๔.กำเนิดพระพุทธเจ้า

        กำเนิดพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ - ๒ - ๓

      

   https://www.youtube.com/watch?v=wjfA5KxnLCQ

          พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

     

      https://www.iseriesonline.net/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2/

     https://www.youtube.com/watch?v=b236yN1v8L4

     ภาพยนต์เรื่องพุทธศาสดา ฉบับเดิม

     

     https://www.youtube.com/watch?v=1mY2h6Fti7A

     https://hilight.kapook.com/view/37629

      ภาพยนต์พระประวัติพระพุทธเจ้า

   https://www.youtube.com/watch?v=iFmqNLm2jic

    

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870