๑.คาถาที่ใช้บ่อย

 
                                         คาถาที่ใช้บ่อย                        
                  

                  

                      หมอชีวกโกมารัจจ์  หมอประจำตัวพระพุทธเจ้า
                            คาถาอายุยืน
   ๐พุทธะ  พุทธา  พุทเธ  พุทโธ  พุทธัง  อะระหัง
   พุทโธ  อิติปิโส  ภะคะวา  นะโม  พุทธายะ ฯ
    ๐คาถาบทนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)  ประทานให้ไว้  
 
   คาถาลาภอันประเสริฐ
   ๐อะโรคา  ปะระมา  ลาภา ฯ
   ผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
 
          คำจำให้แม่น
      สาหตุที่ทำให้คนมีอายุยืน
   ๑.กรรมดีคือการทำบุญไว้มาก  คือมีจิตเมตตา ไม่ฆ่าคนและสัตว์
ไม่เบียดคนและสัตว์ทั้งหลาย
   ๒.จิตจะคิดถึงเรื่องที่จะทำบุญกุศลอยู่บ่อยๆ
   ๓.อุตุ คือดินฟ้าอากาศไม่ร้อนเกินไปและเย็นเกินไป มีบรรยากาศเย็นสบาย
   ๔.อาหาร กินแล้วไม่เป็นพิษแก่ร่างกาย
   ๕.บริหารร่างกายให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ
   ๖.ทำจิตให้ว่างเปล่าจากอารมณ์ที่คึงโกรธ เคียดแค้น และอิจฉาริษยา
   ๗.ให้รักษาศีล ๕ ให้ได้ครบทุกข้อ
 
   หลักความจริงที่ทำให้มีอายุยืน
   ๐กินได้   ถ่ายคลอง   หลับสบาย   ไร้กังวล
 
   วิธีรักษาโรคปวดฟันด้วยการรมยา
 
       
        ๐วิธีการยมยามีสิ่งที่จะจัดเตรียมดังนี้
      ๑.ให้หากระเบื้องเก่าที่ใช้มุงหลังคาโบสถ์และศาลาวัดเก่าที่ไม่ได้ใช้ เอามาตัดให้เป็นแผ่นกลมๆ  ถ้าจะรมพร้อมกันหลายคนก็ให้ทำหลาสยๆแผ่นใ้ครบจำนวนคน  ในเวลาที่จะรมยาให้เอากระเบื้องไปเผ่าไฟให้แดง  ไฟที่จะเผากระเบื้องนั้นให้เป็นไฟที่เกิดจากถ่านไม้
เตาแก๊สไม่ควรใช้  เมื่อกระเบื้องร้อนแดงได้ที่แล้วให้คีบเอากระเบ้องออกมาจากเตาไฟ  แล้ววางกระเบื้องลงไปบนจานกระเบื้อง ที่มีน้ำอยู่ในจานด้วยกะให้กระเบื้องแช่น้ำอยู่เพียง
๓  เซ็นติเมตรเท่านั้น  โปรดอย่าใส่น้ำให้ท่วมกระเบื้องโดยเด็ดขาด
 
 
 
                 
   

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 142,870