๔.ไหว้พระสวดมนต์ภาคที่ ๔

                            ไหว้พระสวดมนต์ภาคที่ ๔

 
        
                           ว่าด้วยเรื่องอุบาทว์
    ๐อุบาทว์   แปลว่า "อัปรีย์, จัญไร, สิ่งไม่ดี, สิ่งที่ไม่เป็นมงคล"
      คำว่าอุบาทว์มีชื่อเรียกกันต่างๆดังต่อไปนี้
        ๑.สัตว์ตกลงมาตายต่อหน้าหรือตกลงมาตายในบ้านเรือน
        ๒.ฟ้าผ่าเรือกสวนไร่นา
        ๓.เห็ดงอกบนเตาไฟ
        ๔.คนออกลูกเป็นสัตว์หรือสัตว์ออกลูกเป็นคน
        ๕.ผู้หญิงมีครรภ์คลอดลูกบนรถหรือบนเรือ
        ๖.สุนัขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังคาบ้าน
        ๗.บ้านเรือนมีเสาตกมัน
        ๘.มดดำและมดแดงยกพวกกัดกันในบริเวณบ้าน
        ๙.กล้วยออกปลีกลางลำต้น
        ๑๐.มะพ้าวลูกเดียวออกเป็น ๒ - ๓  หน่อ
        ๑๑.หนูตายในถังข้าวสาร
        ๑๒.มีคนเกิดละเมอออกนอกบ้านในเวลากลางคืน
        ๑๓.ไก่กระตากในเวลากลางคืน
        ๑๔.ไฟไหม้เตาไฟ
        ๑๕.พระเณรทำฝาบาตรหล่นที่หน้าบ้าน
        ๑๖.ปลวกขึ้นเสาเรือน
        ๑๗.ผึ้งมาจับทำรังในบ้านเรือน
        ๑๘.แมงมุมดำขึ้นบ้านเรือน
        ๑๙.สารุ้งพาดผ่านบ้านเรือน
        ๒๐.นกฮูก  นกแสก  นกเค้าแมว  เหยี่ยว  กา  แร้ง  มาจับที่้านเรือน
        ๒๑.ไก่ออกไข่ใบเดียวแล้วก็เลิกไข่อีก
        ๒๒.งูเข้ามาในบ้านเรือน
        ๒๓.เหี้ย, ตะกวด หรืด แลน  เข้ามาในบริเวณบ้าน
        ๒๔.ปลากระเบนเข้ามาในบริเวณบ้าน
        ๒๕.นึ่งหรือหุงข้าวแดง
               อุบาทว์ ๘ ชนิด
    ๐อุบาทว์แบ่งออกเป็น  ๘  ชนิด   คือ:_
       ๑.อุบาทว์พระอินทร์
       ๒.อุบาทว์พระยมราช
       ๓.อุบาทว์พระนารายณ์
       ๔.อุบาทว์พระเพลิง
       ๕.อุบาทว์พระพิรุณ
       ๖.อุบาทว์พระพาย
       ๗.อุบาทว์พระโสมราช
       ๘.อุบาทว์พระไพศรพณ์
 
                       อุบาทว์พระอินทร์
      
                     นี่คือรูปพระอินทร์ขี่ช้างสามเศียร
     ๐อุบาทว์พระอินทร์   คืออุบาทว์ที่พระอินทร์ทรงดลบันดาลให้บังเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รูว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต   อุบาทว์ที่จะเกิดขึ้นมีชื่อต่างกันดังนี้    
      ๑.ฟ้าผ่าบ้านเริอนเรือกสวนไร่นา
      ๒.รุ้งกินน้ำกลางหมู่บ้านหรือพาดผ่านบ้านเรอน
      ๓.จหวักหรือทัพพีหักคาหม้อข้าวหม้อแกง
      ๔.พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งตบตีกัน
      ๕.วัวควายเลิกคอกหนีไปอยู่ที่อื่น
      ๖.สัตว์ตัวเมียขึ้นไปขี่ข้างบนตัวผู้
      ๗.ผู้หญิงขึ้นไปอยู่ข้างบนผู้ชาย
      ๘.แม่บ้านอยู่เรือนไม่ติด      
        วิธีแก้อุบาทว์พระอินทร์
    ๐เมื่อรู้ว่าอุบาทว์พระอินทร์เกิดขึ้นแล้วให้แต่งเครื่องบูชาดังนี้
       ๑.ให้ปั้นรูปพระอินทร์ขี่ช้าง ๓ หัว  ดูรูปข้างบน
       ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย   กว้างและยาว  ๑  คืบ     ๗   กระทง  กระทงแต่ละใบให้ใส่เครื่องพลีคือข้าวดำข้าวแดง  แกงส้มแกงหวาน   หมากพลูบุหรี่   กุ้งแห้งปลายำ
      ๓.ผ้าสีเขียว  ๗  ผืน    อย่าให้ใหญ่นักโตเท่าฝ่ามือก็พอ
      ๔.แก้ว  ๗  ลูก, แหวน  ๗  วง, เงิน  ๗ บาท, ทอง  ๗  เส้น   เงินต้องเอาเงินแท้   ส่วนแก้วแหวนทองให้เอาของเด็กเล่น
      ให้เอาผ้าแก้วแหวนเงินทองใส่ในจาน  แล้วยกเครื่องของหล่านี้ไปวางที่ริมรั้วบ้านทางด้านทิศตะวันออก  แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระอินทะราธิราช  อุปาทะวะตายะ  ไอยะราพาหะนายะ  ปุพเพทิฏฐิตายะ
อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะอันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพะลัง  อัมหากัง  รักขะตุ      สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ตั้งนโม  ๓  จบ  สวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓  จบ  เสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น  ๓  วัน
จึงเก็บ ของที่เก็บให้เอาไปไว้ที่ต้นโพธิ์ในวัด  ถ้าไม่มีต้นโพธิ์ก็ให้วางไว้ที่ตันไม้ใหญ่ๆ
    
               อุบาทว์พระยมราช
     
 
                                   นี่คือรูปพระยมราชขี่กระบือ
    ๐อุบาทว์พระยมราช   คืออุบาทว์ที่พระยมราชคลบันดาลให้บังเกิดขึ้นเพื่อเเตือนให้รู้ว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต  อุบาทว์ที่จะเกิดขึ้นมีชื่อต่างกันดังนี้
      ๑.นกแสก   นกเค้าแมว   กา   แร้ง  บินมาจับที่หลังคาบ้าน
      ๒.ไก่ป่าเข้าบ้าน
      ๓.งูเข้าบ้าน
      ๔.เต่าเข้าบ้าน
      ๕.ตะกวด, ตัวเหี้ย, หรือแลนเข้าบ้าน
      ๖.วัวป่าควายป่าเข้าบ้าน
      ๗.หมาและหมูออกลูกเป็น  ๒  หัว
      ๘.ไก่ออกลูกเป็น  ๓ ขา  ๔ ขา
      ๙.ผีพาคนไปซ่อนไว้
      ๑๐.ผีหลอกคนในบ้านเรือนตอนกลางวัน
      ๑๑.ผึ้งต่อแตนมาจับบ้านเรือน
      ๑๒.คนอยู่ในเรือนเดียวกันฆ่าฟันกันเอง
      ๑๓.วัวเทียมเกวียนล้มตายคาแอก
      ๑๔.ผีสั่นเรือน
      ๑๕.ผีหัวเราะ
      ๑๖.ผีร้องไห้
      ๑๗.เรือนอยู่ดีๆก็หักเอง
      ๑๘.นอนฝันร้าย เช่นนอนฝันว่าเขาเอาเครืองบินมารับและตนเองก็ขึ้นเครื่องบินไปกับเขาด้วย
              วิธีแก้อุบาทว์พระยมราช
    ๐เมื่อรุ้ว่าเกิดอุบาทว์พระยมราชแล้ว  ให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
       ๑.ให้ปั้นรูปคนขี่กระบือ   ๑   ตัว
       ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย   กว้างและยาว  ๑  คืบ    ๑    ลูก
       ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย   กว้างและยาว   ๑   คืบ     ๑    ลูก
       กระทงกาบกล้วยให้ใส่รูปของคนขี่กระบือพร้อมด้วยข้าวตอก  ดอกไม้ ๒ ดอก  ธูป ๒ ดอก  และเทียน  ๒  เล่ม   ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่เครื่องพลีคือข้าวดำข้าวแดง   แกงส้ม
แกงหวาน   หมากพลูบุหรี่   และกุ้งแห้งปลายำ  เสร็จแล้วให้ยกไปวางที่ริมรั้วบ้านทางด้านทิศใต้   แล้วให้สวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระยมราช  อุปาทะวะตายะ  มะหิสสะพาหะนายะ  ทักขิณะทิฏฐิตายะ             อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะ
อันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพะลัง  อัมหากัง  รักขะตุ  สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
    ๐ตั้งนโม  ๓  จบ  สวดคาถาบูชานี้  ๓  จบ   เสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น  ๓  วัน   เมื่อครบกำหนดแล้วให้เก็บเอาเครื่องของเหล่านี้ไปไว้ที่ต้นโพธิ์ภายในวัด
               
                อุบาทว์พระนารายณ์
 
    
                     นี่คือรูปพระนารายณ์ขี่ครุฑ
    ๐อุบาทว์พระนารายณ์   คืออุบาทว์ที่พระนารายณ์ดลบันดาลให้บังเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต    อุบาทว์ที่จะเกิดขึ้นมีชื่อต่างกันดังนึ้
    ๑.มีเลือดพุงออกมาจากจอมปลวก
    ๒.หอกดาบเกิดมีดอกขึ้นมา
    ๓.ครกสาก    ฆ้องกลอง   และแตร์สังข์  ไม่มีคนเป่าคนตีก็ดังขึ้นมาเอง
    ๔.เครื่องศาสตาวุธกระทบกันเกิดมีเสียงดังขึ้นมาเอง
    ๕.โลหิตและน้ำตาไหลออกมาจากเบ้าตาของพระพุทธรูป
    ๖.สัตว์ร้ายตกใส่บ้านเรือน
    ๗.ช้างม้าอยู่ดีๆก็ตื่นตกใจ
    ๘.เสื้อผ้าที่ใส่มองเห็นเป็นสีแดงและสีดำ
    ๙.ฝูกหมอนและที่นอนมองเห็นเป็นสีดำและสีแดง
    ๑๐.มองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ลุกเป็นไฟ
                 วิธีแก้อุบาทว์พระนารายณ์
    ๐เมื่อมีอุบาทว์พระนารายณ์บังเกิดขึ้น   ให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
       ๑.ให้ปั้นรูปพระนารายณ์ขี่ครุฑ  ๔  องค์
       ๒.ให้ปั้นรูปช้าง   รูปม้า   รูปผู้หญิงและรูปผู้ชาย  อย่างละ  ๑  ชนิด
       ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย   กว้างและยาว   ๑   คืบ    ๑   ลูก
       ๔.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว    ๑   คืบ    ๑    ลูก
     ให้เอาเครื่องของเหล่านี้ใส่ในกระทงกาบกล้วยโดยให้รูปนารายณ์ขี่ครุฑอยู่ตรงกลาง
ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่เครื่องพลีคือข้าวดำข้าวแดง   แกงส้มแกงหวาน   หมากพลูบุหรี่
เนื้อแห้งปลาตาย  เสร็จแล้วให้ยกเอาไปวางที่ริมรั้วบ้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วให้สวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระนารายะณะมะหาราช  อุปาทะวะตายะ  จะตุครุฑะพาหะนายะ  หะระตีทิฏฐิตายะ  อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ
สัพพะอันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพลัง  อัมหากัง  รักขะตุ
สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ตั้งนโม  ๓  จบ   แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓  จบ   ให้ปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงนั้น  ๓  วัน
ต่อจากนั้น  ให้เก็บเครื่องเหล่านั้นเอาไปไว้ที่ต้นโพธิ์ภายในวัด
 
                     อุบาทว์พระเพลิง
 
    
                               นี่คือรูปพระเพลิง
    ๐อุบาทว์พระเพลิง   คืออุบาทว์ที่พระเพลิงคลบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต   อุบาทว์ที่จะเกิดขึ้นมีชื่อต่างกันดังนี้
    ๑.มองเห็นเปลวไฟไฟลุกขึ้นบนกลางเรือนทั้งๆที่ไม่มีไฟเลย
    ๒.หินลับมีดหัก
    ๓.กล้วยออกปลีกลางลำต้น
    ๔.มะพร้าวลูกเดียวออกหน่อเป็น  ๒ - ๓  หน่อ
    ๕.ไม่ใช่ฤดูร้อนแต่มีอากาศร้อนเหมือนฤดูร้อน
    ๖.นึ่งข้าวแดงหรือหุงขาวแดง
    ๗.จหวักหรือทัพพีหักคาหม้อขาวหม้อแกง
    ๘.หนูกัดเสื้อผ้า
    ๙.หมาขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน
    ๑๐.เห็ดงอกบนเตาไฟ
    ๑๑.นกเป็ดน้ำเข้ามาในบริเวณบ้าน   
               วิธีแก้อุบาทว์พระเพลิง
    ๐เมื่อรู้ว่ามีอุบาทว์พระเพลิงเกิดขึ้นแล้ว    ให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
       ๑.ให้ปั้นรูปคนขี่แรด  ๑  ตัว
       ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย    กว้างและยาว   ๑  คืบ    ๑   ลูก
       ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ    ๑    ลูก
      ให้เอารูปคนขึ่แรดใส่ในกระทงกาบกล้วยพร้อมด้วยข้าวตอกและดอกไม้ธูปเทียน  
ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่ข้าวดำข้าวแดง   แกงส้มแกงหวาน   หมากพลูบุหรี่   เนื้อพล่าปลายำ  เสร็จแล้วให้ยกไปวางที่ริมรั้วบ้านทางด้านทิศตะวันออกเฉีงใต้   แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระอังคีราช  อุปาทะวะตายะ  ขัคคะพาหะนายะ  อาคะเณยยะทิฏฐิตายะ
อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะอันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพะลัง  อัมหากัง  รักขะตุ        สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ตั้งนโม  ๓  จบ   สวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓  จบ   ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น  ๓  วัน  จึงเก็บและให้เอาเครื่องของที่เก็บไปไว้ที่ใต้ต้นโพธิ์ในวัด
                     
                       อุบาทว์พระพิรุณ (พระพุย,พระวรุณ)
         
                                             นี่คือรูปเทวดาขี่พญานาค
    ๐อุบาทว์พระพิรุณ    คืออุบาทว์ที่พระพิรุณดลบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่า
เหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต     อุบาทว์ที่เกิดขึ้นมีชื่อต่างๆ กันดังนี้
      ๑.ฟ้าผ่าบ้านเรือนและไร่นา
      ๒.กบเขียดคางคกขึ้นไปอยู่บนเรือน
      ๓.น้ำค้างตกในหน้าฝนและหน้าร้อน
      ๔.หมอกตกในหน้าฝนและหน้าร้อน
      ๕.ผลไม้ออกนอกฤดูกาล
      ๖.ฝนตกแต่อากาศร้อนอบอ้าว
      ๗.นกป่าเข้ามาไข่ในบ้านเรือน
      ๘.ฝนไม่ตกแต่อากาศก็บดอยู่ตลอดเวลา
      ๙.อากาศมืดครึ้มจนมองไม่เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ตลอด  ๗  วัน
      ๑๐.น้ำในตุ่มในโอ่งเหือดแห้งไปเอง
      ๑๑.คนออกลูกเป็นสัตว์
      ๑๒.สัตว์ออกลูกเป็นคน
                  วิธีแก้อุบาทว์พระพิรุณ
    ๐เมื่อมีอุบาทว์พระพิรุณเกิดขึ้น  ให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
      ๑.ให้ปั้นรูปเทวดาขี่พญานาค  ๕  องค์
      ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย   กว้างและยาว   ๑   คืบ     ๑    ลูก
      ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ     ๑   ลูก
      ๔.น้ำสะอาด     ๘     กระออม
              
         นี่คือรูปกระออมใส่น้ำทำด้วยไม้ไผ่ ฉาบทาด้วยชันผสมน้ำมันยางนา
      ๕.ธูป      ๘     ก้าน
      ๖.เทียน      ๘     เล่ม
      ๗.ดอกไม้ขาว      ๘      ดอก
      ๘.ข้าวตอก      ๘     กระทงเล็ก
      ๘.ผ้าขาว      ๘     คืบ
      ๙.เงิน      ๘      บาท
      ๑๐.ทองเทียม หนัก      ๘     บาท
      ๑๑.เมล็ดพันธุ์ผักกาด      ๘     กำมือ
     ให้เอารูปเทวดาขี่นาคใส่ในกระทงกาบกล้วย และเครื่องทุกอย่างให้ใส่ลงไปด้วยกัน  เว้นแต่น้ำสะอาดตั้งไว้ต่างหาก   ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่เครื่องพลีคือข้าวดำข้าวแดง  
แกงส้มแกงหวาน   หมากพลูบุหรี่   กุ้งพล่าปลายำ   เสร็จแล้วให้ยกเอาไปวางที่ริมรั้วบ้านทางด้านทิศตะวันตก  แล้วให้สวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระพิรุณราช  อุปาทะวะตายะ  ปัญจะนาคราชพาหะนายะ  ปัจฉิมะทิฏฐิตายะ
อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะ
อันตะรายะวินสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพะลัง  อัมหากัง  รักขะตุ  สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ตั้งนโม  ๓  จบ  แล้วให้สวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓  จบ   เสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น ๓  วัน  เมื่อครบกำหนดแล้วให้เก็บเอาเครื่องของที่เหลือไปวางไว้ใต้ต้นโพธิ์ภายในวัด
                 
                  อุบาทว์พระพาย
 
       
                      นี่คือรูปเทวดาขี่ม้า
    ๐อุบาทว์พระพาย    คืออุบาทว์ที่พระพายดลบันดาลให้บังเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต     อุบาทว์ที่เกิดขึ้นมีชื่อต่างกันดังนี้
     ๑.ไม่ใช่ฤดูฝนแต่มีลมแรงผิดปกติพัดจนต้นไม้หักโค้นลงมา
     ๒.ไม่มีลมพายุพัดแต่ต้นไม้หักโค้นลงเอง
     ๓.มองเห็นรูปเมฆหมอกในเวลากลางคืนเป็นรูปช้าง  รูปม้า  รูปวัว  รูปควาย   รูปแรด
และรูปเสือสิงห์
                 วิธีแก้อุบาทว์พระพาย
    ๐เมื่อมีอุบาทว์พระพายบังเกิดขึ้น   ให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
      ๑.ให้ปั้นรูปเทวดาขี่ม้า   ๖   องค์
      ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ     ๑   ลูก
      ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ    ๑    ลูก
      ๔.ธูป      ๖     ก้าน
      ๕.เทียน      ๖     เล่ม
      ๖.น้ำสะอาด      ๔     กระออม
      ๗.เทียนเล่มบาทอีก  ๕  เล่ม
     ให้เอารูปเทวดาขี่ม้าใส่ในกระทงกาบกล้วยพ้อมด้วยเครื่องของทั้งหมดเว้นแต่น้ำสะอาด
๔  กระออมให้ตั้งไว้ต่างหาก   ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่เครื่องพลีคือ ข้าวดำข้าวแดง   แกงส้มแกงหวาน    หมากพลูบุหรี่   กุ้งพล่าปลายำ    เสร็จแล้วให้ยกเอาไปวางที่ริมรั้วบ้าน
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระพายราช  อุปาทะวะตายะ  ฉะว้สะพาหะนายะ  วายะวะทิฏฐิตายะ  อาคัจฉะตุ ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะอันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพะลัง  อัมหากัง  รักขะตุ  สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ตั้งนโม  ๓  จบ   แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓  จบ    เสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น  ๓
วัน   เมื่อครบกำหนดแล้วให้เก็บเอาไปวางไว้ใต้ต้นโพธิ์ภายในวัด
 
              อุบาทว์พระโสมราช
       
    ๐อุบาทว์พระโสมราช    คืออุบาทว์ที่พระโสมราชดลบันดาลให้บังเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต     อุบาทว์ที่เกิดขึ้นมีชื่อต่างๆกันดังนี้
      ๑.ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแต่มองไม่เห็นตัว
      ๒.น้ำอ้อยไหลออกมาจากลำต้นเอง
      ๓.เห็ดงอกขึ้นมาที่เตาไฟ    เชิงกราน    และหลังคาบ้าน
      ๔.หนอนเกิดขึ้นบนเสื้อผ้าหรือบนที่นอน
      ๕.ฝูงแมลงวันเขียวเข้าไปอยู่ในมุ้ง
          วิธีแก้อุบาทว์พระโสมราช       
    ๐เมื่อมีอุบาทว์พระโสมราชเกิดขึ้นให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
      ๑.ให้ปั้นรูปคนขี่บุษบก   ๑   ที่
      ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ     ๑   ลูก
      ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ     ๑    ลูก
      ๔.ข้าวตอก      ๗     กระทงเล็ก
      ๕.ดอกไม้      ๗    ดอก
      ๖.ธูป      ๗     ก้าน
      ๗.เทียน      ๗    เล่ม
      ๘.เงิน      ๗    บาท
      ให้เอารูปปั้นพระโสมราชใส่ในกรทงกาบกล้วยเครื่องของทั้งหมด   ส่วนกระทงใบกล้วยในใส่เครื่องพลีคือข้าวดำข้าวแดง    แกงส้มแกงหวาน    หมากพลูบุหรี่    กุ้งแห้ง
ปลายำ   แล้วจึงยกเอาไปวางที่ริมรั้วบ้านทางด้านทิศเหนือและให้สวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระโสมราช  อุปาทะวะตายะ  สัตตะปุษะปะกะพาหะนายะ   อุตตะระทิฏฐิตายะ
อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะ
อันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อัมหากัง  อายุวัณณะสุขะพะลัง  อัมหากัง
รักขะตุ  สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ตั้งนโม  ๓  จบ   แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓  จบ    เสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น
๓  วัน   เมื่อครบกำหนดให้เก็บเอาเครื่องของที่เหลือไปวางไว้ใต้ต้นโพธิ์ภายในวัด
  
                           อุบาทว์พระไพศรพณ์
         
                                          นี่คือรูปคนขี่โค
    ๐อุบาทว์พระไพศรพณ์    คืออุบาทว์ที่พระไพศรพณ์ดลบันดาลให้บังเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าเหตุร้ายและเภทภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิต    อุบาทว์ที่จะเกิดขึ้นมีชื่อต่างๆดังนี้
     ๑.หินลับมีดแตกหรือหักเอง
     ๒.เงินทองข้าวของไม่มีคนลักแต่ก็หายไปเอง
     ๓.ผ้านุ่งผ้าห่มถูกไฟไหม้
     ๔.ไฟไหม้น้ำ
     ๕.หม้อนึ่ง  หม้อข้าว  หม้อแกง  มีเสียงร้องขึ้นมาเอง
     ๖.ข้าวเปลือกมีน้อยแต่ได้ข้าวสารมาก
     ๗.ข้าวสารมีน้อยแต่ได้แกลบรำมาก
     ๘.ข้าวสารงอกเกิดมีหน่อขึ้นมา
              วิธีแก้อุบาทว์พระไพศรพณ์
    ๐เมื่อรู้ว่าเกิดอุบาทว์พระไพศรพณ์ขึ้นให้แต่งเครื่องแก้ดังนี้
      ๑.ให้ปั้นรูปคนขี่โค   ๑   ตัว
      ๒.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยกาบกล้วย    กว้างและยาว    ๑   คืบ     ๑   ลูก
      ๓.ให้ทำกระทงที่ทำด้วยใบกล้วย    กว้างและยาว   ๑   คืบ    ๑    ลูก
      ๔.ดอกไม้      ๓    ดอก
      ๕.ธูป      ๓     ก้าน
      ๖.เทียน      ๓     เล่ม
      ๗.ข้าวตอก     ๓     กระทง   
      ๘.น้ำสะอาด      ๓     หม้อ                                         
     ให้เอารูปปั้นคนขี่โคใส่ลงไปในกระทงกาบกล้วย แล้วให้เอาเครื่องของต่างๆใส่ลงไปด้วยกัน  เว้นไว้แต่น้ำสะอาดให้ตั้งไว้ต่างหาก    ส่วนกระทงใบกล้วยให้ใส่ข้าวดำข้าวแดง
แกงส้มแกงหวาน   หมากพลูบุหรี่   กุ้งแห้งปลายำ    เสร็จแล้วให้ยกไปวางที่ริมรัวบ้านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  แล้วให้สวดบูชาด้วยคาถานี้
     ๐โอม  พระไพศรพณะราช  อุปาทวะตายะ  อุสุภะพาหะนายะ  อิสาณะทิฏฐิตายะ 
อาคัจฉะตุ  ภุญชะตุ  ขิปปะยะตุ  วิปปะยะตุ  สะวาหะ  สัพพะอุปาทะวะวินาสายะ  สัพพะ
อันตะรายะวินาสายะ  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  อายุวัณณะสุขะพะลัง  รักขะตุ  สะวาหะ  สะวาหายะ ฯ
     ๐ให้ตั้งนโม  ๓  จบ   แล้วสวดบูชาด้วยคาถานี้  ๓   จบ     เสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น  ๓  วัน   เมื่อครบกำหนดให้เก็บเอาเครื่องของไปวางไว้ที่ต้นโพธิ์ภายในวัด   ถ้าไม่มีต้นโพธิ์ให้วางใต้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้
 
                ตัวอย่างอุบาทว์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 
         
                  นี่คือรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาชในสมัยอยุธยา
    ๐ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่  ๓  ในปี  พ.ศ.๒๓๑๐  ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศ ได้เกิดอุบาทว์ขึ้นมาเตือนแสดงให้รู้ว่า "ถ้าประเทศชาติขืนเป็นอยู่ในลักษณะอาการเช่นนี้  กรุงศรีอยุธยาจะต้องแตกยับเยินอย่างแน่นอน  ถ้าผู้นำในสมัยนั้นคิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าอุบาทวนี้ไม่ดีจะต้องจัดทำพิธีแก้อุบาทว์เสีย  เหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นอาจจะไม่ร้ายแรงก็ได้  แต่คนในกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นคงจะมีกรรมจึงทำให้ผู้นำในมัยนั้นไม่เชื่อในเรื่องนี้"  มหาอุบาทว์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมีดังนี้
    ๑.หลวงพ่อโตแห่งวัดพนัญเชิงมีน้ำตาไหลออกมาจากเบ้าตาอยู่หลายวัน
    ๒.หลวงพ่อติโลกนาถที่สร้างด้วยไม้โพธิ์มีพระทรวงอกแตกแยกออกเป็น  ๒  ส่วน
    ๓.หลวงพ่อพระพุทธสุรินทร์  ที่วัดศรีสรรเพชญ์มีพระฉวีวรรณเศร้าหมอง  และมีพระเนตรทั้ง  ๒  ข้างตกหล่นลงมาๆอยู่บนอุ้งมือข้อนี้น่าพิศวงยิ่งนัก
    ๔.กา  ๒  ตัว บินมาจิกตีกัน  ตัวหนึ่งตกลงมาเสียบอยู่บนยอดแหลมของพระเจดีย์ที่  วัดพระธาตุตายคาที่
    ๕.รูปหล่อพระนเรศวร  มีน้ำพระเนตรไหลออกมาอยู่หลายวัน  แล้วจึงมีเสียงดังกึกก้องประดุจดังเสียงฟ้าผ่าอยู่หลายครั้ง ข้อนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดใจยิ่งนัก  พระองค์แม้จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว  แต่พระองค์ก็ยังห่วงใยประเทศชาติที่พระองค์ได้กอบกู้คืนมาจากพม่าข้าศึกด้วยความเหนื่อยยากลำบากจะต้องมาแตกสลายไป
    นิมิตร้ายที่แสดงออกมาให้เห็นเช่นนี้เพราะพระราชวงศานุวงศ์  ข้าราชการชั้นผู้น้อยและชั้นผู้ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรมเกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน  ไม่ลงรอยกันแตกแยกสามัคคีกัน  เพราะเหตุนี้จึงไม่สามารถจะรักษาแผ่นดินเอาไว้ได้  ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของสงครามในครั้งนั้นอย่างละเอียดแล้ว  ถ้าคนไทยในสมัยนั้นช่วยเหลือกันสามัคคีกัน  ต่อให้บุเรงนองมี  ๑๐  คน ก็ตีกรุงศรีอยุธยาไม่แตก
    อนึ่งก่อนที่เจ้าฟ้าเอกทัศจะขึ้นครองราชนั้นได้เกิดอุบาทว์พระพายขึ้น เพื่อแสดงเหตุร้ายให้เห็นเพื่อเป็นการเตือนว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่ประเทศชาติแล้ว  อุบาทว์พระพายที่เกิดขึ้รมีดังนี้
    วันหนึ่งได้เกิดลมพายุพัดต้นมะเดื่อ ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชมณเฑียร
ของเจ้าฟ้าเอกทัศหักโค้นลงมาและกิ่งไม้มะเดือที่หักลงมานั้นได้ชี้ปลายไปทางพระราชมณเฑียรของเจ้าฟ้าเอกทัศ  ขุนนางข้าราชการทั้งหลายเห็นนิมิตร้ายเช่นนั้น  จึงเอาเรื่องนี้ไปทูลให้เจ้าฟ้าเอกทัศได้ทรงทราบ   ส่วนเจ้าฟ้าเอกทัศเมื่อได้ทรงทราบนิมิตร้ายนั้นแล้ว
แทนที่พระองค์จะมีรับสั่งให้แก้อุบาทว์ร้ายนั้นเพื่อปัดเป่าอุบาทว์ร้ายนั้นให้หายไป  แต่พระ
องค์กลับตรัสกับขุนนางข้าราชการว่า "นิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นนิมิตดี ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงช่วยกันนำเอาต้นมะเดื่อที่หักลงมานั้นไปทำพระแท่นให้เราๆ เราจะทำพิธีขึ้นครองราชย์ด้วยพระแท่นไม้มะเดื่อนั้น" ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นกรรมของชาวกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น  จึงทำให้ผู้ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในอนาคตมีความเห็นผิดเช่นนี้
นี่คือตัวอย่างของอุบาทว์ที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา
    
                    อุบาทว์ที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน
 
         
    ๐ตัวเหี้ย, ตัวแลน, หรือที่คนในปัจจุบันเรียกตัวเงินตัวทองมันขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานในกล่องแอร์บนตึกของรัฐสภามันเข้าไปอยู่ได้อย่างไร  ตึกรัฐสภามีประตูหน้าต่างที่สร้างอย่างดี  ประตูหน้าต่างปิดมิดชิดมากแม้จิ้งจกก็ยังเข้าไปไม่ได้  ส.ส.ทั้งหลาย  และท่านผู้มีความรู้ทั้งหลายน่าจะเฉลียวใจบ้างว่านี่คืออุบาทว์อันเป็นการบอกเตือนเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐสภาในอนาคตอันใกล้นี้  แต่นายนายวัฒนา   เซ่งไพเราะ  โฆษกประธานสภาฯ กลับพูดว่า "ตัวเงินตัวทองเข้ามาในสภาถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะต่อไปสภาจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามา"  ดูแล้วคนเหล่านี้น่าจะไม่มีความรู้เรื่องอุบาทว์เลย ถ้าไม่รู้น่าจะถามผู้รุู้ว่าตัวเหี้ยเข้ามาในรัฐสภามันจะดีหรือร้าย  ถ้าร้ายก็จะได้หาทางแก้ไขกันต่อไป    เรื่องนี้เกิดขึ้น  ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๖  ในสมัยนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย  คือนางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร    
   คำเตือนจากผู้เขียนตำรานี้  ตัวเหี้ยก็คือตัวเหี็ย มันจะเป็นตัวเงืนตัวทองไปไม่ได้  ตัวเหี้ยนี้เมื่อมันเข้าไปในบ้านเรือนใคร  มันจะต้องเป็นอุบาทว์พระยมราชอย่างแน่นอนมันจะกลายเป็นเรื่องดีตามที่นายวัฒนา  เซ่งไพเราะ พูดไม่ได้  มันเข้าไปในรัฐสภาก็บ่งบอกถึงเหตุร้ายและความพินาศฉิบหายกำลังจะบังเกิดขึ้นแก่รัฐสภาแล้ว
    หลังจากตัวเหี้ยเข้าไปในรัฐสภาแล้วเป็นเวลา  ๑  ปี  ก็เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ รัฐประหารโค่นรัฐบาลรักษาการนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ ๑๓  ในประวัติศาสตร์ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯให้นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคดี ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนในเมืองแบ่งเป็นสองข้างและก่อม็อบ ทำให้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าช่วยระงับสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศดำเดินหน้าต่อไปได้
 
                             การสร้างบ้านใหม่
 
        
                    นี่คือเครื่องบวงสรวงในการสร้างบ้านใหม่
    ๐การสร้างบ้านใหม่มีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติดังนี้
      ๑.การตรวจดูพื้นดิน
      ๒.การหาฤกษ์ในยกเสา
      ๓.การฝังอาถรรพ์
      ๔.เคล็ดลับในการเก็บของ
      ๕.ต้นไม้ที่ควรปลูกและไม่ควรปลูกภายในบริเวณบ้าน
      ๖.ข้อห้ามในการปลูกบ้าน
      ๗.วันเดือนปีและขึ้นแรมในการปลูกบ้าน
      ๘.เครื่องบวงสรวงพญานาค
      ๙.เครื่องบวงสรวงเจ้าแม่ธรณี
      ๑๐.เครื่องบัตรพลีในปีที่ยกเสา
                    การตรวจดูพื้นดินก่อนสร้างบ้าน
     ๑.วิธีชิมดูดิน
     ๒.วิธีดมดูดิน
     ๓.วิธีดูดินอีกวิธีหนึ่ง
                   วิธีชิมดูดิน
    ๐วิธีชิมดูดินมีข้อปฏิบัติดังนี้
      -ให้ขุดหลุมลึกประมาณศอกเศษ แล้วเอาใบตองกล้วยสดมาปูที่ก้นหลุม เสร็จแล้วให้เอาหญ้าคาสดมาปูทับที่ใบตองอีกทีหนึ่ง  ให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ  ๑  คืน  ไอดินก็จะมาจับ
ที่หน้าใปตองต่อจากนั้นให้เอาไอน้ำที่จับใบตองมาชิมดู
     ๐ถ้ชมดูแล้วน้ำมีรสหวานให้รู้ว่าที่ดินตรงนั้นดีพอปานกลาง ให้สร้างบ้านได้
     ๐ถ้าชิมดูแล้วมีรสจืดที่ดินตรงนั้นดีมากสร้างแล้ว  จะอยู่เย็นเป็นสุข
     ๐ถ้าชิมดูแล้วมีรสเค็มที่ดินตรงนั้นไม่ดี สร้างบ้านเรือนแล้วจะเกิดความ้เดือดร้อนในภายหลัง
                  วิธีดมดูดิน
    ๐วิธีดมดูดินมีข้อปฏิบัติดังนี้
      -ให้ขุดเอาดินตรงนั้นขึ้นมาดมดู
         ๐ถ้าดมดูแล้วดินตรงนั้นมีกลิ่นหอมเหมือนดอกบัว หรือดอกาสารภีที่ดินตรงนั้นเรียกว่า "ที่ทรงพรต"  มีความอุดมสมบูรณ์ดี  สร้างบ้านเรือนแล้วเจ้าของจะมั่งมีศรีสุข  ที่ดินทรงพรตนี้เหมาะแก่การสร้างวัดมาก
         ๐ถ้าดมดูแล้วดินตรงนั้นมีกลิ่นหอมเหมือนดอกพิกุลที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่สัตตบูรณ์"  ถือว่าเป็นที่ๆมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขยิ่งนัก ถ้าสร้างบ้านเรือนในที่ตรงนั้นแล้วเจ้าของบ้านจะมั่งคั่งร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุข  ไร้ทุกข์โรคา
         ๐ถ้าดมดูแล้วดินตรงนั้นมีกลิ่นหอมเย็น หรือหอมเหมือนดอกไม้ชนิดอื่นที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่บริบูรณ์วาส"  สร้างบ้านแล้วเจ้าของบ้านจะมีควมร่มเย็นเป็นสุขมาก  อายุมั่นขวัญยืน  ชีวิตจะยืนยาว
         ๐ถ้าดมดูแล้วดินตรงนั้นมีกลิ่นเผ็ดหรือมีกลิ่นเค็มที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่ทุคคะตะ"
สร้างบ้านเรือนแล้วเจ้าของบ้านจะเดือดร้อน  อยู่บ้านไม่ติด ลำบากอัตขัดขัดสน  อายุจะไม่ยืน
                 วิธีดูดินอีกวิธีหนึ่ง
    ๐ให้เอาไข่ไก่มา ๑ ฟอง   ทองคำเปลว ๑ แผ่น    และสีเบญจรงค์ ค สี คือ
        ๑.สีแดง
        ๒.สีขาว
        ๓.สีเขียว
        ๔.สืเหลือง
        ๕.สีดำ
      ทุกสีให้เอาอย่างละ ๑ ใจมือ (มาตราตวงวัดตามวิธีโบราณของไทย ๑๕๐ เมล็ดข้าวสาร = ๑ ใจมือ,  ๔ ใจมือ = ๑ กำมือ,  และ ๘ กำมือ = ๑ จังออน)  เมื่อได้สิ่งของครบแล้ว
ให้ใส่ลงไปในหม้อดินรุ่นใหญ่เสร็จแล้วให้เอาผ้าขาวปิดปากหม้อให้มิดชิดแล้วจึงเอาไปวาง
ไว้ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้แล้ว  ส่วนหลุมให้มีความลึกประมาณศอกเศษ  ต่อจากนั้นให้เอาดินกลบปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ วัน  ถ้าจะให้ดีต้อง ๑ เดือน  เมื่อครบกำหนดแล้วให้ขุดขึ้นมาดู  ถ้าไข่นั้นยังบริสุทธิ์อยู่ไม่เน่าที่ตรงเรียกว่า "ที่บรมสุข"  ถือว่าดีมาก   แต่ถ้าไข่เน่า
ที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่ผีโขมด"  ไม่ดีห้ามสร้างบ้านเรือนโดยเด็ดขาดจะเกิดความวิบัติเดือดร้อนในภายหลัง
                  วิธีแก้เคล็ดในการขุดหลุมฝังเสา
    ๐ในเวลาขุดหลุมเพื่อฝังเสา  เมื่อขุดลงไปแล้วเจอสิ่งของต่างๆให้แก้ดังนี้
      ๑.ถ้าขุดลงไปแล้วเจอไม้  ที่ตรงนั้นเรียกว่า"ที่สพานผี"  ไม่ดีถ้าสร้างบ้านจะอยู่ไม่เป็นสุขศัตรูปองร้าย เจ็บไข้ได้ป่วย
       ๐วิธีแก้:- ให้ไปนิมนต์พระมา  ๓  รูป แล้วจึงเอาด้ายสายสิญจ์น์ไปผูกที่ไม้แล้วให้ท่านสวดถอดสวดถอนเสร็จแล้วเอาไม้ขึ้นมาแล้วให้เอาไปทิ้งที่อื่น  ต่อไปให้เอาน้ำมนต์เทราดลงไปในหลุมเสร็จแล้วให้เอาทรายที่ปลุกเสกแล้วเททับลงไปจึงจะแก้อาถรรพ์ที่ตรงนั้นได้
     ๒.ถ้าขุคลงไปแล้วเจอกระดูก  ที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่ผีแรง"
        ๐วิธีแก้:-ให้ตักน้ำเย็นมา ๑ ขัน  แล้วให้เอา  แก้วแหวนเงินทอง  เพขรนิลจินดา ที่เป็นของแท้แช่น้ำเอาไว้ ๑ คืน  ต่อจากนั้นให้เอาน้ำที่แช่นั้นไปเทราดลงไปในหลุมที่มีกระดูก  น้ำนั้นก็จะเข้าไปแก้ที่อาถรรพ์ที่เกิดจากกระดูกนั้น   อีกวิธีหนึ่งให้ไปนิมนต์พระมา ๓ รูปให้ท่านทำพิธีสวดถอดสวดถอนที่ตรงมีกระดูกนั้น   และนิมนต์ให้ท่านทำน้ำมนต์ให้ด้วยเสร็จแล้วให้เอาน้ำมนต์เทราดลงไปในหลุมให้หมด แล้วให้เอาหินกรวดทรายที่พระปลุกเสกแล้วโปรยหว่านให้ทั่วบริเวณนั้นและเทหินกรวดทรายลงไปในหลุมที่มีกระดูกด้วยจึงจะแก้อาถรรพ์ในที่ตรงนั้นได้
     ๓.ถ้าขุดลงไปเจอเหล็กที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่ผีหลาวเหล็ก" 
        ๐วิธีแก้:-ให้เอาดอกบัวหลวงและหญ้าแพรกวางลงไปในที่ดินตรงบริเวณนั้น  เสร็จแล้วให้เอาน้ำล้างเท้าเทราดลงไปในหลุมจึงจะแก้อาถรรพ์นั้นได้
    ๔.ถ้าขุดลงไปเจอเชือกที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่เสนียด"
        ๐วิธีแก้:-ให้ไปขอน้ำมนต์จากพระที่มีสมาธิจิตสูงมาเทรดราดลงไปตรงบริเวณนั้นจึงจะแก้อาถรรพ์ได้
    ๕.ถ้าขุดลงไปเจอก้อนอิฐและดินขี้หนู ที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่ผีหวง"
        ๐วิธีแก้:-ให้เอาน้ำผึ้งเทราดรดลงไปที่หลุมนั้นจึงจะแก้อาถรรพ์ได้
    ๖.ถ้าขุดลงไปเจอแก้วแตก, กระป๋อง, ลวดทองแดง, ทองเหลือง, และกระดาษ  ที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่กระแด้ง"
        ๐วิธีแก้:-ให้เอาทรายที่ปลุกเสกแล้วเทลงไปในหลุมต่อจากนั้นให้เอาน้ำมนต์เทสาดลงไปในหลุมเสร็จแล้วให้เอาน้ำมนต์เทราดลงไปอีกจึงจะแก้อาถรรพ์ได้
    ๗.ถ้าขุคลงไปเจอกางปลาที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่อุบาทว์"
        ๐วิธีแก้:-ให้เอาน้ำส้มสายชูเทราดลงไปก่อนต่อจากนั้นจึงเอาน้ำมนต์เทรดลงไปในหลุมจึงจะแก้อาถรรพ์ที่ตรงนั้นได้
    ๘.ถ้าขุดลงไปเจอหม้อและไห ที่ตรงนั้นเรียกว่า "ที่โภคทรัพย์"  ปลูกบ้านสร้างเรือนดีนักแล
       ๐วิธีแก้:-ให้เอาดอกมะลิสดและข้าวตอกโปรยลงไปก่อนต่อจากนั้นให้เอาน้ำมนต์เทราดลงไปให้ทั่วหลุม เมื่อสร้างบ้านแล้วจะทำให้เจ้าของอยู่เย็นเป็นสุขไร้ทุกข์โรคา
                
                       การฝังอาถรรพ์ในเวลาปลูกบ้าน
    ๐ผู้ใดปราถนาจะให้บ้านเรือนที่ปลูกอยู่ดีมีสุขไร้ทุกข์โรคา ทำมาค้าขึ้น  เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  มั่งคั่งร่ำรวย  และป้องกันซึ่งเหตุเภทภัยทั้งหลายอันจะมีมา  ให้ทำการฝังอาถรรพ์ให้ครบทั้ง ๘ ทิศ    สิ่งที่จะต้องฝังมีดังนี้
     ๑.ทิศตะวันออก                      ให้ฝัง        ทองคำ
     ๒.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      ให้ฝัง        ทองแดง
     ๓.ทิศเหนือ                             ให้ฝัง        มุก
     ๔.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        ให้ฝัง        แก้วมณี หรือพลอยพญานาค
     ๕.ทิศตะวันตก                        ให้ฝัง        หอกหรือดาบ
     ๖.ทิศตะวันตกเฉียงใต้             ให้ฝัง       ตะกั่ว
     ๗.ทิศใต้                                ให้ฝัง       เหล็ก
     ๘.ทิศตะวันออกเฉียงใต้          ให้ฝัง        เงิน
 
                      เคล็ดลับในการเก็บของ
                       วันอาทิตย์
      ๐คนเกิดวันอาทิตย์ มีเคล็ดลับในการเก็บของดังนี้
        ๑.ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)                    ให้เป็น       บ่อน้ำหรือสระน้ำ
        ๒.ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)     ให้เป็น       ยุ้งฉาง
        ๓.ทิศทักษิณ (ทิศใต้)                             ให้เป็น       สวนดอกไม้หรือสวนครัว
        ๔.ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)            ให้เป็น       เครื่องศาสตราวุธ, มีดพร้า,  จอบเสียม, และปืน
        ๕.ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)                    ให้เป็น       ครัวไฟ

        ๖.ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)     ให้เป็น       หิ้งพระ

        ๗.ทิศอุดร (ทิศเหนือ)                            ให้เป็น       ที่นอนของคนใช้, บริวาร, โรงรถ, ช้างม้า, และวัวควาย        
        ๘.ทิศอิสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)    ให้เป็น       ศาลพระภูมิ
                               วันจันทร์
    ๐คนเกิดวันจันทร์  มีเคล็ดลับในการเก็บของดังน้
       ๑.ทิศตะวันออก                   ให้เป็น       หิ้งพระ
       ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้       ให้เป็น       บ่อน้ำหรือสระน้ำ
       ๓.ทิศใต้                              ให้เป็น       ศาลพระภูมิ
       ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้         ให้เป็น       ที่นอนของคนใช้, บริวาร, ช้างม้า, วัวควาย, และโรงรถ
       ๕.ทิศตะวันตก                     ให้เป็น       สวนดอกไม้หรือสวนครัว
       ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ     ให้เป็น       ครัวไฟ
       ๗.ทิศทิศเหนือ                    ให้เป็น       ยุ้งฉาง
       ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ให้เป็น       เครื่องศัตราวุธ, มีดพร้า, จอบเสียม, และปืน
                              วันอังคาร
     ๐คนเกิดวันอังคาร  มีเคล็ดลับในการเก็บของดังนี้
       ๑.ทิศตะวันออก                  ให้เป็น       สวนดอกไม้หรือสวนครัว
       ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้      ให้เป็น       หิ้งพระ
       ๓.ทิศใต้                             ให้เป็น       ครัวไฟ
       ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้        ให้เป็น       ยุ้งฉาง
       ๕.ทิศตะวันตก                    ให้เป็น       ที่นอนของคนใช้, บริวาร, ช้างม้า, วัวควาย, และโรงรถ
       ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ     ให้เป็น      เครื่องศาสตราวุธ, มีดพร้า, จอบเสียม,และปืน
       ๗.ทิศเหนือ                        ให้เป็น       บ่อน้ำหรือสระน้ำ
       ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เเป็น      ศาลพระภูมิ
                             วันพุธ
     ๐คนเกิดวันพุธ   มีเคล็ดลับในการเก็บของดังนี้
       ๑.ทิศตะวันออก                  ให้เป็น        หิ้งพระ
       ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้      ให้เป็น        สวนดอกไม้หรือสวนครัว
       ๓.ทิศใต้                             ให้เป็น        เครื่องศาสตราวุธ, มีดพร้า, จอบเสียม, และปืน 
       ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้        ให้เป็น        บ่อน้ำหรือสระน้ำ
       ๕.ทิศตะวันตก                    ให้เป็น        ศาลพระภูมิ
       ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ     ให้เป็น        ยุ้งฉาง
       ๗.ทิศเหนือ                        ให้เป็น        ที่นอนคนใช้, บริวาร, ช้างม้า, วัวควาย, และโรงรถ
       ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เป็น        ครัวไฟ
                            วันพฤหัสบดี
     ๐คนวันพฤหัสบดี    มีเคล็ดลับในการเก็บของดังนี้
        ๑.ทิศตะวันออก                  ให้เป็น        เครื่องศาสตราวุธ, มีดพร้า, จอบเสียม,  ปืน
และโรงรถ
        ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้      ให้เป็น        ครัวไฟ
        ๓.ทิศใต้                             ให้เป็น        ยุ้งฉาง
        ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้        ให้เป็น        สวนดอกไม้หรือสวนครัว
        ๕.ทิศตะวันตก                    ให้เป็น        ศาลพระภูมิ
        ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ให้เป็น        บ่อน้ำหรือสระน้ำ
        ๗.ทิศเหนือ                        ให้เป็น        หิ้งพระ
        ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เป็น        ที่นอนคนใช้, บริวาร, ช้างม้า, วัวควาย, และโรงรถ
                              วันศุกร์
     ๐คนเกิดวันศุกร์   มีเคล็ดลับในการเก็บของดังนี้
        ๑.ทิศตะวันออก                   ให้เป็น        ยุ้งฉาง
        ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้        ให้เป็น        ที่นอนคนใช้, บริวาร, ช้างม้า, วัวควาย, และโรงรถ
        ๓.ทิศใต้                              ให้เป็น        ศาลพระภูมิ
        ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้          ให้เป็น       ครัวไฟ
        ๕.ทิศตะวันตก                     ให้เป็น        หิ้งพระ
        ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      ให้เป็น        สวนดอกไม้หรือสวนครัว
        ๗.ทิศเหนือ                         ให้เป็น        เครื่องศาสตราวุธ, มีดพร้า, จอบเสียม, ปืน และโรงรถ
        ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ให้เป็น       บ่อน้ำหรือสระน้ำ
                             วันเสาร์
     ๐คนเกิดวันเสาร์    มีเคล็ดลับในการเก็บบ้านดังนี้
        ๑.ทิศตะวันออก                   ให้เป็น         ครัวไฟ
        ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้       ให้เป็น         ศาลพระภูมิ
        ๓.ทิศใต้                              ให้เป็น         ที่นอนคนใช้, บริวาร, ช้างม้า, วัวควาย, และโรงรถ
        ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้          ให้เป็น        หิ้งพระ
        ๕.ทิศตะวันตก                      ให้เป็น        บ่อน้ำหรือสระน้ำ
        ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      ให้เป็น         ยุ้งฉาง
        ๗.ทิศเหนือ                          ให้เป็น        สวนดอกไม้หรือสวนครัว
        ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ให้เป็น        เครื่องศาสตราวุธ, มีดพร้า, จอบเสียม, และปืน
  
                   ต้นไม้ที่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
    ๑.ทิศตะวันออก           ให้ปลูก     ต้นกุ่มและต้นมะพร้าว     จะป้องกันโรคภัยไขเจ็บ
    ๒.ทิศตะวันออกเฉียงใต้    ให้ปลูก    ต้นสารภีและต้นยอ     จะป้องกันเสนียดจัญไรได้
    ๓.ทิศใต้          ให้ปลูก       ต้นมะม่วงและต้นมะพลับ       จะป้องกันคนมารังแกได้
    ๔.ทิศตะวันตกเฉียงใต้       ต้นพิกุล  ต้นขนุน  ต้นคูณ  และต้นสะเดา    จะป้องกันโทษภัยและคนใส่ร้ายป้ายสี
    ๕.ทิศตะวันตก      ให้ปลูกต้นมะขามและต้นมะยม     จะป้องกันถ้อยคดีความ  ผีพราย
ผีซ้ำด้ามพลอยและคุณไสย์
    ๖.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       ให้ปลูก    ต้นมะกรูด     จะป้องกันศัตรูที่จะมาปองร้ายได้
    ๗.ทิศเหนือ        ให้ปลูก      ต้นทุทราและว่านต่างๆ    จะป้องกันวิชาอาคมคุณไสย์และ
ผู้ที่จะมาคิดร้ายได้
    ๘.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      ให้ปลูก     ต้นทุเรียนและให้ขุดบ่อคงไว้    จะป้องกันโรคระบาดต่างๆ
                      ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
    ๑.ต้นโพธิ์
    ๒.ต้นไทร
    ๓.ต้นตะเคียน
    ๔.ต้นนาง
    ๕.ต้นดอกทอง
    ๖.ต้นโศก
    ๗.ต้นระกำ
    ๘.ต้นหวาย
    ๙.ต้นไผ่รวก
    ๑๐.ต้นมะกอก
    ๑๑.ต้นตาล
    ๑๒.ต้นสำโรง
    ๑๓.ต้นมะงั่ว
    ๑๔.ต้นสลัดได
    ต้นไม้ทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าปลูกไว้บริเวณบ้านเรือนจะเป็นเสนียดจัญไร  เกิดโรคภัยไข้เจ็บ  ทำอะไรก็จะติดขัดไปหมด  ไม่อยู่เย็นเป็นสุขมีทุกข์โศกโรคภัย
                   ข้อห้ามในการปลูกบ้าน
    ๑.อย่าปลูกบ้านขวางทางสามแพร่ง
    ๒.อย่าปลูกบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตก (ถ้าจำเป็นต้องปลูกให้ทำพิธีแก้อาถรรพ์เสียก่อน)
    ๓.บ้านหลังหนึ่งอย่าให้มีประตู ๔ บาน  และหน้าต่าง ๙ บาน
    ๔.ห้ามปลูกบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่
    ๕.อย่าให้เงาบ้านไปทับศาลพระภูมิ
    ๖.อย่าให้บันไดบ้านตรงกับประตูเข้า  เพราะมันจกลายเป็นบ้านปิดทวารไป
    ๗.อย่าต่อเติมบ้านหลังใหม่ให้มีเสาบ้านสูงกว่าหลังเก่า
    ๘.อย่าสร้างบ้านในที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เพราะมันเป็นลักษณะของโลงศพ  ให้ตัดแบ่งออกเป็นสวนครัวหรือสวนดอกไม้ก็ได้
    ๙.อย่าสร้างบ้านในที่ดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมิอนชายธง  เพราะมันเป็นลัษณธของปลายหอกปลายดาบ  ให้ตัดแบ่งออกเป็นสวนครัวหรือสวนดอกไม้ก็ได้
    ๑๐.อย่าสร้างบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือสระน้ำถึงถมแล้วก็ไม่ได้
    ๑๑.อย่าสร้างบ้านคร่อมจอมปลวกถึงขุดออกแล้วหรือไถออกแล้วก็ไม่ได้
    ๑๒.อย่าสร้างบ้านปิดกั้นทางเดินผี  ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างตรงนั้น  ให้ทำพิธีย้ายทางเดินของผีเสียก่อนจึงจะสร้างได้
    ข้อห้ามทั้ง  ๑๒  ข้อเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ถ้าขืนสร้างเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด
                       การขึ้นบ้านใหม่
      
                   นี่คือเครื่องบวงสรวงในการขึ้นบ้านใหม่
    ๐การขึ้นบ้านใหม่มีสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมดังต่อไปนี้
      ๑.พระพุทธรูป     ๑    องค์
      ๒.หินลับมีด      ๑     ก้อน
      ๓.ไม้เท้า       ๑     ด้าม
      ๔.ไก่ขาว      ๑     ตัว
      ๕.แมวขาว     ๑     ตัว
      ๖.ลูกฟักและลูกแฟง     อย่างละ   ๑   ผล
      ๗.ถั่วเขียว    ๑   ถ้วย
      ๘.งา      ๑     ถ้วย
      ๙.สาคู     ๑    ถ้วย
      ๑๐.ข้าวเปลือก      ๑     ถ้วย
      ๑๑.ข้าวตอกคลุกด้วยดอกมะลิ     ๑    ถุงใหญ่
    ๐วิธีปฏิบัติ:-ก่อนจะย้ายออกไปจากบ้านหลังเก่าให้หาฤกษ์ยามในการย้ายให้ดี ถือเสียว่าเราย้ายออกไปในครั้งนี้เพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่  อย่าย้ายออกไปแบบไม่เชื่อฤกษ์ยาม  การย้ายบ้านเป็นเรื่องสำคัญต่อชะตาชีวิตของเราในอนาคต  เพราะการย้ายออกไปแบบไม่เชื่อฤกษ์ยามเป็นการย้ายแบบเสี่ยงดีเสี่ยงร้าย  ถ้าถูกวันเดือนปีและเวลาที่ไม่ดี  ชะตาตาชีวิตจะเดือดร้อนลำบาก ชีวิตจะอับเฉาทำมาค้าไม่ขึ้น   แต่ถ้าเราย้ายออกไปในฤกษ์งามยามดี
และเวลาที่ ความปลอดภัยในชะตาชีวิตจะมีสูงถึง  ๙๙%  เลยทีเดียว  เราไม่ต้องเอาชีวิต
ของเราไปเสี่ยงดีเสี่ยงร้ายกับความไม่แน่นอน  แต่ถ้าเราหาฤกษ์งามยามดีในการย้ายเราก็สามารถกำหนดวันเดือนปีและเวลาที่ดีได้ด้วยตนเลย  อย่างนี้จะปลอดภัยกว่า  ข้าพเจ้าเคย
รู้จักนายตำรวจคนหนึ่งแก่เป็นคนมีความรู้สูงแก่ไม่เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม  วันหนึ่งแก่จะไปกรุงเทพ ฯ พร้อมครอบครัว  ภรรยาแก่ไปดูฤกษ์ยามว่ามันจะดีหรือร้ายในการเดินทางหมอดูบอกว่าให้เลื่อนไปก่อนหรือไปหลังวันนั้น หนึ่งวันจึงจะดี  นายตำรวจคนนั้นแก่ไม่เชื่อตามที่ภรรยาไปดูมาเพราะแก่มีความรู้สูง  หลังจากแก่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตามวันที่แก่ต้องการแล้วตกตอนเย็นของวันนั้น ข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่ารถของแก่ไปชนกับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ  คนในรถของแก่  ๗  คน พร้อมด้วยลูกเมียตายทั้งหมด  ความรู้สูงของแก่ไม่ช่วยชีวิตของแก่ให้รอดเลยนะ นี่คือตัวอย่างของคนอวดเก่ง    คนในสมัยโบราณก่อนจะสร้างบ้านใหม่, ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ออกรถ, ออกเรือ, และออกเดินทางพวกเขาจะดูฤกษ์งามยามดีในดิถีฤกษ์ไชยเป็นสำคัญดิถีฤกษ์ไชยมีวันที่ห้ามและไม่ห้ามดังนี้
                        ดิถีฤกษ์ไชย
    ๐ดิถีฤกษ์ไชยนี้เป็นตำราเก่าแก่ดั่งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณนับว่าเป็นตำราที่ดูง่ายมีผลแม่นยำมากเพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนจึงใช้ตำรานี้ดูฤกษ์ยาม  ในเวลาที่จะออกเดินทางไกล    เปิดร้าน    สร้างบ้านใหม่   ขึ้นบ้านใหม่    แต่งงาน    และออกรถออกเรือ 
   ๑ ค่ำ    ขี่ม้าแก้วสู่โรงธรรม ฯ    หากเดินทางก็จะปลอดภัย ประสบผลสำเร็จ หากต้องการลาภก็จะได้ผลตามปรารถนา ท่านว่าวันนี้ต้องการทำการอย่างใดก็ได้ทั้งสิ้น
   ๒ ค่ำ    ฟังธรรมกลางป่าช้า ฯ    วันนี้ท่าว่าเป็นวันที่ไม่ดี และไม่ดีผสมกัน หากต้องการความสำเร็จก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมากมาย การเดินทางปลอดภัยแต่โดดเดี่ยวและมีอุปสรรค เป็นวันที่โดดเดี่ยวขาดผู้อุปถัมภ์
   ๓ ค่ำ    ล้างมือไว้ท่าคอยกิน ฯ    วันนี้เป็นวันดีทำอะไรก็จะสำเร็จผลทุกๆประการ
   ๔ ค่ำ    ฝ่าตีนส่องแดด ฯ    ท่านว่าวันนี้ไม่ดีไม่ควรริเริ่มทำการเดินทาง ขึ้นบ้าน หาลาภผล เพราะชื่อก็บอกเอาไว้ว่า ห้ามเดินทาง
   ๕ ค่ำ    ผีแวดเวียนเอา ฯ    ท่านว่าวันนี้มีอิทธิพลจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นภูตผี ปิศาจมารังควาญดังนั้นจึงห้ามออกเดินทาง ทำการมงคลใดใด
   ๖ ค่ำ    ลงสำเภาพ่อค้า ฯ    ท่านว่าวันนี้เป็นวันดี เหมาะแก่การแสวงหาลาภผล การเดินทางเจรจาติดต่อการค้าขาย
   ๗ ค่ำ    บ่ายหน้าควายชน ฯ    ท่านห้ามกระทำการมงคลใดใด หรือการเดินทางเพราะจะเผชิญกับอุปสรรค หนักเข้าอาจจะเลือดตกยางออก
   ๘ ค่ำ    ทำวนบ่ทันเมี้ยน ฯ    ท่านว่าวันนี้ไม่ดี ห้ามลงทุนค้าขาย ห้ามเดินทาง เปิดร้าน
   ๙ ค่ำ    ต้องเสี้ยนนารายณ์ฯ    ท่านว่าทำการวันนี้จะเป็นโทษเหมือนดังยักษ์ต้องศรนารายณ์ ผู้ใหญ่จะให้โทษ
   ๑๐ ค่ำ    หาความบ่มิได้ ฯ    ท่านว่าวันนี้เป็นวันดี ปลอดโปร่งไม่มีเพศภัยอันใด เหมาะแก่การเปิดร้านค้า เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่
   ๑๑ ค่ำ    ความไข้บ่ได้มี ฯ    ท่านว่าวันนี้เป็นวันดี เหมาะแก่การเดินทาง เปิดร้าน ย้ายบ้าน จะอยู่เย็นเป็นสุข
   ๑๒ ค่ำ    บ่ดีแต่สักคาบ ฯ    ท่านว่าวันนี้เป็นวันที่หาความเจริญไม่ได้ ห้ามทำการมงคล ออกเดินทางเพราะไม่ดีตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ฯลฯ
   ๑๓ ค่ำ    ไชยปราบชมภู ฯ    วันนี้เป็นวันดี ควรแก่การมงคลทุกชนิด จะชนะอุปสรรคทั้งปวง
   ๑๔ ค่ำ    ศัตรูปองฆ่า ฯ    ท่านว่าวันนี้ร้ายมาก ห้ามทำการมงคล ออกเดินทาง จะพบศัตรูคู่อาฆาต หากขึ้นบ้านใหม่จะทะเลาะเบาะแว้ง หากออกรถใหม่ก็จะเป็นความ
   ๑๕ ค่ำ    วายชีวาบ่คืน ฯ    ห้ามพิเศษโดยเฉพาะวันดับ อมาวสีหรือแรม ๑๕ ค่ำห้ามการกระทำมงคลทั้งปวง
             
           การทำนายตามตำราของยามอัฏฐกาล
                 ยามอัฏกาล ภาคกลางวัน    
                 วันอาทิตย์ภาคกลางวัน
     -เวลา ๖.๐๑ น. - ๗.๓๐ น.          เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้ข่าวที่ได้รับร้ายทั้งสิ้น อย่าได้เชื่อถือ  จะรับคนเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านมีแต่จะถูกทรยศหักหลัง สิ่งของที่เขามาเสนอเป็นของลักขโมยมาถ้ารับไว้ระวังจะมีโทษ  ถ้าสิ่งของหายก็อยู่ไม่ไกล คนในบ้านนั้นแหละลักเอาไป   ห้ามทำการมงคลโดยเด็ดขาด
     -เวลา  ๗.๓๐ น. - ๙.๐๐ น.          เป็นยามสุกระ
       -ยามนี้ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวลวงไม่แน่นอนบอกว่าตายอาจจะรอด  ใครมาชักชวนไปไหนอย่าได้ไปโดยเด็ดขาดอาจจะถูกลวงไปฆ่าหรือไปทำมิดีมิร้ายก็ ได้หรืออาจจะลวงไปเรียกค่าไถ่หรือปล้นทรัพย์ก็ได้   ทำการมงคลไม่ดีเลย
     -เวลา  ๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.          เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้เป็นยามที่จะเกิดถ้อยคดีความหรือข้าวของเสียหาย  ให้ระวังคนมาบอกข่าวล้วนเป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น
     -เวลา  ๑๐.๓๑ น. - ๑๒.๐๐ น.         เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวที่แน่นอน  ถ้าของหายจะถูกนำเอาไปซ่อนไว้ในที่ลับตา ของอยู่นอกบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านเลย
     -เวลา  ๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.          เป็นยามเสารี
       -ยามนี้ไม่ควรเจรจากันเรื่องการงานหรือคุยกันในเรื่องที่จะถกเถียงกัน ไม่ควรทำการมงคลเพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นในภายหลัง
     -เวลา  ๑๓.๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.          เป็นยามคะรู
       -ยามนี้เป็นยามวุ่นวายไม่ควรประกอบการมงคลใดๆทั้งสิ้น  ยกเว้นแต่การพิจารณาคดีหรือสืบพยานจึงจะต้องโฉลก
     -เวลา  ๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.          เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้เหมาะสำหรับการตกลงยอมความประนีประนอมและการจับกุมคนร้าย  ถ้าได้ข่าวเกี่ยวกับคนป่วยทำนายว่ายังไม่หายแต่ก็ยังไม่ตาย  การตกลงทำสัญญาใดๆจะมีอุปสรรคไม่สำเร๊จ
     -เวลา  ๑๖.๓๑ น. - ๑๘.๐๐ น.          เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้เป็นยามที่ปลอดโปร่งดีเหมาะแก่การเจรจาง้อนง้อคืนดี  ประนีประนอมเรื่องหนี้สิน  การเดินทางเพื่อแสวงหาโชคลาภก็สดใสผ่องแผ้วดี  จะทำสัญญาเงินกู้ก็ได้ผลดี  คนเจ็บหรือข่าวที่ได้ยินมาเป็นข่าวจริงไม่หลอกลวง
     -สรูปยามดียามร้ายของวันอาทิตย์ ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๔    ๗    ๘
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๑    ๒    ๓    ๕    ๖     

                   วันจันทร์ภาคกลางวัน
     -๖.๐๐ น. - ๗.๓๐ น.          เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้ไม่ดี ถ้าตกลงทำสัญญาใดๆจะมีการเบี้ยวเกิดขึ้นในภายหลัง รับจำนองจำนำอะไรก็ตามให้ระวังของปลอม  และให้ระวังเรื่องร้อนรนร้าวฉาน  ข่าวที่ได้ยินมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายมีโอกาสผลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ ง่ายๆ  ห้ามทำการมงคล
     -๗.๓๑ น. - ๙.๐๐ น.          เป็นยามเสารี
       -ยามนี้เป็นยามอุบาทว์  การหลอกลวงต้มตุ๋นหลอกลวงรับอรุณก็ยามนี้แหละ  จะรับคนเข้าบ้านเปิดประตูรับใครให้ดูหน้าดูหลังเสียก่อนไม่งั้นจะวุ่นวาย แน่  ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวลวงทั้งสิ้น ใครมาชวนให้ไปไหนมาไหนด้วยอย่าไปโปรดระวังให้ดี
     -๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.          เป็นยามคะรู
       -ยามนี้เป็นยามดี  จะไปทวงหนี้  ขอกู้หนี้  ประนอมหนี้หรือติดต่อธุรกิจทำมาค้าขายให้ทำได้ในทันที  จะมีการตกลงทำสัญญาใดๆให้ทำได้ในทันที  ข่าวที่ได้รับส่วนมากเป็นข่าวดีและแน่นอน  ทำการมงคลได้ทุกชนิด
     -๑๐.๓๑ น. - ๑๒.๐๐ น.          เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้เป็นยามอุบาทว์  ตกลงทำสัญญาใดๆก็จะกลับกลายเป็นร้ายไปหมด  ทำการเปิดร้านดีแต่ตอนแรกต่อไปในภายหลังจะเกิดความพินาศฉิบหาย  เป็นยามที่เหมาะแก่การหลอกลวงต้มตุ๋นของพวกมิจฉาชีพ  อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด  อย่าซื้อขายของร้อนของไม่ดีจะเดือดร้อนในภายหลัง
     -๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.          เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้เป็นยามไม่ดี จะมีผู้คิดปองร้ายมีผู้วางแผนอันเร้นลับให้ร้าย  ห้าทเดินทางจะเกิดเป็นอันตราย
     -๑๓.๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.          เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้ทำการมงคลดี  เรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดี  จะปรับความเข้าใจต่อรองยอมความกันได้  ข่าวที่ได้ยินมาล้วนแต่เป็นข่าวดี  คนป่วยว่าไม่ตาย  ที่ป่วยเกือบตายถ้าได้ข่าวยามนี้แล้วหาย
     -๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.          เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้เรียกว่าเป็นยามมรณะ  จะเดินทางไปไหนมาไหนโปรดระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไม่ตายก็คางเหลือง  จำได้ว่าในสมัยพล ต.อ. เผ่า  ศรียานนท์  อธิบดีกรมตำรวจ ได้ใช้ฤกษ์นี้เข้าปราบปรามโจรผู้ร้ายบาดเจ็บล้มตายกันระนาว  ท่านห้ามนักอย่าได้ทำการใดๆเลยมีแต่เสียกับเสียไม่มีได้  ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวร้ายแทบทั้งสิ้น
     -๑๖.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น.          เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้ดีทำการมงคลได้ทุกชนิด  เจรจาความเมืองดี  ทวงหนี้สินดีตกลงซื้อขายดี  ฉลองการขึ้นบ้านใหม่ก็ดีทั้งนั้น  เป็นยามที่มีฤกษ์ดีแต่ถ่ายเดียว  ข่าวที่ได้รับล้วนแล้วแต่เป็นข่าวดีแทบทั้งสิ้นไม่มีเสียเลย  ถ้าถามถึงคนป่วยว่าไม่ตาย จะหายป่วย
     -สรูปยามดียามร้ายของวันจันทร์ ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๓    ๖    ๘
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๑    ๒    ๔    ๕    ๗
           
           วันอังคารภาคกลางวัน
     -๖.๐๑ น. - ๗.๓๐ น.     เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้ ทำกิจการงานใดๆดีครึ่งเสียครึ่ง  ไม่ทำเสียเลยจะดีกว่า  ข่าวที่ได้รับดีและร้ายปานๆกันนั่นแหละ
     -๗.๓๑ น. - ๙.๐๐ น.     เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้เป็นยามปลอดโปร่ง จะทำอะไรจะติดต่ออะไรก็ดีทั้งนั้น  จะมีความสำเร็จดีนักแล  ข่าวที่ได้รับล้วนแล้วเป็นข่าวดีแทบทั้งสิ้น
     -๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.    เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้เป็นยามร้ายไปไหนไม่สะดวกมักจะมีการหลอกลวงคดโกงต้มตุ๋นและทรยศหัก หลังกันต่างๆนานา  เซ็นสัญญาใดๆไม่ดี  ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวลวงแทบทั้งสื้น
     -๑๐.๓๑ น. - ๑๒.๐๐ น.    เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้เป็นยามปลอดโปร่งโล่งใจดี จะทำอะรไก็ดีทั้งนั้น  ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดี
     -๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.          เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้ ห้ามตกลงเป็นนายประกันให้เขาและการค้ำประกันทุกอย่าง  ห้ามรับคนเข้ามาอยู่ในบ้านจะกลับกลายเป็นงูพิษใครมาบกข่าวให้ไปไหนจงอย่าไปโดยเด็ดขาดจะเกิดเป็นอันตราย
     -๑๓.๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.     เป็นยามเสารี
       -ยามนี้เป็นยามร้าย ร้อนใจจะแพ้แก่คนพาล  ไปไหนมาไหนไม่ดีโปรดระวัง  ข่าวที่ได้รับไม่ดีทั้งสิ้น
     -๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.    เป็นยามคะรู
       -ยามนี้เป็นยามมรณะกาล ห้ามเดินทาง  ห้ามทำการรณรงค์สงคราม  ห้ามทำการมงคลทุกชนิด  ไม่จำเป็นอย่าทำการหักาญโดยเด็ดขาด ยามนี้ร้ายยิ่งนัก  ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายทั้งนั้น  ใตรมาชวนไปไหนมาไหนอย่าได้ไปเป็นเด็ดขาดขืนไปตายลูกเดียว
     -๑๖.๓๑ น. - ๑๘.๐๐ น.          เป็นยาภุมมะ
       -ยามนี้เป็นยามดีมาก  จะยาตราไปไหน ทำอะไรล้วนปลอดโปร่ง  จะจัดเลี้ยงสังสรรค์และทำสัญญาใดๆ ก็ใหรีบทำดีนักแล  ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นขาวดีทั้งสิ้น  ตำรวจจะจู่โจมจับตัวผู้ร้ายก็จะจับกุมได้หมด
     -สรูปยามดียามร้ายของวันอังคาร ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๒    ๔    ๘
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๓    ๕    ๖    ๗
        -ยามที่  ๑   คือยามครึ่งดีครึ่งร้าย 
        
           วันพุธภาคกลางวัน
     -๖.๐๑ น. - ๗.๓๐ น.    เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้ดีมากจะทำอะไรมักจะได้ผลดี  เด็กที่เกิดในยามนี้ท่านว่าสวรรค์ส่งมาเกิดมีบุญวาสนาดีจะเดินทางไปทางใดก็ สะดวกสบายดีมีอุปสรรคน้อยไม่ค่อยลำบากเหมือนคนอื่น   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดีแทบทั้งนั้น
     -๗.๓๑ น. - ๙.๐๐ น.    เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้เหมาะแก่ฤกษ์มงคลรดน้ำสังข์ในการแต่งงาน  จะเข้าพระเข้านางก็ดี  จะเจรจาสู่ขอใช้ยามนี้ปลอดภัยยิ่งนัก  ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดีแทบทั้งสิ้น
     -๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.     เป็นยามเสารี
       -ยามนี้เป็นยามร้าย  เป็นทหารตำรวจออกลาดตระเวนโปรดระวังให้ดียามนี้ร้ายนัก  จะไปไหนมาไหนในที่เปลี่ยวอย่าได้ประมาทอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายๆ  มีคนมาชวนให้ไปในที่เปลี่ยวด้วยกันอย่าได้ไปยามนี้ร้ายมากกว่าดี  ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวร้ายแทบทั้งนั้น
     -๑๐.๓๑ น. - ๑๒.๐๐ น.     เป็นยามคะรู
       -ยามนี้เป็นยามร้ายที่ต่อเนื่องกันมา  ไม่ควรทำการมงคลใดๆ  หากจะเดินทางไกลให้เลื่อนออกไปอย่าได้ไปในยามนี้เดี่๋ยวจะกลายเป็นผีเฝ้า ถนนได้ง่ายๆ   ข่าวที่ได้รับมาล้วนเชื่อถือไม่ได้เลย
     -๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.     เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้ดี เดินทางไกลไปค้าขายดีจะมีโชคลาภและผลกำไรงาม  ทำการมงคลดี  ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -๑๓.๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.      เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้ไม่ดีจะมีคนคิดปองร้าย  จะเดินทางไปไหนโปรดระวังให้ดีเดี๋ยวภัยจะมาถึงตัวอย่างไม่คาดฝัน คนคิดร้ายจะจู่โจมเอา  ข่าวที่ได้รับร้ายนักแล
     -๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.     เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้เหมาะแก่การทวงหนี้หรือไปพบปะเจรจาเรื่องการงาน  จะไปหาใครเลือกยามนี้ดีที่สุดจะได้พบปะไม่หนีไปไหน  ตำรวจที่จะตามจับผู้ร้ายให้ใช้ยามนี้ดีที่สุดคงจะได้ตัวผู้ร้ายอย่างแน่นอนทีเดียว  โอกาสที่จะพบมีมาก   ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดี
     -๑๖.๓๑ น. - ๑๘.๐๐ น.     เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้ห้ามการเดินทางไปในที่เปลี่ยวๆหรือในที่ๆมีอันตราย ถ้าไม่จำเป็นให้ยับยั้งเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุด  หากทำการอะไรแล้วมันไม่งอกเงยให้อยู่เฉยๆดีกว่า  ใครมาชักชวนให้ไปไหนการไม่ไปนั้นแหละเป็นดีที่สุด ถ้าไปอาจจะตายหรือมิฉะนั้ก็คางเหลือง   ข่าวที่ได้รับมาร้ายมากกว่าดีโปรดระมัดระวังให้มาก
      -สรูปยามดียามร้ายของวันพุธ ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๒    ๕    ๗
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๓    ๔    ๖    ๘      
               
              วันพฤหัสบดีภาคกลางวัน
     -๖.๐๑ น. - ๗.๓๐ น.          เป็นยามคะรู
       -ยามนี้เป็นยามที่เป็นมงคล  สร้างบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่  แต่งงานออกรถออกเรือ  เปิดร้านทำธุรกิจการค้าดี  ใช้เป็นฤกษ์ในการไปนั่งทำงานเป็นวันแรกดี  ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดีไม่มีเสีย
     -๗.๓๑ น. - ๙.๐๐ น.          เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้อยู่เฉยๆดีที่สุด  ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเป็นดีที่สุด   ข่าวที่ได้รับมาล้วนไม่แน่นอน
     -๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.          เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้เป็นยามดี จะทำการมงคลอะไรก็ดีทั้งนั้น จะไปสู่ขอและการแต่งงานดีทั้งนั้น   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดีทั้งนั้น
     -๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.          เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้ให้ระวังของหาย  คนหนี  เจ้าหนี้ตาม  ยามพลัดพรากทำอะไรก็ไม่ดี  บั้นปลายมือจะร้ายทำอะไรโปรดระวังให้ดี   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น
     -๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.          เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้เป็นยามแคล้วคลาด  จะไปทวงหนี้หริอติดต่อทำสัญญาใดๆไม่สะดวกพบก็มีเหตุขัดข้อง  ทำอะไรไม่ดีเลย  ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวร้าย
     -๑๓.๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.          เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้เป็นยามพลัดพรากโลเลไม่แน่นอน พบคนรักหรือทำอะไรในยามนี้เอาแน่นอนไม่ได้   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวที่ไม่แน่นอน
     -๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.          เป็นยามเสารี
       -ยามนี้เรียกว่ายามชนะศึก  จะยาตราไปรบและเข้าจู่โจมจับกุมทำลายล้างพวกมิจฉาชีพดีนักแล มีแต่ได้ไม่มีเสีย  เป็นยามอุดมมงคลของขุนศึก   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดี
     -๑๖.๓๑ น. - ๑๘.๐๐ น.          เป็นยามคะรู
       -ยามนี้ทำการมงคลดีทุกอย่างสะดวกสบายดีนักแล   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดีทั้งสิ้นแล
     -สรูปยามดียามร้ายของวันพฤหัสบดี ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๒    ๓    ๕    ๗    ๘
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๔    ๖        
        
              วันศุกร์ภาคกลางวัน
     -๖.๐๑ น. - ๗.๓๐ น.    เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้เป็นยอดยามอุดมมงคล  จะเปิดบริษัทห้างร้านโรงงานโรงเรียนสมาคมและสำนักงาน  ขึ้นบ้านใหม่แต่งงาน  ปลูกบ้านสร้างเรือนยกเสาเอก  หรือจะเริ่มทำกิจการใดๆให้ตั้งเป็นยามปฐมฤกษ์ดียิ่งนักท่านเอ๋ย ถ้าปลูกบ้านสร้างเรือนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข  ถ้าใช้เป็นฤกษ์ในการแต่งงานก็จะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร  ถ้าใช้เป็นฤกษ์เปิดร้านขายของกิจการค้าจะเจริญก้าวหน้าดียิ่งนัก   ข่าวที่ได้ยินมาล้วนแต่เป็นข่าวยอดดี
     -๗.๓๑ น. - ๙.๐๐ น.    เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้เป็นยามดีในการรดน้ำสังข์ในเวลาแต่งงานหรือฤกษ์ยกขันหมากดีนักจะอยู่กันยืดยาวดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ขาวที่ได้รับส่วนมากจะเป็นข่าวดี
     -๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.    เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้ให้ระวังเรื่องข่าวลวงหรือคนพาไปไหนมาไหนอย่าได้ไปมันร้ายมากกว่าดี   ข่าวที่ได้รับร้ายทั้งสิ้นโปรดระมัดระวังให้ดี
     -๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.    เป็นยามเสารี
       -ยามนี้ทำกิจการใดๆไม่ดี มักจะไม่สำเร็จ  จะตกลงทำสัญญาใดอย่าได้ทำในเวลานี้จะมีเรื่องให้ตามแก้ไม่มีที่สิ้นสุดข่าวที่ได้รับมาสับสนไม่แน่นอน
     -๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.    เป็นยามคะรู
       -ยามนี้ห้ามทำการมงคลใดๆทั้งสิ้น  การเดินทางก็ควรงด อย่าได้ไปเป็นหมู่คณะในยามนี้ จะได้กลับมาไม่หมดแล ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวไม่ดี
     -๑๓.๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.    เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้เป็นยามแห่งการต่อสู้  การจู่โจม  การเข้าเจรจาขายของหรือการขอสินเชื่อดีนักแลจะทำสำเร็จโดยง่ายดายข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดี
     -๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.          เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้เป็นยามเหมาะแก่การนัดพบ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม  นัดพบแล้วได้ผลสมความมุ่งหมาย  จะขอเข้าพบผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น  จะเจรจาขอความเห็นใจก็คล่องดี    ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดีทั้งสิ้น
     -๑๖.๓๑ น. - ๑๘.๐๐ น.    เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้เป็นยามดี จะรดน้ำสังข์แต่งงานก็ดีทั้งนั้น  จะใช้ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์สำเร็จก็ได้ดีนักแล   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -สรูปยามดียามร้ายของวันศุกร์ ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๒    ๖    ๗    ๘
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๓    ๔    ๕
                  วันเสาร์ภาคกลางวัน
     -๖.๐๑ น. - ๗.๓๐ น.     เป็นยามเสารี
       -ยามนี้เป็นยามแห่งชัยชนะ  ใชเคลื่อนพลทหารหรือตำรวจเขาจับกุมพวกทุจิตมิจฉาชีพ     ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
   -๗.๓๑ น. - ๙.๐๐ น.         เป็นยามคะรู    
     -ยามนี้เป็นยามหลอกลวงล้วงตับคู่ศัตรู  โปรดระวังการหลอกลวง   ถ้าจะทำเอกสารสัญญาใดๆให้ทบทวนดูให้ดีๆเสียก่อน  จะรับคนเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านโปรดดูให้ดีๆเสียก่อนเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวลวง
     -๙.๐๑ น. - ๑๐.๓๐ น.    เป็นยามภุมมะ
       -ยามนี้เป็นยามที่เหมาะในทางการเจรจา    ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -๑๐.๓๑ น. - ๑๒.๐๐ น.     เป็นยามสุริชะ
       -ยามนี้เหมาะแก่การการู่โจม ตัดหน้าและการเจรจาตัดสินใจโดยรีบด่วน  ต้องแก่งแย้งแข่งขันชิงดีชืงเด่นเอาชัยชนะใช้ฤกษ์นี้ดีนักแล    ข่าวที่ได้รับไม่แน่นอนอะไรอาจจริงหรืออาจเท็จก็ได้
     -๑๒.๐๑ น. - ๑๓.๓๐ น.    เป็นยามศุกะระ
       -ยามนี้เหมาะแก่การหลบหนี  แหกด่าน  แหกที่คุมข้ง หรือการโจมตีข้าศึกศัตรูให้พินาศ  จะมีโอกาสรอดมากกว่าเสียข่าวที่ได้รับมีทั้งข่าวดีและข่าวเสีย
     -๑๓,๓๑ น. - ๑๕.๐๐ น.    เป็นยามพุธะ
       -ยามนี้เป็นยามที่ไม่ดี  ห้ามทำการมงคลทั้งปวง  ถ้าเจ็บไข่ได้ป่วยจะร้ายแรง  ใครมาชวนไปไหนมาไหนให้ระวัง อย่าได้ไว้ใจเป็นเด็ดขาดจะเป็นอันตรายในภายหลัง     ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวลวงอย่าไว้ใจ
     -๑๕.๐๑ น. - ๑๖.๓๐ น.     เป็นยามจันเทา
       -ยามนี้เป็นยามร้าย  ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอาการหนัก  จะไปไหนมาไหนถ้าไม่จำเป็นจริงๆให้งดไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง     ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น
     -๑๖.๓๑ น. - ๑๘.๐๐ น.          เป็นยามเสารี
       -ยามนี้ดียิ่งนักแล  จะทำการมงคลสิ่งใดก็ดีทุกอย่าง จะติดต่อการงานใดๆก็ดีทั้งนั้นให้เร่งทำเถิด   ข่าวที่ได้รับล้วนแล้วแต่เป็นข่าวดีทั้งสิ้น
     -สรูปยามดียามร้ายของวันเสาร์ ภาคกลางวัน
        -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๓    ๔    ๕    ๘
        -ยามร้าย  คือยามที่  ๒   ๖    ๗
 
            ยามอัฏฐกาล ภาคกลางคืน
              วันอาทิตย์ภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.     เป็นยามระวิ
       -ยามนี้ให้ระวังโจรผู้ร้าย  การแตกหัก  การเสียข้าวของ  การพลัดตกหกล้ม  ระวังจะถูกงูพิษกัดหรือแมลงมีพิษต่อยไม่ควรกระทำการมงคล  แต่เป็นฤกษ์ดีในการจู่โจมเข้าจับกุมและการตรวจค้นเหมาะสมที่สุด   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายแทบทั้งสิ้น
     -๑๙.๐๑ น. - ๒๑.๐๐ น.     เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เหมาะแก่การโจมตี  การทำสงครามและการตกลงธุรกิจต่างๆที่ต้องมีการตกลงรายการใหญ่ๆ เหมาะมากในช่วงนี้  จะเข้าจับกุมผู้ร้ายก็ดีนักแล  จะมีชัยสมคะเนทุกประการ  ข่าวที่ได้รับสวนมากเป็นข่าวดี
     -๒๑.๐๑ น. - ๒๒.๓๐ น.     เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้ทำการมงคลส่งตัวเข้าห้อหรือทำการฉลองขึ้นบ้านใหม่  เจิมเสาเอกเสาโทหรือทำการมงคลนีนักแล  ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดีแทบทั้งสิ้น
     -๒๒.๓๑ น. - ๒๔.๐๐ น.     เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้ไม่ให้ทำการมงคล  เพียงแต่ให้ตั้งทัพรออยู่กับที่คอยรับมือโจรผู้ร้าย  ให้งดเว้นการเดินทาง  ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวร้ายแทบทั้งสิ้น
     -๒๔.๐๑ น. - ๐๑.๓๐ น.     เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้ไม่เหมาะแก่การทำมงคลทุกชนิด  แต่เหมาะสำหรับการเข้าทำศึกเพื่อชัยชนะนับว่าได้ผลดี
     -๐๑.๓๑ น. - ๐๓.๐๐ น.     เป็นยามโสโร
       -ยามนี้ห้ามทำการมงคลโดยเด็ดขาด    ถ้าเป็นทหารระวังจะถูกโจมตีรับอรุณ  รณรงค์สงครามก็ไม่ดีระวังจะถูกดักซุ่มโจมตี  เป็นยามไพร่พลเข้าเมืองไม่เฟื้องฟู
     -๐๓.๐๑ น. - ๐๔.๓๐ น.     เป็นยามพุโธ
​       -ยามนี้ไม่เหมาะแก่การทำมงคลทุกชนิด  เป็นยามที่กรุงศรีอยุธยาแตกเสียเอกราชแก่พม่าข้าศึก  ถ้าเป็นทหารให้ระวังข้าศึกจะโจมตีอย่าประมาท
     -๐๔.๓๑ น. - ๐๖.๐๐ น.     เป็นยามระวิ
       -ยามนี้เป็นยามที่ห้ามการทำมงคลทุกชนิด ห้ามการเดินทางยับยั้งอยู่กับที่ดีที่สุด
     -สรูปยามดียามร้ายของวันอาทิตย์ ภาคกลางคืน
       -ยามดี  คือยามที่  ๒    ๓    ๘
       -ยามร้าย  คือยามที่  ๑    ๔    ๕    ๖    ๗      
            วันจันทร์ภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.     เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้ดีนักแลทำอะไรก็ไม่ติดขัด  เด็กที่เกิดในยามนี้จะมีตบะเดชะมากและมีปัญญาประเสริฐเลิศนักแล
     -๑๙.๓๑ น. - ๒๑.๐๐ น.    เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้ทำงานมงคลดีนัก  จะส่งตัวเข้าหอดี  จะตกลงทำสัญญาใดๆก็ดีทั้งนั้น  ไม่เหมาะอย่างเดียวคือการจับกุมจี้ปล้นและหลอกลวงมีหวังติดคุกหัวโตอย่าง แน่นอน
     -๒๑.๓๑ น. - ๒๒.๓๐ น.     เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้ห้ามการทำมงคลทุกชนิด  งดการเจรจาหารือ ควรจะออมชอมไม่งั้นจะวงแตก
     -๒๒.๓๑ น. - ๒๔.๐๐ น.     เป็นยามโสโร
       -ยามนี้ร้ายหรือดีก็พอๆกันได้ครึ่งเสียครึ่ง   ทำการได้แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่น ตำรวจจะไปทะลายแก๊งมิจฉาชีพอย่างถอนรากถอนโคนจะทำการจับกุมไม่ได้หมดตัวการ จะหนีไปได้  ข่าวที่ได้รัยดีร้ายพอๆกัน
     -๒๔.๐๑ น. - ๑.๓๐ น.     เป็นยามพุโธ
       -ยามนี้ร้าย ห้ามออกจากเคหสานไปทำธุรกิจข้างนอกบ้าน  เป็นยามยมขันธ์ไม่มีดีมีแต่ร้ายกับตาย  ถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายอย่าได้ออกไปเชียวร้ายยิ่งนัก  ใครมาเรียกอย่าขานอย่าเปิดประตูรับ  เว้นไว้แต่ได้นัดเวลากันไว้หรือเคยเป็นคนเข้านอกออกในมาก่อน  ให้ระวังเอาไว้เป็นดีที่สุด
     -๑.๓๑ น. - ๓.๐๐ น.      เป็นยามระวิ
       -ยามนี้เป็นยามปลอดดีนักแล  แต่เวลานี้ส่วนใหญ่จะนอนหลับกันหมดแล้ว
     -๓.๐๑ น. - ๔.๓๐ น.     เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นยามดีรับอรุณ  จะจู่โจมจับกุมหรือทำการมงคลใดๆก็จงเลือกเอาตามสบาย  ข่าวที่ได้รับดีทั้งนั้น  คนป่วยว่าจะตายอาจจะไม่ตายก็ได้
     -๔.๓๑ น. - ๖.๐๐ น.     เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้ยอดเยี่ยมดีนักแลจะทำอะไรก็ดีทั้งนั้น  
        -สรูปยามดียามร้ายของวันจันทร์ ภาคกลางคืน
         -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๒    ๖    ๗    ๘
         -ยามร้าย  คือยามที่  ๓    ๕
         -ยามที่  ๔  เป็นยามครึ่งดีครึ่งร้าย     
 
           วันอังคารภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.     เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้เป็นยามที่พระรถได้ดวงตาของนางสิบสองแล้วจะกลับเมืองยักษ์  ยามนี้ปลอดโปร่งดีนักแล  จะทำการสิ่งใดก็จะสัมฤทธ์ผลทุกอย่าง ท่านว่าดีเยี่ยมให้รีบทำเถิด
     -๑๙.๓๑ น. - ๒๑.๐๐ น     เป็นยามโสโร
       -ยามนี้เป็นยามดีสำหรับผู้เล่นหุ้นและเล่นการพนัน  จะเล่นเป็นเจ้ามือหรือลูกมือก็ได้ท่านว่าดีนักแล  ท่านเรียกยามนี้ว่า "เป็นยามผีพนัน" แต่อย่างอื่นไม่ดี
     -๒๑.๐๑ น. - ๒๒.๓๐ น.     เป็นยามพุโธ
       -ยามนี้เป็นยามดี  ตกลงทำสัญญาอะไรก็ดีทั้งนั้นตลอดปลอดภัยดีทุกประการ
     -๒๒.๓๑ น. - ๒๔.๐๐ น.     เป็นยามระวิ
       -ยามนี้เป็นยามมรณะอีกยามหนึ่ง  ห้ามการทำมงคลทุกชนิด  และห้ามการเดินทางอีกด้วย
     -๒๔.๐๑ น. - ๑.๓๐ น.     เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นยามที่พิลึกกึกกือ คือยามที่ทำให้ยามที่ร้ายกลับกลายเป็นดี  ทำการมงคลได้แม้ว่าฤกษ์แวดล้อมจะเสียก็ตาม  สำรับยามนี้ใช้ข่มฤกษ์อื่นยามอื่นได้ทั้งหมด  ทำอะไรให้รีบทำเถิดดีนักแล  ข่าวที่ได้รับถึงเป็นข่าวร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีไปหมด
     -๑.๓๑ น. - ๓.๐๐ น.     เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้เป็นยามฉุกละหุกมากจะจับกุมหรือหลบหนีมีโอกาสเท่าๆกัน คือรอดก็รอดไปเลย  ถ้าไม่รอดก็ปะทะหรือจะเอ๋กันไปเลย  ดังนั้นยามนี้จึงไม่เหมาะกับการเสี่ยงใดๆ ไม่ดีเลย  ข่าวร้ายกับข่าวดีก็พอๆกัน
     -๐๓.๐๑ น.  -  ๐๔.๓๐ น.     เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้เป็นยามร้าย ไม่ควรจะออกนอกชายคาบ้าน  โจรผู้ร้ายและภัยต่างๆมีมากหลายและอันตรายก็ล้นเหลือ  จะนัดผู้หญิงพาหนีหรือพาขึ้นโรงแรมระวังจะถูกจับได้ง่ายๆ  ยามนี้ไม่ควรทำมงคลทุกชนิด  ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น
     -๐๔.๓๑ น.  -  ๐๖.๐๐ น.      เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้ดีนักแล ทำมงคลอะไรก็ได้  ยกฤกษ์เบิกอรุณกันเลยทีเดียว ไม่ต้องกลัวทำการมงคลได้ทุกชนิด  ข่าวที่ได้รับดีมากไม่ต้องสงสัยเลย  คนป่วยทายว่าจะรอดไม่ตายเลย
     -สรูปยามดียามร้ายของวันอังคาร ภาคกลางคืน
        -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๒    ๓    ๕    ๘
       -ยามร้าย  คือยามที่  ๔    ๖    ๗
        
         วันพุธภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.      เป็นยามพุโธ
​       -ยามนี้ตกยามพระลอเดินดงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรไม่ได้ไม่เสีย ไปไหนมาไหนเพื่อแสวงหาโชคลาภไม่ดีเลย  แต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรเพราะผ่านยามร้ายมาแล้ว  ข่าวที่ได้รับมีทั้งดีและร้ายก้ำกึ่งกัน
     -๑๙.๓๑ น. - ๒๑.๐๐ น.     เป็นยามระวิ
       -ยามนี้ จะขอช่วยเหลืออะไรก็เร่งทำเถิดดีนักแล  เหมาะแก่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผู้น้อย  ข่าวที่ได้รับดีมากกว่าร้าย
     -๒๑.๐๑ น. - ๒๒.๓๐ น.     เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นยามเลือกคู่เรียงหมอนอ้อนออดงอนง้อขอความรักหรือเจรจาเรื่อง ปัญหาหัวใจดีที่สุด  มันจะทำให้ผู้หญิงหัวใจอ่อนเพราะมันเป็นยามที่ทำให้คนหัวใจอ่อนได้ง่ายๆ  ข่าวที่ได้รับส่วนมากจะเป็นข่าวดี
     -๒๒.๓๑ น. - ๒๔.๐๐ น.     เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้ทำธุรกิจเรื่องความรักดีนักแล  ข่าวที่ได้รับส่วนใหญ่ดี
     -๒๔.๐๑ น. - ๑.๓๐ น.      เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้เป็นยามโสกาอาดูร  มีแต่ความหดหู่รันทดใจ  ไปไหนมาไหนโปรดระวังให้ดีเดี๋ยวจะมีภัย   ข่าวที่ได้รับมีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้น
     -๑.๓๑ น. - ๓.๐๐ น.       เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้เป็นยามไม่ดีเพราะเป็นยามปล่อยคุณไสย์  ยามผีออกหลอกหลอนและเป็นยามกาลีอีกด้วย  ห้ามมิให้ออกจากเคหสถานบ้านเรือน  ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวร้าย
     -๓.๐๑ น. - ๔.๓๐ น.      เป็นยามโสโร 
       -ยามนี้เป็นยามกึ่งดีกึ่งร้าย ไม่ควรทำการมงคลใดๆทั้งสิ้น  ข่าวที่ได้รับมาล้วนแต่เป็นข่าวที่ไม่แน่นอน
     -๔.๓๑ น. - ๖.๐๐ น.      เป็นยามพุโธ
       -ยามนี้เป็นยามอุดมมงคล  จะยกขันหมากหรือยาตราทัพดีทั้งนั้น  ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดีทั้งนั้น
     -สรูปยามดียามร้ายของวันพุธ ภาคกลางคืน
       -ยามดี  คือยามที่   ๒   ๓   ๔   ๘
       -ยามร้าย  คือยามที่  ๕    ๖    ๗
       -ยามที่ ๑  เป็นได้ทั้งดีและร้าย
        
               วันพฤหัสบดีภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.    เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นยามบอกรัก ใช้ในการฝากรักดีนักแล  ทำการมงคลอะไรก็ดีทั้งนั้น   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -๑๙.๓๑ น. - ๒๑.๐๐ น.    เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้เป็นยามดีใช้เป็นฤกษ์ในการสู่ขอหรือประกอบพิธีในการหมั่นดีนักแล  จะทำการมงคลอะไรก็ดีทั้งนั้น   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -๒๑.๐๑ น. - ๒๒.๓๐ น.     เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้เป็นยามดีในการแสวงหาคู่ บอกฝากรักดีนักแล  จะทำให้เพศตรงกันข้ามเกิดความเห็นอกเห็นใจ   ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดี
     -๒๒.๓๑ น. - ๒๔.๐๐ น.     เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้ใช้เป็นฤกษ์ส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอดีนักแล  ใช้เป็นฤกษ์เรียงหมอนอย่างง่ายๆดีนัก    ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -๒๔.๐๑ น. - ๑.๓๐ น.    เป็นยามโสโร
       -ยามนี้เป็นยามครึ่งดีครึ่งร้าย  ไม่ควรทำการมงคลอะไรเป็นดีที่สุดเพราะเป็นฤกษ์เสีย   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวไม่ดี
     -๑.๓๑ น. - ๓.๐๐ น.     เป็นยามพุโธ
       -ยามนี้เป็นยามมรณะห้ามออกจากบ้าน  ห้ามเปิดประตูรับคนเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน    ห้ามออกลาดตระเวณโดยเด็ดขาดจะมอดม้วยมรณา   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวร้าย
     -๓.๐๑ น. - ๔.๓๐ น.      เป็นยามระวิ
       -ยามนี้เป็นยามร้ายสำหรับผู้เดินทางในทางน้ำ  อย่าเดินทางในทางเรือจะประสบกับภัยของพายุเรือจะอับปางหรือแตก  ยามนี้ชาวเรือควรระมัดระวังให้มาก  เพราะเป็นยามสมุทรพิโรธแล
     -๔.๓๑ น. - ๖.๐๐ น.      เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นยามที่ดีมาก  จะเดินทางและจะทำการมงคลใดๆก็ดีทั้งนั้นรีบทำเถิด  ยามนี้ถือเป็นมงคลฤกษ์   ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
       -สรูปยามดียามร้ายของวันพฤหัสบดี ภาคกลางคืน       
         -ยามดี  คือยามที่  ๑    ๒    ๓    ๔    ๘
         -ยามร้าย  คือยามที่  ๖    ๗ 
         -ยามที่  ๕  เป็นได้ทั้งดีและร้าย

          วันศุกร์ภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.     เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้เป็นยามดีเป็นฤกษ์ที่มีชัยใช้ทำมงคลได้ทุกอย่างตามแต่จะปราถนาดีนักแล    ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวดี
     -๑๙.๓๑ น. - ๒๑.๐๐ น.     เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้ร้ายเหลือดีเรื่องดีจะกลับกลายเป็นร้ายไปหมด  การทวงหนี้การปรับความเข้าใจจะไม่สำเร็จ  ความอวดดีจะกลับกลายเป็นเรื่องเลวร้าย  ให้ระมัดระวังให้ดี    ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวร้าย
     -๒๑.๐๑ น. - ๒๒.๓๐ น.     เป็นยามโสโร
       -ยามนี้ห้ามไม่ให้กระทำการมงคลใดๆทั้งสิ้น  ทำไปไม่เกิดผลดีจะกลับกลายเป็นผลร้ายไปหมดห้ามโดยเด็ดขาด     ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น
     -๒๒.๓๑ น. - ๒๔.๐๐ น.    เป็นยามพุโธ
       -ยามนี้ไม่ดีเลย ไม่ควรออกจากบ้านไปไหนมาไหน    ข่าวที่ได้รับร้ายนัก
     -๒๔.๐๑ น. - ๑.๓๐     เป็นยามระวิ
       -ยามนี้ร้ายนักไม่ดีเลย  ทำการร้ายมิได้เดี๋ยวจะถูกจับกุมหรือมีอันเป็นไปอย่างแน่นอน  ไม่ควรทำการมงคลใดๆทั้งสิ้นข่าวที่ได้รับไม่ดีเลย
     -๑.๓๑ น. - ๓.๐๐ น.    เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นดิถีพิฆาต  จะยาตราไปไหนโปรดระวังให้ดีจะเป็นอันตราย   ข่าวที่ได้รับร้ายทั้งนั้นไม่ควรเชื่อถือ   เป็นกฤษ์จี้ปล้น
     -๓.๐๑ น. - ๔.๓๐ น.    เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้เป็นยามดี  จะทำการมงคลใดๆก็ดีทั้งนั้น    ข่าวที่ได้รับล้วนแต่เป็นข่าวดี
     -๔.๓๑ น. -๖.๐๐ น.     เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้เป็นยามดีรับอรุณ  จะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ความปลอดภัย  จะประสบแต่ควาสุขความเจริญ  ทำการมงคลใดๆก็ดีทั้งนั้น     ข่าวที่ได้รับล้วนแล้วแต่เป็นข่าวดีทั้งสิ้นไม่มีเสีย
    -สรูปยามดียามร้ายของวันศุกร์ ภาคกลางคืน
      -ยามดี  คือยามที่   ๑   ๗   ๘
     -ยามดี คือยามที่   ๒   ๓    ๔    ๕    ๖  

            วันเสาร์ภาคกลางคืน
     -๑๘.๐๑ น. - ๑๙.๓๐ น.     เป็นยามโสโร
       -ยามนี้เข้าไปหาเจ้านาย  เจรจาปรับความเข้าใจกันดียิ่งนัก  เจรจาขอความช่วยเหลือต่างๆก็ดี     ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดี
     -๑๙.๓๑ น. - ๒๑.๐๐ น.    เป็นยามพุโธ
       -ยามนี้รับอาสาเจ้านายดี  สื่อข่าว  ส่งเอกสารและทำการติดต่อประสานงานต่างๆดีนักแล     ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวที่แน่นอน
     -๒๑.๐๑ น. - ๒๒.๓๐ น.    เป็นยามระวิ
       -ยามนี้เป็นยามที่เหมาะแก่การโจมตี  การแอบดูพฤติกรรมของคนร้ายที่ลักล้อบทำผิดกฏหมาย  จะรู้เบาะแสการทำชั่วของมันได้ดี     ข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวดี
     -๒๒.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น.    เป็นยามชีโว
       -ยามนี้เป็นยามดักพบลูกหนี้  หรือดักจับคนร้ายดีทำอย่างอื่นไม่ดี   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายโปรดระวัง
     -๒๔.๐๑ น. - ๑.๓๐ น.     เป็นยามศะศิ
       -ยามนี้เหมาะแก่การส่งกำลังบำรุง  การรุกรบบุกโจมตีให้แตกกระจายจะได้ชัยชนะโดยง่าย  เรียกว่า "ฤกษ์หนุมานทลายสวน" ข่าวที่ได้รับครึ่งดีครึ่งร้าย
     -๑.๓๑ น. - ๓.๐๐ น.     เป็นยามศุกะโร
       -ยามนี้ห้ามทำการมงคลทุกชนิด  ถ้ามีเสียงเอะอะเอ็ดตะโรภายนอกบ้าน จงได้ใส่ใจมันเป็นยามร้าย   อย่าออกนกเคหสถานบ้านเรือน   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น
     -๓.๐๑ น. - ๔.๓๐ น.     เป็นยามภุมโม
       -ยามนี้ ห้ามทำการมงคลทุกชนิด  ถ้าคิดตัดช่องย่องเบาและจี้ปล้นในเวลานี้ มีหวังเข้าไปนอนในมุ้งสายบัวแน่นอนข่าวที่ได้รับล้วนเป็นข่าวร้าย
     -๔.๓๐ น. - ๖.๐๐ น.    เป็นยามโสโร
       -ยามนี้เป็นยามร้าย  ไม่ควรทำการมงคลทุกชนิด  ให้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ   ข่าวที่ได้รับเป็นข่าวร้ายแทบทั้งสิ้น
     -สรูปยามดียามร้ายของวันเสาร์ ภาคกลางคืน
       -ยามดี  คือยามที่  ๑   ๒    ๓   ๕   
       -ยามร้าย คือยามที่  ๔    ๖    ๗    ๘       
                    
 
 
   

 

       
     
                
                                  
 
     
  
   
        
 

            

   

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ

Visitors: 30,046