1.พบร่างมนุษย์ในพระพุทธรูป

        พบร่างมนุษย์ในพระพุทธรูป อายุ  ๑๐๐๐ ปี

    

     https://www.youtube.com/watch?v=NdVKDP0C-3U

     https://www.youtube.com/watch?v=tXaxinREwxU

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870