๗.พระเครื่องราคาแพง

 

                     พระกริ่งราคาแพง

                                    พระกริ่งปวเรศ

       

   ๐พระกริ่งองค์นี้เป็นพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ราคา  ๑๐๐  ล้านบาท

         

       

       

 

                   

                              พระกริ่งปวเรศองค์นี้  ราคา  ๖๐  ล้าน บาท

             

                    

                    พระสมเด็จราคาแพง

                        พระสมเด็จวัดระฆัง

      

      

      

                  สมเด็จวัดระฆังที่สร้างในยุคต้น

       

       

       

   ๐พระสมเด็จวัดระฆังทั้ง  ๓  องค์นี้เป็นพระสมเด็จที่สร้างในยุคต้นองค์พระจะเล็ก

                    สมเด็จวัดระฆังที่สร้างในยุคกลาง

      

      

      

             สมเด็จวัตระฆังที่สร้างในยุคปลาย

      

              

             

 

 

 

 

                พระร่วงรางปืน จังหวัดสุโขทัย

      

 

 

 

     

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 139,922