๒.วิชาดูลายมือแบบไฮเทค

                          วิชาดูลายมือแบบไฮเทค

         

 

                               

   วิชาดูลายมือแบบใหม่นี้  เป็นวิชาดูลายมือที่แปลกใหม่แหวกแนวกว่าวิชาดูลายมือทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทย  ข้าพเจ้าผู้แต่งตำราดูลายมือแบบใหม่เล่มนี้มีจุดประสงค์อยากจะให้วิชาดูลายมือกระชับขึ้น  ทำนายได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องจำหลักวิชาที่มากมายเกินไป ข้าพเจ้าจะนำเอาความจริงที่เราเห็นอยูบนฝ่ามือ  ออกมาตีแผ่ให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นแบบง่ายๆ  และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  ข้าพเจ้าขอร้องอยู่อย่างหนึ่งในขณะที่ท่านอ่านตำราเล่มนี้  กรุณาละทิ้งความรู้เรื่องวิธีดูลายมือแบบที่ท่านได้เรียนมา เอาไว้ชั่วคราว   เพื่อจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจในขณะที่อ่านตำราเล่มนี้  เมื่อท่านเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจ  ท่านก็จะอ่านตำราเล่มนี้ไม่จบ  ท่านจะต้องโยนตำราเล่มนี้ทิ้ง ก่อนที่จะอ่านมันให้จบอย่างแน่นอน

    ถ้าท่านอ่านจบแล้วท่านจะโยนทิ้งก็ไม่เสียใหายอะไร  ลองยอมรับเหตุผลใหม่ลองดู  บางทีอาจจะทำให้ท่านมีความคืดดีๆเกิดขึ้นก็ได้   เอาหละมาเริ่มกันเลย   จงดูลายมือที่ข้าพเจ้านำมาให้ดูข้างบนนี้

    มือข้างหนึ่งไมว่าจะเป็นมือขวาหรือมือซ้ายจะมีนิ้วมืออยู่  ๕  นิ้ว  ไม่มีมากเกินไปกว่านี้

แต่ในบางครั้งข้าพเจ้าเคยเห็นคนมือติ่งออกมา ติ่งออกมาข้างเดียวทั้งสองข้างก็มี  นิ้วที่ติ่งออกมาส่วนมากจะติ่งออกมาทางนิ้วโป้ง

    ในฝ่ามือหนึ่งจะมีเส้นหลักอยู่  ๓  เส้น (โปรดดูข้างบนประกอบ)  คือ:-

       ๑.เส้นชืวิต

       ๒.เส้นสมอง

       ๓.เส้นหัวใจ

         -เส้นชีวิตอยู่ทางด้านขวา  อยู่ติดกับนิ้วโป้ง   โปรดดูข้างบนประกอบ

         -เส้นสมองอยู่ตรงกลางฝ่ามือคืออยู่ติดกับเส้นชีวิต  โปรดดูข้างบนประกอบ

         -เส้นหัวใจอยู่ใต้เนินนิ้วก้อย  โปรดดูข้างบนประกอบ

                                 ลายมือเพื่อการศึกษา

            

     ในฝ่ามือหนึ่งจะมีเนินอยู่  ๗  เนิน   คือ:-

       ๑.เนินนิ้วโป้ง

       ๒.เนินชีวิต

       ๓.เนินสมอง

       ๔.เนินนิ้วชี้

       ๕.เนินนิ้วกลาง

       ๖.เนินน้วนาง

       ๗.เนินนิ้วก้อย

              เนินนิ้วโป้ง

     -เนินนิ้วโป้งเริ่มตั้งแต่เส้นข้อมือของนิ้วโป้งลงมาติดกับเส้นชีวิต  ส่วนด้านยาวให้เริ่มตั้งแต่ง่ามมือลงมาจดถึงส้นมือซึ่งอยู่ติดกับเส้นกำไลมือ

               เนินชีวิต

     -เนินชีวิต  เริ่มตั้งแต่ง่ามมือที่ติดกับเส้นชีวิตและเส้นสมองลงมาจนถึงริมมือที่ติดกับเส้นกำไลมือ

                เนินสมอง

     -เนินสมอง  เริ่มตั้งแต่เขตเนินนิ้วชี้เรื่อยลงมาถึงจนถึงริมมือที่อยู่ติดกับเนินนิ้วก้อย

                เนินนิ้วชี้

     -เนินนิ้วชี้   เริ่มตั้งแต่เส้นข้อมือเส้นล่างสุดของนิ้วชี้ลงมาจดกับเนินสมอง

                เนินนิ้วกลาง

     -เนินนิ้วกลาง   เริ่มตั้งแต่เส้นข้อมือล่างสุดของนิ้วกลางลงมาถึงเส้นสมอ  ด้านขวามือจะติดกับเนินนิ้วชี้ตรงง่ามมือ  ส่วนด้านซ้ายมือจะติดกับเนินนิ้วนางตรงง่ามมือ  ดูจากมือขวานะ

                เนินนิ้วนาง

     -เนินนิ้วนาง   เริ่มตั้งแต่เส้นข้อมือล่างสุดของนิ้วนางลงมาถึงเส้นสมอง  ด้านขวามือจะติดกับเนินนิ้วกลาง   ส่วนด้านซ้ายมือจะอยู่ติดกับเนินนิ้วก้อย  ดูจากมือขวานะ

               เนินนิ้วก้อย

     -เนินนิ้วก้อย   เริ่มจากเส้นข้อมือเส้นล่างสุดลงมาถึงเส้นสมอง   ด้านขวาอยู่ติดกับเนินนิ้วนาง   ส่วนด้านขวาอยู่ริมมือ

    เราได้เรียนรู้เส้นหลักและเนินสำคัญในฝ่ามือมาแล้ว  ต่อไปนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นจรที่จรมาอยู่บนเส้นหลักและจรเข้าไปอยู่เนินสำคัญทั้ง ๗ เนิน   เส้นที่จรเข้ามานี้แหละทำให้มีชื่อต่างๆกันดังนี้

                เส้นที่จรเข้าอยู่ที่เนินนิ้วโป้ง

     มาเรียนรู้เส้นที่จรเข้าอยู่ที่เนินนิ้วโป้งมีชื่อต่างๆกันดังนี้

       ๑.เส้นที่จรเข้ามาอยู่ที่ง่ามมือเรียกว่า "เส้นง่ามมือ"  มีทั้งสั้นและยาว  ตรงก็มีคดงอก็มีเส้นตรงก็มีเส้นขวางก็มี  เส้นโค้งก็มี  เป็นเส้นรูปสามเหลี่ยมก็มี  เป็นเส้นรูปสี่เหลี่ยมก็มี  เป็นเส้นรูปกากบาทก็มี  เส้นทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้เกิดมีคำทำนายเกิดขึ้น  ท่านจะได้เรียนรู้ในบทต่อไป

      ๒.

      ๓.เส้นคู่  คือเส้นที่ขีดขวางอยู่บนเนินนิ้วโป้งอาจจะมีหลายเส้น  ในบางมือมีถึง ๒๐ หรือ ๓๐  เส้นก็มีโปรดดูที่ฝ่ามือข้างล่างนี้

      ๔.เส้นคุ้มกัน   คือเส้นที่ขีดยาวขนานกับเส้นชีวิตอยู่ที่เนินนิ้วโป้ง  เส้นคุ้มกันอาจจะมีหลายเส้นก็ได้ มีทั้งเส้นสั้นและเส้นยาวไม่จำกัดโปรดดูที่มือข้างล่าง

      ๕.เส้นจาก


                                ลายมือฝึกฝน

        

 

    **คำเตือน:-  ขอให้ผู้ศึกษาจงฝึกหัดแยกเนินและดูเส้นต่างๆที่มีอยู่ในเนินเหล่านี้จากภาพนี้  ถ้าไม่เข้าใจห้ามผ่านไปโดยเด็ดขาด    ในขณะฝึกดูเนินและเส้นบนฝ่ามือนี้ให้ดูลายมือของเราประกอบไปด้วยจะได้เข้าใจง่ายขึ้น 

 

   

 

 

 

- เส้นชีวิตที่มีปลายเส้นเป็นเกาะ (รูปที่1)   ลักษณะนี้   จะทำให้เจ้าของมือเป็นโรคกะเพาะอาหารพิการ  บั้นปลายชีวิตอับเฉา                       - เส้นชีวิตที่เป็นลูกโซ่ลากเกี่ยวพันกัน (รูปที่2)   ร่างกาย  เป็นที่อาศัยของโรค อ่อนแอ ทำงานหนักไม่ได้  การดำเนินชีวิต  
ถึงจะเป็นผู้มีสมองดีแค่ไหน   ก็ไปไม่ไหว   เพราะร่างกายไม่อำนวยให้
           - เส้นชีวิตที่ถูกเส้นอุปสรรคที่ลากมาจากเนินพระศุกร์ตัดผ่าน (รูปที่3)  การทำงาน   มักมีแต่อุปสรรค  ไม่ราบรื่น  มีศัตรูคู่แข่ง
           - เส้นชีวิตที่มีรอยแตกขึ้นเป็นกิ่ง (รูปที่4)     ชีวิตประสพความสำเร็จ   รุ่งเรือง
 ในช่วงอายุนั้น
           - เส้นชีวิตที่มีปลายเส้นลากมาหยุดที่ดอกจันทร์ (รูปที่5)  จะต้องตายโหง ตอนช่วงอายุ  ที่เส้นลากมาหยุดที่เครื่องหมายนี้
           - เส้นชีวิตที่มีช่วงขาด (รูปที่6)  จะป่วยหนักในระยะนั้น  ถ้ารอยขาดห่างมาก ก็จะป่วยนานมาก  ในกรณีที่ขาดทั้งสองมือ และ
บริเวณรอยขาดนั้นมีสีหมองคล้ำเกิดขึ้นทับเส้น  ประกอบกับ   มีจุดดำ   หรือ  แดง   ทับอยู่ภายในเส้นด้วย   จะต้องเสียชีวิตในระยะนั้น  แต่ถ้า 
ตรงรอยขาดนั้น   มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคร่อมรอยขาดอยู่  ก็แสดงว่า  ยังมีชีวิตอยู่ต่อไป  ไม่ถึงกับเสียชีวิต
          - เส้นชีวิตที่มีเส้นลากแยกลงมา (รูปที่7)    ถ้าตัดเป็นกากะบาด  คือ  มีเส้น  แยกขึ้น  และแยกลง ตัดกัน    ในระยะนั้น
จะประสพปัญหายุ่งยากทางการเงิน มีหนี้สินทันที ถ้าเส้นนี้ลากยาวมาก  กว่าจะฟื้นตัว   บางที 6 - 7 ปีก็มี   บางคนถูกออกจากงานในระยะนั้น  
ถ้ามีเส้นแยกลงโดยไม่ตัดกับเส้นแยกขึ้นจะถูกโยกย้าย   ตำแหน่งหน้าที่การงานในระยะนั้น   รวมหมายถึง  การโยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วย
แต่ไม่เกิดหนี้สิน   ถ้าเส้นแยกลง ไม่ตัดเส้นแยกขึัน เพียงแต่ไปชน ให้เกิดมุมสามเหลี่ยมเท่านั้น  หมายถึง ชีวิตที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในระยะนั้น  
มีอุปสรรค  มีคนปัดแข้งปัดขา  ริษยา   ทำให้การงาน  สะดุด  ล่าช้า แต่สุดท้ายก็จะสำเร็จได้ หรือ จะเป็นว่า  ผลประโยชน์  ผลกำไร ที่จะได้รับใน
ระยะนั้น  ต้องมีส่วนแบ่งก็ได้
           - เส้นชีวิตที่มีปลายแตกเป็นง่ามขึ้นไปยังเนินพฤหัส (รูปที่8)   เป็นลักษณะที่ดี   เจ้าของมือจะ    เป็นผู้คงแก่เรียน   มี
คุณวุฒิพิเศษประจำตัว    สามารถขับดัน   ให้ชีวิตมีฐานะ   เป็นปึกแผ่น  อุดมด้วยยศศักดิ์   บริวาร
           - เส้นชีวิตที่มีปลายแตกเป็นซ่อมบริเวณซ่นมือ (รูปที่9)   เจ้าของมือ  ต้องเดินทางโยกย้ายอยู่เสมอ   ขาดความสุขในการครอง
เรือน   เพราะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยๆ   ยิ่งถ้าซ่นมือ บริเวณเส้นกำไลมือ  และ  ริมฝ่ามือ บริเวณเนินจันทร์  มีเส้นลากขีดขวางมาก  และ 
มีเส้นขึ้นจากกำไลมือมาชนปลายเส้นชีวิต  ก็จะทำให้เจ้าของมือ  ต้องเดินทาง  ขึ้นๆล่องๆ  ไปต่างจังหวัดอยู่เสมอ
           - เส้นชีวิตที่มีต้นกำเนิดเป็นเกาะยาว (รูปที่10)    วัยเด็กเลี้ยงยาก   สุขภาพไม่ดี  ส่วนใหญ่ต้นเส้นชีวิตจะเกี่ยวพันกันยุ่งเหยิง  
แต่ถ้ามีความยุ่งเหยิงมากเกินไป และ มีห่วงโซ่ติดต่อพันกัน  แสดงว่า  ชีวิตวัยเด็ก ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา คนอื่นเอาไปเลี้ยง  ถ้าเส้นขาดและยุ่ง
เหยิงมากก็ตายในวัยเด็กนั่นเอง   โอกาสจะเติบโต  มีน้อยมาก  ถ้าต้นเส้นชีวิต  ยุ่งเหยิงน้อย  และ  มีเส้นลาก  ขึ้นสู่เนินพฤหัส ประกอบกับมีเส้น
อิทธิพลพระอังคาร  ลากวิ่งขนานไปกับเส้นชีวิตในจุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตด้วย  เจ้าของมือ  จะได้รับการประคบประหงม  จากบิดามารดา  และ 
ญาติ  เป็นอย่างดีที่สุด
           - เส้นชีวิตที่สั้น  ไม่ได้หมายความว่า  อายุจะสั้นตามเส้นชีวิต บางทีเส้นชีวิตสั้นก็จริง แต่ มีเส้นพี่เลี้ยง  โดยเฉพาะ  เส้นอิทธิพลพระอังคาร 
 ที่วิ่งขนานไปกับเส้นชีวิตแต่ยาวกว่า  หรือ เส้นวาสนาที่ลากจากโคนมือถึงเนินเสาร์  ลักษณะอย่างนีัก็แก้ไข  ข้อบกพร่องของเส้นชีวิตสั้นได้เหมือนกัน
           - ในทางสี   ถ้าเส้นชีวิตลากลึกหนา  และ  มีสีแดงเกิดทั่วไปอยู่ภายในเส้น  เจ้าของมือจะ เป็นคนใจร้อนโกรธง่าย  อารมณ์หงุดหงิดง่าย 
ยิ่งถ้ามีเนินอังตารสูงเด่นอยู่ด้วยแล้วความโกรธจะดุดันรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด  อาจตบหน้าใครได้ง่ายๆ  เพียงแค่อารมณ์ชั่วแล่น   ลักษณะที่ดี 
ต้องเป็นสีชมภูเรื่อๆ จะแสดงว่า เป็นคนอ่อนโยน  สุภาพเรียบร้อย  แต่ถ้าเป็นสีขาว  หรือ  เป็นทางสีน้ำเงิน  แสดงถึง  โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

      

 

  27 เส้นหลักในฝ่ามือแสดงถึงตัวตนของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร?
1. เส้นชีวิต หมายถึง ร่างกาย
2. เส้นสมอง หมายถึง ความคิด
3. เส้นหัวใจ หมายถึง ความรัก
4. เส้นวาสนา หมายถึง การเงินหรือการงาน
5. เส้นสำคัญ หมายถึง เรื่องโด่งดัง
6.เส้นเรื่องคู่ หมายถึง เรื่องคู่
7.เส้นคุ้มกัน หมายถึง ผู้อุปถัมภ์หรือคู่ครอง
8.เส้นกามารมณ์ หมายถึง ความใคร่
9.เส้นอารมณ์ หมายถึง อารมณ์
10.เส้นเกียรติยศ หมายถึง ชื่อเสียง
11. เส้นผู้ช่วยเหลือ หมายถึง ผู้ช่วยเหลือ
12. เส้นมรดก หมายถึง ของที่จะได้เปล่า
13.เส้นศัตรู หมายถึง ศรัตรู
14.เส้นรุ่งเรือง หมายถึง ความรุ่งเรือง
15. เส้นคู่ หมายถึง คู่ครองคนรัก
16. เส้นจาก หมายถึง การจากไป
17.เส้นโรคหรือวาสนาร้อนใจ หมายถึง เรื่องร้อนใจ
18.เส้นวิ่งเต้น หมายถึง ธุระกิจติดต่อ
19.เส้นเดินทาง หมายถึง การเดินทาง
20.เส้นโรคประสาทสมอง หมายถึงประสาทสมอง
21.เส้นหนี้สิน หมายถึง หนี้สิน
22.เส้นผู้ใหญ่ หมายถึง ผู้ใหญ่
23.เส้นหลัีกฐาน หมายถึงหลักทรัพย์
24.เส้นญาติผู้ใหญ่ หมายถึง ญาติผู้ใหญ่
25.เส้นญาติผู้น้อย หมายถึง ญาติผู้น้อย
26.เส้นลาภ หมายถึง การเงิน
27.เส้นบุตร หมายถึงบุตร

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870