2.บทฝึกฝนภาษาอังกฤษ

 

 

            ซู่ซิง จิตต์สุภา  ฉิน

     https://www.youtube.com/watch?v=h7BHAoY-kBQ

   https://www.youtube.com/watch?v=tKCxLpgIXHQ

           DailyStep  English

   https://www.dailystep.com/en/blog/audio-lesson-topics-next-week-on-dailystep?utm_source=sum&utm_medium=email

 

     บทฝึกฝนภาษาอังกฤษขั้นที่ 1

      ๐สิ่งที่จะต้องจัดเตรียม คือ:-

        1.Longman  Dictoinary

             

     

           https://www.ldoceonline.com/

          https://issuu.com/andrewmiller2/docs/longman_photo_dictionary_of_america

          http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1464:2-000-longman-dictionary-mp3&catid=73&Itemid=107

    2.Diary  of  a  Wimpy  Kid

        

      https://www.funbrain.com/books/diary-of-a-wimpy-kid/page/1

      https://wimpykid.com/

      https://www.imdb.com/title/tt1196141/

      https://www.funbrain.com/books/diary-of-a-wimpy-kid/page/1

      https://www.youtube.com/watch?v=T1x0bYr0bgY

      https://www.youtube.com/watch?v=nlI3Ykm3HV4

      https://www.youtube.com/watch?v=zPq7CBduvZ4

         เรียนภาษาอังกฤษฟรี

     

      http://plus.jekieshop.net/index.html

   

                       Dictionary

   

    1.Sanook Dictionary

       https://dictionary.sanook.com/

    2.Dictionary.com

       https://www.dictionary.com/

    3.Learner's  Dictionary

      http://learnersdictionary.com/word-of-the-day

      http://learnersdictionary.com/

      https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/dictionaries/dictionary-of-basic-english

    4.The Free Dictionary

       http://www.thefreedictionary.com/

    5.Oxford Learner Dictionary

      1.อังกฤษ เป็น อังกฤษ  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

      2.อังกฤษ เป็น ไทย  https://th.glosbe.com/en/th/Oxford

   

        

      Diary of a Wimpy Kid

   

   https://www.funbrain.com/books/diary-of-a-wimpy-kid/page/1
The hazards of growing up before you’re ready are revealed through Greg's words and drawings in his diary.

                คำศัพท์

   -Diary (ไดอะรี่) n. =บันทึกประจำวัน, หมายเหตุประจำวัน

   -wimpy (วิมพิ) dj.  =งี่เง่า      (น้อยใจ, ไม่มีเหตุผล)

   -kid (คิด) n.  =เด็ก   (อายุตั้งแต่ 5 ปี  ถึง  อายุ  20  ปี)

   -hazard (แฮซเซิร์ด) n.  =อันตราย     vt.  =เสี่ยง

   -growing  up (โกวิง  อั๊พ) v.  =โตขึ้น, เจริญขึ้น

   -before (บีฟอร์) dv.  =ก่อน, ข้างหน้า,  prep.   =อยู่หน้า, ก่อน, ก่อนหน้า

   -ready (เรดดี้) dj.  =พร้อมแล้ว

   -reveal (รีวีล) v.  =เปิดเผย

   -through (ธรู) prep.  =ผ่าน, ทะลุ

   -Greg (เกรจ) n.

   -word (เวิร์ด) n.  =คำ  

   -draw (ดรอ) vt.  =วาด, ดึง, ลาก

                              คำศัพท์หน้าที่ 1

            

   https://www.pinterest.com/pin/274297433533823254/?utm_campaign=rtpinrecs&e_t=89df6a2595224269bcfa048a5b94224b&utm_content=274297433533823254&utm_source=31&utm_term=8&utm_medium=2004

  

    -Tuesday (ทิวซะเด) n.  =วันอังคาร  

    -September (เซพเทมเบอร์) n.  =เดือน กันยายน

    -7 th  (เซเวน ธฺ)  ย่อมาจาก  seventh   เป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์  เช่น:-

        -Noun    เฃ่น   seventh   =ลำดับที่ 7

        -Adjective   เช่น  Seventh  day  =วันที่ 7

    -First  of  all  = (phrase คือ วลี)   =ก่อนอื่นเลย, ก่อนอื่นทั้งหมด

    -want (วอนทฺ) tv.  =ต้องการ, ประสงค์

    -get เก็ท) tv.  =ได้รับ, เอา,   

    -something (ซัมธิง) pro.  =บางสิ่ง   บางอย่าง, สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ในบางกรณี

    -straight (สะเทรท) adj.  =ตรง      adv.  =โดยตรง

    -Journal (เจอนอล) n.  =วารสาร, นิตยสาร

    -know (โน)     knew (นิว)        known (โนน) iv.  =รู้, รู้จัก, ทราบ, เช้าใจ  

    -say (เซ) iv.  =พูด, กล่าว

    -cover (ค็อพเวอร์) n.  =

    -but

    -when

    -Mom

    -went  out

    -buy

    -specifically

    -make

    -sure

    -so

    -expect

    -dear

    -need

    -some

    -jerk

    -catch

    -carry

    -thing

    -around

    -wrong

    -idea

    -other

    -clear                                  clear  up

    -right

    -away

    -how

    -sissy

    -punch

  

  

                  

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870