๑.วิธีดูลายมือที่สมบูรณ์

       วิชาการทำนายโชคชะตาจากลายมือ          

         

 

            http://luck-on-hands.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html

    เส้นเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง ให้ดูมือขวา(มือที่ถนัด)เป็นหลัก ซึ่งจะบอกปัจจุบันและอนาคต
   เส้นชีวิต บอกถึงพลังของชีวิต อุปสรรค ความเจ็บไข้ได้ป่วย การตั้งถิ่นฐาน  อายุ อุบัติเหตุ การเข้ามาเกี่ยวพันของบุคคลที่สาม สามารถนำมาประกอบการดูกับเส้นต่างๆได้ เช่น เส้นโชค(งาน) เส้นสมรส เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขี้น
   เส้นสมอง บอกถึงระดับความคิด ระดับการศึกษา ความถนัด ลักษณะของอาชีพ ความผิดปกติของสมอง โรคทางสมอง อุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากสมอง
   เส้นหัวใจ สภาพของจิต ความเข้มแข็งเด็ดเดียว ความฟุ้งซ้าน ระเบียบวินัย นิสัยใจคอ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
พฤติกรรมทางเพศ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและสายตา
   เส้นโชค จุดเริ่มต้นของอาชีพ ความราบรื่นของงาน การโยกย้าย อุปสรรค ความสำเร็จในชีวิต ลักษณะของงาน ความสุข การสร้างเสริมบุญบารมี
เรื่องครอบครัว อุปสรรคต่างๆเกี่ยวแก่งานและครอบครัว
   เส้นวงศุกร์ การตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง ความสามารถในการเก็บอารมณ์ความรู้สึก
   เส้นสมรส บอกเล่าเรื่องของความรัก ความเป็นมาของคู่ครอง การใช้ชีวิตคู่ อุปสรรค
   เส้นสุขภาพ ความแข็งแรง โรคและอาการ ที่มาแห่งโรค
   เส้นภูมิแพ้ บอกอาการของโรคว่าหนักหรือเบา เรื้อรังหรือไม่อย่างไร
   เส้นอิทธิพล ลักษณะของเส้นเกิดขึ้นบางๆ ตัดเส้นใดก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของมือ จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับทิศทางที่มาของเส้น และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลังจากที่ถูกเส้นอิทธิพลตัดทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นหัวข้อที่จะสนทนากันในบทของ การทำนายโชคชะตาจากลายมือ ซึ่งจะได้ทะยอยเขียนไว้ทีละบทความจนครบ ติตตาม
กันได้ครับ

                   ลายมือที่น่าศึกษา

       ลายมือของ บิล  เกตส์

     

          http://www.chatacheevit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539246033

                   ลายมือแจ๊คหม่า

       
 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 139,922