6.สร้างรายได้จากสิ่งที่คุณชอบ

                 สร้างรายได้จากสิ่งที่คุณชื่นชอบ

   

   

   https://www.google.com/adsense/start/#/?modal_active=none

   https://sekyoutube.com/google-adsense-more-one/

   http://chiangmaijobstoday.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1/

   https://www.youtube.com/watch?v=bPHdP1ee7zo

   https://www.youtube.com/watch?v=k0JZTTK2Hho

   https://www.jgbthai.com/landing/

   https://www.cigna.co.th/health-plan/hip-insurance?utm_source=discovery&utm_medium=ip-paid-cpa&utm_campaign=dho-smart-hip-discovery&utm_content=checkbox&gclid=Cj0KCQjw6eTtBRDdARIsANZWjYYmUxe32BEqErBbsbOAR8o5JHYf52dkhH_ZP8NPBpi6q0UyT9kreEcaAhOlEALw_wcB&gclsrc=aw.ds        

   http://www.geocities.ws/0862254699/fix-day2recuit.html

  

              โปรแกรมฆ่าไวรัสฟรี

   https://downloaddd.in.th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/baidu-antivirus-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

                 การหารายได้จาก Blogger

   

   https://taokaemai.com/step-by-step-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-blogger-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88/

  https://storylog.co/story/569c8ef5466977717c384205

   https://plaradise.com/how-to-be-a-blogger/

  https://khunnaiver.blogspot.com/2019/08/15-Which-type-of-blog-do-you-like-to-write-the-most-blogger-extramoney-income.html

                  วิธีสร้างรายได้จาก Youtube

   

   https://www.youtube.com/watch?v=iZXQ5b3T68w

  http://www.khajochi.com/2014/05/how-to-enable-youtube-monetize-adsense-program.html

            

           รหัสเครือข่ายของคุณ: 6188513
   ๐เรียน ผู้เผยแพร่โฆษณา Ad Manager
เราส่งข้อความนี้มาเพื่อแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อบัญชี Ad Manager ของคุณ
   ในเดือนกันยายน 2019 เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาบางส่วนในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา (AdSense, AdMob และAd Manager) แม้ว่าปัจจุบันนี้คุณจะไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะผู้เผยแพร่โฆษณาจะยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่โปรดอ่านอีเมลนี้โดยละเอียดเพื่อทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป
   สาเหตุที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
 คำขอหนึ่งที่เราได้รับมากที่สุดจากผู้เผยแพร่โฆษณาก็คือคำขอให้ปรับปรุงนโยบายให้เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราทราบว่าหลายท่านใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายอย่าง เราจึงต้องการให้คุณมีวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำความเข้าใจวิธีโต้ตอบกับนโยบายและสิ่งที่นโยบายส่งผลต่อคุณไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด
   สิ่งที่คุณจะได้พบมีดังนี้
   ๑.นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งระบุประเภทเนื้อหาที่เราจะไม่สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา เนื้อหาดังกล่าวได้แก่ เนื้อหาผิดกฎหมาย เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและโรคใคร่เด็ก เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ธีมสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พืชหรือสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
การเปิดโอกาสให้พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ และการจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง
   ๒.ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ซึ่งระบุประเภทเนื้อหาที่จะได้รับแหล่งที่มาที่มีการจำกัดของการโฆษณา เนื้อหาดังกล่าวได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เนื้อหาที่สร้างความตกใจ วัตถุระเบิด ปืน ชิ้นส่วนปืน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาวุธอื่นๆ ยาสูบ ยาปลุกประสาท การขายและใช้เครื่องดื่มมึนเมาในทางที่ผิด การพนันออนไลน์ ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และเภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต Google Ads
(เดิมคือ AdWords) จะยังคงไม่แสดงเนื้อหาต้องห้ามใดๆ เหล่านี้ และจะรับโฆษณาจากผลิตภัณฑ์การโฆษณาอื่นๆ หรือผ่านการใช้ดีลโดยตรงระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณากับผู้ลงโฆษณาเท่านั้น
   ๓.การปรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาให้สอดคล้องกันช่วยลดความซับซ้อนของการใช้งาน เกิดความสม่ำเสมอ และเข้าใจง่ายไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม
   สิ่งที่ส่งผลต่อคุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา Ad Manager
 ดีลทั้งหมดซึ่งรวมถึงดีลโดยตรงที่แสดงผ่าน Ad Manager ต้องเป็นไปตามนโยบายในนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่านี้จะสร้างรายได้ผ่าน Ad Manager ไม่ได้ ตามนโยบายปัจจุบันของเรา การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งาน
   การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบายอีกต่อไป แต่เราจะจำกัดการโฆษณาในเนื้อหานั้นให้เหมาะสมตามค่ากำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์โฆษณาและ/หรือค่ากำหนดของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายแทน ในบางกรณี การจำกัดการโฆษณาหมายความว่าไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหาต้องห้ามนี้ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ได้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาต้องห้าม
  โปรดทราบว่านโยบายและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google
    สิ่งที่ต้องทำ
  ตอนนี้คุณยังไม่ต้องทำอะไร ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์นโยบายจะได้รับการอัปเดตในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งจะมีผลพร้อมกับการชี้แจงนโยบายและข้อจำกัดทั้งหมด เมื่อถึงเวลานั้น โปรดอ่านนโยบายและข้อจำกัดที่ปรับปรุงแล้ว รวมถึงตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณเป็นไปตามนโยบายโปรดทราบว่าจากนี้ไป Google จะแจ้งการปรับปรุงนโยบายและข้อจำกัดของ Ad Manager ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติด
ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลา
 ไว้พบกันใหม่
  ทีม Google Ad Manager

   Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
   อีเมลฉบับนี้เป็นประกาศการให้บริการที่คุณจำเป็นต้องได้รับ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบัญชี Google Ad Manager
บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย AdSense Google ได้ประกาศการปรับปรุงนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdSense ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลา การปรับนโยบายเนื้อหาให้กระจ่างยิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน (เดือนกันยายน 2019) ในเดือนกันยายน 2019 เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาบางส่วนในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา (AdSense, AdMob และ Ad Manager)
   โปรดทราบว่านับจากนี้ Google จะแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdSense ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลาสาเหตุที่เราเปลี่ยนแปลงคำขอหนึ่งที่เราได้รับมากที่สุดจากผู้เผยแพร่โฆษณาก็คือคำขอให้ปรับปรุงนโยบายให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราทราบว่าหลายท่านใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายรายการ เราจึงต้องการให้คุณมีวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำความเข้าใจวิธีโต้ตอบกับนโยบายและสิ่งที่น
โยบายส่งผลต่อคุณไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด สิ่งที่คุณจะได้พบมีดังนี้
   ๑.โยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่เราจะไม่สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ได้แก่ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย วัสดุที่มีเนื้อหาเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ชุดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย การเปิด
โอกาสให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ และการจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง
   ๒.ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่จะได้รับแหล่งที่มาของการโฆษณาที่จำกัด ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เนื้อหาที่สร้างความตกใจ วัตถุระเบิด ปืน อะไหล่ปืน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาวุธอื่นๆ ยาสูบ ยาปลุกประสาท การขายเครื่องดื่มมึนเมาและการใช้ในทางที่ผิด การพนันออนไลน์ ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และเภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะยังคง
ไม่แสดงเนื้อหาต้องห้ามใดๆ เหล่านี้ และจะรับโฆษณาจากผลิตภัณฑ์การโฆษณาอื่นๆ หรือผ่านการใช้ข้อเสนอโดยตรงระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณากับ
ผู้ลงโฆษณาเท่านั้น
   ๓.การปรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาช่วยลดความซับซ้อนของการใช้งาน เกิดความสม่ำเสมอ และเข้าใจง่ายไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม  สิ่งที่ส่งผลต่อคุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบายอีกต่อไป แต่เราจะจำกัดการโฆษณาในเนื้อหานั้นให้เหมาะสมตามค่ากำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์โฆษณาละ/หรือค่ากำหนดของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายแทน ในบางกรณี การจำกัดการโฆษณาหมายความว่าไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหาต้องห้ามนี้ ดังนั้นการเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาตามข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะช่วยให้มีแนวโน้มได้รับการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม  เราไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่อยู่ภายใต้นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณา Google เพื่อสร้างรายได้ และคุณไม่ควรวางโฆษณาร่วมกับเนื้อหาดังกล่าว การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งานโปรดทราบว่านโยบายและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google
สิ่งที่ต้องทำ
   คุณยังไม่ต้องทำอะไรในขณะนี้ ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์นโยบายจะได้รับการอัปเดตในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งจะมีผลพร้อมกับการชี้แจงนโยบายและข้อจำกัดทั้งหมด เมื่อถึงเวลานั้น โปรดอ่านนโยบายและข้อจำกัดที่อัปเดตแล้ว และตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับนโยบาย(ประกาศในเดือนสิงหาคม 2019)

 

            ติดป้ายโฆษณามีรายได้วันละ 1 -5  ดอลล่าร์

    

   http://www.clickmoney2you.com/2015/04/popads-1-5.html

   https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-5242608739115632/myads/sites

                การติดป้ายโฆษณาแบบอัตโนมัติ

     

   https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-5242608739115632/myads/sites

   https://review.thaiware.com/1020.html

    
           Google AdSense
   รหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของคุณ:
pub-5242608739115632    ลงชื่อเข้าใช้
ตรวจสอบการตั้งค่า
เตรียมพร้อมใช้งานโฆษณาอัตโนมัติที่ปรับปรุงใหม่
   ไปที่โฆษณาอัตโนมัติ
เราได้พัฒนาโฆษณาอัตโนมัติเวอร์ชันใหม่ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ใช้งานโฆษณาอัตโนมัติให้เหมาะกับผู้ใช้ได้มากขึ้นเราจะพยายามปรับการตั้งค่าให้ใกล้เคียงกับการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติปัจจุบันของคุณ โดยอิงตามวิธีที่คุณใช้โฆษณาอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณจะเห็นการแจ้งเตือนในหน้าแรกของ AdSense หากเราทำไม่ได้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หากไม่พบการแจ้งเตือนดังกล่าวสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
   Auto ads           
  ขณะนี้โฆษณาอัตโนมัติทำงานผ่านโค้ดโฆษณาใดก็ได้แล้ว หากคุณเปิดใช้โฆษณาอัตโนมัติในเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ แม้แต่หน้าเว็บที่มีเพียงหน่วยโฆษณาปกติก็จะเริ่มแสดงโฆษณาอัตโนมัติในหน้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
หากมีหน้าเว็บบางหน้าที่คุณไม่ต้องการแสดงโฆษณาอัตโนมัติ ให้เพิ่ม URL เหล่านั้นลงในการยกเว้นหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น คุณอาจปิดโฆษณาอัตโนมัติในหน้าแรกหรือส่วนทั้งส่วนของเว็บไซต์ก็ได้
     Ads > Overview           
โฆษณา > ภาพรวมจะแสดงสรุปการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติของแต่ละเว็บไซต์
    Ad settings preview           
ตัวอย่างการตั้งค่าโฆษณาจะแสดงให้เห็นหน้าตาของโฆษณาอัตโนมัติในเว็บไซต์ก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติ อาจต้องรอถึง 1 ชั่วโมงจึงจะมีผลในเว็บไซต์  การยกเว้นตำแหน่งโฆษณาช่วยให้คุณลบตำแหน่งโฆษณาที่ต้องการภายในตัวอย่างได้โดยใช้ไอคอน "ลบ" ทั้งนี้โฆษณาอัตโนมัติจะสร้างตำแหน่ง
โฆษณาขึ้นที่พื้นที่แห่งใหม่โดยทันทีเพื่อให้คุณตรวจสอบ
   Ad formats           
รูปแบบโฆษณาช่วยให้คุณระบุประเภทโฆษณาที่จะให้โฆษณาอัตโนมัติวางในเว็บไซต์ได้เนื้อหาที่ตรงกันช่วยให้นำคำแนะนำเนื้อหาจากเว็บไซต์มารวมกับโฆษณาที่จะแสดงต่อผู้ใช้ได้
    Auto ads dynamically           
โฆษณาอัตโนมัติจะปรับสัดส่วนจำนวนโฆษณาให้เข้ากับความยาวของหน้าเว็บแต่ละหน้าแบบไดนามิก จำนวนโฆษณาช่วยให้คุณควบคุมจำนวน
โฆษณาที่ต้องการแสดงในหน้าเว็บได้
    Reporting           
เราได้อัปเดตการรายงานเพื่อให้คุณดูประสิทธิภาพของโฆษณาอัตโนมัติกับหน่วยโฆษณาที่กำหนดเองของแต่ละเว็บไซต์พร้อมกันได้

   http://www.siamebook.com/lbro/en/joomla-3-8-guide/5480-joomla3-autoads-setup.html

   https://ads.google.com/intl/th_th/getstarted/?subid=th-th-gdn-awa-rm-a-rrd!o3~{gclid}~{adgroupid}~{targetid}~{campaignid}~{creative}&dclid=&gclid=Cj0KCQiA5dPuBRCrARIsAJL7oejAEUCpbTPwMdEQk4WBGBehoLtvD1VKY

sMb_6jFe1v53Mkav0Tkyh8aAsIaEALw_wcB

           อาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

  

  

   https://www.pinterest.com/pin/523121312949778944/

  

   https://tuksirinyapat.wordpress.com/2016/06/20/%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94/

                  ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรโบราณ

  

  

   https://www.sentangsedtee.com/food-recipes-for-job/article_28542

   https://pantip.com/topic/38076616

                ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรเด็ด

    

   https://goodlifeupdate.com/healthy-food/195402.html

                  ก๋วยจั๊บ

   

   

             ส่วนผสม
   เส้นก๋วยเตี๋ยว​ญวน​(โลตัส)​55​ บาท 1​ ถุง​
   หมูบด​(โลตัส)​ 45​ บาท
   ต้นหอมผักชี​ 1​ กรัม
   หมูยอ​ (หั่นผ่าครึ่ง) 1​ อัน
   คะนอหมู​ 1​ ก้อน​
   เลือดหมู​ 7​ บาท​ 1​ ก้อน​
   ซอสฝาเขียว​
   รสดี
   ซอสหอย​
   พริกไทยป่น
   กระเทียม(เจียวเรียบร้อย)​
   พริกป่น​(แล้วแต่คนชอบเผ็ด)​
           ขั้นตอน
   ตั้งหม้อ​ ใส่น้ำ​เปิดไฟกลาง-สูง​ พอเดือดใส่คะนอหมู​ รากของผักชีลงไป​
   ปรุงเครื่องตามรสชาติ​ จากนั้นใส่เส้นลงในหม้อ​ เปิดไฟกลาง
   พยายามดูและคนเส้นด้วย​ เพื่อไม่ให้เส้นติดก้นหม้อ
   พอเส้นเริ่มได้ที่​ น้ำเริ่มเหนียวนิดๆใส่หมู, เลือดหมู​ ลงไปได้เลยค่ะ​
   ต้มเส้นแก้มต้ม​ 15​ นาที​ หมั่นดูหมั่นคน​ค่อยๆ แล้วก็ใส่หมูยอ​ สุกได้ที่ ชิมรสชาติ​ อร่อยแล้วพร้อมเสริฟ​ได้ค่ะ​

  

  

  

  

              

 

  

นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870