5.เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

              เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

    

     

   http://dek-eng.com/board/index.php?board=121.0

  https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/

   http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=featured&limitstart=1305

   http://www.dek-eng.com/learnenglish/category/english-short-stories-and-tales/english-short-stories/page/4/?filter_by=popular

      

   https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/

     

   https://www.youtube.com/watch?v=y13Pj_JLpm8

   https://www.youtube.com/watch?v=tTlkZ7D15BA

   https://www.youtube.com/watch?v=SGQBpedtWrU

   https://www.youtube.com/watch?v=hQYkplAlrfE

   https://www.youtube.com/watch?v=XOk18vwK6oM

   https://www.youtube.com/watch?v=QQgYa2D6fNo

                พูดภาษาอังกฤษกับอดัม

   https://www.youtube.com/watch?v=lRPdDezBmDI

   https://www.youtube.com/watch?v=tKCxLpgIXHQ

   https://www.youtube.com/watch?v=e85caVOEKeY

   https://www.youtube.com/watch?v=LVsfpw_9XB0

    

   https://www.youtube.com/watch?v=YL5jIZ-d4qk

   https://www.youtube.com/watch?v=3g5Dj5HUkhQ

   https://www.youtube.com/watch?v=BBnisnquP3I

   https://www.youtube.com/watch?v=WKMipZcPWdE

   https://www.youtube.com/watch?v=5O0QPIYlBjg

     

   https://www.youtube.com/watch?v=WvsVooWxDW4

   https://www.youtube.com/watch?v=F6KfNYZP-xc

   https://www.youtube.com/watch?v=pY_3HA7FidA

   https://www.youtube.com/watch?v=la1v0vwi2mQ

    https://www.youtube.com/watch?v=DRPt4Kowtgc

         Simply English

     

   https://www.simplyieva.com/top-strategy-for-teaching-english-language-learners/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=comprehensible_what_a_good_and_necessary_strategy

   https://www.learnenglish.com/2016/06/06/learn-english-simply-listening/

   http://pacpicv.pw/Spoken-English-Part-01-Learn-English-Simply-Speaking.html

                เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย

  

   http://www.internetuniversity999.com/15705604/1noun-one

               เรียนภาษาอังกฤษกับ Engnow ฟรี

                

  

  

   https://preview.mailerlite.com/b1i7x5/1274942650448876597/c2z4/

   https://www.engnow.in.th/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/

 

                                 เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ

    

     https://www.pinterest.com/laddasurin/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/?rcpt=463589492800904328&utm_campaign=rdboards&e_t=e074320cce9a4486856982d44e8f61d6&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_content=594264182019913390&utm_term=3

     https://www.pinterest.com/tippawan081/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/?rcpt=463589492800904328&utm_campaign=rdboards&e_t=e074320cce9a4486856982d44e8f61d6&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_content=581175595602852006&utm_term=5

   

 

  

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 139,924