดแห่งรหัสชีวิต
   มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เชื่อถือในศาสนา ในความเร้นลับ รักความยุติธรรม เชื่อเรื่องวิญญาณชอบในพิธีกรรม และโชคลาภต่างๆ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม ถ้าเป็นนักบวช ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องพิธีกรรม อาคมแก่งกล้า ทำอะไรก็ขลัง จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ คบหากับคนต่างชาติต่างภาษา
     หมายเลข 95 พลังความสำเร็จบารมี (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชอบและเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ สนใจในศาสตร์และวิญญาณ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอ คิดทำสิ่งใดก็สมหวัง สนใจในพิธีการต่าง ๆ มักได้รับการยกย่องจากปวงชน มีชื่อเสียงมาก มีความรักที่สดใสเสมอ คู่ครองที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ มีความ
สุขในชีวิต
     หมายเลข 96 เหมือนคนไม่มีพลัง
   เป็นเลขกลับหัวกลับหาง ไม่สามารถแยกแยะได้ จึงทำให้ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตกระท่อน กระแท่นครึ่งๆ กลางๆ จะดูว่าดีก็ไม่ใช่ จะดูร้ายก็ไม่เชิง บางครั้งก็ส่งผลให้หลงผิดได้ง่าย ร้ายก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจคอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพอที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดไปได้
     หมายเลข 96 พลังที่อ่อนแอ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   เป็นคนใจอ่อน มักถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย ไม่ความความเชื่อมั่นในตนเองขาดความแกร่งทางจิตใจ อารมณ์อ่อนไหว มีโอกาสเดินทางผิดมัวเมาลุ่มหลงได้ มีความคิดฝันที่ดีเป็นประโยชน์กับตนเองแต่นำมาใช้ดูแลตนไม่ได้ ทำอะไรครึ่งๆกลางๆ
     หมายเลข 97 ต้นร้ายปลายดี
   เลขให้คุณปานกลาง พระเกตุและดาวเสาร์หนุนนำให้มีความสำเร็จ คนเลขนี้ชอบท่องเที่ยวเดินทาง เป็นคนจริงใจ พูดตรงไปตรงมา เจ้าระเบียบชะตาชีวิตสดใสงดงาม จะมีความรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างคาดไม่ถึง ดวงมีทรัพย์มรดก จะมีเกียรติมีลาภยศ จะประสพความลำบากในชีวิตก่อน แล้วจึงจะได้ดีทีหลัง ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำจะพบกับความสำเร็จและร่ำรวยได้ ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูส่งเสริม ช่วยเหลือ มีดวงอุปถัมภ์ จะมีชื่อเสียงเงินทอง มี
เกียรติและบารมี มีสติปัญญาดี ยินดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากเสมอ
     หมายเลข 97 พลังความรุ่งโรจน์ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดี มีเพื่อนฝูงมาก คิดการงานสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จ การค้าขายมีกำไร จะได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ มีคนเคารพ มีเพื่อนมาก มักเข้มแข็งในหน้าที่การงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อย่าประมาท อาจถูกทำร้ายจากวิบากกรรมเก่าได้ ต้องหมั่นทำบุญจะช่วยได้ดี
     หมายเลข 98 ผู้ที่ถูกครอบงำ
   เป็นเลขให้คุณปานกลางให้คุณในทางโลดโผน พอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควร มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลกๆ แหวกแนวเข้ากับคนได้ง่าย ระวังอย่าคบคนพาล หากเข้าไปพัวพัน จะถอนตัวจากสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ยาก มักสนใจกับสิ่งศักดิ์ สิทธิ์จนลุ่มหลง หมายเลข 98 บวกกันได้ 17 หมายเลข 17 บวกกันได้ 8 เป็นกำลังของดาวราหู จะทำให้ชีวิตตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกกดดัน กลั่นแกล้ง ขัดแย้งมีปัญหา
กับคนอื่นบ่อยๆ
     หมายเลข 98 พลังลาภลอย (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   จะประสบความสำเร็จอย่างดีกับการทำงาน การค้า การลงทุนต่างๆ มีโอกาสได้ลาภลอย ชอบทำอะไรไม่ตามใครพิเศษน่าสนใจ มีคนคบค้าสมาคมมาก มีความสุขดี แต่อาจจะมีโอกาสหลงมัวเมาในบางเรื่องมากเกินไป ระวังการคบเพื่อนที่ไม่ดี
     หมายเลข 99 ผู้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
   ได้ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์ ได้พลังจากความเร้นลับในจักรวาลให้การช่วยเหลือ มีพรสวรรค์ทางอำนาจจิต หยั่งรู้ล่วงหน้า ฝันแม่น สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความก้าวหน้าเสมอ มีความทะเยอทะยาน มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยได้เร็ว จะมีวาสนาบารมีเพิ่มพูน ยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาด เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษามิให้ต้องเดือดร้อนมากนัก สนใจเรื่องศาสตร์และศรัทธา จะมีโชคแบบฟลุคๆๆ อยู่เสมอ มีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม
เป็นเลขที่ดีมาก
     หมายเลข 99 พลังการหยั่งรู้ (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม มีพลังดีต่อจิตใจ ทำอะไรก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองอยู่สนใจในศาสนา ปรัชญา อำนาจจิตเข้มแข็ง
     หมายเลข 100 สุดท้ายของตัวเลข
   ถือเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ อำนวยความสำเร็จแห่งชีวิตอย่างเต็มที่ เจ้าของชื่อนี้มีดวงชะตาสดใส ดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูสองดวงส่งผลหนุนนำให้ชีวิตมีบุญมีวาสนาสูง เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้นำที่น่าทึ่ง ชะตาชีวิตไม่ลำบาก ไม่ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยต่อสู้มากนัก จะมีความสุขสบายอุดมสมบุรณ์ พรั่งพร้อมด้วยลาภยศปรากฏไกล บ่งบอกถึงความกว้างไกลทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเลขให้คุณสมบูรณ์ เป็นเลขให้คุณแต่จะทำอะไรต้องอยู่ในความพอดีและมีขอบเขต หากปล่อยตัวตามอิสระ ก็อาจจะส่งผลเสียได้ เพราะอิทธิพลเลข 0 ดาวมฤตยู เป็นตัวเพิ่มพลัง เลข 100 เป็นเลขจุดพอดีของศตวรรษ จึงถือว่าเป็นเลขดีอำนวยความสำเร็จเลขหนึ่ง จะส่งผลดีอย่างเต็มที่
     หมายเลข 100 พลังแห่งสมดุลจักรวาล (อีกตำราหนึ่งแม่นมาก)
   มีความสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จแห่งชีวิตอย่างงดงาม มีความเป็นมงคลมาก ชีวิตจะเฟื่องฟูงดงาม รุ่งโรจน์ มีเกียรติ์ มีศักดิ์ศรี ความรักจะสำเร็จ ได้คู่ที่ลากหน้าตาดี และเงินทองมากมาย อยู่อย่างยืนนาน มีลูกหลานมาก มีความอบอุ่นในชีวิต

              ประโยชน์ความหมายของตัวเลข

    ๑.ใช้บอกความหมายของตัวเลขที่เราจะทำนายว่าจะดีหรืร้าย

    ๒.ใช้ในการทำนายตัวเลขที่เราหามาได้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้าย   รวยหรือจน  มีเคราะห์ดีหรือมีเคราะห์ร้าย   ผู้นั้นจะเป็นคนดีหรือร้ายเราจะคบค้าสมาคมด้วยได้หรือไม่

    ๓.ใช้ดูเนื้อคู่ที่เราจะแต่งงานด้วยว่าจะดีหรือไม่  รวยหรือจน  เราจะล้มหัวจมท้ายกับเขามันจะปลอดภัยหรือไม่   ถ้าเราแต่งงานกับคนนี้ในบั้นปลายชีวิตเราจะลำบากหรือไม่

    ๔.ใช้ดูเพื่อนที่เราจะคบหาว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดี  เขาจะมาหลอกลวงเราหรือไม่

    ๕.ใช้ดูอาชีพที่เราจะทำมันว่าจะดีหรือไม่ดี  งานชนิดไหนที่เราทำได้ทำแล้วจะเจริญก้าวหน้าและร่ำรวย   ธุรกิจที่เราจะทำมันจะรวยหรือเจ้ง  เราจะทำงานอะไรถึงจะดีที่สุดถามได้ทุกอย่าง  เมื่อถามแล้วก็ให้ดูคำตอบด้วยความหมายของตัวเลขเหล่านี้

    ๖.ใช้ดูให้เป็นฤกษ์ยามที่ดีว่าเราจะกระทำและเดินทางไปในเวลาไหนจึงจะดี

       

                  ประวัติความเป็นมาของตัวเลข

          

             ประวัติความเป็นมาของตัวเลข

    เลข  ๑  คือพระอาทิตย์   เกิดมาจากราชสีห์  ๖  ตัว   มีกายสีแดง  มีวิมานเป็นสีแก้วมณีแดง   พาหนะคือราชสีห์  มีกำลัง  ๖  สถิตย์อยู่ทางด้านทิศอิสานของภูเขาพระสุเมรุ   นี่คือสาเหตุที่ทำให้พระอาทิตย์มีกำลัง  ๖

    เลข  ๒  คือพระจันทร์   เกิดมาจากนางฟ้า  ๑๕  นาง  มีกายสีขาวนวล  มีวิมานเป็นแก้วมุกดา  พาหนะคือม้า   มีกำลัง  ๑๕    สถิตย์อยู่ทางด้านทิศบูรพาของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๓   คือเลขของพระอังคาร    พระอังคารเกิดมาจากกระบือ  ๘  ตัว  มีกายเป็นสีแก้วเพทาย  มีวิมานสีแก้วทับทิม   พาหนะคือกระบือ  มีกำลัง  ๘   สถิตย์อยู่ทางด้านทิศอาค เนย์ของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๔   คือเลขของพระพุธ   เกิดจากช้าง  ๑๗  ตัว   มีกายสีแก้วมรกต   มีวิมานสีเหลืองหลัว   พาหนะคือ  ช้าง   มีกำลัง  ๑๗  สถิตย์อยู่ทางด้านทิศทักษิณของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๕   คือเลขของพระพฤหัสบดี   เกิดมาจากฤาษี  ๑๙  ตน   มีกำลังกายสีแก้วไพฑูรย์    มีวิมานสีแก้วบุษราคัม   มีกำลัง  ๑๙   สถิตย์อยู่ทางด้านทิศประจิมของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๖   คือเลขของพระศุกร์   เกิดมาจากโค  ๒๑   ตัว   มีกายสีประภัสสร   มีวิมานสีทอง   พาหนะคือโคอุสุภราช   มีกำลัง  ๒๑    สถิตย์อยู่ทางด้านทิศอุดรของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๗   คือเลขของพระเสาร์   เกิดมาจากเสือ  ๑๐  ตัว   มีกายสีดำ   มีวิมานเป็นสีมรกต   พาหนะคือเสือ   มีกำลัง  ๑๐    สถิตย์อยู่ทางด้านทิศหรดี ของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๘   คือเลขของพระราหู   เกิดมาจาผีโขมด  ๑๒  หัว   มีกายสีสำริด   พาหนะคือครุฑ   มีกำลัง  ๑๒    สถิตย์อยู่ทางด้านทิศพายัพ ของภูเขาพระสุเมรุ

     เลข  ๙   คือเลขของพระเกต   เกิดมาจากพญานาค  ๙  ตัว    มีกายสีทองคำ    มีวิมานสีเปลวไฟ    พาหนะคือหงส์   มีกำลัง  ๙     สถิตย์อยู่ที่อุปริมทิศ ของภูเขาพระสุเมรุ

    เลข  ๑๐   คือเลขของพระมฤตยู   เกิดมาจากยักข์  ๒๐  ตน   มีกายสีดำมืด   พาหนะคือลม   มีกำลัง  ๒๐   สถิตย์อยู่ที่เหฏฐิมทิศ ของภูเขาพระสุเมรุ

                         ชาติกำเนิดของตัวเลข

    

                        ชาติกำเนิดของตัวเลข

                       ชาติกำเนิดของเลข ๑

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๑๐      เลขกำลังของดาวเสาร์     ไม่ดี

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๑๙     เลขกำลังของดาวพฤหัสบดี     ดีมาก

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๒๘     เลขคู่สมพล     ดีในทางการต่อสู้

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๓๗    เลขคู่ศัตรูเล็ก  ใช้อิทธิพลมืด     ไม่ดี

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๔๖     เลขคู่ธาตุ   คือความอ่อนหวานนุ่มนวล     ดีมาก

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๕๕     เลขคู่เที่ยงธรรม     ดี

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๖๔     เลขคู่แห่งความสุข     ดีมาก

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๗๓     เลขคู่ล้มละลาย     ไม่ดี

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๘๒     เลขคู่แห่งควมหงอยเหงา     ไม่ดี

   ๑   เกิดมาจากเลข      ๙๑     เลขคู่แห่งความเจริญก้าวหน้า     ดีมาก

                       ชาติกำเนิดของเลข ๒

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๑๑     เลขคู่บารมี     ดี

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๒๐     เลขคู่แห่งความผันผวน     ไม่ดี

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๒๙     เลขคู่แห่งความทุกข์ทรมาน     ไม่ดี

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๓๘     เลขคูธาตุลม     ดีในทางเจ้านักเลง  สปอร์ต      

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๔๗    เลขคู่สมพล     ดีในทางความจริงใจ

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๕๖     เลขคู่อุปถัมภ์     ดีในทางช่วยเหลือกันและกัน

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๖๕     เลขคู่อนุเคราะห์     ดี

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๗๔    เลขคู่สุขสมบูรณ์     ดี

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๘๓     เลขคู่ทะเลาะวิวาท     ไม่ดี

   ๒   เกิดมาจากเลข      ๙๒    เลขคู่ทัศนาจร     พอใช้ได้

                       ชาติกำเนิดของเลข ๓

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๑๒     เลขคู่กำลังของพระราหู     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๒๑     เลขคู่กำลังของดาวพระศุกร์     ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๓๐     เลขคู่อุบัติเหตุ     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๓๙     เลขคู่ยุ่งยากลำบาก     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๔๘     เลขคู่ศัตรูใหญ่     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๕๗    เลขคู่ทุกข์ยากลำบาก     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๖๖     เลขคู่ลุ่มหลงมัวเมา     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๗๕     เลขคู่วุ่นวาย     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๘๔     เลขคู่เคราะห์กรรม     ไม่ดี

   ๓   เกิดมาจากเลข      ๙๓     เลขคู่แตกหัก พังทลาย     ไม่ดี     

                        ชาติกำเนิดของเลข ๔

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๑๓     เลขคู่ศัตรูใหญ่     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๒๒     เลขคู่เพ้อฝัน     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๓๑      เลขคู่อุบัติเหตุ     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๔๐      เลขคู่ค้นคิด     พอใช้

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๔๙     เลขคู่ อุปสรรค     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๕๘     เลขคู่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๖๗     เลขคู่ศัตรูใหญ่     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๗๖     เลขคู่ชีวิตอับเฉา     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๘๕     เลขคู่หลงผิด     ไม่ดี

   ๔   เกิดมาจากเลข      ๙๔     เลขคู่ชีวิตพลิกผัน     ไม่ดี

                        ชาติกำเนิดของเลข ๕

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๑๔     เลขคู่เศรษฐกิจและการเงิน     ดีมาก

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๒๓     เลขคู่ศัตรูใหญ่     ไม่ดี

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๓๒     เลขคู่ต้นร้ายปลายดี     พอใช้

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๔๑     เลขคู่แห่งความสำเร็จ     ดีมาก

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๕๐     เลขคู่แห่งความเจริญก้าวหน้า     ดีมาก

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๕๙    เลขคู่แห่งความยุติธรรม     ดี

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๖๘     เลขคู่แห่งความหลงไหล     ไม่ดี

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๗๗    เลขคู่ทุกข์ทวีคูณ     ไม่ดี

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๘๖     เลขคู่ผิดศีลธรรม     ไม่ดี

   ๕   เกิดมาจากเลข      ๙๕     เลขคู่แห่งความสดชื่นสมหวัง     ดีมาก

                        ชาติกำเนิดของเลข ๖

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๑๕     เลขคู่มหามิตร     ดีที่สุด

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๒๔     เลขคู่มหามิตร     ดีที่สุด

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๓๓     เลขคู่อุบัติเหตุ     ไม่ดี

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๔๒     เลขคู่อำนวยโชค     ดีมาก

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๕๑     เลขคู่อำนวยความสำเร็จ     ดีมาก

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๖๐      เลขคู่ศิลปะ     ดี

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๖๙     เลขคู่อุปถัมภ์     ดี

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๗๘    เลขคู่มหามิตร     ดีที่สุด

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๘๗    เลขคู่อมทุกข์     ไม่ดี

   ๖   เกิดมาจากเลข      ๙๖     เลขคู่แห่ความขัดแย้ง     ไม่ดี

                        ชาติกำเนิดของเลข ๗

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๑๖     เลขคู่สมพล     ดีในทางช่วยเหลือและยศศักดิ์     ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๒๕     เลขคู่ครึ่งดีครึ่งร้าย     พอใช้

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๓๔     เลขคู่ทะเลาะวิวาท     ไม่ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๔๓     เลขคู่วิปริต     ไม่ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๕๒     เลขคู่เกื้อหนุน     ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๖๑     เลขคู่อมทุกข์     ไม่ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๗๐     เลขคู่อำมหิต     ไม่ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๗๙    เลขคู่โลดโผน     พอใช้ได้

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๘๘     เลขคู่อุบัติเหตุ     ไม่ดี

   ๗   เกิดมาจากเลข      ๙๗    เลขคู่รุ่งโรจน์     ดี

                      ชาติกำเนิดของเลข ๘

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๑๗     เลขคู่ธาตุ     ดีในทางการใช้อำนาจและอิทธิพล

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๒๖     เลขคู่สมพงษ์     ดีในทางความรักและคู่ครอง

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๓๕     เลขคู่สมพล    ดีในทางการพนันและการเสี่ยงโชค

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๔๔     เลขคู่ทรยศหักหลัง     ไม่ดี

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๕๓     เลขคู่การประสบความสำเร็จ     ดีมาก

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๖๒     เลขคู่เสน่ห์นิยม     ดีมาก

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๗๑     เลขคู่วิบัติฉิบหาย     ไม่ดี

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๘๐     เลขคู่ภัยพิบัติ     ไม่ดี

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๘๙     เลขคู่แห่งความคิดที่เฉลียวฉลาด     ดีมาก

   ๘   เกิดมาจากเลข      ๙๘     เลขคู่แห่งความคิดนอกกรอบและแหวกแนว     ดีมาก

                      ชาติกำเนิดของเลข ๙

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๑๘     เลขคู่สงครามรบราฆ่าฟัน     ไม่ดี

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๒๗     เลขคู่ศัตรูเล็ก     ไม่ดี

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๓๖     เลขคู่มหามิตร     ดีที่สุด

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๔๕     เลขคู่โชคอนันต์     ดีทาก

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๕๔     เลขคู่แห่งความสำเร็จ     ดีมาก

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๖๓     เลขคู่เสน่ห์มหานิยม     ดีมาก

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๗๒     เลขคู่สับสนวุ่นวาย     ไม่ดี

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๘๑     เลขคู่เหี่ยวแห้งอับเฉา     ไม่ดี

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๙๐     เลขคู่แห่งความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์     ดีมาก

   ๙   เกิดมาจากเลข      ๙๙     เลขคู่แห่งความสำเร็จอันมหัศจรรย์     ยอดดี

                       ประโยชน์ของเลขชาติกำเนิด

    ชาติกำเนิดของเลขนี้  มีประโยชน์ในการเช็คความถูกต้องและความแม่นยำของเลขคู่ที่เราหาได้  ก่อนที่เราจะทำนายให้เอาเลขคู่ที่หาได้นั้นมาเช็คดูเสียก่อน  ดีหรือไม่ดีให้ถือเอาคำทำนายนี้เป็นหลัก  ถึงเลขคู่ที่เราหาได้ว่ามันดี   เช่น  เลข  ๒๗  แต่ถ้าเอาไปเช็คดูในชาติกำเนิดของตัวเลขแล้วมันไม่ดี  ห้ามใช้โดยเด็ดขาด

    อนึ่งเลขคู่บางตัว   เช่น  เลข    ๙๙    บวกกันจะได้เลข  ๑๘   เลขคู่สงครามรบราฆ่าฟันเป็นเลขคู่ที่ไม่ดี  แต่เลข  ๑๘  ตัวนี้เป็นเลขที่เกิดมาจากเลข   ๙๙   คือเลขคู่แห่งความสำเร็จอันมหํศจรรย์   เป็นเลขคู่ที่ดีมาก  เพราะฉะนั้น  เลข  ๑๘  ตัวนี้จึงเป็นเลขที่มีความยิ่งใหญ่ปราบปราบสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีมีประโยชน์

            อธิบายความหมายของเลขชาติกำเนิด

      
             อธิบายความหมายของเลขชาติกำเนิด

                   เลข ๑

     เลข  ๑   เกิดมาจากเลข   ๑๐   เลขกำลังของดาวพระเสาร์   หมายถึงความความทรหดอดทน 

       -ผลดี   ให้คุณในทางการรักษาคุ้มครองและการป้องกัน  มีความทรหดอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากดี    มีผลดีในทางทหารตำรวจ   เกษตรกรรม   กสิกรรม  อุตสาหกรรม   และการช่างทุกชนิด

       -ผลเสีย   ให้โทษในทางการเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นร้าย, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, ภัยจากภัยธรรมชาติ, การถูกจับกุม, จะบาดเจ็บถึงกระดูกแตกหัก

    เลข  ๑    เกิดมาจากเลข   ๑๙    เลขกำลังของดาวพระพฤหัสบดี     หมายถึงการศึกษาและศาสนา

      -ผลดี   ให้คุณในทางการศึกษา   มีความรอบรู้ในวิชาการต่างๆดี   เป็นนักปราญ์ราชบัณฑิต   มีเชาว์ไหวพริบปฏิภาณดี   แก้ปัญหาได้สำเร๊จแทบทุกด้าน   จดจำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดี  ถ้าบวชเป็นพระภิกษุและสามเณรจะดีมีชื่อเสียงมาก   จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี

      -ผลเสีย   ให้โทษในการตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน   ชะตาชีวิตจะถูกกดดันมาก   มักไร้คู่หรือชอบเป็นน้อยเขา

     เลข   ๑     เกิดมาจากเลข     ๒๘     เลขคู่สมพล  คือให้ผลดีในทางการต่อสู้

       -ผลดี   ให้คุณในทางการคุ้มครองรักษา   มีพละกำลังดี   จะได้รับความร่วมมือจากคนเป็นจำนวนมาก

     -ผลเสีย   ให้โทษในทาง ชะตาชีวิตมักจะเกิดความผันผวน   มักจะมีเรื่องระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่   ถ้าเป็นชายมักจะผิดหวังในเรื่องของความรัก   จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติ   ชอบเดินทางไปในต่างแดนไม่ค่อยอยู่กับที่

     -เลข   ๑     เกิดมาจากเลข     ๓๗     เลขคู่ศัตรูเล็ก

       -ผลเสีย   ให้โทษในทาง  การทะเลาะเบาะแว้ง   การวิวาท   ความวิบัติ   การขัดแย้งกัน   โรคร้ายอันทรมาน   การผ่าตัด   อุบัติเหตุ   ความเสียหายอย่างรุนแรง   ชีวิตมีมุมหักเหตลอดเวลา   ชีวิตขึ้นๆลงๆ    ชีวิตไม่ราบรื่น  

     -เลข   ๑     เกิดมาจากเลข     ๔๖     เลขคู่ธาตุน้ำ

        -ผลดี  ให้คุณในทางความมั่นคงสมบูรณ์และความพร้อมมูลดี   จะประสบความสำเร็จตามโครงการที่ตั้งใจเอาไว้   จะร่มเย็นเป็นสุขและมีมิตรสหายมาก

       -ผลเสีย   เป็นคนใจอ่อน   มักตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนอื่นได้โดยง่าย   ถ้าปล่อยชีวิตไปตามใจของตนเองมากเกินไป อาจจะนำชะตาชีวิตไปสู่ความหายนะได้โดยง่าย

     -เลข   ๑     เกิดมาจากเลข    ๕๕     เลขคู่แห่ความเที่ยงธรรม

       -ผลดี   เป็นคนเที่ยงธรรม   ยึดมั่นในคุณธรรม   จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างมั่นคง   สนใจเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์   ชอบเดินทางไกล   แต่ในบั้นปลายชีวิตจะชอบความสันโดษ

     -เลข   ๑     เกิดมาจากเลข    ๖๔     เลขคู่แห่ความสุข

       -ผลดี   จะมีความสงบสุขและความเจริญเป็นอย่างดี   ชีวิตมีแต่ความสะดวกสบายเป็นส่วนมาก   มีเสน่ห์นิยมดี   ชอบแสวงหารสชาติใหม่ๆอยู่เสมอ

       -ผลเสีย   เป็นคนใจอ่อนขาดความยั่งคิด  ตัดสินใจผิดได้ง่ายๆ

     -เลข   ๑     เกิดมาจากเลข     ๗๓     เลขคู่ล้มละลาย

       -ผลเสีย   แตกทำลาย   เสียหายเพราะอุบัติเหตุ   ชีวิตจะหักลงกลางคัน   การผ่าตัด

การล้มละลาย   ชีวิตไม่มีความสงบสุข

    -เลข   ๑     เกิดมาจากเลข    ๙๑     เลขคู่เจริญก้าวหน้า

       -ผลดี   จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานดี   ชอบแสวงหาของแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอ   ชอบเก็บตัว   มักปลีกตัวไปอยู่อย่างสันโดษ  

       -ผลเสีย   มักเป็นคนอมทุกข์   และมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ
                         เลข ๒

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข    ๑๑     เลขคู่บารมี

       -ผลดี   เจ้าชะตาสามารถต่อสู้กับอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ  ด้วยลำแข้งของตนเอง   เป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว    มีความสะดวกสบาย    มีคนนิยมยกย่อง

       -ผลเสีย   ให้ระวังอันตรายอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน   จะทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง

ให้ระวังการทรยศหักหลังและการหลอกลวงจากผู้อื่น

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข    ๒๙     เลขคู่ทุกข์ทรมาน

       -ผลเสีย   ชีวิตจะหักลงกลางคัน เพราะการปองร้ายของผู้อื่น   อันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ   ให้ระวังจะถูกเพื่อนหลอกลวงเอา   ผู้ใหญ่จะให้โทษ   มักจะแพ้ภัยแก่ศัตรูในที่สุด   จะถูกโคนออกจากอำนาจ   มักจะได้รับทุกข์เพราะสตรี   ให้ระวังเพื่อนจะไม่ซื่อ

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข    ๓๘     เลขคู่ธาตุลม

       -ผลดี   ให้คุณในทางความมั่นคงสมบูรณ์และความพร้อมมูลดี    จะประสบความสำเร็จตามโตรงการที่ตั้งเอาไว้    จะประสบความสุขสมบูรณ์

       -ผลเสีย   มักใจอ่อนเชื่อคนง่าย   มักดื้อรั้น   ให้ระวังความหลงผิดจะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองของตนเสีย   ชีวิตมักจะมีความรทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ 

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข    ๔๗     เลขคู่สมพล  คือ การสนับสนุนในสิ่งที่เป็นความจริง

       -ผลดี   ให้ผลดีในทางการคุ้มครองรักษา   มีพละกำลังดี   จะได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากคนเป็นจำนวนมาก   เหมาะแก่การทำงานเพื่อสังคมและงานส่วนรวมโดยทั่วๆไป    มีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างดี    จะได้รับความสำเร็จจากความพยวยามอันเหนื่อยยาก

       -ผลเสีย   ชะตาชีวิตมีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่    มีความดื้อรั้น แต่ก็เชื่อคนง่าย

ให้ระวังความหลงผิดจะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองของตนเอง   ให้ระวังการหลอกลวงและ

การทรยศหักหลังจากเพื่อนฝูงที่ไว้ใจ  โดยเฉพาะเพื่อนชาวต่างประเทศต้องระวังให้มากๆ

ให้ระวังอันตรายอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข    ๕๖     เลขคู่อุปถัมภ์

       -ผลดี   จะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี    จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ

มักจะเกิดความรักขึ้นโดยไม่คาดฝัน    จะมีโชคลาภนานาประการ    จะพบมิตรสหายผู้ให้ความช่วยเหลือในกิจการงานเป็นอย่างดี

       -ผลเสีย   มักจะลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆ  จนกลายเป็นความงมงายไป    ชอบการทรงเจ้าเข้าผี

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข     ๖๕     เลขคู่อนุเคราะห์

       -ผลดี   จะได้รับความสนับสนุนจกผู้ใหญ่เป็นอย่างดี    ชอบคิดฝันมีจินตนาการดี    มีความหลงไหลในศิลปะอย่างลึกซึ้ง

       -ผลเสีย   เป็นนักรักตัวฉกาจ    ชอบการเล่นชู้

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข     ๗๔     เลขคู่สุขสมบูรณ์

       -ผลดี   จะมีความสุขสมบูรณ์และความสำเร็จในชีวิตพอสมควร

       -ผลเสีย   มักจะเป็นคนหูเบาใครพูดอะไรเชื่อหมด  ระวังจะถูกเขาหลอกเอาง่ายๆ

ชอบเพ้อฝัน    มีใจรวนเร    มีทุกข์ทางใจมาก

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข     ๘๓     เลขคู่ทะเลาะวิวาท

       -ผลเสีย   ให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาท  มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความแตกหักและความเสียหายอยู่เสมอ   จงระวังภัยจากธรรมชาติและภัยจากฝูงชน    ให้ระวังอุบัติเหตุอันร้ายแรง    การผ่าตัด   และมักจะถูกคุกคามจากพวกอันธพาล

    -เลข   ๒     เกิดมาจากเลข     ๙๒     เลขคู่ทัสนาจร

       -ผลดี   ชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ    ชอบสิ่งใหม่ๆแปลกๆ   มักสนใจในศาสตร์แปลกๆลึกลับมหัศจรรย์    มักชอบของเก่าแก่โบราณ    มักสนใจในวิชาประวัติศาสตร์   และขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ    มีญาณพิเศษสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ   กล้าได้กล้าเสีย   เป็นนักพนันที่เก่งผลเลิศได้อย่างถูกต้อง

       -ผลเสีย   มีอุปสรรคต่างๆ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เช่น ไม่ได้แต่ง หรือแต่งไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่ง ความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ถ้าไม่ได้หวังกลับได้

                        เลข ๓

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๑๒     เลขกำลังของดาวพระราหู

       -ผลดี   ดีในทางการพัฒนา    การพนันทุกชนิด   การคุ้มครองป้องกัน   การปราบปรม  

       -ผลเสีย   เป็นคนลุ่มหลงในอบายมุขคือ  สุรานารีภาชีกิฬาบัตร    มีจิตใจมีความยุ่งยากทุกข์ทรมาน   มักจะตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น   อุบัติเหตุ   โรคภัยไขเจ็บอันเรื้อรัง   มักจะหลงอะไรได้ง่ายๆ   มักถูกใส่ไคล้และถูกใส่ร้ายป้ายสี   หรือถูกกลั่นแกล้งจากผู้อื่น

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๒๑     เลขคู่กำลังของดาวพระศุกร์ 

       -ผลดี   ให้คุณในทางศิลป์    ศิลปะทุกสาขา    การเงินการคลังทุกประเภท    ของสำเร็จรูปทุกชนิด   ได้รับรางวัลจากการแสดง    มีผลดีในการติดต่อและโชว์ตัว    แก้ปัญหาทางการเงืนตก   ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน   มีความเจริญก้าวหน้าดี   จะได้รับการยกย่อง    ชะตาชีวิตจะมีความสูงส่ง    จะมีความสำเร็จโดยทั่วไป

       -ผลเสีย   ชีวิตจะมีจุดแตกหักลงกลางคัน   ชีวิตมักมีมุมหักเห    จะมีเหตุการณ์อันฉับพลันเกิดขึ้นจนสามารถเบนวิถีชีวิตให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามทันที    อนาคตไม่แน่นอน

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๓๐     เลขคู่อุบัติเหตุ

       -ผลเสีย   ชีวิตอันรุ่งโรจน์อาจจะล้มครื้นลงกลางคัน    วิมานพังทลาย    อุบัติเหตุ    การผ่าตัด    เหตุร้ายแรงอันฉับพลัน    ชีวิตจะต้องประสบกับภัยของภัยธรรมชาติ    เป็นโรคร้ายแรงอย่างเรื้อรัง

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๓๙      เลขคู่ยุ่งยาก

       -ผลดี   จะมีมิตรสหามาก    มิตรสหายทมั้งหลายจะให้ความเกื้อหนุนเป็นอย่างดี

       -ผลเสีย   จะเกิดมีเรื่องเสทือนใจอย่างรุนแรง   ชีวิตมักจะถูกกดดันจนทนไม่ได้    มักจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจนทำให้ชีวิตเกิดความเสียหาย

    -เลข  ๓     เกิดมาจากเลข     ๔๘     เลขคู่ศัตรูใหญ่

       -ผลเสีย   อับโชค   มีแต่ความทุกข์ทรมาน   ในชะตาชีวิตมักจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเสมอ    มักจะกระทำแต่สิ่งอันไม่ถูกต้อง   ชีวิตจะเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บเพราะเขี้ยงงา

โรคภัยไข้เจ็บมักจะเบียดเบียนอยู่เสมอ    จะได้รับความทุกข์ทรมนจากโรคร้าย

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๕๗     เลขคู่อัตคัดขาดแคลน

       -ผลเสีย   ชะตาชีวิตจะเกิดอัตคัดขาดแจนแทบไม่มีอะไรจะกิน    มีทรัพย์สินน้อยไม่พอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน    ลำบากมาก

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๖๖     เลขคู่มัวเมา

       -ผลเสีย   จะลุ่มหลงมัวเมาในโลกีย์อย่างไม่ลืมหูลืมตา   ใครจะมาแนะนำสั่งสอนก็ไม่เชื่อ

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๗๕     เลขคู่วุ่นวาย

       -ผลเสีย   จะมีความยุ่งเหยิงและปั่นปวนในชีวิต   จะประสบความวุ่นวายต่างๆเป็นอันมากในชีวิต    มักจะถูกตำหนิอยู่เสมอ    ผู้ใหญ่มักให้โทษ   ในบั้นปลายชีวิตจะดีขึ้นมาบ้าง

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๘๔     เลขคู่เราะห์กรรม

       -ผลเสีย   มักจะประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรง   จะเกิดความเดือดร้อนหรือความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง    มักจะประพฤติผิดพลาด หรือ ชีวิตมักจะได้รับอันตรายในวัยทีนเอจ

    -เลข   ๓     เกิดมาจากเลข     ๙๓     เลขคู่แตกหัก

       -ผลเสีย   มักจะประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ    ทำอะไรมักตามใจตนเองมากเกินไป    มักป่วยเป็นโรคแปลกๆ    มักมีการผ่าตัด    มักเป็นคนทลุกลางปล้อง    ลุ่มหลงในตัวเองมากเกินไปจนไม่คิดถึงความเป็นจริง

                        เลข ๔

    -เลข   ๔     เกิดมาจาเลข     ๑๓     เลขคู่ศัตรูใหญ่

       -ผลเสีย   อับโชค   ไดัรับแต่ความทุกข์ทรมาน   มักจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ  

แก่งแย้งกันไม่สามารถจะลงรอยกันได้    ไม่มีความซื่อตรงต่อกันและกัน ถ้ามีโอกาสก็จะหักล้างกันทันที

    -เลข   ๔     เกิดมาจากเลข     ๒๒     เลขคู่เพ้อฝัน

       -ผลดี   มีอำนาจเร้นรับมหัศจรรย์    มีญาณส้มผัสสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้    มีปฏิภาณดี    รักวิชาความรู้

       -ผลเสีย   ชอบเพ้อฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้    เชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอกเอาง่ายๆ

ความหลงละเมอเพ้อพกแต่สิ่งที่ผิดๆ

    -เลข   ๔     เกิดมาจากเลข     ๓๑     เลขคู่อุบัติเหตุ

       -ผลเสีย   ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ   การผ่าตัด   จะมีอุปสรรคมาขัดขวางชะตาชีวิต    จะถูกแย่งชิงตำแหน่งในหน้าที่การงาน    มักจะมีโชคร้ายเข้ามาจู่โจมในบั้นต้นแต่บั้นปลายจะดี    ให้ระวังชีวิตจะหักลงกลางคัน    ชีวิตจะมีเรื่องที่อื้อฉาว    ความรักจะหักลงกลางคัน    จะประสบกับเรื่องเสทือนใจอย่างร้ายแรงในชีวิต

    -เลข    ๔     เกิดมาจากเลข     ๔๙     เลขคู่อุปสรรค

       -ผลเสีย   ชีวิตจมีแต่อุปสรรค    อับโชค    ชะตาชีวิตมีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา ไม่ค่อยมีความปกติสุขเลย    มักมีอำนาจมีดมาคุกคาม

    -เลข   ๔     เกิดมาจากเลข     ๕๘     เลขคู่ศัตรูใหญ่

       -ผลเสีย   มักเห็นผิดเป็นชอบ   ต้นตรงปลายคต    มักนอกลู่นอกทาง    เดียรถีย์    หลงอย่างงมงายจนไม่มีเหตุผล

    -เลข   ๔     เกิดมาจากเลข     ๖๗     เลขคู่ศัตรูใหญ่

       -ผลเสีย   จะมีอุปสรรคมาขัดขวางมาก    ความรักมักจะไม่สมหวัง    บ้านแตกสาแหรกขาด    ครอบครัวแตกร้าว เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง    ชีวิตในบั้นปลายมักจะตกต่ำ

    -เลข   ๔     เกิดมาจากเลข     ๗๖     เลขคู่อับเฉา

       -ผลเสีย   ชีวิตอับเฉา    บ้านแตกสาแหรกขาด    ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส    มักหย่าร้างเสมอเมื่อมีคู่

    -เลข    ๔     เกิดมาจากเลข     ๘๕     เลขคู่เห็นผิดเป็นชอบ

       -ผลเสีย   เห็นผิดเป็นชอบ    มีอุดมคติที่ผิดๆ    มักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่    มักหลงผิดได้ง่ายๆ    มักนำพาชีวิตไปสู่ความหายนะได้ง่าย    มักขาดที่พึ่ง    ถ้าเป็นพระก็เป็นพระทุศีล

    -เลข   ๔     เกิดมาจากเลข     ๙๔     เลขคู่อับโชค

       -ผลเสีย   อับโชค   มีอุปสรรค   ความขัดข้อง    ความเสื่อม    ชะตาชีวิตมักมีมุมหักเหอยู่เสมอ

                              เลข ๕

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๑๔      เลขคู่เศรษฐกิจและการเงิน

       -ผลดี   ให้คุณในทางการค้าขาย    ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท    ความรุ่งโรจน์และความมั่นคงของชีวิต    มีมันสมองอันเฉียบแหลม    มีปัญญาอันว่องไว    ชอบการค้นคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ    ดวงชะตาของเศรษฐี

       -ผลเสีย   ให้ระว้งเหตุร้ายอันจะเกิดขึ้นในอนาคต    อันตรายจากภัยธรรมชาติ  เช่น  ธรณีภับ   อุทกภัย   อัคคีภัย   วาตภัย     และการลี้ภัย   อย่าทำตัวให้เด่นนักเดี๋ยวจะมีภัย

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๒๓     เลขคู่ศัตรูใหญ่

       -ผลเสีย   มีศัตรูปองร้ายอยู่ด้านหลัง    อันตรายร้ายแรงจากอุบัติเหตุ    จะตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานโดยฉับพลัน    จะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง    ถ้าเป็นชายจะเสียหายเพราะผู้หญิง    ถ้าเป็นหญิงจะพาชีวิตให้ตกต่ำ    คู่ครองมักจมีมลทินหรือมักจะทำร้ายเอา    และถ้าเป็นหญิงจะเกิดความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี  เพราะมีอำนาจบางอย่างหนุนอยู่เบื้องหลัง    เจ้าชู้    ถือแต่ความรักเป็นใหญ่

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๓๒     เลขคู่ต้นร้ายปลายดี

       -ผลดี   จะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์    จะมีโชคแตุเป็นทุกขลาภ    สนใจในการแสวงหาความรู้   มีเสน่ห์    ชะตาชีวิตต้นร้ายปลายดี

       -ผลเสีย   ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ    โรคภัยไขเจ็บจะเบียดเบียนอย่างเรื้อรัง    สุขภาพไม่สู้ดี    มักเป็นคนเจ้าชู้    ถ้าเป็นชายให้ระวังผู้หญิงจะสร้างความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๔๑     เลขคู่แห่งความสำเร็จ

       -ผลดี   ผู้ใหญ่จะให้ความอุปถัมภ์    มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานสูง    มีสติปัญญาว่องไวดี    มีมันสมองอันปราญ์เปรื่อง    เป็นที่รักใคร่ของมิตรสหาย     จะมีความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี

       -ผลเสีย   ทำอะไรก็ตามจงอย่าประมาท  

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๕๐     เลขคู่ญาณสัมผัส

       -ผลดี   มีญาณสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดี     ชีวิตเต็มไปด้วยการเสี่ยงโชค    เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี    ชอบการคบค้าสมาคม    ชอบการค้นคิดและการค้นคว้า

       -ผลเสีย   ให้ระวังเรื่องความเสียหายในการเสี่ยงโชค    คบค้าสมาคมมากเกินไปก็ไม่ดี

จะทำให้ตนเองเดือดร้อน    สิ่งที่คิดเอาไว้จะไม่เป็นไปตามความปราถนาเสมอไป    มิตรสหายจะเป็นโทษ

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๕๙     เลขคู่แห่งความยุติธรรม

       -ผลดี   เป็นคนรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ    มีควมเชื่ถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์    เป็นคนอนุรักษ์นิยม    เป็นคนมีญาณสังหรณ์อย่างดีเยี่ยม

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๖๘     เลขคู่แห่งความหลงใหล

       -ผลเสีย   มักหลงใหลงมัวเมาในอุดมคติอันไม่ถูกต้อง    มีความลุ่มหลงอย่างบ้าคลั่ง

 หลงใหลในสังคอันจอมปลอม    ต้องการความเด่นดังแม้จะเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอม

หลงมัวเมาในอบายมุข  มีสุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร เป็นต้น

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๗๗     เลขคู่ทุกข์ทวีคูณ

       -ผลดี   จะได้รับการคุ้มครองรักษาเป็นอย่างดี    มีคนยำเกรงมาก    มีเดชอำนาจดี

       -ผลเสีย   จะมีทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า    อายุสั้น    มักจะประสบชะตากรรมอย่างโหดร้าย    โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนอย่างร้ายแรง     เลขคู่ตัวนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตให้มากๆ

    -เลข   ๕     เกิดมาจาเลข     ๘๖     เลขคู่หายนะ

       -ผลดี   จะประสบความสำเร็จของชีวิตในทางโลก    มีความเข้มแข็งดี

       -ผลเสีย   จะหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสอบาย    จะลุ่มหลงในอบายมุข    มักถือเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่    ชอบคบชู้    ชีวิตจะประสบความหายนะ

    -เลข   ๕     เกิดมาจากเลข     ๙๕     เลขคู่แห่งความศักดิ์สิทธิ์

       -ผลดี   จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดี    มีญาณพิเศษอยู่ในตัวเอง    มีความสนใจในศาสนาและเรื่องของวิญญาณมาก    จะได้รับการยกย่องจากประชาชนเป็นอย่างดี

                             เลข ๖

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๑๕     เลขคู่มหามิตร

       -ผลดี   ถ้าเป็นชายจะได้รับควาอุปถัมภ์จากผู้หญิงเป็นอย่างดี    จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง    ถ้าเป็นหญิงจะมีมารดาดี คอยช่วยเหลือเจ้าชะตาอยู่เสมอ    เจ้าชะตาสามารถเข้าถึงศิลปะได้ทุกประเภท  ถ้าศึกษาศิลปะอย่างจริงจังสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้    เป็นคนโชคดีในทางการเงิน  ถึงเกิดมาจากพ่อแม่ที่ยากจนก็สามารถจะกลายเป็นเศรษฐีได้     มักจะได้ของขวัญแสิ่งของจากผู้อื่นเสมอ    มีมิตรสหายมาก    มีพรสวรรค์ในทางศิลปะมากจนหาผู้อื่นเทียบได้ยาก    ใจกว้าง    ชีวิตชอบความรื่นรมณ์

       -ผลเสีย   มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ถ้ามีเรื่องเสทือนใจจะร้องไห้ได้ง่ายๆ   เป็นคนหูเบามักเชื่อถือคำพูดของคนอื่นโดยไม่ยั่งคิด    เชื่อใจคนง่ายระวังจะถูกหลอกได้ง่ายๆ 

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๓๓     เป็นเลขคู่อุบัติเหตุ

       -ผลเสีย   อุบัติเหตุ    ให้ระวังอันตรายจากความเร็ว    การกระทบกระทั่ง    การทะเลาวิวาท    อันตรายอาจเกิดขึ้นโดยฉับพลัน    มีอารมณ์อันฉุนเฉียวง่าย    มีความปราถนาอันเร่าร้อน   เอาแต่ใจตัวเองโดยไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    มักเป็นคนดันทุรัง

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๔๒     เลขคู่อำนวยโชค

       -ผลดี   จะประสบความสำเร็จ    มีหัวทางการประดิษฐ์คิดค้น    มีมันสมองอันแจ่มใส

ชอบการกวีนิพนธ์    ชอบศิลป์    มีชีวิตจิตใจอันละเอียดอ่อน    มีมิตรสหายมาก    จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

       -ผลเสีย   เป็นคนเพ้อฝัน    อ่อนไหวง่ายมักถูกผู้อื่นหลอกเอา    บอบบาง    มักตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่นโดยง่าย

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๕๑     เลขคู่แห่งความสำเร็จ

       -ผลดี   จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดี    มีมิตรสหายมาก    มีรสนิยมในทางศิลป์    มีฝีมืออันประณีต    มีอำนาจดี    มีสติปัญญาอันแตกฉาน

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๖๐     เลขคู่ศิลป์

       -ผลดี   ชอบในทางศิลปะและความสวยงาม    มีอารมณ์อันละเมียดละไม    ชอบของประณีต    มีความสนใจในเรื่องของวิญญาณ

       -ผลเสีย   ชอบความโอ่อ่าหรูหราภูมิฐาน    เพ้อฝันมาก    อยู่ในโลกแห่งควมฝันมากกว่าความจริง

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๖๙     เลขคู่อุปถัมภ์

       -ผลดี   ไปที่ไหนก็จะมีคนคอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู    จะไม่ตกต่ำ

       -ผลเสีย   เป็นคนใจอ่อนชอบความเพ้อฝัน    ให้ลงมือทำความฝันนั้นก็จะเป็นจริงได้

มักตกอยู่ใต้อำนาจของผู้อื่นได้ง่ายๆ    หลงง่ายถูกหลอกได่ง่าย

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๗๘     เลขคู่มหามิตร

       -ผลดี   ให้คุณในทางการอุปถัมภ์ค้ำชู    ช่วยเหลือกันและกัน พึ่งพากันได้

จะประสบความสำเร็จเพราะมิตรสหาย

       -ผลเสีย   จะต้องประสบกับเรื่องร้ายแรง    ระวังจะเกิดอุบัติเหตุและคดีความ     อย่าเชื่อคนง่ายเดี๋ยวจะเดือดร้อนในภายหลัง

    -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๘๗     เลขคู่อมทุกข์

       -ผลเสีย   มักเป็นคนอมทุกข์    เป็นคนเจ้าอารมณ์    งอนจัดและใจอ่อนเห็นใจคนง่าย

มักหลงผิด   หูเบา  เชื่อใจคนง่าย  และจะถูกหลอกได้ง่ายๆ

     -เลข   ๖     เกิดมาจากเลข     ๙๖     เลขคู่ขัดแย้ง

       -ผลเสีย   มักจะเกิดความขัดแย้งอยู่บ่อย    เข้ากันไม่ได้ชีวิตลุ่มๆดอนๆ    เอาดีไม่ได้

ครึ่งๆกลางๆ    เป็นคนใจอ่อนพวกมากลากไป

                           เลข ๗

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๑๖     เลขคู่สมพล    คือดีในทางยศศักดิ์

       -ผลดี   ให้คุณในทางคุ้มครองรักษา    จะได้รับความร่วมมือจากคนเป็นจำนวนมาก

จะประสบความสำเร็จ

       -ผลเสีย   ต้นร้ายปลายดี    มีอุปสรรคและมีศัตรูมาก    มักจะแพ้ภัยแก่ศัตรู    ให้ระวังภัยพิบัติอันใหญ่หลวงและอุบัติเหตุ    ให้ระวังแผนการทำลายล้างของผู้อื่น

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๒๕     เลขคู่ธาตุ

       -ผลดี   ให้คุณในความมั่นคงสมบูรณ์    จะประสบความสำเร็จตามโครงการที่ตั้งเอา

หยั่งรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกตัอง  เข้าใจในเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องถามก็ได้

       -ผลเสีย   เป็นได้ทั้งมิตรและศัตรู    ครึ่งดีครึ่งร้าย    อับโชคไดัรับแต่ความทุกทรมานมักจะมีโรคร้ายๆเกิดขึันเสมอ

    -เลข   ๓๔     เกิดมาจากเลข     เลขคู่ทเลาะวิวาท

       -ผลดี   เป็นคนกล้าหาญกล้าพูดกล้าทำ    เป็นคนเปิดเผย

       -ผลเสีย   ให้ระวังจะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น    ให้ระวังโรคเกี่ยวกับสมองและโรคฟัน

 อุบัติเหตุ    โรคประสาท   สมองอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๔๓     เลขคู่วิปริต

       -ผลเสีย   จะเกิดความวิปริตขึ้น    มักจะมีศัตรูคอยกลั่นแกล้งอยู่เบื้องหลัง    มักจะมีทุกข์ภัยอยู่เนืองๆ    การปฏิวัติ    การขบถ    ความล้มเหลวและความยุ่งยากในชีวิตในอนาคต    อุปสรรค    ควมทุกข์    ความผิดหวัง    อุบัติเหตุ

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข    ๕๒     เลขคู่เกื้อหนุน

       -ผลดี   ถ้าเป็นชายจะได้รับความเกื้อหนุนจากผู้หญิงเป็นอย่างดี    ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

       -ผลเสีย   ชีวิตมักจะมีมุมหักเห    จะได้รับทุกข์อันเนื่องมาจากกรรมเก่า    อุปสรรคอันใหญ่หลวงขวางอยู่ข้างหน้า

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๖๑     เลขคู่อมทุกข์

       -ผลเสีย   อมทุกข์    มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ    ชีวิตมักเกิดความหักเหได้ง่าย    หยิ่งจนคนไม่ชอบหน้า    ผู้คนไม่รักใคร่

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๗๐     เลขคู่อำมหิต

       -ผลเสีย   ใจดำอำมหิต    อำนาจมืด    อำนาจเร้นลับ    โรคประสาท    โรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรง    การฆ่าตัวตาย    การถูกคุมขัง    การถูกปล้น    ภัยอันร้ายแรงจากธรรมชาติ

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๗๙     เลขคู่แห่งความโลดโผน

       -ผลดี   จะประสบความสำเร็จอย่างโลดโผน    จะมีมิตรสหายมาก    จะได้รับมรดกอันเป็นของเก่า

       -ผลเสีย   โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนเหลือประมาณ    บุคคลในครอบครัวมักจะเคราะห์ร้ายอยู่เนืองๆ

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๘๘     เลขคู่อบัติเหตุ  

       -ผลดี   ชีวิตจะรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว    จะมีความก้าวหน้าอย่างผาดโผน

       -ผลเสีย   อุบัติเหตุจะทำให้ชีวิตล้มลงกลางคัน    การตายผิดปกติ    มักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่    ไม่มีความเห็นใจคนอื่น    มักเห็นกงจักรเป็นดอกบัว    ไม่ยอมฟังคำเติอนจากใครๆ

    -เลข   ๗     เกิดมาจากเลข     ๙๗     เลขคู่รุ่งโรจน์ 

       -ผลดี   ชีวิตจะรุ่งโรจน์ก้าวหน้าไปด้วยดี    มีสมัดรพรรคพวกเยอะ    มีความแข็งแรงในการทำงานดี    เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องมีความยำเกรงมาก

       -ผลเสีย   ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ    เจ้ากรรมนายเวรเก่าจะปองร้าย

                         เลข ๘

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๑๗     เลขคู่ธาตุ   ในทางอำนาจวาสนา

       -ผลดี   ให้คุณในทางการติดต่อสื่อสารและการคิดอ่าน    มีจิตสำนึกดี    มีพรสวรรค์

ในทางการคิดค้นและการประดิษฐ์    รู้จักจังหวะและโอกาสอันสมควร    สมองกล    มีความผลสำเร็จในด้านเอกสาร   การทูตและการพานิชย์รู้จักการผ่อนปรนในการติดต่อ    มีความมั่นคงสมบูรณ์ดี

       -ผลเสีย   ชีวิตมักมีอุสรรคขึ้นๆลงๆ    ผู้ใหญ่ให้โทษ    มักถูกกดดันจนเสียคน    ถ้าเป็นหญิงมักอาภัพคู่ครอง    แต่งงานล่าช้า    หรืออาจจะไร้คู่ก็ได้    จะมีพ่อหม้ายเข้ามาพัวพันในชีวิต    มักจะมีเรื่องความชอกช้ำระกำใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเสมอ    ผู้มียศศักดิ์ระวังจะตกจากตำแหน่ง    มีความผันผวนในชีวิตเกิดขึ้นเสมอ

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๒๖     เลขคู่สมพงษ์

       -ผลดี   จะมีความรักเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน    จะมีลาภนานาประการ    จะพบมิตรสหายที่มีความจริงใจ    จะมีความสำเร็จในชีวิตพอสมควร    มีความรักอันสดชื่น    มีพรสวรรค์ในทางศิลป์    มีฝีมือในทางศิลป์ที่ปราณีต

       -ผลเสีย   มักจะถูกคุกคามจากพวกนักเลงหรือคนมีอำนาจที่ไม่เป็นธรรม    ชีวิตมักจะมีเบื้องหลังให้คนติฉินนินทา    ให้ระวังการคบค้าสมคมจะนำความผิดพลาดและความพินาศฉิบหายมาให้    ความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๓๕     เลขคู่สมพล  ดีทางการพนัน

       -ผลดี   ให้ผลดีทางการพนัน  และการเสี่ยงโชคทุกชนิด    การลงทุนที่เสี่ยงๆจะได้เงินดี

       -ผลเสีย   ผู้ใหญ่มักให้โทษโปรดระวังให้ดี    เชื่อคนง่ายจะเกิดความเสียหายในภายหลัง

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๔๔     เลขคู่ทรยศหักหลัง

       -ผลเสีย   เพื่อนร่วมงานจะให้โทษจะทรยศหักหลัง    จะคบกับใครต้องพิจารณาดูให้ดีอย่าเห็นแก่ยสตำแหน่งและความร่ำรวยของเขา  เดี๋ยวจะเดือดร้อนในภายหลัง

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๕๓     เลขคู่ประสบความสำเร็จ

       -ผลดี   จะประสบความสำเร็จในชีวืตเป็นอ่างดี    ทำอะไรก็จะได้ผลตามเป้าหมาย   แต่อย่าไว้ใจคนนักเดี๋ยวจะมานั่งเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าในภายหลัง   

       -ผลเสีย   ระวังคนไม่ดีจะเข้ามาเบี่ยงเบนชีวิตให้ตกต่ำ

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๖๒     เลขคู่เสน่ห์นิยม

       -ผลดี   เสน่ห์นิยมดี    ถ้าเป็นชายจะเป็นที่รักใคร่ของสตรี    มีคนคอยช่วยเหลือดี    จะมีมิตรสหายมาก

       -ผลเสีย   อย่าหลงมัวเมาในอารมณ์มากเกินไปเดี๋ยวจะหมดตัวในภายหลัง

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๗๑     เลขคู่วิบัติ

       -ผลเสีย   อย่าไว้ใจคนมากเกินไปเดี๋ยวจะหมดสิ้นประดาตัว    ระวังจะถูกเขี่ยให้ตกจากตำแหน่งโดยไม่รู้ตัว    การถูกใส่ร้ายป้ายสี    การถูกคุมขัง    อย่าหลงใหลมัวเมาในทางที่ผิดเดี๋ยวจะหมดตัว

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๘๐     เลขคู่ภัยพิบัติ

       -ผลเสีย   จะเกิดภัยพิบัติอนใหญ่หลวง    จะถูกครอบงำด้วยอำนาจอันธพาล    วิญญาณร้ายมักจะคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา    ชีวิตเต็มไปด้วยการข่มขู่อยู่รอบด้าน

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๘๙     เลขคู่แห่ความเฉลียวฉลาด

       -ผลดี   เป็นคนมีความคิดอันเฉียบแหลม    จดจำสิ่งต่างๆได้ง่าย    เข้าสมาคมดีมีหัวไว    เป็นที่พอใจของวงสังคม    ชอบการศึกษาในศาสตร์อันเร้นลัยได้อย่างลึกซึ่ง   ทำความเข้าในสิ่งต่างๆได้เร็ว

       -ผลเสีย   มักเลื่อมใสในวิชาไสยศาสตร์มากจนแทบจะงมง่าย    มีแวดวงของชีวิตมากเกินไปจนเข้ากับคนอื่นไม่ได้

    -เลข   ๘     เกิดมาจากเลข     ๙๘     เลขคู่มีความคิดแหวกแนว

       -ผลดี   ชอบมีความคิดแปลกๆแหวกแนว    ชีวตจะมีความสำเร็จแบบโลดโผนที่คนอื่นทำไม่ได้    จะมีพวกพ้องบริวารมาก

       -ผลเสีย   ระวังอย่าคบคนพาลเดี๋ยวจะถอนตัวออกจากสิ่งเลวร้ายไม่ได้    ลุ่มหลงในของศักดิ์สิทธิ์มาก จนกลายเป็นเรื่องหลอกล่วงผู้อื่นไป

                              เลข ๙

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๑๘     เลขคู่สงคราม

       -ผลดี   เป็นเลขเคราะห์ดีมีสิ่งคุ้มครองรักษา    ให้แคล้วคลาดไปได้ตลอดรอดฝั่ง    จะไม่ประสบภัยอันตรายร้ายแรงใดๆ เลย

       -ผลเสีย   ชีวิตรุ่งโรจน์แล้วจะตกต่ำลง    มักอยู่กับที่ไม่ติด    ต้องเดินทางโยกไปย้ายมาตลอดเวลา    ให้นั่งทำงานอยู่กับที่ไม่เหมาะ    เหมาะกับงานที่เดินทางไปมา     ถ้าเป็นหญิงมักจะถูกชะตากรรมครอบงำให้ขมขื่นในเรื่องความรัก    มักตกพุมหม้ายหรือไร้คู่    ถ้าแต่งงานแล้วมักพลัดพรากจากคู่   มีครอบครัวอันแตกร้าว    การทะเลาะวิวาท    การสงคราม    การทำลายล้าง    การปฏิวัติรัฐประหาร    ให้ระวังการหลอกลวงและความปลิ้นปล้อนของผู้อื่น    ให้ระวังภัยจากภัยธรรมชาติ

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๒๗     เลขคู่ศัตรูเล็ก

       -ผลดี   จะมีอำนาจเหนือผู้อื่น    จะมีความสำเร็จในชีวิตอยู่แต่ต้องลำบากก่อน    มีความคืดเห็นเป็นของตนเอง    ทำอะไรก็ตามมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวาง    ต้องเหนื่อยยากลำบากจึงจะเอาตัวรอดได้

       -ผลเสีย   ชีวิตจะถูกกดดันอย่างรุนแรง    เป็นคนอมทุกข์     ถ้าเป็นชายจะประสบความโศกเศร้าอย่างรุนแรงเพราะผู้หญิง    ชีวิตแอบแฝงไปด้วยความเศร้า    จะสูญเสียบุคคลที่รักไปในวัยอันรุ่งเรืองของชีวิต    เป็นคนเข้มงวดในชีวิตมากเกินไป    ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและการผ่าตัด

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๓๖     เลขคู่มหามิตร

       -ผลดี   ให้คุณในทางการอุปถัมภ์ค้ำชู้    จะได้รับการช่วเหลือจากคนเป็นจำนวนมาก

   มีเพื่อนที่ดีสามารถพึ่งพาอาศัยได้    จะประสบความสำเร็จเพราะมิตรสหาย    จะมีความรักและความสดชื่นของชีวิตดี    จะมีมิตรสหายมากล้วนแต่ดีๆ    จะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาให้ความอบอุ่นใจเป็นอย่างดี    จะทำอะให้ก็จะประสบควาสำเร็จเป็นส่วนมาก

       -ผลเสีย   มักเป็นคนเจ้าอารมณ์    มีความคิดเห็นอันรุนแรง    มีความรักอันโลดโผน

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๔๕     เลขคู่โชคอนันต์

       -ผลดี   มักจะมีโชคลาภอยู่เนืองๆ    โชคลาภอันไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ    จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกวงการเป็นอย่างดี    จะมีความสำเร็จในชีวิตแบบไม่น่าเชื่อ    มีสติปัญาอันแจ่มใส     มีวิสัยทัศน์ดีมาก

       -ผลเสีย   ทำอะไรอย่าไว้ใจคนมากเดี๋ยวจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๕๔     เลขคู่แห่งความสำเร็จ

       -ผลดี   จะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี    จะได้รับการคุ้มตรองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์    มีสติปัญญาอันแตกฉานสมารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็ว    เข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่าย

  อุปสรรคในชีวิตมีน้อย

       -ผลเสีย   ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ    ให้ระวังโรคเกี่ยวกับสายตา

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๖๓     เลขคู่เสน่ห์นิยม

       -ผลดี   มีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจของเพศตรงกันข้ามมาก    มีความรักอันดูดดื่ม    มีมิตรสหายมาก    จะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี

       -ผลเสีย   กินดื่มมากเกินไปจะทำให้อายุสั้น

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๗๒     เลขคู่วุ่นวาย

        -ผลเสีย   จะเกิดความวุ่นวายขึ้น     ถ้าเป็นชายจะได้รับความทุกข์เพราะผู้หญิง

จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรัง    มักจะมีเคราะห์ร้ายอยู่บ่อยๆ

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๘๑     เลขคู่อับเฉา

       -ผลเสีย   ชีวิตจะอับเฉา    ชีวิตจะมีการโยกย้ายอยู่บ่อยๆ    จะเป็นโรคทางตา     หญิงจะเป็นหม้ายไร้สามี    ถึงมีสามีก็จะเกิดการพลัดพรากจากกันในภายหลัง    ชะตากรรมเป็นอย่างนี้

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๙๐     เลขคู่แห่ความศักดิ์สืทธิ์

       -ผลดี   ชะตาชีวิตจะพัวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณอยู่ตลอดเวลา    จะได้รับการคุ้มครองรักษาจากวิญญาณ    จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนี้จนมีชื่อเสียง    ผู้คนจะนับถือมาก

    -เลข   ๙     เกิดมาจากเลข     ๙๙     เลขคู่แห่งความสำเร็จอันมหัศจรรย์

       -ผลดี   จะมีความสำเร็จอันมหัศจรรย์ที่คนอื่นไม่มี    จะได้พลังแห่งความเร้นลับของจักรวาลช่วยเหลือเอาไว้    จะมีพรสวรรค์ในทางอำนาจจิต    มีความสนใจในศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง    มักจะเป็นคนมีโชคลาภฟลุ๊กๆ อยู่เสมอ    เป็นคนมีลางสังหรณ์สามารถติดต่อกับภูตผึปีศาจและเทวดาได้     จะทำอะไรก็ตามมักจะขลัง    ถ้าบวชเป็นพระจะมีชื่อเสียงและผู้คนนับถือมาก           

                         

                การถอดรหัสตัวเลขออกมาเพื่อการทำนาย

      

   ๑.การถอดตัวเลขออกมาเป็นคำทำนาย   เช่น:-

        น.ส.ชนิสา    แก้วบุดดา

        -ชื่อคือ  ชนิสา  (เอาแต่ชื่อคำนำหน้าไม่เอา)  วิธีหาตัวเลขของชื่อมีดังนี้

         ช            =        ๒      

         น            =        ๓

         อิ            =        ๒

         ส            =        ๖

         อา          =        ๑

        -ผลบวกของเลขชื่อคือ   ๑๔    เป็นเลขคู่แห่เศรษฐกิจและการเงิน

        -เลข  ๑๔   ถ้าบวกกันจะได้เลข  ๕

        -เลข  ๕    เป็นเลขรหัสของชื่อ

       -นามสกุลคือ  แก้วบุดดา    วิธีหาเลขของนามสกุลมีดังนี้

         แ          =        ๒

         อ้          =        ๒

         ว          =        ๙

         บ          =        ๕

         อุ          =        ๑

         ด          =        ๔

         ด          =        ๔

         อา         =        ๑

       -ผลบวกของเลขนามสกุลคือเลข    ๒๘     เลขคู่สมพล     ดีในทางต่อสู้ 

       -เลข    ๒๘      ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๑๐    เลขกำลังของดาวเสาร์

       -เลข    ๑๐      ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๑   

       -เลข    ๑        เป็นเลขรหัสของนามสกุล

       -ให้เอาเลขรหัสของชื่อคือเลข  ๕ และเลขรหัสของนามสกุลคือเลข   ๑   มาจับคู่กัน

จะได้เลข    ๕๑    เลข ๕๑   เป็นเลขคู่อำนวยความสำเร็จ

       -เลข    ๕๑    ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๖

       -เลข    ๖     เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต

                 วิธีทำนาย

    ๑.ให้ทำนายเลขผลบวกของชื่อ

    ๒.ให้ทำนายเลขผลบวกของนามสกุล

    ๓.ให้เอาเลขรหัสของชื่อคือ   ๕     และเลขรหัสของนามสกุลคือ    ๑   จับคู่กันแล้วจึงทำนาย

    ๔.ให้ทำนายเลขรหัสของชะตาชีวิต

    ๕.เลขรหัสชะตาชีวิตนี้สามารถนำเอาไปจับคู่กับเลขรหัสของสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่จำกัด   เช่น:-

        -เลขรหัสของคู่ครอง

        -เลขรหัสของลูก

        -เลขรหัสของลูกน้อง หรือ คนรับใช้

        -เลขรหัสของเพื่อน

        -เลขรหัสของใครก็ได้ที่เราต้องการรู้ว่าเขาจะดีหรือร้าย  คบค้าสมาคมด้วยได้หรือไม่

        -เลขรหัสของธุรกิจ หรือ หน้าที่การงานที่ทำอยู่

        -เลขรหัสของสัตว์และสิ่งของที่เราต้องการรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี

        -ทุกสิ่งทุกอย่างดูได้หมด  ให้หารหัสชื่อของมันก่อนแล้วนำมาจับคู่กับเลขรหัสชะตาชีวิตของเรา  โดยให้เลขรหัสชะตาชีวิตของเราเรียงไว้ข้างหน้า   เช่น  เลขรหัสชะตาชีวิตของเราคือ  เลข  ๖      เลขรหัสของสิ่งของคือเลข  ๗    เมื่อจับคู่กันก็จะได้เลข   ๖๗   เป็นเลขคู่ศัตรูใหญ่      ทำนายว่า "สิ่งของนี้มีไว้ในบ้านเรือนไม่ดี จะทำให้ชะตาชีวิตของเราตกต่ำ มีโทษ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ  เกิดเป็นคดีความไม่รู้จบสิ้น   บางทีอาจจะทำให้เราถึงแก่ชีวิตได้"

        วิธีทำนายชะตาชีวิตของ น.ส.ชนิสา   แก้วบุดดา

    ๑.เลขผลบวกของชื่อคือเลข    ๑๔     ทำนายว่า " เจ้าชะตาเป็นคนฉลาดในการหาเงิน  หาเงินมาได้ก็รู้จักเก็บกำไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์เท่านั้น ต่อไปเจ้าชะตาจะร่ำรวยอยู่ในขั้นเศรษฐีนีเลยทีเดียว"

    ๒.เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข    ๒๘     ทำนายว่า "เจ้าชะตาจะต้องสู้ทุกอย่างด้วยความสามารถของตนเองจะหวังพึ่งคนอื่นนั้นยาก มีแต่ให้เขาพึ่งเราเท่านั้น  เราพึ่งเขาไม่ได้  ถ้าไปพึ่งคนอื่นต่อไปอาจะกลายเป็นโทษในภายหลัง"

     เลข  ๒๘   บวกกันก็จะได้เลข   ๑๐    เลขกำลังของดาวพระเสาร์    ทำนายว่า" ให้ระวังคนเกิด วันเสาร์  จะสร้างความเดือดร้อนให้   บริวารใกล้ชิดจะเป็นโทษ  ไม่ควรไว้ใจคนใกล้ชิดมากเกินไปเดียวจะหมดตัว"

    ๓.ให้เอาเลขรหัสชื่อคือ  ๕  และเลขรหัสนามสกุลคือ  ๑   มาจับคู่กัน    ก็จะได้เลข  ๕๑  คือเลขคู่อำนวยความสำเร็จ     ทำนายว่า    
     "เลขนี้เป็นเลขดีมาก ทำให้มีเสน่ห์และเป็นเลขคู่มิตร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข ๑ และ ๕ รวมกันได้ ๖ ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรอันประเสริฐ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่าย
    เจ้าชะตา มีสติปัญญาแตกฉาน มีความสำเร็จ มีความสมบูรณ์ทั้งหน้าที่การงานและการเรียน อำนวยให้เกิดความสำเร็จเป็นผู้ที่เก่งรอบด้าน ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเสมอ และยังมีผู้คอยช่วยเหลือแนะนำอยู่เสมอด้วย ความรักก็มีความสำเร็จสูงมากจะได้คู่ตรองที่ดี พลังนี้จะส่งผลถึงความสามารถทางด้านศิลปะและการดนตรี มองโลกในเชิงบวก มีกำลังใจดี มีเพื่อนมาก ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสูง งานที่แนะนำจะเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ดนตรี การพูด การเขียน การแสดง ความงาม ความบันเทิง จะเสริมดวงได้เป็นอย่างดี"

    ๔.ทำนายเลขรหัสชะตาชืวิตคือเลข    ๖

    เลข  ๖ ธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลด้านการเงิน ความรัก ที่หลับที่นอน ความสนุกสนาน ความสมหวัง ความงาม ได้แก่คุณหญิงคุณนาย นักแสดง นักดนตรี นักรัก นักร้อง ช่างเสริมสวย ของหอม ของสวยงาม เครื่องเพศหญิง มดลูก ต่อมอัณฑะ ช่องท้อง หน้าท้อง  ใช้แทนสีน้ำเงิน หรือ สีฟ้า
   เลขนี้  มีเสน่ห์ รักสวยรักงาม มีจินตนาการความฝัน ชอบศิลปะ ชื่นชมในงานศิลปะต่างๆ ทำอะไรก็จะคำนึงภาพลักษณ์ตนเองเป็นอย่างแรก มีรสนิยมดี ชอบศิลปะ และดนตรี สนุกบันเทิง เป็นคนที่ชอบความรักแบบสบายเป็นอย่างมาก มีโลกส่วนตัว เจ้าสำราญเสมอ ไม่ชอบเอาเปรียบเบียดเบียนใคร ชื่อนี้ดีมากจะส่งเสริมเงินทองไหลมาเทมา มีเสน่ห์ และชื่อเสียง มีความสำเร็จที่งดงาม ทำงานด้านช่างแต่งหน้า ศิลปิน สไตล์ริส นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลป์ต่างๆ จะดี

    หมายเหตุ:- ถ้าใครได้เลขรหัสชะตาชีวิตตรงกับเลขของวันเกิดของตน  เช่น เกิดวันศุกร์ คือเลข ๖ ได้เลขรหัสชะตาชีวิตเป็นเลข ๖  ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครๆ ชะตาชีวิตจะไม่ตกยาก  ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  โรคภัยไขเจ็บก็จะมีน้อย  ถือว่าผู้นั้นเป็นบุคคลอยู่ในเกรด A  คือเป็นบุคคลที่เยี่ยมยอดหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก

     น.ส.วรรณิภา    แก้วไชยะ

    -ชื่อคือ   วรรณิภา

       ว              =           ๙       

       ร              =           ๑

       ร              =           ๑

       ณ            =            ๓

       อิ              =           ๒

       ภ              =           ๑

       อา            =           ๑

    -เลขผลบวกของชื่อคือ   ๑๘       เลขคู่สงครามรบราฆ่าฟัน

    -เลข   ๑๘     ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๙

    -เลข   ๙     เป็นเลขรหัสชื่อ

    -นามสกุลคือ   แก้วไชยะ

       แ              =           ๒

       ก              =           ๑

       อ้              =           ๒

       ว              =           ๙

       ไ              =           ๓

       ย              =          ๖

       อะ            =           ๒

    -เลขผลบวกของนามสกุลคือ   ๒๕       เลขคู่ครึ่งดีครึ่งร้าย

    -เลข   ๒๕     ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๗

    -เลข   ๗     เป็นเลขรหัสนามสกุล

    -ให้เอาเลขรหัสชื่อและเลขรหัสนามสกุลมาจับคู่กันก็จะได้เลข    ๙๗    เป็นเลขคู่แห่งความรุ่งโรจน์

    -เลข   ๙๗    ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๑๖     เป็นเลขคู่สมพล   ดีในทางช่วยเหลือและยศศักดิ์

    -เลข    ๑๖     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๗

    -เลข   ๗     เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต

  ทำนายชะตาชีวิตของ น.ส.วรรณิภา    แก้วไชยะ

     ๑.เลขผลบวกของชื่อคือเลข   ๑๘     ทำนายว่า  

  พลังของเลขนี้จะส่งผลให้ไม่มีความมั่นคงในชีวิตช่วงเวลาที่เจริญมักจะมีเหตุปัจจัยให้ล่วงลงหนักๆ มีการโยกย้ายอยู่บ่อยๆ ชีวิตที่รุ่งโรจน์รุ่งเรือง มักตกต่ำลง ชีวิตมักจะพบกับสิ่งไม่คาดคิดอยู่เสมอ การจะกระทำสิ่งใดมักมีอำนาจมืดพลังร้ายมาบทบังแฝงอยู่ ควรจะทำอะไรอย่างรอบคอบ ความสำเร็จจะมีเป็นช่วงๆสลับกับการตกต่ำ ชีวิตครอบครัวมักแตกร้าวการทะเลาะวิวาท ครอบครัวไม่อบอุ่น มีเรื่องวุ่นวายใจเสมอ มีแต่ความผิดหวัง ดวงความรักแย่มากๆครับ ชะตาจะขึ้นสุดลงสุด ไม่แน่นอน

      ๒.เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข    ๒๕     ทำนายว่า

   การจะประสบผลสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยเสียก่อน จะต้องพบเจอกับทั้งเรื่องร้ายและดี จุดหมายความสำเร็จแต่ก่อนที่จะสำเร็จจะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรมากกว่าคนอื่นๆ และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยลำแข้งของตัวเองจึงจะบรรลุความสำเร็จดั่งต้องการ มีคนให้ความช่วยเหลือ มีความสำเร็จคอยอยู่อย่างแน่นอน จะได้คู่ครองดี เด่น มีหลักฐาน มีความรู้ คู่ครองดีมาก เก่งรอบด้าน คู่ครองจะช่วยเหลือกิจการงานใดๆได้เป็นอย่างดี แต่ระวังศัตรูไว้ให้มากเพราะเลขนี้คู่ศัตรูแรงมาก ระวังเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องวาจา เลขนี้ก่อนจะดีจะต้องมีอุปสรรคมากกว่าใครๆจึงจะสำเร็จ

     ๓.ให้เอาเลขรหัสชื่อคือ  ๙  และเลขรหัสนามสกุลคือ  ๗  มาจับคู่กัน  โดยการเรียงเลขของรหัสชื่อไว้ข้างหน้า เช่น    ๙๗     เป็นเลขคู่แห่งความรุ่งโรจน์     ทำนายว่า  
   ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดี มีเพื่อนฝูงมาก คิดการงานสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จ การค้าขายมีกำไร จะได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ มีคนเคารพ มีเพื่อนมาก มักเข้มแข็งในหน้าที่การงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อย่าประมาท อาจถูกทำร้ายจากวิบากกรรมเก่าได้ ต้องหมั่นทำบุญจะช่วยได้ดี

     ๔.ให้เอาเลข   ๙๗    บวกกัน   ก็จะได้เลข    ๑๖     ทำนายว่า

     ชะตาชีวิตจะส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความสำเร็จอย่างผาดโผน มีชื่อเสียง มีอำนาจแบบชนิดคาดไม่ถึง จะได้ลาภหรือตำแหน่งใหญ่โต มีอำนาจ มีลูกน้องมาก ด้วยตำแหน่งที่ได้มาที่มักจะไปขัดแข้งขัดขาผู้อื่นเสมอ และมักจะมีคนไม่ชอบมาก จึงอาจจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้ได้โดยง่ายเป็นคนที่มีความร้อนรุ่มในใจเสมอ มีอุปสรรคเยอะ จะทำอะไรสำเร็จต้องเหนื่อยอย่างมากก่อนจึงจะสำเร็จ

     ๕.เลขรหัสชะตาชีวิตคือเลข    ๗     ทำนายว่า

    ธาตุไฟ เป็นดาวบาป ให้ผลด้านเกษตรกรรม กสิกรรม ความรกรุงรัง ของเหม็น สกปรก ไม่สะอาด ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ดำ มืด ต่ำ พิการ ไม่สมประกอบ รองเท้า ผ้าเช็ดตัว ยางรถยนต์ กระดูก เสา หลัก ของหนักๆ ใหญ่ๆ ที่เปลี่ยว ที่ห่างไกล  ใช้แทนสีดำ
  
   โรคภัยไข้เจ็บ ป่วยง่าย เป็นหวัดบ่อย ปวดหัวตัวร้อยเสมอ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด มีการสูญเสียเสมอ ไม่เป็นที่ มักเดือดร้อนเป็นประจำ ไม่สมหวัง เรื่องความรัก และครอบครัว ต้องแยกกันอยู่ไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่มีดีเรื่อง มีสติปัญญาและความอดทนเป็นเลิศ ใช้ภาษาการติดต่อสื่อสารเก่งประคับประคองตัวแต่เป็นแบบลุ่มๆดอนๆไม่มั่นคง การตั้งชื่อให้หลีกเลี่ยงเลข 7 ไว้ได้เลยเพราะถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์ จะมีผลทางลบมากกว่าทางบวกจะนำความยุ่งยากให้แก่ชีวิต มีความไม่มั่นคงในชีวิต
 

     น.ส.เกษริน     พิมพา

     -ชื่อคือ   เกษริน

         เอ            =          ๑

         ก             =          ๑

         ษ             =          ๕

         ร             =          ๑

         อิ             =          ๒

         น             =          ๓

     -เลขผลบวกของชื่อคือ    ๑๓       เป็นเลขคู่ศัตรูใหญ่   ให้ผลในทางแก่งแย่งกันและหักล้างซึ่งกันและกัน

     -เลข   ๑๓     ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๔

     -เลขรหัสของชื่อคือเลข     ๔

     -นามสกุลคือ   พิมพา

         พ            =           ๗

         อิ             =           ๒

         ม             =           ๔

         พ            =           ๗

         อา           =           ๑

     -เลขผลบวกของนามสกุลคือ    ๒๑     เป็นเลขคู่กำลังของดาวพระศุกร์

     -เลข    ๒๑     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข   ๓

     -เลขรหัสของนามสกุลคือเลข     ๓

     -ให้เอาเลขรหัสของชื่อและเลขรหัสของนามสกุลมาจับคู่กัน  ก็จะได้เลข   ๔๓     เป็นคู่วิปริต

     -เลข   ๔๓     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๗

     -เลขรหัสของชะตาชีวิตคือเลข     ๗

   ทำนายชะตาชีวิตของ น.ส.เกษริน    พิมพา

    ๑.เลขผลบวกของชื่อคือเลข     ๑๓     ทำนายว่า      
     เลขนี้สามารถทำให้เกิดอิทธิพลได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งดีและร้าย มีโอกาสได้ลาภลอยแต่ ก็ต้องถูกหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว ไม่คงทน จะมีอุบัติเหตุที่หนักๆในช่วงหนึ่งของชีวิต บางครั้งลาภที่ได้ก็เป็นแบบทุกข์ลาภได้มาแต่ต้องทุกข์ใจด้วย จะมีโอกาสเกิดการพลัดพรากจากครอบครัว ความรักไม่ราบรื่นทะเลาะกันบ่อยหรือยากที่จะได้พบรัก มีความทุกข์ในใจที่บอกใครไม่ได้เสมอ เดินทางบ่อย อยู่กับที่ไม่เป็น

    ๒.เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข     ๒๑     ทำนายว่า 
  ชีวิตจะมีเหตุแตกหักกลางคัน ทำให้เกิดมุมหักเหและตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน จะมีเรื่องของความทุกข์ ผิดหวัง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน มีความไม่แน่นอนของชีวิตและอนาคต บางครั้งชีวิตอาจจะส่งผลให้พบกับความรุ่งโรจน์ แต่ในขณะเดียวกันก็จะล้มอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ หน้าที่การงาน ความรัก ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนสมหวังแต่กลับผิดหวัง ขึ้นๆลงๆ หาความแน่นอนไม่ได้ ระวังโรคระบบประสาท ปวดหัว ไมเกรน รวมทั้งโรคผิวหนัง

    ๓.ให้เอาเลขรหัสของชื่อคือเลข  ๔  และเลขรหัสของนามสกุลคือเลข   ๓     มาจับคู่กัน

ได้เลข     ๔๓     เป็นเลขคู่วิปริต     ทำนายว่า

    การทำงานอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย สำเร็จยาก อุปสรรคมาก เพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ และมักจะใส่ร้ายป้ายสีเสมอ ความเจริญรุ่งเรืองไม่มี ไม่มีความมั่นคง ไม่สำเร็จ มีความสุขได้ยาก ช่วงวัยรุ่นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงและรุนแรงมากควรรีบเปลี่ยนชื่อจึงจะทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นได้

    ๔.เลข    ๔๓    ถ้าบวกกันก็จะได้เลข   ๗      ชะตาชีวิตจะเกิดความวิปริต  เมื่อชะตาชีวิตกำลังดีมีชื่อเสียงและมีทรัพย์สินเงินทองมากโปรดอย่าได้ประมาท  ชะตาชีวิตอาจจะ

กลับมาพลิกผันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและยากจนได้

    ๕.เลขรหัสชะตาชีวิตคือเลข    ๗     ทำนายว่า  
   โรคภัยไข้เจ็บ ป่วยง่าย เป็นหวัดบ่อย ปวดหัวตัวร้อยเสมอ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด มีการสูญเสียเสมอ ไม่เป็นที่ มักเดือดร้อนเป็นประจำ ไม่สมหวัง เรื่องความรัก และครอบครัว ต้องแยกกันอยู่ไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่มีดีเรื่อง มีสติปัญญาและความอดทนเป็นเลิศ ใช้ภาษาการติดต่อสื่อสารเก่งประคับประคองตัวแต่เป็นแบบลุ่มๆดอนๆไม่มั่นคง การตั้งชื่อให้หลีกเลี่ยงเลข 7 ไว้ได้เลยเพราะถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์ จะมีผลทางลบมากกว่าทางบวกจะนำความยุ่งยากให้แก่ชีวิต มีความไม่มั่นคงในชีวิต

    เจ้าชะตาคนนี้มีคำถามมีคำถามมา  ๒  ข้อ   คือ

       ๑.ฉันได้แต่งงานกับฝรั่ง ชื่อว่า "เบนจามิน   วิล"  ชีวิตการแต่งงานจะราบรื่นไปตลอดหรือไม่? "

       ๒.ฉันจะได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับสามีหรือไม่ ?

    -หลักการในการตอบปัญหามีดังนี้

       ๑.ให้หาเลขรหัสชะตาชีวิตของสามีเสียก่อน   โดยมีวิธีหาดังนี้

           -ชื่อคือ    เบนจามิน

               เอ          =         ๑

               บ           =         ๕

               น           =         ๓

               จ           =         ๖

               อา         =         ๑

               ม           =         ๔

               อิ           =         ๒

               น           =         ๓

           -เลขผลบวกของชื่อคือเลข    ๒๕     เลขคู่ครึ่งดีครึ่งร้าย

           -เลข   ๒๕     ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๗

           -เลขรหัสชื่อคือเลข     ๗

            -นามสกุลคือ    วิล

               ว           =         ๙

               อิ           =         ๒

               ล           =         ๖

           -เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข    ๑๗     เลขคู่ธาตุ

           -เลข   ๑๗     ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๘

           -เลข   ๘      เป็นเลขรหัสนามสกุล

           -ให้เอาเลขรหัสชื่อคือ  ๗  และเลขรหัสนามสะกุลคือเลข  ๘      มาจับคู่กันก็จะได้เลข    ๗๘     เลขคู่มหามิตร 

           -เลข   ๗๘     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข   ๑๕    เลขคู่มหามิตร

           -เลข    ๑๕     ถัาบวกกันก็จะได้เลข     ๖

           -เลข    ๖     เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต

           -เลขรหัสชีวิตของสามีคือเลข     ๖

           -เลขรหัสชะตาชีวิตของเจ้าชะตาคือเลข     ๗

         -ตอบปัญหาข้อที่ ๑:-เมื่อจับคู่เลขรหัสชะตาชีวิตของทั้งสองเข้าด้วยกันก็จะได้เลข   ๖๗    เป็นเลขคคู่ศัตรูใหญ่      ทำนายว่า "การแต่งงานกับสามีฝรั่งจะไม่ราบรื่นจะดำเนินไปได้ไม่ตลอด  จะแตกหักลงไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน"

         -ตอบปัญหาข้อที่ ๒:-  เมื่อหย่าร้างกับสามีแล้วก็จะไม่ได้ไปต่างประเทศ

    น.ส.นภารินทร์   แพงไทย

       -ชิ่อคือ   นภารินทร์

           น            =        ๓

           ภ            =        ๑

           อา           =        ๑ 

           ร             =        ๑

           อิ             =       ๒

           น             =       ๓

           ท             =       ๒     

           ร             =        ๑

           อ์             =       ๙

       -เลขผลบวกของชื่อคือเลข     ๒๓     เลขคู่ศัตรูใหญ่

          -เลข   ๒๓      ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๕

          -เลข    ๕       เป็นเลขรหัสชื่อ  

       -นามสกุลคือ   แพงไทย

           แอ          =        ๒      

           พ            =       ๗

           ง            =        ๕

           แอ          =        ๒

           พ           =        ๗

           ง            =        ๕

           ไ            =         ๓

           ท           =         ๒

           ย           =         ๖

       -เลขผลบวกของนามสกุลคือ     ๓๙     เลขคู่ยุ่งยาก

           -เลข    ๓๙     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๑๒     เลขกำลังของพระราหู

           -เลข   ๑๒      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๓

              ทำนายชะตาชีวิตของ น.ส.นภารินทร์   แพงไทย

      ๑.เลขผลบวกของชื่อคือเลข     ๒๓     เลขคู่ศัตรูใหญ่      ทำนายว่า

     เป็นเลขดี เหมาะกับผู้หญิง เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นเลขดีด้านชู้สาว ในด้านความรัก มักเป็นคนเจ้าชู้ถือความรักเป็นใหญ่ เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง อาจจะเสียการงานเพราะผู้หญิง จะทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือคู่ครองมักจะมีมลทิน เป็นคนใจร้อนต้องลดๆลงบ้าง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศ ตรงข้ามจะดี เบอร์นี้สุภาพสตรีก็จะดีแต่บุรุษอาจจะไม่ดีเท่ามีทั้งดีและร้าย จะเปลี่ยนเพื่อความสบายใจก็ได้ครับ      

     ๒.เลข     ๒๓      ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๕

     ๓.เลข    ๕       เป็นเลขรหัสชื่อ

     ๔.เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข    ๓๙      เลขคู่ยุ่งยาก

      -ผลดี   จะมีมิตรสหามาก    มิตรสหายทั้งหลายจะให้ความเกื้อหนุนเป็นอย่างดี

      -ผลเสีย   จะเกิดมีเรื่องเสทือนใจอย่างรุนแรง   ชีวิตมักจะถูกกดดันจนทนไม่ได้    มักจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจนทำให้ชีวิตเกิดความเสียหาย

     ๕.เลข    ๓๙     ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๑๒      เลขกำลังของพระราหู     ทำนายว่า

   เป็นคนลุ่มหลงในอบายมุขคือ  สุรานารีภาชีกิฬาบัตร    มีจิตใจมีความยุ่งยากทุกข์ทรมาน   มักจะตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น   อุบัติเหตุ   โรคภัยไขเจ็บอันเรื้อรัง   มักจะหลงอะไรได้ง่ายๆ   มักถูกใส่ไคล้และถูกใส่ร้ายป้ายสี   หรือถูกกลั่นแกล้งจากผู้อื่น

     ๖.เลข    ๑๒     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข      ๓

     ๗.เลข    ๓      เป็นเลขรหัสนามสกุล

     ๕.ให้เอาเลขรหัสชื่อและเลขรหัสนามสกุลจับคู่กันก็จะได้เลข    ๕๓     เลขคู่ประสบควมสำเร็จ      ทำนายว่า

        -ผลดี   จะประสบความสำเร็จในชีวืตเป็นอ่างดี    ทำอะไรก็จะได้ผลตามเป้าหมาย   แต่อย่าไว้ใจคนนักเดี๋ยวจะมานั่งเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าในภายหลัง   

       -ผลเสีย   ระวังคนไม่ดีจะเข้ามาเบี่ยงเบนชีวิตให้ตกต่ำ

       -เลข    ๕๓    ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๘

       -เลข    ๘     เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต

                    การทำนายผู้ชาย

        

        นายโชคชัย    ตั้งเสรีสกุล

     -ชื่อคือ    โชคชัย

        โอ               =         ๓       

        ช                =         ๒

        ค                =         ๓

        ช                =         ๒

        อั                =         ๑

        ย                =         ๖

    -เลขผลบวกของชื่อคือเลข    ๑๗       เป็นเลขคู่ธาตุ

    -เลข    ๑๗      ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๘

    -เลข   ๘     เป็นเลขรหัสชื่อ

    -นามสกุลคือ    ตั้งเสรีสกุล

        ต                =         ๔

        อั                =         ๑

        อ้                =         ๒

        ง                =         ๕

        เอ               =         ๑

        ส                =         ๖

        ร                =         ๑

        อี                =         ๓

        ส                =         ๖

        ก                =         ๑

        อุ                =         ๑

        ล                =         ๖

    -เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข     ๔๗      เป็นเลขคู่สมพล    คือสมพลกันในทางความจริง

    -เลข   ๔๗      ถ้าบวกกันจะได้     ๑๑     เป็นเลคู่บารมี

    -เลข    ๑๑      ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๒

    -เลข    ๒     เป็นเลขรหัสนามสกุล

    -ให้เอาเลขรหัสชื่อคือเลข   ๘    และเลขรหัสนามสกุลคือ   ๒      จับคู่กันจะได้เลข   ๘๒    เป็นเลขคู่หงอยเหงา

    -เลข    ๘๒      ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๑๐     เป็นเลขกำลังของดาวพระเสาร์

    -เลข    ๑๐       ถ้าบวกกันจะได้เลข     ๑

    -เลข    ๑      เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต  

    ทำนายชะตาชีวิตของนาย โชคชัย   ตั้งเสรีสกุล

    ๑.ให้ทำนายเลขผลบวกของชื่อคือเลข    ๑๗     ทำนายว่า

    เจ้าชะตาจะผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน ได้คู่ครองที่เป็นหม้าย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหมายเลขร้ายกับชีวิต ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี ยุ่งยากในชีวิตบ่อยๆ กดดัน กลั่นแกล้ง อิจฉาริษยา ถูกเอาเปรียบ ถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ระวังโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูก ปวดตามข้อ

    ๒.ให้ทำนายเลขผลบวกของนามสกุลคือเลข   ๔๗     เป็นเลขคู่สมพล     ทำนายว่า            "เจ้าชะตาเป็นคนจริงใจ  ทำอะไรก็ทำออกมาตรงๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใคร"

    ๓.เลข    ๔๗      ถ้าบวกกันจะได้เลข    ๑๑     เลขคู่บารมี

    ๔.เลข    ๑๑      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๒

    ๕.ให้เอาเลขรหัสชื่อคือเลข   ๘   และเลขรหัสนามสกุลคือ  ๒     มาจับคู่กันก็จะได้เลข

๘๒    เป็นเลขคู่หงอยเหงา     ทำนายว่า

     ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะตกพุ่มหม้าย ไร้สามี พลัดพรากจากคู่ มีคู่เหมือนไม่มี ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า ชีวิตจะวุ่นวาย มีภรรยาหลายคน มีแม่หม้ายมาติดพัน และก่อความยุ่งยาก จะทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น ปลายจะเสีย ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ ลุ่มหลงอะไรง่ายๆ มีความทุกข์แอบแฝงอยู่บริวารสร้างปัญหาให้ เป็นคนใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสีย ได้คู่ครองเป็นหม้าย

    ๖.เลข    ๘๒      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข   ๑๐     เป็นเลขกำลังของดาวพระเสาร์     ทำนายว่า 

    เจ้าชะตาเป็นคนจริงจังซีเรียสทุกเรื่อง เชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร เป็นคนแข็งกร้าว ชอบเป็นผู้นำ ยอมหักไม่ยอมงอ ทำอะไรมีอุปสรรคศัตรูมาก ไม่ค่อยประนีประนอม แต่กล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสีย ในชีวิตมักจะมีอุปสรรค คิดจะทำอะไรมักจะเจอคู่แข่ง มีคนปองร้าย บริวารมักจะให้โทษทำให้ชีวิตมักอาภัพ มีศัตรูรอบด้าน คนในครอบครัวไม่เชื่อฟัง ต้องทุกข์ใจเพราะคนในครอบครัว และยังจะมีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายป่วยง่าย ไม่สบายบ่อย สุขภาพอ่อนแอ ผลรวมเบอร์ทุกตัวที่ได้เลขนี้ ควรเปลี่ยนครับ

    ๗.เลข    ๑๐      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๑

    ๘.เลข    ๑      เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต

    -เจ้าชะตาถามว่า "จะไปทำงานที่ต่างประเทศดีหรือไม่ ? "

      -ถามเมื่อเวลา  ๒๐.๓๐  น.

      -ได้เลขรหัสของเวลาคือเลข     ๒๓    เป็นเลขคู่ศัตรูใหญ่  

      -ตอบว่า "ไม่ดีอย่าไปเลย  ไปจะเดือดร้อนจะถูกศัตรูทำอันตราย"

    -เจ้าชะตาถามต่อไปว่า "จะขายอาหารกระป๋องส่งนอกดีหรือไม่"

       -ถามเมื่อเวลา   ๒๐.๔๔ น.

       -ได้เลขรหัสของเวลาคือเลข    ๒๘    เป็นเลขคู่สมพล

       -ตอบว่า " งานนี้จะมีคู่ต่อสู้มาก จนเบื่อหน่ายไปเองในที่สุด  ไม่ดี"

       พรชัย     ดวงมาลัย

       -ชื่อคือ   พรชัย

           พ           =         ๗

           ร            =         ๑

           ช           =         ๒

           อั            =        ๑

           ย            =        ๖

       -เลขผลบวกของชื่อคือเลข     ๑๗     เลขคู่ธาตุไฟ

       -เลข    ๑๗      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๘

       -เลข    ๘       เป็นเลขรหัสชื่อ 

       -นามสกุลคือ   ดวงมาลัย

           ด            =         ๔

           ว             =         ๙

           ง             =         ๕

           ม            =         ๔

           อา          =         ๑

           ล            =         ๖ 

           อั            =         ๑

           ย            =         ๖

       -เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข     ๓๖      เลขคู่มหามิตร

         -เลข    ๓๖      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๙

         -เลข    ๙       เป็นเลขรหัสนามสกุล

         -ให้เอาเลขรหัสชื่อและเลขรหัสนามสกุลจับคู่กันก็จะได้เลข     ๘๙     เลขคู่แห่งความเฉลียวฉลาด

         -เลข    ๘๙      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข      ๑๗       เลขคู่ธาตุไฟ

         -เลข    ๑๗      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข      ๘

         -เลข     ๘       เป็นเลขรหัสชะตาชีวิต

                     นายวิชัย    ศรีวัฒนประภา 

    ประธานบริษัทคิง เพาเวอร์  และประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ  ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสามารถซื้อทีมฟุตบอลอังกฤษได้ เรามาดูชะตาชีวิตของเขาลองดู ทำไมเขาต้องมาตายโหง  คือเดรื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวตกตาย 
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เฮลิคอปเตอร์ของวิชัยตกนอกสนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดียม หลังจากออกจากสนามได้ไม่นาน โดยเฮลิคอปเตอร์ได้เสียการทรงตัวแล้วตกกระแทกพื้นบริเวณลานจอดรถของสนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดียม เมื่อเวลา 20.30 น. โดยทางสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าเสียชีวิตในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 256

     วิชัย     ศรีวัฒนประภา

      -ชื่อคือ   วิชัย

       ว       =   ๙

       อิ       =   ๒

       ช       =   ๒

       อั       =   ๑

       ย       =   ๖

    -เลขผลบวกของชื่อ คือ  ๒๐   เลขคู่ผันผวน     ถ้าเอาเลข  ๒๐  บวกกันจะได้เลข  ๒

    -เลข  ๒    เป็นเลขรหัสชื่อ

    -นามสกุลคือ   ศรีวัฒนประภา

       ศ       =   ๓  

       ร        =   ๑

       อี       =   ๓

       ว       =   ๙

       อั       =   ๑

       ฒ      =   ๗

       น       =   ๓

       ป       =   ๕

       ร       =   ๑

       อะ     =   ๒

       ภ      =   ๑

       อา     =   ๑

    -เลขผลบวกของนามสกุล คือ   ๓๕    เลขคู่สมพล    ถ้าเอาเลข  ๓๕  บวกกันจะได้เลข   ๘

    -เลข  ๘   เป็นเลขรหัสนามสกุล

    -ถ้าเอาเลขรหัสชื่อคือ  ๒    และเลขรหัสนามสกุลคือ  ๘   จับคู่กันก็จะได้   ๒๘     เลขคู่สมพล

    -ถ้าเอาเลข   ๒๘   บวกกันจะได้เลข   ๑๐  เลขคู่กำลังดาวเสาร์       ถ้าเอาเลข  ๑๐   บวกกันก็จะได้เลข  ๑

    -เลข   ๑   เป็นเลขรหัสชีวิต

      ทำนายดวงชะตาของนายวิชัย   ศรีวัฒนประภา

     -เลข  ๑   เป็นเลขรหัสชีวิต    ทำนายว่า

        "เลข  ๑   เกิดมาจากเลข   ๑๐   เลขกำลังของดาวพระเสาร์   หมายถึงความความทรหดอดทน 

       -ผลดี   ให้คุณในทางการรักษาคุ้มครองและการป้องกัน  มีความทรหดอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากดี    มีผลดีในทางทหารตำรวจ   เกษตรกรรม   กสิกรรม  อุตสาหกรรม   และการช่างทุกชนิด

       -ผลเสีย   ให้โทษในทางการเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นร้าย, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, ภัยจากภัยธรรมชาติ, การถูกจับกุม, จะบาดเจ็บถึงกระดูกแตกหัก"

     -เลขผลบวกของชื่อคือเลข  ๒๐  เลขคู่กำลังของดาวเสาร์   ทำนายว่า "ชีวิตจะเกิดความผันผวน    จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด   ชะตาชีวิตจะเปลี่ยนจากดีกลับกลายเป็นร้าย    ดวงวิญญาณร้ายในอดีตจะให้โทษ  ถ้าอายุผ่านเลข  ๕  ไปแล้ว  อย่าเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยนัก  เดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นอย่างไม่คาดฝัน"

    -เลขผลบวกของนามสกุลคือเลข  ๓๕     ทำนายว่า "เิจ้าชะตาเป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องงานรอบตัว มีพรสวรรค์เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นชีวิต ระวังเรื่องเชื่อคนง่าย ผู้ใหญ่จะให้ทั้งคุณและโทษ มีทั้งคนที่หลอกใช้เพื่อประโยชน์กับคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงจัง บั้นปลายจะประสบความสำเร็จดีจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู การตัดสินใจต่างๆควรจะรอบคอบมีโอกาสเสียการงานเพราะตัดสินใจผิดจากคนอื่นๆได้"

    -เลขจับคู่คือเลข   ๒๘    เลขคู่สมพล     ทำนายว่า " เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อย ทำอะไรจับจด ไม่ได้นาน เบื่อง่าย คิดฝันการงานไว้มากมายแต่ไม่กระทำ ชอบเรื่องการพนัน เสี่ยงดวงทุกรูปแบบ ชีวิตลำบากไม่ประสบความสำเร็จ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ชอบทำงานใหญ่โดยไม่ไตร่ตรอง ชอบคิดค้นของใหม่ๆ ไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ ไม่ชอบสิ่งที่จำเจ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไม่ไว้ใจผู้อื่นในชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ชอบริเริ่มแต่ไม่ชอบรับผิดชอบเรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้การดำเนินชีวิตไม่ค่อยเป็น มักจะกำพร้าหรือผิดหวังในเรื่องความรัก ทำให้พัดพรากจากมารดาไปเสี่ยงโชคยังต่างแดนเป็นคนที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในใจเสมอ การทำอะไรต้องเริ่มใหม่หมดไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือให้ความร่วมมือเท่าไหร่"

             การทำนายแบบตอบปัญาทุกชนิด

                       ทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี่

    

          https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0

              ด.ช.อดุลย์   สามออน

   แม่ของ ด.ช.อดุลย์    สามออน  ๑ ใน ๑๓ คนของทีมฟุตบอลหมูป่าที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวง  อยู่ที่ ต.โป่งผา   อ.แม่สาย   จ.เชียงราย  มาถามว่า "ลูกชายที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจะตายหรือรอด? "   มาถามเมื่อเวลา   ๐๗.๐๗  น.

    -หลักวิธีในการทำนายมีข้อปฏิบัติดังนี้

       ๑.ให้บวกเลขของชั่วโมงและเลขของนาทีให้ได้ตัวเลขที่น้อยที่สุดให้เหลือเป็นเลขหลักเดียว   เช่น   ๐๗   เป็นเลขสองหลัก  ต้องบวกกันให้ได้เลขตัวเดียวที่มีจำนวนน้อยที่สุดจนบวกต่อไปไม่ได้แล้ว  ๐ + ๗   ก็จะได้เลข  ๗  เป็นเลขตัวเดียวที่น้อยที่สุดแล้ว

      ส่วนเลขของนาทีคือเลข   ๐๗    ถ้าบวกกันก็จะได้เลข  ๗   เป็นเลขตัวเดียวที่มีค่าน้อยที่สุดแล้ว

       ๒.ให้เอาเลขของชั่วโมงคือ  ๗    และเลขของนาทีคือ    ๗     มาจับคู่กันก็จะได้เลข

๗๗     เป็นเลขคู่ทุกข์ทวีคูณ

       ๓.เลข   ๗๗      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๑๔     เป็นเลขคู่เสรษฐกิจและการเงิน

       ๔.เลข    ๑๔       ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๕

                   วิธีทำนาย

       ๑.ให้ทำนายเลขคู่  ๗๗   ที่เป็นเลขของชั่วโมงและนาทีจับคู่กัน      ทำนายว่า         "ด.ช.อดุลย์    สามออน    จะเกิดความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสแทบล้มประดาตาย คือแทบจะเอาชีวิตไม่รอด"

       ๒.เลข    ๗๗     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข    ๑๔     ซึ่งเป็นเลขคู่เศรษฐกิจและการเงิน 

  ทำนายว่า "ไม่เป็นไร จะไม่ตาย  จะได้รับการช่วยเหลือจากคนเป็นจำนวนมาก  แถมยังจะได้เงินใช้อีกด้วย"

       ๓.เลข    ๑๔      ถ้าบวกกันก็จะได้เลข    ๕     เลข  ๕  เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพระและพระพุทธศาสนา     ทำนายว่า "จะมีพระในพระพุทธศาสนามาทำพิธีกรรมเพื่อช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ "

                  ตัวอย่างการทำนายแบบตอบคำถาม

    นางรัชนีแม่ของ น.ส.ธนิศร  มาถามว่า "ลูกสาวจะไปเรียนที่กรุงเทพจะดีหรือไม่ ? เมื่อไปแล้วเธอจะสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยตามที่เธอต้องการได้หรือไม่ ?"

    คำถามนี้  ถามเมื่อเวลา   ๑๕.๓๖ น.

    วิธีหาคำทำนายในคำถามนี้  มีดังนี้

      ๑.ให้บวกเลขของชั่วโมง  และเลขของนาทีให้เหลือเลขหลักเดียว

      ๒.เลขของชั่วโมงคือเลข   ๑๕     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข   ๖

      ๓.เลข   ๖    คือเลขรหัสของชั่วโมง   

      ๔.เลขของนาทีคือเลข   ๓๖     ถ้บวกกันก็จะได้เลข   ๙

      ๕.เลข   ๙    คือเลขรหัสของนาที

                  วิธีทำนาย

     ๑.ให้เอาเลขของชั่วและเลขรหัสของนาที จับคูกันก็จะได้เลข    ๖๙     เลขคู่อุปถัมภ์

  ทำนายว่า "น.ส.ธนิศร  เรียนไปที่กรุงเทพ ฯ ดี และจะสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันที่เธอต้องการได้  เพราะจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเธออยู่"

    ๒.เลข   ๖๙     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๑๕     เลขคู่มหามิตร   น.ส.ธนิศร  ช่างเป็นคนโชคดีจริงๆ  เธอจะเรียจบจากสถาบันนั้นด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยมกว่าใครๆ  และจะเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย   และเธอจะทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเพราะความสามารถของเธอ

    ๓.เลข   ๑๕     ถ้าบวกกันก็จะได้เลข     ๖  

    ๔.เลข    ๖     ทำนายว่า "เจ้าชะตาเป็นคนสวย มีวาสนาดี  เมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานดีๆทำ  จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก   พ่อแม่จะพึ่งพาอาศัยได้เป็นอย่างดี"

    หมายเหตุ:-การทำนายแบบตอบคำถามนี้  ขอให้ผู้ศึกษาโปรดทำความเข้าใจให้มากๆ เพราะมันเป็นหลักสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องนำเอาไปทำนายเพื่อตอบปัญหาได้ทุกรูปแบบ  ตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำจริงๆไม่เชื่อก็ลองดู   อุปกรณ์ที่ท่านจะต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการทำนายโดยวิธีนี้คือ:-

     ๑.นาฬิกาที่เดินตรง  ๑  เรือน  ถ้าฬิกาเดินไม่ตรงท่านจะทำนายผิดทันที   หรือจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้  แต่ข้าพเจ้าว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มากกว่าเพราะโทรศัพท์มันดูง่ายดี   มันจะบอกตัวเลขชั่วโมง   นาที     และวินาที   อย่างละเอียดชัดเจน  การทำนายในวิชาเลขศาสตร์นี้เอาแค่เวลาของชั่วโมงและนาทีก็พอ   เวลาของวินาทีไม่เอา  ข้อนี้โปรดจำไว้ให้ดี

     ๒.ความหมายของตัวเลขต้องจำให้ได้  ถ้าจำไม่ได้จะทำนายไม่ได้เลย

     ๓.ชาติกำเนิดของตัวเลข  ก็ต้องจำให้ได้ เพื่อจะเอาไปเช็คเลขที่เราหาได้แล้วว่ามันเป็นเลขดีหรือไม่ดี    

    ถ้าท่านอ่านตำรานี้จบแล้วแต่ทำนายผู้อื่นไม่ได้ก็เท่ากับไม่ได้อ่าน  คนไม่ได้อ่านกับคนอ่านแล้วแต่ทำนายผู้อื่นไม่ได้จะมีค่าเท่ากัน   การฝึกฝนทำนายบ่อยๆจะเกิดความเชี่ยวชาญและตัวท่านก็จะได้เทคนิคในการทำนายให้แม่ยำและรวดเร็วได้มากขึ้น  ท่านอาจจะคิดออกเป็นตำราหรือหลักการที่แปลกใหม่หรือพิสดารกว่านี้ก็ได้   ข้าพเจ้าไม่ห้าม  แต่การทำนายที่ดี  จะต้องกระฉับถูกต้องแม่ยำและรวดเร็ว

          ขอจบวิชาเลขศาสตร์ไว้แต่เพียงเท่านี้

                  พรชัย      ดวงมาลัย

                   

 

     

 

 

 

 

  

  

  

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870